יבול שיא
הרפת והחלב
מנכלית מועצת החלב

כנס רפתנים משפחתיים בעמק יזרעאל

4 דק' קריאה

שיתוף:

כנס רפתנים משפחתיים בעמק יזרעאל : תקופה לא קלה עוברת על ענף החלב. הרבה שאלות עומדות באוויר, שמבטאות תחושה קשה של חוסר ודאות בתחומים שונים. מנהלי הענף נמצאים בתחלופה רחבה והרפתנים רוצים לשמוע ולשאול את הקברניטים על מה שקורה ולאן הולכים…

בחוץ ירד גשם לסירוגין, הטפטוף לא הפריע לעשרות רפתנים משפחתיים, להגיע לכנס שאורגן במפעלי העמק, על ידי התארגנות הרפת המשפחתית העמק, בהובלתם של טוטי בלוך מנהלל ואלעד תמיר ממושב היוגב.

ניכר שהרפתנים מודאגים ממה שקורה בענף החלב  וברפת, שכספקית של החלב הגולמי והכי רגישה לשינויים… הקטנת המכסות, ירידה ברווחיות, עלייה בהוצאות הלא מוכרות (שפכים, כילוי…) וחוסר ודאות גדול לעתיד הענף, בעידן הממשלה החדשה שעוד תגיע. כך היה בשנה שחלפה וכך צפוי גם השנה – 2020.

האורחים בכנס היו מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב ואביתר דותן, מנכ"ל ההתאחדות ושניהם מסיימים את תפקידם בתקופה הקרובה, אחרי בחירת המחליפים. סוגרת את היום רחל בורושק שתסקור את מחיר המטרה והכיסוי שלו לכלל ההוצאות.

 

כנס רפתנים
כנס רפתנים – כנס רפתנים משפחתיים בעמק יזרעאל

מיכל קראוס – סקירת הנושאים שעל הפרק בענף

סיכום 2019

מכסת החלב שחולקה ב-2019 הייתה 1,560 מיליון, על אף שהיה ברור שזה עודף גדול שאין מה לעשות איתו – כך נאלצנו להקטין את התמורות לחלב עודף לצורותיו. לצריכת החלבון די היה ב-1.460 מיליארד ליטר, בעוד שלאספקת כל השומן, היה נחוץ 1.560 מיליארד. הפער של 100 מ' ליטר מיועד לאספקת חמאה ואילו את האבקה העודפת צריך לפנות במחירים נמוכים ובעלות כוללת גבוהה לענף, שמגיעה לכ-100 מיליון ש"ח. אין כל סיכוי שיימצא תקציב כזה במועצה ובענף ולכן פעלו לקצץ את מכסת החלב ל-1.510 ו-10 מ' האחרונים, יתנו תוספת של 500 טון חמאה שזה משהו, מתוך סך הצריכה של כ-12,000 טון חמאה.

מלאי האבקה במועצה גדול מאוד ומגיע לכ-6,250 טון והמטרה היא מלאי של 3,500 טון וכך יש פער של כ-3,000 טון לפינוי. לא נעשה את זה בגלל מחסור בתקציב וזה לא טוב לענף, כי אי אפשר לגלגל ולגלגל. מחיר החמאה בעולם גבוה וליבואנים לא כדאי להביא במחיר מפוקח וכך יש מחסור בחמאה בישראל, גם בגין הביקוש הגובר, שמבטא שינוי מגמה בהעדפות הצרכנים בעולם ובארץ.

שיווק חלב

כנס רפתנים משפחתיים בעמק יזרעאל : הענף כמעט באפס גידול לנפש, בעוד שהאוכלוסייה גדלה ב-2.1%.  המשמעות היא ירידה בצריכה לנפש בחלב, במוצרים "הרכים", ואילו בגבינות קשות יש עלייה של כ-4.1%. המחלבות אינן פועלות לקידום מוצרי החלב ומתמקדות בתחליפי החלב, כי הם מנועי הצמיחה החדשים.

מכסות חלב 2020

על פי החוק, השר מחויב להגדיר את המכסות השנתיות הארציות וכבר מעל לשנה ששר החקלאות לא חותם על צו המכסות. לפיכך, ועדת המכסות דנה בהמלצת אנשי המקצוע להפחית את המכסה ב-4% והתקבלה החלטת ביניים, להפחית 2% מקדמה לא סופית. כאשר השר ייכנס לתפקידו, מקווים כולנו שהוא יחליט ויקבע ברשומות, כאשר ההמלצה שלנו היא להפחית 60 מיליון, בעוד שהיה נחוץ להוריד 100 מ' ליטר. אפשר לקבל יותר חלב דרך הרצועות, שנותנות אומנם מחיר מופחת אך יותר גבוה ממחיר לא מובטח.

פתיחת יבוא חמאה ללא מכס

הסכם לוקר פתח את יבוא הגבינות לכ-9,500 טון וזה כמובן, פגע בייצור המקומי. ב-2019 אין מספיק חמאה וזה הפך לבדיחה של המדינה. דירקטוריון המועצה המליץ על מכסה גדולה יותר לכל יבואן וללא מכס. זה מצא חן בעיני האוצר ובניגוד לכל הסכם, פותח את יבוא החמאה לחלוטין, ללא הגבלת כמות וללא מכס.

לחמאה יש אורך חיים גדול וכך שאפשר להחזיק בהקפאה ולשווק יותר מאוחר וזה מסכן מאוד את התכנון בענף.

אנחנו מתנגדים לייבוא החופשי ונמצאים בהליך שימוע, זה צעד הרסני בדרך לביטול התכנון, זה ירסק את הענף כי בהמשך, יפתחו גם למוצרים נוספים.

זוהי הפרה של החוק וההסכמים בענף.

במכסה של 1,495 מיליארד אי אפשר לספק את כל השומן ומנגד, ב-1.560 אפשר לספק, אך יהיה עודף חלבון שפינויו עולה הון רב ש-75% ממנו, נופל על הרפתנים.

רוצים לעודד את ייצור השומן, לשנות את היחס שומן:חלבון ולהגיע בשני שלבים ל-50:50 וזה מונח על שולחן המועצה..

כילוי

מועצת החלב יזמה את פרויקט הכילוי לפני כ-15 שנה, על אף שזו משימה של הרפתנים. העלות התחלקה בין המדינה ששילמה 65% והמועצה השלימה.

התקציב הראשוני היה כ-4 מ' ש"ח וכיום זה מגיע ל-15 מ'. העדרים גדלו, כל הרפתנים פינו והכול. בשנים האחרונות גדל יבוא העגלים החיים ואיתם גם הפינוי מענף שלא שילם וכך גדלו היקפי הפינוי וגם העלויות.
מאז העברת התשלום לרפתנים, ירדו היקפי הפינוי, במקביל המדינה הסדירה עם היבואנים והמפטמות, שהם חייבים לבטח בקנט ועדיין נמצאים בכמויות פינוי גדולות.

זה נכון שהנושא לא נכנס עדיין למחיר המטרה, אך בסקר 2021 זה ישתלב… רצינו תשלום דיפרנציאלי של הפינוי וזה עדיין לא עבר.

תקציב מועצת החלב

פינוי אבקת החלב העודפת, רוקנה את הקרנות במועצה והיא נשארה ללא כל רזרבות וכך נאלצה לקצץ בנושאים מגוונים: כילוי, העברת חלב מהחורף לקיץ, הגבלת ההשתתפות בשפיכת חלב בחגים, צמצום תקציב המחקרים ועוד..

מצב לא קל לכל השותפים לענף וגם לפעלויות חיוניות של המועצה…

אביתר דותן – מנכ"ל ההתאחדות

בתחילת ינואר הודיע אביתר על כוונתו לסיים את תפקידו בסוף אפריל הקרוב. נבחרה ועדת איתור ובשבוע האחרון של פברואר תתקיים ישיבת מועצת ההתאחדות, לאשר את המנכ"ל המחליף ולאשר את הכללים לקיום אסיפה כללית.

אביתר מספר שהוגשו כמה מועמדים ולראשונה גם מועמדת אישה וזה חידוש מרענן. חוזר כעת מפגישת סיכום על הגשת בג"צ פתיחת הייבוא ללא מגבלות ומאמין שאנחו צודקים וננצח במהלך המשפטי. שמח על ההסכמות בתקציב מועצת החלב גם בהעדר שר (המפגש היה ביום שבו התבשרנו על מינוי צחי הנגבי כשר החקלאות). התקופה מאוד לחוצה בכל היבט – שחיקה ברווחיות ב-2019 וכך נראה גם השנה.

כנראה, שנצטרך להגיע להסכם חדש ומעודכן – לא תהיה תמיכה ישירה, כי אין תקציב וגם לא יבטלו רשמית את התכנון, כי זה מחייב תקציב. צריך ללכת ביחד גם להסכם הבא, שיהיה כנראה דומה להסכם האחרון ואסור להשלות, כי אפשר לסכם מבלי לשלם מחירים. הריבון יכול לעשות רפורמה בלי לשאול אותנו, כמו שעשה ברפורמה הגדולה בשנת 2000.

אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד ולשמור על התכנון והוודאות, אבל אם ההתאחדות תיכנס למאבקים פנימיים, היכולת מול הממשלה תיפגע מאוד. לכן, צריך לדעת לקבל את הכרעת המוסדות ולוותר כאשר נחוץ. הענף ישתנה בסוף השנה! כנס רפתנים 2020

מפגש מעניין עם רפתנים משפחתיים רבים, שהתבשרו להתארגן לתקופה לא קלה –בהיקף הייצור, בפתיחת הייבוא, בהורדת המחיר ובשחיקת הרווחיות. נמשיך להיות אופטימיים ולהאמין בענף הבסיסי בכלכלת ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

רפת נסגרת ורפת משתקמת ככה יצא בגורל – רפת גלגל הודיעה בכאב רב, על סגירת הרפת ובו בזמן פרצה מלחמה בדרום, ראובן הייניק ז"ל נרצח במכון החליבה בכיסופים, שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה. הצבא
5 דק' קריאה
70  מיליון  שקלים  מפרידים  בין  המשך  פעילות   מחקרית  ובין  השבתה מוחלטת  של  מכון המחקר החקלאי   של ישראל, שרכש לעצמו  לאורך  שנים  אמון   ויכולות  ביצוע   ייחודיות בעולם. 70  מיליון  שקלים,  זה  הסכום  שמשרד האוצר  של
3 דק' קריאה
לראשונה בישראל, משרד החקלאות מוביל, בשיתוף משרדים נוספים, הצעת החלטה לממשלה לגיבוש תוכנית לאומית לביטחון המזון וזה כולל גם את שינוי שמו של המשרד משרד החקלאות יגיש בימים הקרובים, הצעת מחליטים לאישור הממשלה, לגיבוש
3 דק' קריאה
אומר ארז גוזן, אחד מהחקלאים הוותיקים במושב ישע שבעוטף עזה. החממות של ארז ניזוקו קשות לאחר ה-7.10 * מרבית הגידולים בחממות מתו כתוצאה מחוסר טיפול, בשל האיסור לצאת לשטחים * ארז לא גידל כלל,
4 דק' קריאה
חברי מזכירות ארגון מגדלי ירקות ערכו סיור חקלאי ביישובי עוטף עזה, שנפגעו ב-7 באוקטובר במתקפת המחבלים * בין היתר ביקרו בקיבוצים נחל-עוז, עלומים, בארי ובמושב מבטחים, ושמעו מחברי היישובים על קרבות הגבורה שהתחוללו ועל
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן