יבול שיא
הרפת והחלב
טרובינות רוח עמק חרוד 1

רוח גבית לפרויקט טורבינות הרוח בעמק חרוד

4 דק' קריאה

שיתוף:

החלטות מוסדות התכנון בנושא ייצור אנרגיה נקיה מרוח באזור העמק אושרו סופית על ידי בית המשפט. החברות EDF ובלו סקיי אנרג'י הקימו שותפויות של מספר גופים המתבססים על ניסיון בינלאומי וידע רב בתחום, יזמו ופיתחו פרויקט להקמת 16 טורבינות רוח בהספק של
כ 65- מגה וואט בשטחים החקלאיים של קיבוץ גבע, מושב כפר יחזקאל ועין חרוד תחום ייצור חשמל נקי באמצעות טורבינות רוח בישראל ממשיך להתקדם.

טרובינות רוח עין חרוד מבט מהרחבת מולדת
טרובינות רוח עין חרוד מבט מהרחבת מולדת

צעד משמעותי ביישום החזון הירוק נרשם לאחרונה כאשר נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, השופט אברהם אברהם קבע בפסק דין מנומק כי החלטות וועדות התכנון לרבות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון בראשות אורי אילן וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה התקבלו לאחר קיום הליך בחינה ארוך ומדוקדק, שבמהלכו אף השמיעו הצדדים השונים את עמדותיהם, וכי גופי התכנון קיבלו את ההחלטתם בצורה מקצועית.

"אורי אילן, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון מסר כי הוועדה קיימה שורה של ישיבות מעמיקות בנוגע לתכניות הרוח השונות, בהן נבחנו הטענות של כל הצדדים ובסיומה קיבלה החלטה המאזנת בין האינטרס הציבורי להחלטת הממשלה לקידום אנרגיות נקיות באזור, והוסיף כי ההחלטה המנומקת של בית המשפט מהווה גושפנקא הן להחלטת הוועדה והן לתהליך קבלת ההחלטות בה והביע את שביעות רצונו מהגיבוי שהוועדה קבלה מבית המשפט על החלטותיה".

נחזור טיפה אחורה. בשנת 2015 החליטה ממשלת ישראל להציב יעד לפיו עד שנת 2025 יעמוד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות על שיעור של 13% לפחות מסך כל צריכת החשמל, כאשר היעד שהוצב לשנת 2030 נקבע ל17%. בשנת 2020 החליטה ממשלת ישראל לעדכן יעדים אלו ולהציב יעד של 20% בשנת 2025 ויעד של 30% עד לשנת 2030. במסגרת זאת מקודמים בשנים האחרונות שורה של פרויקטים בכל רחבי הארץ, החל מחבל איילות בדרום ועד קיבוץ מנרה בצפון, לייצור אנרגיה נקיה באמצעות אגירה שאובה, תחנות סולאריות, טורבינות רוח ועוד.

טרובינות רוח בצפון

בעולם המערבי אנרגיית הרוח נחשבת כיום למובילה בתחום האנרגיות המתחדשות, זאת בשל תפיסת הקרקע הנמוכה שלה, וטביעת הרגל האקולוגית הקטנה יחסית לייצור אנרגיה קונבנציונלית ואנרגיית שמש.

בבדיקות עומק שקיימו מומחי סביבה ומטאורולוגיה נמצא כי הרוח הנושבת באזור עמק יזרעאל ועמק חרודהיא בעלת פוטנציאל רב לייצור אנרגיה מתחדשת, וזאת בתפיסת שטח קטנה וללא הפרעה לחקלאות. זאת, בין היתר לאור השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים שחלו בטורבינות הרוח המיוצרות בשנים האחרונות.

החברות EDF ובלו סקיי אנרג'י הקימו שותפויות של מספר גופים המתבססים על ניסיון בינלאומי וידע רב בתחום, יזמו ופיתחו פרויקט להקמת 16 טורבינות רוח בהספק של כ-65 מגה וואט בשטחים החקלאיים של  קיבוץ גבע, מושב כפר יחזקאל ועין חרוד. פרויקט זה צפוי לממש לבדו כ-9% מהמכסה שקבעה רשות החשמל לפרויקטי רוח בשלב זה.

היזמים והיישובים עימם התקשרו קבעו כבר בתחילת הדרך, כי הפרויקט שיוקם יעמוד בתנאים הסביבתיים המחמירים ביותר לצד שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, כמו כן הוסכם כי כל החלטה תלווה ביועץ מקצועי המוביל בתחומו המקובל על גורמי הרגולציה השונים, ביניהם המשרד להגנת הסביבה, וועדות התכנון, המועצה האזורית וכו'.

בשנת 2020 קיבלו התכניות אישור סופי על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ועל ידי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה. כעת, בפסק דין מפורט ומנומק, קבע נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, כי החלטות מוסדות התכנון התקבלו, "לאחר בחינה מדוקדקת של הסוגיה המורכבת אשר הונחה על שולחן הוועדה המחוזית, בהסתמך על שיקולים מקצועיים ונתונים תכנוניים שונים". החלטת הוועדה המחוזית התקבלה בשעתו ברוב של 14 תומכים לעומת מתנגד אחד, ואילו החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית התקבלה פה אחד.  

פרויקט טרובינות רוח שמקדם את העמק

פרויקט הרוח בעמק צפוי להביא עימו תועלות רבות לאזור מההיבט הכלכלי – היישובים שבשטחם מקודם הפרויקט צפויים לזכות לתשלום נדיב עבור הקרקע לטווח ארוך, וחלקם אף שותפים בפרויקט. זאת, לצד יצירת מקומות עבודה ותעסוקה בתקופת ההקמה והתפעול של הפרויקט, קידום ופיתוח כלכלת תיירות ירוקה המותאמת למאפייני העמק, תוך יצירת עשרות מקומות עבודה חדשים גם בתחום זה.

פרויקטי רוח מקדמים עימם גם שיפור משמעותי בתשתיות – זאת, הן בהיבט שיפור דרכי הגישה והבטיחות התחבורתית באזור והן בהיבט ייצוב רשת החשמל האזורית, לאור הגדלת התפוקה ויכולת הקליטה של ייצור חשמל מבוזר, אשר צפוי להבטיח הספקת חשמל שוטפת ויציבה.

במסגרת התכנית לא נדרשים קווי חשמל עיליים חדשים, ולמעשה מתכננת חברת החשמל אף להסיר חלק מקווי המתח הגבוה הקיימים במסגרת העבודות לחיבור הפרויקט לרשת.

מעבר לכך, קידום תוכניות הרוח במרחב העמק, המשלימים את האנרגיה הסולארית, ייתרו את הצורך בהקמת תחנות כוח או הרחבת תחנות קיימות (כדוגמת אלון תבור) הפועלות באמצעות דלקים פוסיליים מזהמים.

טרובינות רוח

בדברים שנשא לפני מספר שבועות מעל דוכן הכנסת ציין שר האנרגיה היוצא, ד"ר יובל שטייניץ, כי מתקנים לייצור חשמל מטורבינות רוח יעילים יותר מאשר מתקנים סולאריים מבחינה אנרגטית וכן מבחינת תפיסת השטח, וכי יש לקדם את הפרוייקטים במקומות המועטים אותם אישרו מוסדות התכנון ושבהם ישנה רוח מתאימה.

היזמים מציינים כי הם מייחסים ערך רב לעמידה בהנחיות הרגולציה של הרשויות השונות ומושקעים משאבים רבים, לרבות התקנת מערכות ניטור למניעת פגיעה בטבע ובאיכות החיים.

כמו כן, בהתאם לדרישות הדקדקניות בתכנית שאושרה, כבר עתה החל ללוות את הפרוייקט צוות מעקב ציבורי שתכליתו להבטיח כי הפרוייקט יעמוד בתנאים שהוצבו בתכנית לאורך כל שנות פעילותו.

עוד מדגישים היזמים כי שיתוף הפעולה עם התושבים הוא חשוב, לאור העובדה שמשך הפעילות הצפוי של הפרויקט הוא כ-20 שנים, ועל כן פעלו לאורך כל התהליך באופן שקוף לחלוטין, ושבכוונתם להמשיך לפעול לשיתוף התושבים ככל שיידרש על מנת לתת מענה לכל חשש ביחס לפגיעה האפשרית בעופות; רעש; או כל נושא אחר.

בהקשר זה ראוי לציין את אמירתו של נשיא בית המשפט המחוזי בפסק הדין שקבע, כי וועדות התכנון דנה בכל הטענות שהועלו בפניה ונתנה מענה מנומק לכל טענה וטענה.

מה הלאה?

כעת משניתן אור ירוק מבית המשפט לקיום החלטות וועדות התכנון, בכוונת היזמים להמשיך לפעול לקידום היתרי הבניה לפרויקט ולביצוע מתואם של העבודות.

הליך התיאומים לקראת הוצאת היתרי בנייה לפרויקט נמצא כעת בשלב מתקדם ביותר וההערכה היא, כי העבודות להקמת הפרויקט יחלו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2022.

במידה ולא יהיו עיכובים בלתי צפויים, פרויקט הרוח בעמק חרוד צפוי להתחיל לייצר אנרגיה ירוקה ונקייה כבר בשנת 2023.

פרויקט טורבינות הרוח | צילום: יח"צ

לכתבות מגזין אופק ירוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
אני אוהבת לרוץ בין החממות של המושב. השעון המעורר מזמזם בשקט כדי לא להעיר הכלבים והחתולים שרובצים סביב מיטתי כמו חומה בצורה. הכל עוד חשוך. אני קמה בשקט, מדלגת מעל הגופים הישנים, לוקחת מפתח
3 דק' קריאה
הבטתי על ההתרחשות שבמסך מולי, ורק רציתי לחבק את ההמונים ואת חוכמתם * מ"האח הגדול" ועד ל"יורשים" יש לנו הכול! זו אמירה שבעיניי משקפת את ישראל ובין היתר מתייחסת לאוצרות הטלוויזיוניים שמשודרים אצלנו בפריים־טיים,
4 דק' קריאה
נעמי כהן, חברת מושב כוכב מיכאל, זכתה בתואר "המורה של המדינה" מבין אלפי מועמדים * כהן מלמדת באותו בי"ס יסודי בו היא עצמה למדה: בית ספר "ניצן" בקיבוץ ניצנים * בריאיון לעדינה בר-אל היא
9 דק' קריאה
לילות אהבה בכנרת. צמח. טו באב. חג האהבה. קונצרטים של מוסיקת רוק. צעירים וצעירות, הופעות חיות, בירות, אלכוהול נשפך כמים, ג'וינטים, החום של הכנרת, זיעה והורמונים. פעם הייתה פה רכבת. פעם הייתה פה עיירה
ההיגיון הצבאי של הסמ"פ והשמאלנות המתפרצת של הדי בן עמר בהתנגשות בלתי נמנעת. השאלה היא רק אם זה יגמר בבכי או בצחוק  בעת שאני כותב את הדברים שכאן מתחולל ברצועת עזה מה שנקרא אצלנו
4 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן