גידול חציל בבתי צמיחה בערבה בחורף לייצוא ולשוק המקומי
יבול שיא
הרפת והחלב
A9Rdjjoub nm27c6 24k

מו"פ ערבה: המלצות לגידול מלוני סתיו בערבה וכיכר סדום 20/2019

6 דק' קריאה

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיטת הגידול

מו"פ ערבה: מקובל לגדל מלון סתיו בשטח פתוח. יחד עם זאת, עם העלייה במספר מחלות הווירוס המועברות ע”י כנימות עלה וכנימות עש טבק, יש יתרון לשתילה תחת הגנה מכנית. למטרה זו ניתן להשתמש ביריעות אגריל המונחות על קשתות נמוכות או רשתות 50 מש המתוחות על קשתות של מנהרות עבירות.

הכנת הקרקע

גידול ללא עיבוד – יש לפנות את הצמחים מהשטח ולהכינו לחיטוי גם בחלקה בה לא מתבצע עיבוד (תעלות קבועות לסוגיהם).

מומלץ לבצע בדיקות קרקע במעבדה. המידע המתקבל מבדיקות אלו לפני תחילת העיבוד יעזור בקבלת החלטות לגבי הצורך והכמות הדרושים של דשני יסוד.

עיבודים להכנת השטח – תחילה ביצוע משתת בקרקע יבשה. אח”כ, לצורך הכנת הערוגות יש לתת 30 קוב מים לדונם, פיזור קומפוסט על פני הערוגה (רצוי להתייעץ במדריך לגבי המנה הרצויה, נדרשות תוצאות בדיקות קרקע), תיחוח והכנת ערוגות באמצעות מתלמים, מעבר עם מעגילה חלקה שתצויד במרכזה בבליטה\ות אשר תיצור חריץ\ים למיקום שלוחה\ות הטפטוף בערוגה. זריעה או שתילה בתוך חריץ תשפר מאד את התנאים לצמח בשלבים הראשונים.
לאחר הרכבת מערכת הטפטוף חשוב לבדוק את תקינותה לפני חיפוי הקרקע בפוליאתילן. פורסים שלוחה אחת או שתיים לערוגה (תלוי ברוחב הערוגה. ברוחב 1.80 מ’ נהוג לפרוס שתי שלוחות, לשתול שתי שורות), כאשר מרווח הטפטפות יותאם ככל האפשר למרווח הצמחים בשורה. במקרה של שתי שלוחות טפטוף המרווח ביניהם לא יעלה על40 ס”מ.
חיטוי קרקע – מומלץ לבצע חיטוי קרקע לפני כל גידול. בקרקעות הערבה נפוצה הפטרייה Monosporoascus cannonbalus הגורמת למחלת התמוטטות פתאומית של המלון. להתמודדות עם המחלה מומלץ לבצע חיטוי משולב: סולרי וכימי. חיטוי סולרי מתבצע בשטח על ידי חיפוי הקרקע בפוליאתילן שקוף למשך 4-5 שבועות לפחות (לחיטוי סולרי משופר רצוי להשתמש ביריעת אנטי דריפ). כ 10-14 יום מתחילת החיטוי הסולרי מבצעים חיטוי כימי על ידי אחד התכשירים המורשים בגידול: תכשיר מתאם סודיום (אדיגן סופר) כנגד עשבים, מחלות קרקע ומזיקי קרקע. החומר יינתן עם 25-40 קוב מים לדונם. כנגד נמטודות מומלץ חיטוי בתכשיר פלדין. תכשיר פלדין נותן מענה גם לעשבים המצוינים בתווית התכשיר. במהלך החיטוי הסולרי יש לתת אחת לשבוע מנת השקיה של 7 קוב לדונם (בתיאום עם פעולות השטיפה).

שטיפות קרקע להדחת מלחים – מומלץ לשטוף את הקרקע במנה של 70-80 קוב לדונם, במהלך העיבוד ולפני תחילת הגידול. להבטחת הדחה מספקת של מלחים יש להתקין בחלקה שואבי תמיסת קרקע (משאבים) בעומק 20 ס”מ. במהלך השטיפה יש לדגום את מי הטפטפת. עם סיום השטיפה יש למדוד את רמת המוליכות החשמלית (EC) של מי המשאב. במידה וערך המוליכות במשאב גבוה ממוליכות מי הטפטפת בחצי יחידת EC ומעלה, יש לשטוף במנה נוספת ולחזור בסיום השטיפה על בדיקת המשאבים, עד לקבלת ערך מוליכות נמוך במשאבים.

חיפוי קרקע והכנה לשתילה

יריעת פוליאתילן שקופה משמשת הן לחיטוי סולרי (בתוספת חומר חיטוי במידת הצורך) והן לחיפוי בזמן הגידול. לחיפוי צר ברוחב הערוגה יש להשתמש ביריעה בעובי 20 מקרון לפחות. רוחב השולחן לאחר פרישת הפלסטיק יתאם למספר שלוחות הטפטוף 0.8-0.9 מ' בשלוחה אחת, 1.1-1.2 מ' במקרה של 2 שלוחות. בגידול בשטח פתוח יש להשתמש בפוליאתילן שקוף בעובי 25-30 מיקרון, עם תוסףUVA . חיפוי רחב (ברחב מנהרה עבירה) יכול לשמש למחזור גידול נוסף (חורף או אביב). למטרה זו יש להשתמש ביריעה בעובי של לפחות 35 מיקרון, והיריעה צריכה להיות עם תוסף מייצבUV , דבר שיבטיח את שרידותה למשך העונה. תוסף אנטי-דריפ עשוי לשפר את החיטוי הסולרי (במיוחד כאשר משך תקופת החיטוי מוגבל).
עם סיום תקופת החיטוי, 5-7 ימים לפני השתילה/זריעה יש לפתוח חורים בחיפוי כך ששלוחות הטפטוף תהיינה ממקומות במרכז החור. החורים יהיו בקוטר של כ-20 ס”מ. חורים קטנים מגודל אינם מספיקים להורדת הטמפ’ באזור בית השורשים ועלולים לעכב את התפתחות הצמח בשלביו הראשונים. מטרת החירור היא לאפשר אוורור ונידוף יעיל של שאריות חומרי החיטוי העלולות לפגוע בקליטת השתילים ולמנוע עומס חום בזמן השתילה אשר עלול לעכב את התפתחות הצמחים.
לאחר ביצוע החירור ולפני שתילה או זריעה יש להלבין את חיפוי הפלסטיק על מנת לסייע בהורדת טמפרטורת הקרקע. יעילות ההלבנה בהפחתת הטמפ’ עולה עם רוחב פס הצביעה. במידה ובשטח מוצבות קשתות גבוהות, ניתן להשתמש ברשת צל לתקופה קצרה (שבוע עד שבועיים) להקלת עומס החום בתקופת קליטת השתילים.
יומיים-שלושה לאחר החירור, יש להשקות ברמה של 25-30 מ”ק/ד’ על מנת לשטוף את הקרקע והשלוחות בחומר החיטוי וליצור פס הרטבה לקראת שתילה/זריעה.

זריעה במקום או שתילה

בטמפרטורה השוררת בתחילת עונת הסתיו ינבט ויציץ המלון תוך 5-9 ימים. צמח מלון שיתפתח מזריעה במקום יהיה בעל שורש שיפודי ובעל צימוח חזק יחסית למלון שתול. מול חוזק הצמח והחיסכון של מחיר השתילים יש להביא בחשבון את חוסר האחידות האפשרי מנביטה והצצה לא אחידה בשל הזריעה או פגיעה בזרעים ע”י ציפורים או מכרסמים. יש לנקוט באמצעי הגנה על הזרעים. שתילה מאפשרת חיסכון בזמן הגידול ומבטיחה צימוח אחיד.
יממה לפני זריעה רצוי לבדוק באם נוצר פס הרטבה רציף. במידה ולא, יש להשקות עם תוספת מים ברמה הדרושה. השתילה תבוצע בקרקע לחה כאשר גוש השתיל רווי. במידה והגושים יבשים, יש להשקות את המגשים ולהמתין קמעה להתנקזות המים לפני השתילה.

זנים

להלן רשימת הזנים שלגביהם נצבר ניסיון בעונות האחרונות באזור הערבה וכיכר סדום: מ 1,625-1,250- צמחים לדונם, ברוחב 1.8 מ’ 1,540-1,800 צמחים לדונם.

 

 

(1) לשתילות מוקדמות בלבד.

מועדי שתילה\זריעה

 

 

משתלים במועדים מאוחרים יותר עלולים להניב פחות יבול ולגרום לבעיות איכות (החלפת צבע ובעיית רישות). מומלץ שלא לשתול במועדים המוקדמים שטח המתוכנן להישאר תחת רשת 50 מש למשך כל תקופת הגידול.
בכל מקרה, גידול בזמן הסניטציה דורש אישור מראש של פקח ערבה נקיה!

עומד צמחים

צמח לטפטפת כל 40-50 ס”מ: בערוגה ברוחב 1.6

האבקה

יש להכניס כוורות לשטח לפני הופעת פרחי נקבה. אין להסתפק בכוורות של השכן!
כוורת אחת מספיקה להאבקה לכ- 3 דונם. חוסר ביקורי דבורים יגרום לחנטה לקויה ופירות מעוותים. מרגע הכנסת הדבורים יש לשים דגש לשימוש אך ורק בחומרי הדברה המותרים בזמן נוכחות דבורים בשטח (ראה בנפרד המלצות הגנת הצומח). בגידול תחת 50 מש יש להתייעץ עם המדריכים לגבי ייעול השימוש בדבורים.

 

המלצות השקיה ודישון למלון סתיו בערבה וכיכר סדום

 

 

 

(1) בגידול הסתווי שלבי הגידול קצרים ביותר. לפיכך, יש צורך לשנות את מקדם ההחזר מדי השקיה או שתיים.
(2)בימים ראשונים לאחר שתילה רצוי להשקות מספר מחזורים ביום עד להתבססות השתיל.
(3) אם נמצא בבדיקות מעבדה כי קיים מחסור באשלגן בקרקע ניתן משלב זה ואילך לעבור לדשן רב אשלגני כמו 5:1:8. ליעוץ ספציפי נוסף נא לפנות למדריכים.
(4) להוראות הרכבה עצמית של דשן יש לפנות למדריכי הגידול או לחברות הדשנים.

 

נתוני התאדות מגיגית (ממוצעים רב שנתיים, תחנת יאיר)

 

 

(1)באזור דרום הערבה, מקיבוץ סמר – דרומה, בחודשים אפריל-ספטמבר יש להוסיף15% .
(2) עשרת – ממוצע לעשרה ימים, כשליש חודש.
(3) 1מ”מ/יממה =1 מ”ק/דונם/יממה.

מעבר להתאדות מחושבת לפי פנמן

בדומה לאזורים חקלאיים אחרים בארץ ובעולם, אנו מתחילים בתהליך מעבר להצגת הנתון של התאדות מחושבת, אשר יחליף את הנתון של התאדות מגיגית. נתון ההתאדות המחושבת לפי נוסחת פנמן מונטיס מייצג את צריכת הצמחים וערכו נמוך מהנתון של התאדות מגיגית. נתוני ההתאדות המחושבת מחושבים באופן אוטומטי ומוצגים באופן רציף בכל ימות השנה בתחנות השונות:

דף האקלים באתר מו”פ ערבה תיכונה (בבניה) http://agri.arava.co.il/climate

נתוני תחנת חצבה ניתן למצוא בקישור או באפליקציה אגרומטאו בפלאפון (אתר משרד החקלאות): http://meteo.co.il/home/EvaporationMap

נתוני תחנת יוטבתה http://www.ims.gov.il/ims/Meteorologika/evaporation%20tub/daily%20/data

 

המלצות השקיה למלון סתיו לפי פנמן

 

נתוני התאדות מחושבת פנמן (ממוצעים רב-שנתיים מתחנת יאיר)

 

 

כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות.
בכל בעיה או שאלה בקשר לעבודה עם נתוני פנמן (התאדות מחושבת) ניתן לפנות למדריכים.

יורם צביאלי – מו”פ ערבה תיכונה וצפונית תמר
עדי סויסה, עודד פרידמן, סבטלנה דוברינין, שמשון עומר – שה”מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דרול ג'ילט– מו”פ ערבה דרומית

מו"פ ערבה מרכז וידור חצבה: הצצה והיכרות עם החקלאות בערבה

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

לאחר חתימת הסכמי הסחר עם איחוד האמירויות, עכשיו גם בבחריין יזכו לטעום מהפירות והירקות תוצרת הארץ, כבר בשבועות הקרובים בתום סדרת מפגשים ותיאום בין שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ומנכ"ל המשרד, ד"ר נחום
3 דק' קריאה
"עד אור הבוקר, עד שחר ינצנץ, שכם אל שכם, סובה עד אין קץ" (מילים – אהרון אשמן, לחן – מרדכי זעירא), שרו ורקדו בהתלהבות בחדרי האוכל, חלוצי הקיבוצים בשנות ה-30 וה-40 במאה שעברה לאחר
2 דק' קריאה
מדוע הושמטה המילה 'דמוקרטיה' ממגילת העצמאות? דובי הלמן (הזמן הירוק, 31.12) תמה, מדוע במגילת העצמאות מוגדרת מדינת ישראל כמדינה 'יהודית' בלבד,  וחסרה בה לחלוטין ה'דמוקרטיה'. את החידה פתרו דב אלבוים  ועזרא ברום, ולהלן תקציר,
3 דק' קריאה
בבחירות הקרובות  תתמודד לראשונה  מפלגה יהודית ערבית שוויונית, "אור השחר". את הקמת המפלגה יזם יעקב יוניש מבית השיטה, ואליו הצטרף סלאח גריפאת  מהכפר הבדואי זרזיר. בראש הרשימה יעמוד יונה יהב, ראש העיר חיפה בעבר,
4 דק' קריאה
פרשת השבוע  פרשת וארא שמות פרק ו' {ב} וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲנִי יְהוָֹה: {ג} וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי יְהֹוָה לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם: {ד} וְגַם הֲקִמֹתִי
6 דק' קריאה

כתבות נוספות

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן