יבול שיא
הרפת והחלב
343434

השתנות שוק העבודה בישראל ובעולם וההשפעה על חברי הקיבוצים

3 דק' קריאה

שיתוף:

השתנות שוק העבודה בישראל: תהליכי השינוי אשר עברו על מרבית הקיבוצים: ההשכלה המקצועית אקדמאית בה מצטיידים מרבית חברי הקיבוצים, הרצון האישי להתפתח מעבר למוצע בחצר הקיבוץ  ומטלת החובה האישית/משפחתית להתפרנס ולפרנס את בני המשפחה הקטינים , הפכו מציאות בה ענפי הקיבוץ היוו בעבר מקור תעסוקה עקרי לחברי הקיבוץ,  למציאות בה מצטמצם הקשר בין אחזקות כלכליות/משקיות של הקיבוץ, לבין מקורות התעסוקה והפרנסה של חברי הקיבוץ. יותר ויותר חברי קיבוצים מחפשים ובוחרים את מקום עבודתם בשוק העבודה החוץ-קיבוצי תוך מיצוי השכלתם, הידע המקצועי והמיומנויות שרכשו, והיכולת להגדיל את הכנסתם המשפחתית. תהליך זה חושף את חברי הקיבוצים לתמורות ולתהפוכות המתרחשות בשוק העבודה בארץ ובעולם.

ממצאים אשר פרסם פרופ' משה ורדי מאוניברסיטת רייס שבטקסס, מציפים את הבעייתיות בהתפתחות התעסוקתית בתעשייה בארה"ב:  בשנת 2014 ירד מספר המועסקים ל-61.5% מן המועסקים בשנת 1979. מאידך באותו פרק זמן עלתה התפוקה הריאלית בתעשיית ארה"ב ב-133% (פי 2.33 במיליארדי דולרים במחירי 2014). במקביל עלה נתח ההכנסות (לפני מס) של המאיון העליון מכ-11% מכלל ההכנסות בשנת 1979 לכ-21% ב-2016 ובו בזמן ירד נתח ההכנסה של 50% מהאזרחים התחתונים בהתפלגות ההכנסות מכ-20% לכ-12.3% . ממצאים אלו מהווים סימפטומים למאוץ המדעי, טכנולוגי, מחשובי הצפוי להתפתח בקצב מעריכי, תוך שהוא מייתר יותר ויותר מקומות עבודה, ומקטין משמעותית ביקוש לעובדים (ולו משכילים ומיומנים), הן בתעשייה והן בשירותים. השיפור המשמעותי בפוטנציאל צמיחת התוצר לנפש במשטר קפיטליסטי בלתי מרוסן, הופך איפה לבומרנג של סכנת אבטלה התרוששות וגידול פערי ההכנסה במעמד הבינוני עד כדי משבר נוסח משבר שנות ה-30 בארה"ב – משבר שהסתיים רק לאחר מלה"ע השנייה.

מדיניות של אי התערבות ממשלתית תוך הימנעות מהעברת הכנסה מן האלפיון/מאיון/עשירון העליון אל שאר האזרחים, טומנת בחובה משבר כלכלי חריף שביטויו בצניחת הביקוש המצרפי , בתסיסה אזרחית שעלולה לגבול במרי, ובסכנת התדרדרות המשטר הדמוקרטי למשטר פשיסטי.  מדיניות הרווחה האוניברסלית השוויונית  המתקיימת במדינות צפון מערב אירופה, מהווה כיוון לתיקון המחזיר את האיזון הסוציו-כלכלי וזאת תוך מיסוי פרוגרסיבי עמוק בצמרת העושר, על מנת לממן רווחה אוניברסלית שוויונית לכלל האוכלוסייה, ולספק לכל בתי האב כוח קניה המאפשר ומעודד ביקוש למוצרים ושירותים.

התארגנות קואופרטיבית ופרו-קואופרטיבית של משפחות אזרחים להיות שותפים בכלי היצור המתחדשים ומשתנים וליהנות מפירותיהם, עשויה לייצר תודעה נרחבת באשר לזכותו של כל אדם ליהנות מפרי החדשנות.  מהלך כזה ראוי שיסתייע בעידוד הרשויות, והאיגודים המקצועיים.

 

ביטויו של המאוץ הטכנולוגי בשוק העבודה בישראל

על פי דו"ח מצב המדינה (2018 ) של מרכז טאוב, שיעור המועסקים במקצעות ההיי-טק בישראל עומד על 8.2% – השיעור הגבוה ביותר בין ארצות ה-OECD  (יפן כ-7.5% , דנמרק 6.3% , אר"ה"ב 4.8% ), העבודה בהיי-טק מתגמלת בשכר גבוה ביותר, אך פער המיומנויות בין מועסקי ההי-טק לעובדים בשאר ענפי המשק, מעמיד את ישראל בתחתית מדינות ה-OECD  הרחק מתחת ליפן פינלנד והולנד העומדות בראש. קיומו של פער זה מהווה אחד ההסברים לשיעור המשתכרים שכר מינימום ומטה, העומד בישראל על כ-37% . השפעת שיעור המועסקים בהיי-טק בישראל אינה ניכרת בפריון הממוצע לעובד בישראל העומד על כ-70 $ (לפי שווי כוח הקניה) לעומת אירלנד 145 $ , נורבגיה 120$, ממוצע OECD    90 $. (נתוני מרכז טאוב). היותה של מדינת ישראל מדינה קפיטליסטית חסרת כיוון סוציו-כלכלי , מותיר ויותיר "דור מדבר" גדול ביותר של משפחות שאינן נהנות כיום ובעתיד מן הצמיחה הנוצרת כתוצאת המאוץ המדעי טכנולוגי מחשובי, אלא אם תשתנה המדיניות הלאומית לתכנית ממשלתית פעילה להפיכת ישראל למדינת רווחה אוניברסלית.

השתנות שוק העבודה בישראל

מעבר מרבית הקיבוצים לאורח חיים של קיבוץ מתחדש, לווה בהפרטה של מרבית השירותים, ומאידך על החבר/המשפחה מוטלת החובה ליצר הכנסה למחייתם  ולצבירת פנסיה. מבחן יכולת החבר/המשפחה לעמוד במאזן המקורות  והביקושים של המשפחה, הפך למבחן קבלת חברים לקיבוץ. המנגנון של מימון רשת ביטחון לתמיכה בחברים/משפחות הנופלים להכנסה נמוכה, התבסס בראשיתו על מיסוי פרוגרסיבי דיפרנציאלי ונמצא בתהליך שחיקה כתוצאה מסירוב משפחות בעלות הכנסה גבוהה להצטרף לקיבוץ,  באם על הכנסותיהם יוטל מיסוי פרוגרסיבי . תחת זאת התבקש ומתבקש לייצר "קרן איזון" לרשת ביטחון מעודפי המשק. בקיבוצים לא מעטים נוצר לחץ למכור נכסים מניבים משותפים, ולחלק את הפדיון לחברים. מהלך כזה מצמצם את הנכסים המניבים המשותפים וחושפים את החברים לנזק שנגרם ושעלול להיגרם כתוצאת קיטון הביקוש לעובדים בשוק עבודה העובר מאוץ מדעי, טכנולוגי, מחשובי. התובנה כי גם אחר מעבר לאורח חיים של קיבוץ מתחדש, מחויב הקיבוץ  לקיים משק קואופרטיבי מניב יציב וחזק  לביטחון חבריו, אינה מושרשת מספיק בתודעת חברי הקיבוצים.

מתקבל הרושם כי מרבית חברי הקיבוצים מתייחסים בשוויון נפש למאבק הרעיוני פוליטי להפיכת ישראל למדינת רווחה אוניברסלית לפי הדגם הצפון מערב אירופי (סקנדינביה, בנלוקס). ציבור חברי הקיבוצים אינו ער מספיק לנזקי האבטלה הצפויים לחבריו בעטיו של המאוץ המייתר עבודת אדם. הקיבוץ והתנועה הקיבוצית לא יוכלו לעמוד בחובת ביטוח נזקי אבטלה לחבריהם בהתפתחויות משמעותיות בשוק העבודה. המאבק הרעיוני פוליטי לשינוי פני ישראל למדינת רווחה אוניברסלית מהווה מרכיב חיוני ביותר גם לקיום אורח החיים הקיבוצי.

 

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
במהלך התערוכה שתתקיים בתאריכים 24 ו-25 באוקטובר במעיין חרוד תחשוף החברה דיסקוס חדש (CERTOS) ומזרעת שטח חדשה (Cirrus 6003-2) – שניהם מתוצרת AMAZONE * כמו כן יוצגו כלים רבים מתוצרת AMAZONE ו-KRONE חברת "אחים
5 דק' קריאה
דברי שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר, בפגישה שהתקיימה עם חברי שולחנות המגדלים של ענף הפירות במועצת הצמחים *תמונה ראשית:מימין: איציק שניידר, אבי דיכטר, רני בר-נס. צילום: מועצת הצמחים "אין מדינת ישראל בלי חקלאות, ואין
2 דק' קריאה
*תמונה ראשית: שחקני קופה ראשית אמיר שורוש, קרן מור ודב נבון – לצד גיורא מרום (שני מימין). צילום: הילה אייזינגר ענף החקלאות מרחיב גבולותיו והשער למדינות העולם נפתח ומזמין שיתופי פעולה פורצי דרך בתחום.
< 1 דק' קריאה
שותפי הפיתוח: מיטב מאור – מיכון וטכנולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ צפריר גרינהוט – אגרואקולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ רפי רגב – המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני אייל כנען, תום דהן, עמרי
2 דק' קריאה
שיטה כחלחלה, חמציץ נטוי, טיונית החולות, לנטנה ססגונית, קיקיון מצוי ואמברוזיה מכונפת. אלה אינם קודים להזניק בעת חירום יחידות צבאיות. אלה מקצת מהמינים הפולשים המזיקים ביותר שקמו למדינת ישראל ולחקלאות בפרט בעשרות השנים האחרונות. ד"ר
2 דק' קריאה
משלחת ישראלית בהובלת שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, ביקרה באוזבקיסטן ובאזרבייג'ן שבמערב אסיה. הביקור נועד להעמקת היחסים בין ישראל למדינות, ולקידום פרויקט "Treat The Wheat" – פרויקט לגידול חיטה שנועד להרחיב את אפשרויות ייבוא
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן