יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 1782304988

בדיקת מרסס בשקדים

5 דק' קריאה

שיתוף:

שמשון שמאייב, משה גלבנד, כרמית סופר ארד, ראובן בירגר וניזאר עבד אלהדי, מדריכי מיכון, הגנה"צ וגידול שקד

ענף השקד סובל מבעיות הגנת הצומח, הפוגעות בחלקים נרחבים בעץ, כולל בצמרת, המגיעה לכ-6 מטרים בעיצוב המטע הנוכחי. ריסוסי נוף שאינם מבוצעים בצורה יעילה ומוצלחת, עלולים כמובן להקשות על קבלת הדברה מיטבית.

בשוק מוצעים מרססים רבים, שהפופולרי ביניהם בקרב מגדלי השקד הוא מרסס מפוח נגרר צירי עם גודל כנפים שונה (ספידט). בשנים האחרונות נכנסו לשוק כלי ריסוס חדשים, שלטענת היצרנים, הם בעלי כושר כיסוי טוב יותר של חלקי העץ השונים בנסיעה במהירות גבוהה יותר ובנפח תרסיס נמוך.

בענף השקד מקובל לרסס בנפח של כ-100 ליטר לדונם ובמהירות נסיעה ממוצעת של 3.8 קמ"ש.

בשנת 2021 הוצב ניסוי לבדיקת כלי ריסוס בשקד בקיבוץ מגל. ההבדל בתוצאות יעילות המרססים לא היו משמעותיים, אך עלו מכך 3 מסקנות עיקריות בנוגע ליישום שבוצע:

 1. החלק התחתון של העצים מקבל עודף תרסיס.
 2. החלק העליון של העצים אינו מקבל די תרסיס.
 3. ככל שעולים במהירות הנסיעה ליותר מ- 4 קמ"ש, איכות הפיזור נפגעת, בעיקר בשליש העליון של העץ.

לפי התוצאות של הניסוי במגל, הוחלט השנה להעמיד בדיקה נוספת לבחינת איכות הפיזור של התרסיס בשקד, תוך התמקדות בכלי ריסוס אחד; בכמות הטיפולים האידיאלית לשיפור איכות הפיזור בחלק העליון של העץ, ובמקביל למניעת הרטבת יתר בחלקו התחתון; במהירות הנסיעה; ובנפחי התרסיס המומלצים.

האתגר נעוץ ביכולת כיסוי איכותי לצמרת העץ ובמציאת קוטר טיפות התרסיס, המשפיעה מאוד על איכות הפיזור בחלקי העץ העליונים, הרחוקים מהמפוח.

בעזרת הגדלת כמות התרסיס לשליש העליון של העץ באמצעות שימוש בפומיות בעלות ספיקה גבוהה יותר וקוטר טיפות גדול יותר ננסה להגיע לאיכות ריסוס גבוהה יותר ולאחידות ביחס לחלק התחתון של העץ.

Screenshot 2023 03 27 141053 1

טיפולי הבדיקה:

 1. 100 ליטר לדונם במהירות נסיעה 3 קמ"ש, 30 פומיות כתומות לאורך כל הקשת.
 2. 2-    150 ליטר לדונם במהירות נסיעה 3 קמ"ש, 45 פומיות כתומות לאורך כל הקשת.
 3. 3-    100 ליטר לדונם במהירות נסיעה 4 קמ"ש, 40 פומיות כתומות לאורך כל הקשת.
 4. 4-    140 ליטר לדונם במהירות נסיעה 4 קמ"ש, 48 פומיות כתומות לאורך כל הקשת.
 5. 5-    100 ליטר לדונם במהירות נסיעה 3 קמ"ש, 20 פומיות כתומות בחלק התחתון של הקשת ו-6 פומיות בצבע ירוק בחלק העליון של הקשת. סדר הפומיות בצד אחד של הקשת מהקצה של החלק העליון: כתום, ירוק, ירוק, כתום, ירוק, כתום….
 6. 6-    150 ליטר לדונם במהירות נסיעה 3 קמ"ש, 24 פומיות כתומות בחלק התחתון של הקשת ו-12 פומיות בצבע ירוק בחלק העליון של הקשת. סדר הפומיות בצד אחד של הקשת מהקצה של החלק העליון: כתום, ירוק, ירוק, כתום, ירוק, ירוק, ירוק, ירוק, כתום…
 7. 7-    100 ליטר לדונם במהירות נסיעה 4 קמ"ש, 24 פומיות כתומות בחלק התחתון של הקשת ו-10 פומיות בצבע ירוק בחלק העליון של הקשת. סדר הפומיות בצד אחד של הקשת מהקצה של החלק העליון: כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום…
 8. 8-    150 ליטר לדונם במהירות נסיעה 4 קמ"ש, 32 פומיות כתומות בחלק התחתון של הקשת ו-12 פומיות בצבע ירוק בחלק העליון של הקשת. סדר הפומיות בצד אחד של הקשת מהקצה של החלק העליון: כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום, ירוק, כתום…

חלקת הניסוי

הניסוי הועמד בחלקת שקד של אורן ישי מנאות גולן בתאריך 31.5.22.

החלקה היא חלקת שקדים מנטיעת 2014. מרווחי הנטיעה: 5X7 מטרים. גובה העצים: כ-5 מטרים. העצים נטועים על גדודיות.

מהלך הניסוי

הניסוי נעשה במרסס מפוח צירי מתוצרת דגניה, בקוטר 820 מ"מ.

קשת אחת למרסס, ומכל צד של הקשת יש אפשרות להפעלת 24 פומיות, ובסך הכול 48 פומיות לקשת.

ספיקת פומיות כתומות בלחץ 7 בר היא 67.2 ליטר לשעה.

ספיקת פומיות ירוקות בלחץ 7 בר היא 127 ליטר לשעה.

בוצע כיול למרסס לפני תחילת הבדיקה.

הריסוס בוצע עם מים.

כל טיפול סומן בסרט בצבע מסוים בעצים שרוססו.

נשמר חיץ בין הריסוסים בכדי שלא תהיה השפעה על התוצאות.

חוץ מהשוני בפומיות, נעשה בשטח פירוק והרכבה בהתאם לכל טיפול.

כפי שמצוין לעיל, כל הטיפולים נעשו בלחץ אחיד של 7 בר.

בסך הכול ניתנו 8 טיפולים, שסומנו בצבעים שונים. לכל טיפול היו 3 חזרות, ובכל חזרה נבחנו 3 קומות בעץ (שמלה תחתונה, מרכז העץ וצמרות). בכל קומה הונחו 3 ניירות בדיקה הרגישים למים.

Picture1 2

נייר רגיש למים

כיסוי הריסוס נבחן בעזרת נייר רגיש למים, המשנה את צבעו מצהוב לכחול בבואו במגע עם מים.

9 לוחית נייר רגיש למים לעץ X 3 עצים לטיפול; ובסך הכול 27 ניירות בדיקה לטיפול.

נייר הבדיקה נתלה על עלים בשלושה גבהים שונים של העץ.

Picture2 2

ניתוח התוצאות

פענוח התוצאות והשוואת הריסוס בין הטיפולים נעשה על ידי חלוקת ציון לפי טיפול, וחלוקה משנית לפי גובה הריסוס.

לכל גובה ניתן ציון לפי ממוצע התוצאות המופיע בתמונת "חלוקת ציון לתוצאות ריסוס" כלהלן, כאשר ציון 1 – משמעו כיסוי מועט ביותר; ו-15 – כיסוי יתר.

Picture3 3

תוצאות ההערכה הוויזואלית לניירות

התוצאות הן ממוצע הערכה ויזואלית של 4 אנשים, והן מופיעות בטבלה שלהלן.

סוג טיפולשמלהאמצעצמרת
טיפול 113.19.48.5
טיפול 214.310.510
טיפול 312.89.38.3
טיפול 413.397.8
טיפול 51210.18.5
טיפול 61311.89
טיפול 711.811.19.1
טיפול 812.312.38.8

סיכום ומסקנות

*טווח ערך אופטימום: 12-9.

*העלאת נפח התרסיס מ- 100 ליטר לדונם ל- 150 ליטר לדונם, בלי לשנות פומיות (טיפול 1 לעומת 2; טיפול 5 לעומת 6), שיפרה את איכות הפיזור בכל חלקי העץ, שיפור שאינו משמעותי בתנאי הניסוי, ולכן כדאי לבדוק נפח ביניים, כמו 125 ליטר לדונם, ולראות אם יש השפעה כלל.

*בהסתכלות על שמלת העץ, כל הטיפולים, חוץ מטיפול מספר 7, חרגו מטווח ערך האופטימום, כלומר הייתה הרטבת יתר במיקום המסוים בעץ (כאן נדרשת חשיבה בדבר הדרכים להפחתת כמות התרסיס בשמלת העץ לטובת מרכזו וצמרתו).

*בהשוואה בין הטיפולים באותה מהירות נסיעה ובאותו נפח תרסיס (למשל בין טיפול 3 לטיפול 7), נצפה שיפור ביכולת הגעת התרסיס לחלק העליון של העץ, כלומר הטיפולים, שבהם שולבו דיזות כתומות עם ירוקות (בחלק הקשת העליון במפוח), לרוב נתנו תוצאות טובות יותר בצמרות העצים.

*ניתן לומר כי טיפול מספר 7, שכלל 100 ליטר לדונם במהירות נסיעה של 4 קמ"ש, בשני סוגי פומיות, ושמהווה את הטיפול המשקי המקובל בשנים האחרונות במטעי השקד בגולן – הניב את התוצאה המאוזנת ביותר באופן יחסי מבין הטיפולים שנבדקו, מבחינת פיזור התרסיס לשלוש קומות העץ. יש לציין כי בשאר הטיפולים יש מקום לשיפור, אך הסטייה מערכי האופטימום הרצויים לא הייתה גדולה.

*בניסוי המשך כדאי יהיה לבחון טיפול במהירות בינונית של כ-3.5 קמ"ש, בדיזות משולבות – כתום וירוק, ובנפח שבין 100 ל-150 ליטר לדונם. בנוסף, כדאי יהיה לנסות את אותם טיפולים במרסס גדול יותר, שגודל כנפיו 920 או 1060 מ"מ.

תודה רבה לדניאל ישי, לאורן ישי ולעמית וסרמן – על הקצאת החלקה, על הסיוע בהעמדת הניסוי ועל התרומה להצלחת הניסוי; לדוד קלס – על העזרה במהלך הניסוי; לאביטל כיטוב מהיחידה לחקלאות וחדשנות גולן – על רכישת ניירות הבדיקה לניסוי.

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד.
אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתומים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן