יבול שיא
הרפת והחלב
להחזיר את התנועה הקיבוצית ללב חבריה

תקציב התנועה הקיבוצית 2022

3 דק' קריאה

שיתוף:

מועצת התנועה אישרה ברוב גדול את תכניות העבודה לשנת 2022 ואת תקציב התנועה הקיבוצית

במועצה שהתקיימה באופן "היברידי" – זום ופיזי במקביל, השתתפו 139 צירים. המועצה המליצה לקיבוצים לקרוא לקיבוצים להעלות את גובה פנסיית המינימום לחברים ואישרה את צירופם של חברי הכנסת מהקיבוצים רם שפע (העבודה), נירה שפק (יש עתיד) ויעל רון בן משה (כחול לבן) כחברים קבועים במזכירות התנועה.

מזכ"ל התנועה: תכנית העבודה אמורה לשרת שתי מטרות על – מיצוב וחיזוק צורת החיים הקיבוצית כבת קיימא לאורך זמן וחיזוק התנועה הקיבוצית כמערכת שתכליתה היא שימור ושיפור הערכים והמטרות המשותפות"

המשנה למזכ"ל התנועה, הדס דניאלי-ילין, חברת קיבוץ יגור פתחה את המועצה בדברי הספד על יורם טהרלב שנפטר באותו בוקר.

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, ספד גם הוא ליורם טהרלב ולאחר מכן החל בסקירה הקבועה של "ממועצה למועצה" וסיפר על המאבקים הציבוריים, ועידת התנועה, כנס ההנהגות, מסע י"ב  ועוד.

מאיר סיפר כי בקרוב צפוי תהליך לעדכון רשימת נציגי הציבור במזכירות התנועה, וכן תהליך איתור בחירה וחפיפה לשני ממלאי תפקידים בכירים, רכז אגף הכלכלה ומבקר התנועה.

לאחר מכן הוצגה תכנית העבודה של התנועה לשנת 2022. מזכ"ל התנועה, ניר מאיר, פתח את הדיון בנושא ואמר, בין היתר: "כל התכנית שאנחנו מציגים כאן אמורה לשרת שתי מטרות על – מיצוב וחיזוק צורת החיים הקיבוצית כבת קיימא לאורך זמן וחיזוק התנועה הקיבוצית כמערכת שתכליתה היא שימור ושיפור הערכים והמטרות המשותפות".  

אחריו, דיברה המשנה למזכ"ל, הדס דניאלי ילין, ופרטה את יעדי מטה התנועה. ראשי וראשות האגפים בתנועה הציגו לצירות וצירי המועצה את תכנית העבודה של אגפיהם. בנוסף, הוצגו גם תכניות העבודה של המחלקה המשפטית, רכזי האזור, המחלקה הפוליטית, הקואופרציה והמטה השיתופי.  

גזבר התנועה, גלעד בכרך, הציג את תקציב התנועה, כאשר מעבר לחוסר הוודאות של "הקורונה", שהפכה להיות חלק משגרת חיינו, תקציב התנועה לשנת 2022 צפוי להיות "תקציב מעבר" – תרתי משמע. על רקע העברת בית התנועה ליקום, היה צורך בהשקעות משמעותיות הן בהתאמת המקום החדש, והן בעלויות היציאה מלאונרדו, כאשר התקבולים הצפויים בגין השכרת המבנה בלאונרדו, יתקבלו רק החל מהרבעון האחרון של שנת 2022.  

המעבר ליקום משנה גם את מבנה ההוצאות של מטה התנועה, כשמצד אחד צפוי חיסכון ניכר בתשלומי ארנונה, חניה ותפעול הבית, ומצד שני ישנן הוצאות חדשות, כגון תשלום שכר דירה. לגבי הפעילות השוטפת של מחלקות התנועה, הסביר גזבר התנועה כי תקציב מחלקות התנועה המעודכן יעמוד על כ- 21.6 מיליון ש"ח ויהיה גבוה בכ- 900 אש"ח מתקציב 2021.

גובה המס לחבר יעמוד על 560 ש"ח, וסה"כ המקורות לפעילות מטה תנועה הינן כ – 24.2 מיליון ₪. השימושים העיקריים המתוכננים הינם 980 אש"ח לאגף כלכלה, 2,220 אש"ח לאגף חברה, 2,485 אש"ח לאגף חינוך, 2,000 אש"ח לאגף צעירים ומעורבות בחברה, 2,490 אש"ח למחלקת רכזים. 

תקציב "הגופים המתוקצבים" יעמוד אף הוא בסימן "מעבר", לניהול ופיקוח של "חבצלת החדשה". מסגרת התקציב לשנת 2022 הינה 12 מיליון ₪, מתוכם כ 10.5 מיליון ₪ "צבועים" מול השימושים של הגופים המתוקצבים הקיימים, בהתאם לחלוקת ההקצבות של שנת 2021.

סכום נוסף, של כ 1.5 מיליון ₪, יועבר כפוף לגיוס מקורות, ובהתאם להחלטות שיתקבלו במסגרת האורגנים  של "חבצלת החדשה" שאמורים להשלים הקמתם ולהתחיל לפעול במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022.

צירי וצירות המועצה אישור את תכנית העבודה ברוב של 94% ואת תקציב התנועה ברוב של 93%. 

לאחר מכן דנה המועצה בהמלצת מזכירות התנועה לקרוא לקיבוצים בהם משולמת קצבה בגובה פנסיית המינימום להעלות את פנסיית המינימום לגמלאים בשנת 2022 ב- 100 ש"ח לחודש, כביטוי לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2021. מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, ציין בדיון כי רשמת האגודות השיתופיות, עו"ד שלומית שיחור-רייכמן תומכת בכל פה בהצעת התנועה.  

המשנה למזכ"ל, הדס דניאלי-ילין הסבירה: "המדד של השכר הממוצע במשק, אליו מוצמדת הפנסיה בקיבוץ, השתבש עם הקורונה והמדינה החליטה להקפיאו, אך בפועל יוקר המחייה עלה ולכן אנו מוצאים לנכון להמליץ על עלייה כמו בשנים שעברו, בכ-2.5%. כמובן שכל קיבוץ צריך לקיים את הדיון בהתאם ליכולותיו". 

המועצה אישרה את ההמלצה ברוב של 84% מהמצביעים. 

עו"ס ארנון בוכבינדר, ראש מטה פנסיה וביטחון סוציאלי בתנועה, מפרט: "זו הפעם הראשונה מזה עשר שנים שהמועצה חזרה לעסוק בנושאים הקשורים לגובה הפנסיה הראויה בקיבוצים, מאז ההחלטות ההיסטוריות שקיבלה בתאריך 11/10/11 ומלוות את קיבוצי התנועה מאז. באותה ישיבה מכוננת של מועצה התנועה התקבלו ההמלצות הבאות: 

  • העלאת שיעור "פנסיית הבסיס" מ-35% ל- 40% מהשכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי, באופן הדרגתי ובתוך פרק זמן סביר. המלצה זו עוגנה בהמשך בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ מתחדש. 
  • תוספת של 25% לפנסיונר/ית יחיד/ה החי בגפו ושאינו זכאי לקצבת שארים בנוסף לקצבת השארים מהביטוח הלאומי. 
  • פניה אל הקיבוצים היכולים כלכלית לעמוד בכך לפעול להסדרה קצבה פנסיונית הוגנת לחבריהם בשיעור של לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי). 

המועצה הוסיפה וקבעה גם כללים לעניין מיסוי הפנסיה ופעולות שעל הקיבוץ לנקוט, ואף התייחסה לניהול חילוקי הדעות בין הפנסיונרים לבין קיבוצם בעניין תשלום הפנסיה לפי ההחלטות שקבלה. 

החלטת מועצת התנועה שהתקבלה כעת מהווה המשך של תפיסת הערבות ההדדית והדאגה לחברים שבגיל הפרישה". 

לאחר מכן, עברו לדבר על המלצת מזכירות התנועה לצירופם של ח"כ רם שפע (העבודה), נירה שפק (יש עתיד) ויעל רון-בן משה (כחול-לבן) כחברים קבועים במזכירות.

ניר מאיר הסביר לצירי המועצה כי היה צורך בשינוי החוברת הכחולה על מנת להגדיל את מספר חברי המזכירות לצירוף חברי הכנסת, ולכן עברו מספר חודשים מאז בחירתם לכנסת ועד לצירופם למזכירות.

מאיר הוסיף כי נשלחה פניה לכל חברי הכנסת חברי הקיבוצים ושלושת חברי הכנסת האמורים הביעו רצון להיות חברי מזכירות, וכי ח"כ אלון שוסטר, מנוע מלהיות חבר מזכירות בשל היותו סגן שר.

נוסף על האמור, אישרה המועצה את הארכת הקדנציה לראשת אגף חברה וקהילה בתנועה, ד"ר אילת גלס, שמכהנת כבר ארבע שנים בתפקיד. בסוף הישיבה הציג רו"ח אלי בירנבוים את הדו"חות הכספיים של התנועה הקיבוצית - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ. 

כמו בכל ישיבות המועצה בזום שהתקיימו עד כה, צירי המועצה הצביעו בהצבעה חשאית שהתקיימה באמצעות חברת 'איניגו תוכנה' מעין השופט. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הדברים נאמרו ביום עיון מיוחד שהתקיים ביוזמת שולחן הבננות במועצת הצמחים למעלה מ-150 מגדלים, חוקרים, אנשי מקצוע ונציגי ארגונים חקלאיים העוסקים בתחום, השתתפו ביום עיון מיוחד ביוזמת שולחן הבננות במועצת הצמחים, ובשיתוף מו"פ צפון
3 דק' קריאה
רפת נסגרת ורפת משתקמת ככה יצא בגורל – רפת גלגל הודיעה בכאב רב, על סגירת הרפת ובו בזמן פרצה מלחמה בדרום, ראובן הייניק ז"ל נרצח במכון החליבה בכיסופים, שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה. הצבא
5 דק' קריאה
70  מיליון  שקלים  מפרידים  בין  המשך  פעילות   מחקרית  ובין  השבתה מוחלטת  של  מכון המחקר החקלאי   של ישראל, שרכש לעצמו  לאורך  שנים  אמון   ויכולות  ביצוע   ייחודיות בעולם. 70  מיליון  שקלים,  זה  הסכום  שמשרד האוצר  של
3 דק' קריאה
דגן יראל נבחר למנכ"ל התאחדות יצרני החלב בישראל *תמונה ראשית: דגן יראל – צילום דנה בר און דגן יחליף בתפקידו את ליאור שמחה, שנבחר לאחרונה למזכ"ל התנועה הקיבוצית. האתגר הראשון עמו יתמודד: עמידה בהגדלת
3 דק' קריאה
אומר ארז גוזן, אחד מהחקלאים הוותיקים במושב ישע שבעוטף עזה. החממות של ארז ניזוקו קשות לאחר ה-7.10 * מרבית הגידולים בחממות מתו כתוצאה מחוסר טיפול, בשל האיסור לצאת לשטחים * ארז לא גידל כלל,
4 דק' קריאה
חברי מזכירות ארגון מגדלי ירקות ערכו סיור חקלאי ביישובי עוטף עזה, שנפגעו ב-7 באוקטובר במתקפת המחבלים * בין היתר ביקרו בקיבוצים נחל-עוז, עלומים, בארי ובמושב מבטחים, ושמעו מחברי היישובים על קרבות הגבורה שהתחוללו ועל
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן