קול קורא

קול קורא להציג מחקרים בכנס אופק ירוק– 13 בספטמבר 2022, מלון רמדה, ירושלים

מארגני כנס “אופק ירוק” 2022 רואים חשיבות רבה במעורבות והדגשת הישגיהם של צוותי מחקר ופיתוח של האקדמיה והתעשייה הישראלית בכנס הקרוב. חוקרים ואנשי תעשייה המעוניינים לשאת דברים בכנס “אופק ירוק” מוזמנים להגיש תקציר, אשר ייבדק על ידי ועדת ההיגוי של הכנס. הגשת מועמדות תעשה באתר הכנס “אופק ירוק” בלבד, בעברית/אנגלית. תקצירים אשר התקבלו, יפורסמו בתוכנייה של הכנס אשר יופץ לכלל משתתפי הכנס.

מועד הגשה אחרון –15 ביולי 2022

הפנייה מיועדת לחוקרים ואנשי מקצוע העוסקים בתחומי אנרגיה מתחדשת וקיימות

 • סוגי ייצור אנרגיה ירוקה – שמש, רוח, הידראולי, גלים, ביו מסה מימן ואחרים.
 • פיתוח טכנולוגיות לחיסכון וניהול מיטבי של אנרגיה.
 • טכנולוגיות לשימור סביבתי וטיפול במזהמים.
 • אתרי הדגמה ומעבדות ניסוי בתחומי ייצור אנרגיה ושימור סביבתי.
 • טכנולוגיות לתכנון, ניהול ובקרה של אתרי אנרגיה מבוזרת.
 • אגירה והולכת אנרגיה.

וועדת היגוי-

ד"ר משה זילברמן – יו"ר הכנס

עמוס לסקר

ד"ר פנחס דורון

ד"ר ויטלי חסלבסקי

ד"ר יעל לסטר

הנחיות להגשת תקציר-

 • התקציר יהיה 1000 מילים ולא יותר מחמישה עמודים.
 • הזמן המוקצה לכל הרצאה הינו 20 דקות לרבות הקצאת מספר דקות לטובת שאלות ותשובות.
 •  יש להגיש תקצירים לפני המועד האחרון שנקבע להגשתם.
 • בתום סקירת התקצירים על ידי הוועדה המקצועית תישלח אליכם הודעה בדבר שילוב התקציר בתוכנית של הכנס.
 • תקציר שיוצג בכנס ייחשב ככזה שניתנה לגביו הסכמת מגיש התקציר לפרסומו בכל המדיות הקשורות בכנס. (ויתור על זכויות יוצרים)
 • יש להגיש תקצירים דרך מערכת ההגשה הרשמית באתר הכנס. יש להגיש את התקציר בעברית/אנגלית.

הערות

 • שמרו את הקובץ כ-  .doc* ולא.docx*
 • עם השלמת תהליך ההגשה המקוונת, אישור רשמי על קבלת התקציר יישלח במייל. במידה ולא קיבלתם אישור, תהליך האישור טרם הושלם והתקציר ישלח לבדיקה.
 • כותרת התקציר צריכה להיות של נושא התקציר ולא שם החברה.

 

לכל סיוע שיידרש אנא פנו למאיה פוסטר אלון –

mfoster@kenes-exhibitions.com