יבול שיא
הרפת והחלב
A9Rvskr74 1vcyid3 akk

המלצות תזונתיות להפחתת הסיכון ל-SARA

4 דק' קריאה

שיתוף:

יואל שטראוס "אמבר" מכון תערובת

תרגום המבוסס על מאמרם של:

E. Humer et al., 2017. Invited review: Practical feeding management recommendations to mitigate the risk of subacute ruminal acidosis in .dairy cows. J. Dairy Sci. 101:872

המלצות תזונתיות להפחתת הסיכון ל-SARA: האתגר בהזנת פרות גבוהות תנובה הוא מציאת האיזון שבין אספקת מזינים התואמים את רמות הייצור הגבוהות, לבין שמירה על תנאי כרס תקינים, כאשר לטענת המחבר ניהול נכון וערנות הם גורם המפתח העיקרי למניעת SARA

 

חלוקת אוכל של מרכזי מזון אמבר ברפת גשור בגולן

 

 

מבוא

ממשק ההזנה הנהוג ברפת החלב המודרנית, והישראלית בפרט, משיג אמנם תוצאות מרשימות מבחינת יצרנות הפרות, אך טומן בחובו סכנה לבריאותן של הפרות. המונח (SARA)SubAcute Ruminal Acidosis, המתאר מצב של חמצת תת-קלינית, מוזכר פעמים רבות כמילה נרדפת לתנאי כרס לא תקינים. הגדרת הזמן שבו הפרה נמצאת במצב של SARA לא אחידה בספרות, בגלל מחסור בסימנים קליניים מובהקים, אך כיום נהוג לאבחן SARA כאשר חומציות הכרס נמוכה מ-pH של 5.6 ליותר מ-3 שעות ביממה, או כאשר חומציות הכרס נמוכה מ- pH של 5.8 ליותר מ-6 שעות ביממה. מחקרים מ-10 השנים האחרונות, מצאו קשר בין חמצת תת-קלינית לבין תחלואה במחלות מטבוליות שונות (כבד שומני, היסט קיבה וכו'). כמוכן, נמצא שהגורמים ל- SARAהם שילוב לא מיטבי של תזונה וממשק הזנה.

א. תזונה – בשני גורמים עיקריים יש להתחשב בעת תכנון המנה:
1. כמות הסיב האפקטיבי (peNDF) – פרמטר זה משלב בין תכולות כימיות (ריכוז ה-NDF) ופיזיקליות (אורך חלקיקי המזונות והתפלגותם במנה). טלטול כמות בליל מדודה על סט נפות, עם גודל חורים משתנה (8 ,19, ו-4 מ"מ, ובנוסף נפה תחתית ללא חורים) מאפשר קביעה כמותית של מקטעי הבליל השונים – לכל מקטע משמעות בהשפעתו על המבנה הפיזיקלי של הבליל.
2. כמות החומר האורגני הפריק בכרס, RFOM )Rumen Fermentable Organic )Matter – כלומר, כלל החומר האורגני הפריק והזמין לניצול ע"י חיידקי הכרס. במנות עתירות גרעינים, המכילות ריכוז גבוה של עמילן, יש צורך בשליטה ובבקרה על כמות ופריקות העמילן בכרס, על מנת להימנע ממצב של חמצת. ניתן להחליף חלק מהעמילן במנה ללא פגיעה בריכוז האנרגיה שלה, בעזרת שימוש בשומן ממקורות שונים (כמו שמן צמחי / שומן מוגן לסוגיו). השומן נספג במעי הפרה ואינו זמין לחיידקי הכרס כמקור לאנרגיה, אך לפי NRC 2001 המגבלה של כמות השומן במנה מכלל המקורות היא עד 6%. כמות זו קטנה מדי בשביל לגרום לאפקט משמעותי, שיפחית את ה-RFOM. בפריקות העמילן בכרס ניתן לשלוט חלקית בעזרת שימוש מושכל במקורות גרעין שונים (חיטה > שעורה /שיפון > תירס > סורגום ; בהתאמה, לפי רמת פריקותם בכרס), ובשיטות עיבוד גרעין שונות.

בישראל נהוג לטפל בגרעינים בעזרת גריסה דקה > גריסה גסה > לחיצה > טיפול בסודה קאוסטית (לפי רמת פריקות עמילן, מהפריק ביותר). ככל שעולה כמות החומר האורגני הפריק בכרס, כך עולה ייצור החומצות האורגניות בכרס – חומצות השומן הנדיפות (חש"ן) וחומצה לקטית. כאשר קצב ייצורן עולה על יכולת דופן הכרס לספוג אותן, ויכולת הסתירה ("בופר"- מייצור עצמי ברוק ומתוספת שלו במנה) בכרס מגיעה לקצה גבול היכולת, ישנה הצטברות בכרס ועלולה להתרחש עלייה בריכוז החומציות וירידה ב- pH בכרס.

המלצות תזונתיות להפחתת הסיכון ל-SARA

בתכנון המנה קיים הניגוד המתמיד שבין מתן אנרגיה זמינה לחיידקי הכרס (RFOM), אשר מספקים אנרגיה לפרה בעזרת ייצור חש"ן ובהמשך, משמשים החיידקים כמקור לחלבון מיקרוביאלי, לבין החשש מירידת ה-pH בכרס.
מלבד שליטה בכמות ה-RFOM, הגברת הפרשת הרוק של הפרה היא דרך נוספת לסתור את החומציות הנוצרת בכרס. פרה גבוהת תנובה יכולה להפריש עד כ-250 ליטר רוק ביום. ע"י העלאת כמות הסיב האפקטיבי במנה, ניתן להגביר את משך העלאת הגרה של הפרה ובעקבות כך, להגברת ייצור הרוק. ייצור הרוק מירבי בזמן העלאת גרה ובזמן אכילה, בהשוואה לזמן מנוחה (פי1.2 ,1.8 ; בהתאמה).

ב. ממשק גורם ממשקי חיוני לשמירה על יציבות תנאי הכרס ולמניעת SARA הוא שמירה על אחידות והומוגניות של הבליל, הניתן להשגה על ידי הכנה וערבול מיטבי של הבליל. המלצת המחבר היא לא להאריך בערבול מעבר ל-5 דקות, מרגע העמסת המזון האחרון לעגלה, שכן ערבול יתר פוגע במבנה הפיזיקלי של המנה ומוריד את שיעור הסיב האפקטיבי. כתוצאה מכך, תיתכן אכילה מוגברת, מה שנתפס כתופעה חיובית, אך שילוב העלאת כמות ה-RFOM עקב צריכת מזון מוגברת, יחד עם ירידה בכמות הסיב האפקטיבי עלול להוביל ל-SARA.
הגברת מספר הארוחות ביממה, תוך הקטנת הכמות הנצרכת בכל ארוחה, תורמת אף היא להקטנת הסיכון ל-SARA. ניתן להשיג זאת על ידי חלוקת מזון, לפחות פעמיים ביום, בנוסף להגברת תדירות קירובי המזון, והקפדה על שטח אבוס מספק (לפחות 60 ס"מ לפרה לפי המחבר), במטרה לצמצם תחרות.

במצב של תחרות על מקום אכילה באבוס, פרות דומיננטיות ייגשו ראשונות למזון, ויבררו ממנו את המזון המרוכז, העשיר ב-RFOM. מלבד החשש לחמצת כרס אצל אותן פרות דומיננטיות, עקב צריכה מוגברת של מזונות פריקי כרס, הפרות החלשות יקבלו מזון נחות בתכולותיו. כיום מקובל להוסיף למנת חולבות סודה לשתייה, המשמשת כבופר. הסודה נמצאה כמסייעת בהעלאת הpH- במקרים של חמצת, בעיקר קלינית, ובעיקר באוכלוסיות שנמצאו כבעלות סיכון גדול יותר בנטייתן ל SARA: .

1.פרות לאחר המלטה– עקב שינוי דרסטי בהזנתן (ממנת יבשות בעלת תכולה של 70%~ מזון גס ישנו מעבר חד למנת חולבות בעלת תכולה של 35%~ מזון גס, במנות המקובלות בישראל).
2. מבכירות ופרות קטנות פיזית – כנראה בגלל נפח כרס קטן יחסית, ועקב כך ספיגת ופינוי החש"ן לא מיטביות.

3. פרות באמצע תחלובה – בשלב זה בתחלובה צריכת המזון מירבית, ובעקבות כך גם כמות ה-RFOM הנצרכת. על פי המחבר, נמצא גם שמנות שבהן שיעור המזון המרוכז גבוה מ-50%, ומקור המזון הגס שלהן הוא תחמיץ תירס, נמצאות בקבוצת הסיכון ל-SARA.

לסיכום

האתגר בהזנת פרות גבוהות תנובה הוא מציאת האיזון שבין אספקת מזינים התואמים את רמות הייצור הגבוהות, לבין שמירה על תנאי כרס תקינים, כאשר לטענת המחבר ניהול נכון וערנות הם גורם המפתח העיקרי למניעת SARA .

להפריד עגל מאימו? ברפת דרום מאמינים שלא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
"לא יתכן שאדם לא יקבל את הזכויות המגיעות לו," אומרת צפרירה דנון, חברת מושב גיאה ומנהלת תחנת שי"ל במועצה האזורית חוף אשקלון * בעזרת מתנדבות היא דואגת שאנשים יקבלו קצבאות והטבות המגיעות להם על
9 דק' קריאה
חשיפה ראשונה – רכב משא חשמלי מסחרי, הכוכב הלוגיסטי החדש שלכם, מדגמי 200 LOGISTAR, תוצרת חברת CENNTRO  ארה"ב  חברת יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ, מהיבואניות הגדולות והוותיקות בישראל של כלי רכב חשמליים, מרחיבה את היצע הפתרונות
3 דק' קריאה
זלמן אברמוב, מאחרוני הפלמ"חניקים ומהגרעין הראשון של מקימי שייטת 13, הלך לעולמו במושב מרחביה, שם נולד וחי את מרבית חייו * כל חייו עסק אברמוב בחקלאות ובהדרכה והמשיך להיות בקשר עם אנשי השייטת בהתנדבות
3 דק' קריאה
איך חיינו פעם? רוצים לחזור לימים רחוקים, כשהיו עוד מקצועות כמו נפח ועגלון והישוב העברי מנה כמה אלפי אנשים, שנזקקו לעזרתו של הברון? * ביקור מרגש במוזיאון המושבה של מזכרת בתיה – בניין ותיק
6 דק' קריאה
בתיה הולין מכפר עזה ומחמוד מרצועת עזה בתערוכת צילומים חדשה, על חיי היומיום משני צידי הגבול   כעשר דקות הליכה, פחות מקילומטר, מפרידים בין ביתה של בתיה הולין מכפר עזה לגדר הגבול, ופחות מקילומטר נוסף,
3 דק' קריאה
סיפור חייו של טוביה ליבנה מחניתה, בן לשורדי שואה שגדל בקיבוץ וחזר בתשובה, איבד בפיגוע את אשתו ובתו ומצא כוחות להתמודד  על אף שהספר שכתב "עם עלות השחר" (הוצאת בית העורכים) מספר את סיפור
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן