יבול שיא
הרפת והחלב
נושאי משרה באסיפת החברים

על קוורום, החלטות ונושאי משרה באסיפת החברים בקיבוץ

2 דק' קריאה

שיתוף:

החברים שואלים – המדור משיב

שואל חבר:

היש מינימום של חברים שצריכים להשתתף באסיפה בקיבוץ, כדי שזו תהיה תקפה? האם בעלי תפקידים מחויבים להשתתף באסיפה? היש קיבוצים שביטלו את האסיפה? הניתן להעביר החלטות לקלפי ישירות מהמזכירות?

המדור משיב:

האסיפה הכללית היא אחת מרשויות האגודה השיתופית. היא "הרשות הבכירה" באגודה, ומעמדה ודרך התכנסותה קבועים בפקודת האגודות השיתופיות, ב'תקנות האגודות' ובתקנון האגודה. אסיפת החברים בקיבוץ מורכבת מכלל חברי האגודה ומי שמכנס אותה הוא ועד ההנהלה (המזכירות).

הוראות 'תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה' מורות שאין לפתוח דיון באסיפה הכללית, אלא אם בשעת פתיחת האסיפה נכח בה "מניין חוקי של חברים" ("קוורום") לפי  תקנון האגודה.

עו"ד גיל דגן מסביר שכל קיבוץ (ככל אגודה שיתופית), רשאי לקבוע בתקנונו מהו המניין החוקי לצורך קיום אסיפה. בתקנונים רבים קיימת ההוראה לפיה "האסיפה הכללית תקויים בכל מספר של חברים נוכחים".

משמעות ההוראה היא שבפועל אין מניין חוקי מינימלי. יחד עם זאת, גם אם אין חובה בדבר כמות מינימלית של משתתפים – קיים ליו"ר האסיפה שיקול דעת אם לקיים את האסיפה, במקרה של מיעוט משתתפים, ובסמכותו להורות על דחיית האסיפה למועד אחר.

אף אם נקבע "מניין חוקי" לקיום אסיפה וזו נפתחה כדין, אזי גם אם מספר המשתתפים פחת במהלך האסיפה מאותו "מניין חוקי", אין זה פוגע בחוקיות האסיפה ובתוקף ההחלטות שנתקבלו בה.

עוד קובעות התקנות, שאם לא נכח מניין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר (בו תתקיים "אסיפה נדחית") ככל שכך נקבע בזימון המקורי לאסיפה. האסיפה הנדחית מתקיימת כברירת מחדל בכל מספר של משתתפים, אלא אם נקבע אחרת בתקנון האגודה.

ישנם מקרים מיוחדים בהם נדרשות החלטות מיוחדות וככל שההצבעה מתקיימת באסיפה –  נדרש מניין חוקי בשיעור שקבוע בהוראות הדין. כך, למשל, כדי  לשנות את תקנון האגודה, נדרשת נוכחותם של לפחות שני שלישים מהחברים באסיפה. דרישת ה"נוכחות באסיפה", במקרה זה, יכולה להתקיים גם בהשתתפות בהצבעה בקלפי, שכן הקלפי היא זרוע של האסיפה וחלק ממנה.

אשר לחובת נוכחות של בעלי תפקידים באסיפה, משיב עו"ד דגן, שאין חובה כזו ולמעשה נושא המשרה היחיד שנוכחותו מתחייבת הוא המזכיר או  חבר ועד אחר או מי שהאסיפה תמנה אותו כיו"ר לצורך פתיחת האסיפה. כמובן שראוי, מוסיף המדור,  שנושאי המשרה יקחו חלק באסיפת החברים.

ככלל, לא ניתן לבטל את מוסד ה"אסיפה", אומר עו"ד דגן. ואולם, אם תקנון האגודה מתיר זאת, רשאית האגודה להקים "מועצה" במקום אסיפה. המועצה היא גוף ניהולי בו מכהנים חברי האגודה שנבחרו במיוחד לכך. במקרה כזה המועצה נמצאת היררכית מעל ועד ההנהלה והיא מחליפה את האסיפה.

למועצה זו תהיינה כל הסמכויות הנתונות לאסיפה הכללית כפי שמצוין בתקנון האגודה, למעט מספר מצומצם של סמכויות שלגביהן נדרשת גם החלטה של האסיפה הכללית.

גם בעידן בו האסיפות משודרות בשידור חי בערוץ פנימי או בהיוועדות חזותית (באמצעות ה-זום למשל) וכאשר ההצבעות נערכות בקלפי נפרדת (דיגיטלית או 'רגילה'), ממשיך עו"ד דגן, עדיין קיימת חובה לכנס את פורום האסיפה, טרם קיום הצבעה בקלפי. לא ניתן לדלג על שלב הדיון באסיפה בין פרסום סדר היום לבין ההצבעה בקלפי. כך-גם לא 'להעביר' הצעת-החלטה של המזכירות להצבעה בקלפי ללא דיון באסיפה.

בעידן הקורונה, ולפי ההנחיות שהוציא הרשם בקשר לכך, ניתן לקיים את הדיון גם באמצעות העברת מסמכים בכתב בין החברים, ואין הכרח בכינוס פיזי.

חברים שמבקשים לשאול את המדור שאלות הנוגעות לנושאים קיבוציים – מוזמנים לעשות זאת בכתב לכתובת הדוא"ל: dromijit@metzer.org.ilha.  בתשובות שתינתנה – לא יפורסם שם השואל או שם הקיבוץ.

נושאי משרה באסיפת חברים | צילום: אלבום פרטי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בעונה זו של השנה מגדלים רבים נתקלים במחלת הפרצית בעדרים. על מנת לעשות קצת סדר בנושא, אכתוב הסבר פשוט שישפוך קצת אור על המחלה יוסי לאפר – יועץ מקצועי בין-לאומי. josephlepar@gmail.com הפרצית היא מחלת
3 דק' קריאה
עברה שנה וחצי מאז האדומות הגיעו מטקסס *תמונה ראשית: פרה שנרצעה פסולה מלכתחילה – תמונות מאתר כיפה לא להאמין, אבל בהודעת החמאס על הסיבות לפתיחת המלחמה עלה הטיעון, שבמיקום סודי ביהודה ושומרון, נמצאת קבוצה
7 דק' קריאה
חדשות מן העבר, חלק א גזע בקר לייצור חלב בחוברת של יוסף קריגר, אחד ממייסדי רמתיים, בשם "מזכרונותיו של ציוני", מופיעים פרטים מעניינים על יבוא בקר מהולנד, בראשית שנות ה-20 של המאה שעברה. יוסף
5 דק' קריאה
מדוע מחירי הבשר בעלייה ומחיר פרה ועגלה עלה מאוד? איך משפיעה המלחמה על הקורה בענף הבשר ועוד נושאים, שצוות בני בקר במפעלי העמק, מתמודד איתם בכל יום ביקור במכרז הבקר השבועי… מה תפקיד הארגון
5 דק' קריאה
עם קמינסקי בהובלת חלב בגולן מחלבת הגולן התחילה לעבוד מחדש בחודש מאי 23 תחת חברת זן לכול.  תחילה קיבלה חלב מתנובה ובתחילת השנה, יצאה לדרך עצמאית וקיימה מכרז לקליטת חלב ישירה והובלה למחלבה. במכרז
6 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן