קול קורא להצגת מחקרים בכנס "גרין טק" 2023

גרין טק – 2023 – קול קורא

מארגני כנס “גרין טק” 2023 רואים חשיבות רבה במעורבות והדגשת הישגיהם של צוותי מחקר ופיתוח של האקדמיה והתעשייה הישראלית בכנס הקרוב. חוקרים ואנשי תעשייה המעוניינים לשאת דברים בכנס “גרין טק” מוזמנים להגיש תקציר, אשר ייבדק על ידי ועדת ההיגוי של הכנס. הגשת מועמדות תעשה באתר הכנס “גרין טק” בלבד, בעברית/אנגלית. תקצירים אשר התקבלו, יפורסמו בתוכנייה של הכנס אשר יופץ לכלל משתתפי הכנס.

מועד הגשה אחרון – סגור

הפנייה מיועדת לחוקרים ואנשי מקצוע העוסקים בתחומי אנרגיה מתחדשת וקיימות

 • סוגי ייצור אנרגיה ירוקה: שמש, רוח, הידראולי, גלים, ביומסה, מימן ואחרים
 • פיתוח טכנולוגיות לחסכון וניהול מיטבי של אנרגיה
 • טכנולוגיות לשימור סביבתי, הנעה חשמלית לתחבורה קרקעית ואווירית וטיפול במזהמים
 • אתרי הדגמה ומעבדות ניסוי בתחומי ייצור אנרגיה ושימור סביבתי
 • טכנולוגיות לתכנון, ניהול ובקרה של אתרי אנרגיה מבוזרת
 • אגירה והולכת אנרגיה

וועדת היגוי

ד"ר משה זילברמן – יו"ר הכנס

הנחיות להגשת תקציר

 • התקציר יהיה 500 מילים מינימום, 1000 מילים מקסימום ולא יותר מחמישה עמודים.
 •  יש להגיש תקצירים לפני המועד האחרון שנקבע להגשתם.
 • בתום סקירת התקצירים על ידי הוועדה המקצועית תישלח אליכם הודעה בדבר שילוב התקציר בתוכנית של הכנס.
 • תקציר שיוצג בכנס ייחשב ככזה שניתנה לגביו הסכמת מגיש התקציר לפרסומו בכל המדיות הקשורות בכנס. (ויתור על זכויות יוצרים)
 • יש להגיש תקצירים דרך מערכת ההגשה הרשמית באתר הכנס. יש להגיש את התקציר בעברית/אנגלית.

הערות

 • עם השלמת תהליך ההגשה המקוונת, אישור רשמי על קבלת התקציר יישלח במייל. במידה ולא קיבלתם אישור, תהליך האישור טרם הושלם והתקציר ישלח לבדיקה.
 • כותרת התקציר צריכה להיות של נושא התקציר ולא שם החברה.