יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 146713298

מעשה בזכויות שיוך של בני 55 + 

4 דק' קריאה

שיתוף:

מועצת מקרקעי ישראל לא בהכרח נגדנו אך עלינו לקדם את הטיפול בביטול המע"מ על מסלול 55+ ולהבטיח ניסוח בהיר ומדויק של זכויות הוותיקים ויורשיהם  

לפני מספר חודשים (ב-19.5.2022) פרסמתי רשימה ב"זמן קיבוץ" שכותרתה "שיוך לקיבוץ או שיוך לקיבוצניקים", שהטענה המרכזית שבה הייתה שמועצת מקרקעי ישראל מאפשרת לנו לבצע שיוך תמורת 3.75% מהעלות בלבד. הופתעתי מהתגובות הרבות, גם מחברים מהשורה, אך גם ממוסדות התנועה וגם מחוץ לה. אף אחד לא חלק עליי – להפך, הטון הדומיננטי היה שאני צודק. חברים מהשורה שלא מתמצאים כל כך בניסוחים ובמספרים שאלו אותי, מה אם כן ניתן לעשות? 

מסלול לבני 55+ 

אבהיר את התמונה שנית:  

"מועצת מקרקעי ישראל", הגוף הקובע מדיניות, שבראשו עומד שר השיכון, מציעה לחברי הקיבוצים שבחרו בשיוך הקנייני שלושה מסלולי שיוך, ששניים מהם מאפשרים שיוך, או לפחות שמירת זכויות לשיוך, עבור תשלום של 3.75 אחוז בלבד מערך המגרש. מה קורה בפועל? באוקטובר 2018 פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הגוף הממונה על הביצוע, נוהל לשיוך הקנייני המכיר בפועל במסלול שיוך אחד בלבד, המחייב תשלום של 33 אחוז מערך המגרש, עם אפשרות לדחיית התשלום עד למועד מכירת הנכס לרוכש חיצוני, עם חובת תשלום מע"מ מידית גם על הסכום הנדחה. בקיבוצי הפריפריה מדובר בתשלום שולי יחסית, אם בכלל. אבל ככל שמתקרבים למרכז, אפילו מע"מ בלבד מסתכם בסכום משמעותי ביותר, בוודאי למי שמתקיים מפנסיה קיבוצית. 

"מועצת מקרקעי ישראל" הציעה, כאמור, שני מסלולים נוספים, אולם מסלולים אלו פשוט התאיידו. אל אחד משני המסלולים אני מעוניין להפנות הפעם את תשומת הלב, זה המיועד לבני 55 ומעלה (הכוונה למי שיהיה בן 55 ביום התשלום לרמ"י). מדובר במסלול המאפשר דחיית ביצוע עסקת השיוך, אבל מקנה זכויות שיוך לוותיקים וליורשיהם מבלי תשלום כלשהו (פרט כמובן ל 3.75 אחוז שהקיבוץ חייב לשלם). לפי הערכתי, מסלול בני 55+ רלוונטי ללמעלה ממחצית הזכאים לשיוך בתנועה הקיבוצית. בפועל אומנם מאפשרים להם לדחות את ביצוע העסקה ולקבל זכויות, אבל מעמידים דרישות לתשלום מע"מ על 33 אחוז מערך המגרש, כאילו בוצעה עסקת שיוך מלאה, מה שמבטל לחלוטין את יתרונות המסלול הזה. 

זכויות לא ממומשות 

ממלאי התפקידים הבכירים בתנועה אליהם פניתי כתבו לי והסכימו איתי כי אין כל הגיון וזה אולי מנוגד להוראות חוק המע"מ לדרוש תשלום מע"מ גם כאשר לא מתבצעת בפועל עסקה. הם בישרו לי כי הם בשיח עם שלטונות המע"מ כדי לפתור את הבעיה. אני בטוח כי הם פעלו ופועלים בעניין זה, אבל עברו ארבע שנים ודבר לא התקדם. משלא הייתה התקדמות, פניתי גם לשלושה חברי כנסת משלוש מפלגות שונות, שהיו חלק מהממשלה היוצאת, ובקשתי את הסיוע שלהם. בעיתונות הקיבוצית אמנם קראתי על מחויבותם לעניין הקיבוצי, אבל הם פשוט התעלמו מפנייתי. אפס תגובה. למי שמעוניין לדעת, אף אחד או אחת מהם לא זכה להיכנס הפעם לכנסת (לא בגלל זה…). 

משנואשתי מכל הפניות החלטתי לפנות במישרין לרמ"י. אומנם הזהירו אותי כי "רמי נגדנו", אבל הגעתי למסקנה כי אין לי מה להפסיד. פניתי לאחת הדמויות המרכזיות ברמ"י והצגתי את הבעיה והפלא ופלא, במהירות הראויה לציון, גם זכיתי לתשובה. כן, גם היא סבורה שיש כאן בעיה וכי לא סביר שבפועל זכויות בני 55 + לא ממומשות. עוד כתבה לי כי יתקיים דיון נוסף עם רשויות המס ואם הם יעמדו על דרישתם לתשלום מע"מ תתוקן החלטת "מועצת מקרקעי ישראל" בהתאם. חשוב לי לציין כי החלטת "מועצת מקרקעי ישראל" בעניין בני 55+ היא בחתימת ידו של שר השיכון מ"יהדות התורה", הרב ליצמן, ותחת שלטון ממשלת ימין. אין לי סיבה לחשוב כי דווקא מחליפו של ליצמן, שגם הוא מ"יהדות התורה", יתנכר להחלטה זו. ובכלל תרשו לי להיות מעט יותר אופטימי ולהאמין, לפחות מניסיוני האישי ומקריאת החלטות "מועצת מקרקעי ישראל", כי הם לא בהכרח נגדנו. אבל כמובן אין להסתפק בפטור ממע"מ אלא חשוב להגדיר את המסלול באופן שאכן יובטחו הזכויות על הנכס, גם ללא ביצוע העסקה, על ידי החברים עצמם או יורשיהם.  

להבטיח את זכויות הוותיקים 

לאחרונה התפרסמו כתבות בעיתון "הארץ" הטוענות כי מוסדות התנועה מתנכרים לכאורה לוותיקים, כאשר במוקד עולה סוגיית השיוך. אינני סבור כי מוצדק להאשים את מוסדות התנועה בניסיון לפגוע בוותיקים (ייתכן שישנה פגיעה בוותיקים במספר קיבוצים, אבל בוודאי לא ברמה של מוסדות התנועה) מה עוד שנאמנים עליי דבריו של מזכ"ל התנועה, שהוא זה שדחף את "מועצת מקרקעי ישראל" לקבל את המסלול המיוחד לבני 55+. כיון שרבים מחברי הקיבוצים לא מודעים כלל למסלול בני 55+ בקשתי ממוסדות התנועה לפרסם ברבים את האפשרות הזו וכן לדווח לציבור על דרך הטיפול וההתקדמות בפתרון הבעיה, לפחות כפי שנוהגים בדיווח על חלופת האגודה. אני סבור כי בחברה דמוקרטית, דברים שנעשים צריכים לא רק להיעשות, ובאינטנסיביות הנדרשת, אלא גם להיראות. טרם נעניתי.  

מטרת רשימה זו לעורר את חברי הקיבוצים שישמיעו את קולם. אני מודע לעובדה שהפרטים הרשומים כאן מעט מורכבים ורבים מחברי הקיבוצים הורגלו להשאיר סוגיות אלו בידי הכלכלנים. אבל כאן נדרשת מעורבות והתערבות של כל אחד ואחת מאיתנו. אומנם הדברים אינם רלוונטיים כל כך לחברי קבוצים בפריפריה, שם העלויות נמוכות יחסית, אבל בקיבוצים במרכז ובקיבוצים הסמוכים למרכז, בוודאי למעלה ממחצית מקיבוצי התנועה, יש משמעות כלכלית למסלול זה הנוגעת ישירות לכיסם של כל חבר וחברה. 

מזכ"ל התנועה פרסם לפני מספר שבועות רשימה שכותרתה "החיים בקיבוץ אינם עסקת נדל"ן". קריאה צודקת ומאתגרת זו נענית דווקא על ידי מסלול בני 55+ המאפשר לוותיקים לשמור על זכויותיהם וזכויות יורשיהם, ללא הפיכת הבית למושא עסקת נדל"ן, לפחות לא בטווח הקרוב. גם זאת יש לדעת, זכויות אלו אינן כרוכות בפגיעה כלשהי בזכויות הצעירים יותר. 

חברים יקרים, אם חשוב לכם לשמור על זכויותיכם וזכות יורשיכם ואינכם יכולים או רוצים לשקוע בחובות ארוכי טווח, השמיעו את קולכם. מוסדות התנועה והנהלות הקיבוצים שקועים בעשייה ודאגה רחבת היקף וספק אם תשומת הלב פנויה דווקא לעניין זה. יש לפנינו עוד עבודה לא מעטה. לא רק שצריך לדאוג לביטול המע"מ על מסלול 55+, אלא יש להבטיח ניסוח בהיר ומדויק של זכויות של הוותיקים ויורשיהם שבחרו במסלול זה. כפי שהבנתי מהמכתב שקיבלתי מרמ"י, יש שם הרבה רצון טוב, אבל גם להם יש סדר עדיפויות ועל כן אין להשאיר להם את הסוגיה ללא מעורבות קיבוצית. העבודה מול רמ"י צריכה ויכולה להיעשות רק על ידי מוסדות התנועה, אבל מעומס עיסוקיהם לא בטוח שסוגיה זו תזכה לעדיפות. קריאה מלמטה, של חברי הקיבוצים, תוכל להשפיע על סדר היום גם בהנהלות הקבוצים וגם במוסדות התנועה ולקדם את הטיפול בנושא חשוב זה.  

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
נעמי מאירי ישראלי, דור שני ממושב רם-און ומאיה קפלן מרמת צבי, הן שתי מושבניקיות שתחביבן שירה וריקוד * נעמי ומאיה מתפרנסות בדרכן המקצועית, אך לא מוותרות על האהבה להופיע, לשיר ולרקוד במסגרת להקת "שבלול",
11 דק' קריאה
עידית דיין ממושב ניר ישראל מנהלת בית ספר מיוחד במינו בעיר שדרות * אוכלוסיית התלמידים מגוונת: דתיים, חילוניים, עולים מאוקראינה ובני אריתריאה * בית הספר מצטיין בשיתוף פעולה עם ההורים, בפרויקטים של לימודי בחירה
6 דק' קריאה
החופשה מסתיימת. הילדים חוזרים למסגרות שלהם, החיילים חוזרים לבסיסים שלהם, החקלאיות והחקלאים מסיימים את כל מה שצריך לסיים לפני בוא הגשמים. השתילים שמחים בעציצים החדשים שלהם, המים זורמים בטפטפות, אני מסתכלת סביבי ותוהה מה
3 דק' קריאה
עם פרופיל שלושים ושש, קצת צולע, קצת חרש * אם רוצים שטייסים יצאו למשימות בהן יכולים להיפגע גם חפים מפשע   אלבום  שיר שלי, שפורסם בתום מלחמת יום הכיפורים בעיתון הסטודנטים "פי האתון" של האוניברסיטה
3 דק' קריאה
תחילת שיווק מתיחת פנים שברולט סילברדו יוצג בתערוכת אגרו ישראל יבול שיא בגן הלאומי מעין חרוד 24-25.10.2023 קבוצת UMI, יבואנית קאדילק, שברולט ואיסוזו לישראל תחל בשיווק מתיחת הפנים של הפיק אפ האמריקאי שברולט סילברדו.
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן