מידע לדוברים בכנס "גרין טק" 2023

נשאי דברים בכנס מתבקשים להביא את המצגת על גבי  Disk on Key ומתבקשים להעביר את המצגות לצוות באולם של מושב המליאה לפחות שעה לפני הרצאתם.

אם הנכם משלבים קבצי שמע או ווידאו אנא הודיעו לצוות באולם המליאה.

**ניתן להביא מחשב נייד כגיבוי בלבד.

הודעה חשובה למשתמשי מחשב MAC-

על מנת להשתמש במצגות של מחשבי MAC במחשב התואם ל WINDOWS, יש להכין את המצגת לפי ההוראות הנ"ל לפני הבאתו לחדר דוברים-

  • השתמשו בפונט שכיח כגון- ARIAL, VERDANA, NEW TIMES ROMAN וכו. (גופן מיוחד עלול להתחלף לברירת מחדל)
  • הוסיפו קבצי תמונות בJPEG בלבד.
  • השתמשו בפורמט וידאו שכיח כגון- MPV, DMV בלבד.
  • ניתן להשתמש במחשב MAC נייד, אך עליכם להביא מתאם עבור אות ווידאו חיצוני ולהביא אותו לבדיקה עם הגעתכם לכנס ובנוסף, העבירו את המצגת לצוות באולם של מושב המליאה שלכם לפחות חצי שעה לפני.

**הערה חשובה – אנא הודיעו מראש למארגני הכנס אם הנכם משתמשים במחשב MAC