יבול שיא
הרפת והחלב
חניק מרשק

פרשת פיטוריה של חניק מרשק, מנהלת המחלקה הפוליטית במטה התנועה הקיבוצית

5 דק' קריאה

שיתוף:

פרשת פיטוריה של חניק מרשק מגבעת השלושה, המנהלת הוותיקה של המחלקה הפוליטית במטה התנועה הקיבוצית, על ידי מזכ"ל התנועה ניר מאיר, עברה לזירה המשפטית; עו"ד מחידושי התקופה

סיפור פיטוריה/ "הפרשתה" של חניק מרשק, רכזת המחלקה הפוליטית במטה התנועה הקיבוצית מתפקידה, והשינויים שעוברת ההתנהלות הפוליטית התנועתית – עיקרה, מעבר מפוליטיקה ואידיאולוגיה ל"ניהול קשרי ממשל" – עומד להרים גלים בשלוליתנו.

המים כבר לא יעמדו בה. כן יעמדו למבחן: יחסי עבודה, נהלי פיטורים, זכויות עובדים, פיצויים, שימועים: כל מה שצפוי שיעלה בעקבות תהליכי ההפרטה, כשמזכ"ל הופך למנכ"ל, תפקיד למשרה ותקציב לתלוש שכר.

באין מבוגר אחראי

הפרשה הזאת עשויה להסתבך משום שחניק מרשק, פעילה מרכזית בתנועה, יוצאת למאבק משפטי, אישי וציבורי נגד פיטוריה.

וכך, באין "מועצת חכמים" ופורום מזכירי תנועה לשעבר ויתר בעלי סמכות בלתי פורמלית שייפסקו, באה שעתם של עורכי הדין. במקרה שלנו, עורכות הדין.

רמז דק לעתיד לבאות, נתנה חניק מרשק בתגובתה לדיווח ב"הזמן הירוק" על סיום תפקידה/ פיטוריה: "מבחינתי העניינים בטיפול, גם בנושא עבודתי במחלקה וגם לגבי הפרשנות באשר לעתידה; וכן  לגבי מעמדו של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

"היא לא יספה, אבל "יודעי דבר" הסבירו "שזה הולך לכיוון המשפטי."

דיווחי מזכירות התנועה הקיבוצית על הפרשה, הופיעו ב-22.4 באתר התנועה, תחת אותה כותרת ("המחלקה הפוליטית מתחדשת ומתחזקת"), בגרסאות שונות. וזה מוזר.

בדיווח אחד מודה ניר מאיר לחניק "על שנים רבות של השקעה, תרומה ומעורבות בתנועה ובזירה הפוליטית" ומאמין בהמשך היעזרות "בניסיונה הרב בכל צומת חשוב בעתיד."

ובפעם אחרת – תחת אותה כותרת ואותו פתיח, שמה של חניק נעלם. מה שנותר הוא תיאור דובשני ומפנק של מחליפיה – נרי שוטן ואיילת סלע-יונגרמן – שינהלו מעתה את "תחום קשרי ממשל" של התנועה.

שהמפלגה תשלם

יצוין כי באותו יום (22.4), ואולי זה קשור לשינוי בדיווח, נשלח לניר מאיר מכתב מעוה"ד אסנת לונגמן ולחן שריד ממשרד אורנה לין ושות', אודות זימונה של מרשק לשימוע מיום 21.4 מכתב זה וההתכתבות שבאה אחריו בין פרקליטותיה של מרשק, לבין המחלקה המשפטית של התנועה, המשתרעים על פני 17 עמודים, הגיעו לידי וזה תקצירם:

"משרדנו קיבל על עצמו את ייצוגה של גב' מרשק בשימוע שנקבע לה ליום 24.4.2021… וכן בכל עניין הנוגע אליו ונובע ממנו …", כותבות עוה"ד לונגמן ושריד לניר מאיר.  "ביום שלישי 20.4.2021, קראת לגב' מרשק לחדרך והודעת לה, ללא כל הודעה מוקדמת או רמז למטרת השיחה, שהיא מפוטרת.

גב' מרשק ציינה בפניך את העובדה שהליך פיטורים מהסוג הזה אינו עולה בקנה אחד עם הדין. בתגובה הודעת לה, שאם מפלגת העבודה מעוניינת שהיא תמשיך בתפקידה, אז 'שישלמו לך'…

"אתמול, 21.4.2021, קיבלה גב' מרשק מכתב הזמנה לשימוע, בדבר כוונה לסיים את עבודתה… הדיו טרם יבשה על הנייר וכבר פרסמת באתר התנועה הקיבוצית את עובדת פיטוריה ומינויים של עובדים אחרים תחתיה … הזימון לשימוע היה מס שפתיים בלבד וחסר משמעות לחלוטין, משום שההחלטה בדבר פיטוריה של גב' מרשק כבר התקבלה ואף הוצאה לפועל … למותר לציין שמדובר בהתנהגות הנוגדת את הדין באופן מוחלט, ודין הודעת הפיטורים, כמו גם הזימון 'לשימוע', לאחר מעשה – דינם בטלות… "

"אתה נדרש להסיר לאלתר את הפרסום מאתר התנועה הקיבוצית ולפרסם הודעה מתקנת לפיה גב' מרשק לא סיימה את תפקידה; להקפיא כל הליך של מינוי עובדים חדשים במקומה; להודיע על הקפאת תהליך הפיטורים הבלתי חוקי ועל דחיית ישיבת השימוע שנקבעה ל-25.4.2021 … בכל מקרה, לא ניתן יהיה לקיים ישיבת שימוע במועד שנקבע, בשים לב לכך שהזימון לשימוע הוא כוללני וחסר, באופן שלא מאפשר לגב' מרשק להתכונן אליו כיאות…"

שימוע כהלכתו

תגובת עוה"ד מרב ניב ורעות גולדסטין מן המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית למכתב זה נשלחה לעו"ד לונגמן ו/או שריד, ב-25.4.2021.

נכתב בה: "…ביום 29.12.2020, התקיימה מועצת התנועה הקיבוצית בזום, במסגרתה הוצג, נדון ואושר ברוב של יותר מ-71% של הנוכחים במועצה, המבנה המעודכן למחלקה הפוליטית רעיונית … וגובש צוות רחב של נציגות ממרצ, מפלגת העבודה וכחול לבן, בנוסף על נציגות ממזכירות התנועה …

'עם אישור המועצה למבנה המחלקה המעודכן, הוחל ביישום ההחלטה, לרבות איוש התפקידים החדשים. הגב' מרשק לא הגישה מועמדות לאף אחת מבין המשרות כאמור. עם סיום איתור המועמדים המתאימים … ולקראת איוש התפקידים, בוטל למעשה תפקידה של הגב' מרשק.

"כפי שנמסר לגב' מרשק בעת פגישתה עם ניר מאיר, בשל השינויים המבניים שאושרו במועצת התנועה, שוקלת התנועה את סיום העסקתה. בשום שלב של השיחה, לא נאמר לה כי ההחלטה התקבלה, וודאי שלא נאמר לה 'שהיא מפוטרת'.

"בהתאם לזכויותיה בדין של הגב' מרשק, לאחר שיחה מקדימה זאת, היא זומנה לשיחת שימוע… אנו דוחות מכל כל את שלל טענותיכן … לפגם בנוסח הזימון לשימוע … שהוא מפורט ומנוסח בשקיפות ובהוגנות מלאות…"

מחילופי מכתבים אלה ומהמשכם ניתן ללמוד על שורשי המחלוקת בפרשה: האם התקבלה אי-פעם החלטה לסגור את המחלקה הפוליטית? האם חניק פוטרה באופן שתוכנן מראש, או שהיא "סיימה את תפקידה"? האם נערך לה שימוע "בנפש חפצה" כמתבקש, או עאלק שימוע? עוד ניתן ללמוד מהם על תהליך קבלת ההחלטות בנושא, שנראה כמחטף.

"מרשק פוטרה למעשה" 

תשובתה של עו"ד שריד ממשרד ארנה לין ושות' למחלקה המשפטית, שנשלחה ב-27.4, משתרעת על-פני שישה עמודים וזה לשונה בקצרה:

"… האמור במכתבכן שבסימוכין, הוא המשך ישיר להתנהלות הפוגענית מצד התנועה הקיבוצית כלפי גב' מרשק, ומעלה חשד ביחס למניעים ולחוקיותו של המהלך … לחוסר חוקיותו של הליך השימוע ומניעה, הלכה למעשה, של זכות הטיעון של גב' מרשק.

"מזה כשנתיים מבקש … מר ניר מאיר, לערוך שינויים מבניים במחלקה הרעיונית פוליטית … ולהעביר הצעה לשינוי מבני שמשמעותה בפועל, הוא ייתור תפקידם של רכזי המחוזות מטעם מפלגת העבודה ומרצ.

אלא שהניסיון הראשון הורד מסדר היום תוך התחייבות לקיים דיון ציבורי בנושא; והשני נבלם על ידי פעילי המחלקות שראו בו 'שינוי סדרי עולם' ודרשו שיתקיים הדיון הציבורי שהובטח …

הוקם צוות מצומצם במטרה לדון ולעצב את השינויים במחלקה … בחודש נובמבר 2020, הצוות הגיש הצעה שעברה את אישור מזכירות התנועה … הצעה זו לא כללה מעולם ייתור של משרתה של גב' מרשק … כך נכתב שפעילות המחלקה תכלול 'קידום המעורבות הפוליטית של חברי הקיבוצים …תוך שימור מחוזות הקיבוצים במפלגת העבודה ומרצ….

***

"ביום 22.11.2020, התקיימה ישיבת מזכירות רחבה בה הציגו חברי הצוות המצומצם, גברי ברגיל ואייל רייז את המתווה לשינוי המבני, שלא כלל את ייתור משרתה של גב' מרשק ואת פיטוריה … וביום 29.12.2020, הובאה הצעה זו לאישור במועצת התנועה ואושרה … אלא שדומה כי גורמים בהנהלת התנועה לא אמרו נואש ולא זנחו את תוכניתם לבטל את משרתה של גב' מרשק ולפטרה … 

"כך, ביום 20.4.2021, באצטלה של קיום ההחלטה על שינוי מבני שאושרה במועצת התנועה, נקראה גב' מרשק לחדרו של המזכ"ל ניר מאיר, שם הודיע לה שהיא מפוטרת … לדברי חברי הצוות, מדובר בהטעיה ואין שום דרך לפרש את החלטות הצוות כפי שאושרו … בדרך זו … 

"הודעת הפיטורים ופרסום הדבר באתר התנועה, מלמדות על כך שמבחינת התנועה הגב' מרשק כבר מפוטרת, דבר העומד בנגוד לזכות עריכת השימוע בטרם קבלת החלטה והפרה בוטה של חובת תום הלב וזכות הטיעון … לא זו הדרך לסיים את העסקתה של פעילה ותיקה ומוערכת."

"אין אינטרסים זרים"   

במכתב תשובה קצר למכתב זה (28.4), טוענות עוה"ד ניב וגולדסטיין מן המחלקה המשפטית של התנועה, כי "אין ולא היו אינטרסים זרים ו/או מניעים נסתרים ו/או אישיים בכל מהלך השינוי המבני במחלקה הפוליטית … בניגוד גמור, מובהק ומפורש לאמור במכתבכן – אף גורם בהנהלת התנועה לא מחזיק ב'תוכנית לבטל את משרתה של הגב' מרשק ולפטרה'… מרשינו ידחו את תאריך השימוע על מנת להתעמק בטענות העובדתיות הנטענות במכתביכן."    

במכתב האחרון בהתכתבות שהגיע לידינו, תוהה עו"ד שריד ממשרד אורנה לין ושות', כיצד ניתן להעלות על הדעת את הטענה שגב' מרשק לא פוטרה, כאשר בניוזלטר שבאתר התנועה (22.4), מצוין כי 'כחלק מהשינויים במחלקה הרעיונית פוליטית, נפרדת התנועה מחניק מרשק … וכאשר דיווח על כך מופיע גם בזמן הירוק ב-29.4 ….

"ככל שלא יוסר הפרסום מאתר התנועה ולא תפורסם הודעת ההבהרה וההתנצלות – פרסום דבר פיטוריה של גב' מרשק ברבים, ישליך ישירות על תקינות הליך השימוע בעניינה, אם וככל שיתקיים," כתבה עו"ד שריד.

הדברים הללו נכתבים בשבת (7.5). הודעת הפיטורים/ פרישה של מרשק כבר לא מופיעה באתר הקיבוצים ולפי הידוע "יש מגעים" בין הצדדים, כך שעד הופעת העיתון יתכנו התפתחויות.

דובר התנועה הקיבוצית, יאיר פז, בתגובה: "התנועה לא תנהל את הדברים מעל דפי העיתון".

המחלקה הפוליטית התנועה הקיבוצית | תמונה: יח"צ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן