Greentech 2023

Ramada Hotel, Jerusalem

Tuesday | October 10th

השקעות באקלים טק

טכנולוגיות לקיימות והתייעלות

אנרגיית רוח וחשמל

אנרגיה סולארית

חברים יקרים,

קהילת העוסקים באנרגיה מתחדשת וקיימות,

אנו שמחים להזמינכם לקחת חלק בכנס השני השנתי בנושא אנרגיה מתחדשת וקיימות – "אופק ירוק/GREENTECH" – אשר צפוי להתקיים ביום שלישי ה-10 באוקטובר 2023 במלון רמדה, בירושלים.

קהילות החדשנות באנרגיה, בארץ ובעולם, מגבירות את פעילותן. הנתח העיקרי בפעילויות אלה מופנה לאנרגיה ירוקה, האמורה להגשים תחזיות לצמצום בעירת דלק וזיהום האטמוספרה. הצהרות המנהיגים ומעצבי התוכניות לייצור אנרגיה ירוקה בעשורים הבאים נסמכות בעיקר על טכנולוגיות מדף, שתתקשינה לעמוד באתגרים המוצהרים ותזדקקנה לפיתוחים חדשים והתייעלות בטכנולוגיות הקיימות.

הכנס לאנרגיה מתחדשת וקיימות, ייערך בפעם השניה בירושלים בשיתוף עם מכללת עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה והמרכז לאנרגיה ירוקה שהוקם לא מכבר על ידה וארגון EnergyCom קהילת אנרגיה, ביוזמת משרד הכלכלה ובשותפות עם משרד האנרגיה ורשות החדשנות.

הכנס שייערך במלון רמדה ביום שלישי ה-10 באוקטובר 2023 ייוחד לטכנולוגיות המצויות במהלכי פיתוח בשלביהם השונים על ידי מוסדות אקדמיים, חברות תעשייתיות, מעצבי מדיניות ומחוקקים.

קריאתנו מופנית לאקדמיה, תעשיות, חברות אנרגיה להשקעה והקמה של אתרי ייצור אנרגיה ירוקה, רשויות במשרדי ממשלה וכל גורם העוסק בתחום.

בין הנושאים שישולבו בתוכנית הכנס:

  • סוגי ייצור אנרגיה ירוקה: שמש, רוח, הידראולי, גלים, ביומסה, מימן ואחרים.
  • פיתוח טכנולוגיות לחסכון וניהול מיטבי של אנרגיה.
  • טכנולוגיות לשימור סביבתי, הנעה חשמלית לתחבורה קרקעית ואווירית וטיפול במזהמים.
  • אתרי הדגמה ומעבדות ניסוי בתחומי ייצור אנרגיה ושימור סביבתי.
  • טכנולוגיות לתכנון, ניהול ובקרה של אתרי אנרגיה מבוזרת.
  • אגירה והולכת אנרגיה.

נשמח לראותכם לוקחים חלק בכנס חשוב זה.

בברכה,
ד"ר משה זילברמן
יו"ר הכנס

רגעים מהכנס הקודם

מארגנים
Organizers

בשיתוף
In Cooperation With

מציגים וחסויות 2023
Sponsors and Exhibitiors 2023

מציגים
Exhibitors