יבול שיא
הרפת והחלב
פלפל אדום

מבחן זני פלפל אביבי בבקעת הירדן, 2023

4 דק' קריאה

שיתוף:

זיוה גלעד, אפרים ציפילביץ, אחיעם מאיר – מו"פ בקעת הירדן

דוד סילברמן – שה"מ, משרד החקלאות ופתוח הכפר

מבוא

גידול פלפל ליצוא ולשוק המקומי הוא אחד הגידולים החשובים באזור בקעת הירדן. גידול זה משתרע על פני כ-3,500 דונמים – מחציתם בבתי רשת ומחציתם בבתי צמיחה. עונת הגידול העיקרית בבקעת הירדן מתחילה בשתילה בתחילת אוגוסט, והגידול מסתיים בחודש יוני. תקופת היצוא מתחילה באמצע חודש נובמבר ונמשכת עד אפריל. השיווק לשוק המקומי נעשה במהלך העונה כולה, בהתאם לאיכות ולמחיר, אך מרביתו מתרכז בחודשי האביב המאוחרים (אפריל, מאי ויוני). בגידול הפלפל באביב בבקעת הירדן טמון פוטנציאל רב לשיווק בחודשים אפריל, מאי ויוני לשוק המקומי, כיוון שעל פי נתונים רב-שנתיים, בתקופה זו יש מחסור בפרי והמחירים גבוהים. כיום מסתמנת גם דרישה ליצוא בתקופות הללו. לפיכך, נבדקת האפשרות לגדל כך שהיבול ירוכז לתקופת השיווק באביב. משתילות סתיו קשה להגיע ל"חלון שיווקי" זה, כך שנראה שכדאי לשתול במועדים מאוחרים יותר.  לאור זאת, יש חשיבות למבחן זנים מיוחד לתקופה זו. דוח זה מסכם את התוצאות של מבחן זני פלפל משתילת ינואר 2023 בתחנת צבי שבמו"פ בקעת הירדן.

מהלך המחקר ושיטות עבודה

הניסוי נערך בתחנת צבי במו"פ בקעת הירדן בקרקע מקומית במנהרה עבירה "2 (ברוחב 10 מטרים), המכוסה בפוליאתילן בתחילת הגידול. בצדי המנהרות – רשתות נגד חרקים 50 מש. חיטוי הקרקע: הזרמת 40 ליטר אדיגן בסתיו. השתילה בוצעה בתאריך 9/1/23. נשתלו שתי שורות לערוגה; שתיל כל 0.4 מטר. הגידול בהדליה ספרדית. ב-9/4/23 בוצע חירור הפלסטיק בצדדים בכל קשת, והמנהרה כוסתה ברשת שחורה 40% צל. בהמשך נקרע הפלסטיק, ונותרה רק רשת הצל עד סוף הגידול.

פירוט הזנים שנבדקו מופיע בטבלה 1 שלהלן. אורכה של כל חזרה היה 4 מטרים, ונשתלו 20 שתילים לחזרה. קטיף הפריהחל בתאריך 24/4/23 ונמשך עד 26/6/21; ובסך הכול בוצעו 10 קטיפים. בכל קטיף נשקל ומוין הפרי לפי מדדי איכות וגודל, כמקובל. הפרי שנקטף מוין לפי דרישת המשווקים ליצוא.

טבלה 1. פירוט הזנים, צבעם, עמידותם וסבילותם לווירוסים.

שם זןחברהצבעעמידות ל- TMVסבילות ל-TSWVסבילות
רעםהזרעאדוםL4TSWV 
רובימכתשיםאדוםL4TSWV 
svpb1177א.ב. זרעיםאדוםL4TSWV 
svpb1112א.ב. זרעיםאדוםL4TSWV 
svpb1204א.ב. זרעיםאדוםL4TSWV 
שוברטאפעלאדוםL4TSWVנמטודות
CHEVIהזרעאדוםL4TSWV 
קונפידרוגדרהאדוםL4TSWVנמטודות + קמחונית
פיציהגדרהאדוםL4TSWVנמטודות + קמחונית
988גדרהאדוםL4TSWVנמטודות + קמחונית
20126רימיאדוםL4TSWV 
מרנלואפעלאדוםL4TSWV 
פניקסהזרעצהובL4TSWV 
22041רימיצהובL4TSWV 

תוצאות

הקטיף התחיל בתאריך 24/4/23 ובוצעו 10 קטיפים עד 26/6/23. תוצאות היבול הכללי, היבול באיכות סוג א', סוג ב' ומשקל פרי ממוצע – מוצגות בטבלה 2. מבין זני פלפל אדום, הזנים שוברט, svpb1112, 988 ופיציה השיגו את היבול מסוג א' הגבוה ביותר. הזן מרנלו השיג יבול גבוה אך עם כמות גדולה של פרי סוג ב'. הזנים המסחריים המקובלים, רעם ורובי, השיגו יבולים בינוניים בעונה זו. מבין הזנים הצהובים הזן פניקס השיג את סה"כ היבול וסוג א' הרב ביותר. כל הזנים האדומים בלטו מבחינת משקל פרי ממוצע שהיה כבד מאוד – מעל 200 גרם; והזנים קונפידרו, פיציה, 988 ו- svpb1112 היו בעלי משקל פרי ממוצע – סביב 250 גרם. הזן הצהוב פניקס בלט במשקל פרי ממוצע של כ- 240 גרם.

טבלה 2. יבול כללי, יבול סוג א' וסוג ב', ומשקל פרי ממוצע במבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2023

שם הזןצבע פרייבול בק"ג לצמחמשקל פרי ממוצע (גרם)
סה"כ יבוליבול סוג א'סוג ב'
רעםאדום2.50 de2.26 c0.24 d231 bc
רוביאדום2.75  cd2.29 c0.46 ab220 c
svpb1177אדום2.69  cd2.35 bc0.34 bcd219 c
svpb1112אדום3.26 ab2.78 ab0.49 ab244 ab
svpb1204אדום2.72 cd2.28 c0.45 abc219 c
שוברטאדום3.39 a3.02 a0.37 bcd219 c
CHEVIאדום2.88 bcd2.66 abc0.21 d225 c
קונפידרואדום2.78 bcd2.57 abc0.20 d257 a
פיציהאדום2.95 abcd2.74 abc0.21 d251 a
988אדום3.06 abc2.80 ab0.26 cd255 a
20126אדום2.06 e1.62 d0.44 abc201 d
מרנלואדום3.06 abc2.47 bc0.59 a220 c
פניקסצהוב3.08 a2.87 a0.20 b239 a
22041צהוב2.64 a2.20 b0.45 a199 b

אותיות שונות באותו טור מצביעות על הבדל מובהק ברמה של 5%

בטבלה 3 מוצג קצב הקטיף בכל זן – אחוזהפרי מסוג א', שנקטף בכל מועד. בולט בבכירותו היה הזן CHEVI – עד לתאריך 1/5 נקטפו ממנו 33%, בשאר הזנים עיקר ההנבה הייתה במהלך חודש מאי. הזנים רובי ו- sv1204pb היו אפילים, בהשוואה ליתר הזנים. שני הזנים הצהובים היו בכירים יחסי.

טבלה 3. אחוזי הפרי מסוג א' שנקטף בכל מועד, במבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2023

שם הזןצבע פריסוג א' ק"ג/לצמח% פרי סוג א' בכל קטיף
24/41/59/514/522/529/54/612/619/626/6
רעםאדום2.260.513.117.612.317.911.86.88.44.66.9
רוביאדום2.290.07.216.96.720.913.38.07.88.710.6
svpb1177אדום2.357.119.420.85.07.510.33.27.38.011.4
svpb1112אדום2.787.518.711.68.010.010.69.85.67.610.5
svpb1204אדום2.281.210.614.38.910.212.615.66.59.610.6
שוברטאדום3.025.513.914.86.811.514.18.45.09.910.1
CHEVIאדום2.6614.519.119.16.15.05.12.85.711.311.4
קונפידרואדום2.573.210.026.912.613.75.87.95.86.28.0
פיציהאדום2.741.610.429.08.814.99.87.85.44.87.5
988אדום2.800.79.728.514.213.85.57.84.47.28.4
20126אדום1.625.313.515.99.711.012.45.94.712.59.1
מרנלואדום2.470.75.923.521.115.67.75.95.35.29.1
פניקסצהוב2.878.017.218.49.49.58.13.15.412.48.5
22041צהוב2.2010.815.311.710.211.611.97.63.610.37.0

טבלה 4 שלהלן מרכזת את התפלגות גודל הפרי, כאשר המיון לפי גודל מבוצע רק לפרי שאיכותו ראויה ליצוא (פרי מסוג א'). בשוק המקומי בעיקר, אך גם ביצוא, יש דרישה מוחלטת לפרי גדול במיוחד, כאשר פרי LARGE נמכר בקושי ובמחיר מופחת. בזנים  קונפידרו, פיציה, ו-988  מעל 80% מהפרי היה בגודל XL-G. סה"כ, כל הזנים הצטיינו בפרי גדול.

טבלה 4. התפלגות גודל הפרי סוג א'  (אחוז לגודל), מבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2023

שם הזןצבע פרימשקל פרי ממוצע (גרם)% פרי באיכות המתאימה ליצוא
לפי יחידת גודל
MLXLXL-G
רעםאדום2311.510.529.858.2
רוביאדום2200.410.933.555.2
svpb1177אדום2190.05.833.560.7
svpb1112אדום2440.22.718.278.9
svpb1204אדום2190.56.523.869.3
שוברטאדום2190.47.430.162.2
CHEVIאדום2250.06.925.567.6
קונפידרואדום2570.30.212.087.5
פיציהאדום2510.11.415.982.6
988אדום2550.10.811.587.7
20126אדום2010.016.729.953.4
מרנלואדום2200.414.337.248.0
פניקסצהוב2390.22.623.074.1
22041צהוב1990.06.227.466.4

טבלה 5 מרכזת מידע על איכות הפרי מסוג ב'. הפרי שהוגדר סוג ב' היה פרי מעוות, עיוות הפרי נגרם, כפי הנראה, כתוצאה מפעילות אגרוטכנית – פרי שנתפס בהדליה או בין ענפי הצמח. לאו דווקא מבעיות חנטה. באף אחד מהזנים לא נראתה בעיה של שחור פיטם.

טבלה 5. אחוז פרי סוג ב', מבחן זני פלפל אביבי, תחנת צבי, 2023

שם הזןצבע פרייבול כללי ק"ג/לצמחיבול סוג ב' ק"ג/לצמח% פרי באיכות סוג ב'
רעםאדום2.500.2410
רוביאדום2.750.4617
svpb1177אדום2.690.3413
svpb1112אדום3.260.4915
svpb1204אדום2.720.4517
שוברטאדום3.390.3711
CHEVIאדום2.880.217
קונפידרואדום2.780.207
פיציהאדום2.950.217
988אדום3.060.268
20126אדום2.060.4421
מרנלואדום3.060.5919
פניקסצהוב2.870.207
22041צהוב2.200.4520

דיון

עונת 2023 התאפיינה בטמפרטורות מעל הממוצע בחודשי הגידול ינואר-פברואר, ללא אירוע קרה. החודשים מרס, אפריל, מאי ואפילו יוני התאפיינו בטמפרטורות מקסימום ומינימום דומות לממוצע הרב-שנתי או נמוכות ממנו. כמות הגשמים בחודשים פברואר, מרס, אפריל, מאי וגם ביוני הייתה מעל הממוצע הרב-שנתי. לפיכך, יש לקחת בחשבון את ההשפעה של מזג האוויר השנה בהשוואה לשנים קודמות, על פוטנציאל היבול ועל עיתוי תחילת הקטיף.

יש חשיבות עליונה להכוונת היבול לתחילת חודש מאי ולסיום הקטיף לקראת סוף יוני. דרישות השוק הן לפרי גדול מאוד, לפרי שצורתו כמה שיותר 'בלוקית' ואחידה, שהוא מוצק, ושחיי המדף שלו מסתכמים לפחות ב-4-3 ימים. המגדל מעוניין בזן המרכז את קבלת היבול, ללא צורך בתוספת עבודה לדילול פירות וללא רגישות לשחור פיטם ולחטטי חום, המאפיינים את תקופה החמה.

זנים אדומים

בעונה זו הזנים המסחריים רעם ורובי השיגו יבולים בינוניים בהשוואה לזנים: שוברט, svpb1112, CHEVI, קונפידרו, פיציה, 988 ומרנלו. הזנים 988, קונפידרו, פיציה ו-svpb1112 התאפיינו בפרי גדול במיוחד. הזן CHEVI היה בכיר בהשוואה לזנים אחרים. רצוי לחזור ולבדוק זנים אלה פעם נוספת. 

זנים צהובים

בעונה זו לא נשתל זן מסחרי שניתן להמליץ עליו. בניסוי זה, כמו אשתקד, הזן פניקס השיג את היבול הגבוה עם פרי גדול במיוחד. 

באופן כללי, חשוב לזכור שבמבחן זנים לא ניתן להעניק טיפול מיוחד לכל זן וזן בהתאם לדרישות הספציפיות לו, כך שייתכן שבתנאים אחרים יגיבו הזנים אחרת.

תודה לקק"ל ולשולחן פלפל במועצת הצמחים על השתתפותם במימון המחקר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

רפת נסגרת ורפת משתקמת ככה יצא בגורל – רפת גלגל הודיעה בכאב רב, על סגירת הרפת ובו בזמן פרצה מלחמה בדרום, ראובן הייניק ז"ל נרצח במכון החליבה בכיסופים, שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה. הצבא
5 דק' קריאה
70  מיליון  שקלים  מפרידים  בין  המשך  פעילות   מחקרית  ובין  השבתה מוחלטת  של  מכון המחקר החקלאי   של ישראל, שרכש לעצמו  לאורך  שנים  אמון   ויכולות  ביצוע   ייחודיות בעולם. 70  מיליון  שקלים,  זה  הסכום  שמשרד האוצר  של
3 דק' קריאה
לראשונה בישראל, משרד החקלאות מוביל, בשיתוף משרדים נוספים, הצעת החלטה לממשלה לגיבוש תוכנית לאומית לביטחון המזון וזה כולל גם את שינוי שמו של המשרד משרד החקלאות יגיש בימים הקרובים, הצעת מחליטים לאישור הממשלה, לגיבוש
3 דק' קריאה
אומר ארז גוזן, אחד מהחקלאים הוותיקים במושב ישע שבעוטף עזה. החממות של ארז ניזוקו קשות לאחר ה-7.10 * מרבית הגידולים בחממות מתו כתוצאה מחוסר טיפול, בשל האיסור לצאת לשטחים * ארז לא גידל כלל,
4 דק' קריאה
חברי מזכירות ארגון מגדלי ירקות ערכו סיור חקלאי ביישובי עוטף עזה, שנפגעו ב-7 באוקטובר במתקפת המחבלים * בין היתר ביקרו בקיבוצים נחל-עוז, עלומים, בארי ובמושב מבטחים, ושמעו מחברי היישובים על קרבות הגבורה שהתחוללו ועל
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן