יבול שיא
הרפת והחלב
גמבות

בחינת תכשירים להדברת כנימת עלה האפרסק בפלפל בבית צמיחה

5 דק' קריאה

שיתוף:

ניצן כהן, נטע מור, סבטלנה דוברינין, שי דניאל – תחום הגנת הצומח, שה"מ; דוד סילברמן, חאלד עומרי – תחום ירקות, שה"מ; מוראד גנאם, סבטלנה קונצדלוב – מכון וולקני; מתן גור אריה – אדמה מכתשים; אבידע אלון, ישראל סוסנוביק – לוכסמבורג; ליאור ישראלי – לידור; חמזה עומרי – תרסיס

מבוא

כנימות עלה הן בעיה חמורה במגוון נרחב של גידולים, ובחלק מהמקרים יש קושי בהדברתן. נזקן מתבטא במציצה ישירה של מוהל הצמח, בהפרשת טל דבש, שהוא נוזל סוכרי היוצר תנאים להתפתחות פטריות "פייחת", ובהיותן וקטור להעברת וירוסים בכמה גידולים. נוכחותן גורמת לקיפול עלים, לעצירת הגידול, לפגיעה באיכות, לפרי שמראהו אינו אסתטי וללכלוך התוצרת (תמונות 3-1). גידול הפלפל נגוע לרוב בכנימת עלה הדלועיים (Aphis gossypii) ובכנימת עלה האפרסק (Myzus persicae), ומעת לעת מופיע בגידול גם תת-מין של כנימת עלה האפרסק: כנימת עלה האפרסק ניקוטיאנה (M. persicae spp. nicotianae), או בשמה הידוע: Tobacco aphid, בשל יכולתה לגדול על צמח הטבק. כנימות מתת-מין זה עמידות לתכשירים מקבוצת הניאוניקוטינואידים (כגון קונפידור, מוספילן ועוד) והן אובחנו עד כה בשדה בצבען הוורדרד (תמונה 4), אך בתנאים מסוימים גם כנימת עלה האפרסק יכולה להופיע בגווני ורוד. יתרה מזאת, תת-המין ניקוטיאנה אינה ניתנת תמיד לזיהוי מדויק בבדיקה גנטית במעבדה, משום שמבחינת הרצף הגנטי היא זהה לכנימת עלה האפרסק. מטרת ניסוי זה היא לבחון את יעילותם של תכשירים שונים כנגד המזיק, בהשוואה להיקש לא מטופל.

חומרים ושיטות

הניסוי נערך בבית צמיחה שגודלו כ-10 דונם, הסמוך למושב נתיב הגדוד, בפלפל מזן "קרנף" שנשתל בתאריך 15/8/2021. חלקה זו נבחרה בשל נגיעות בינונית ואחידה בכנימת עלה האפרסק (ייתכן שמדובר בתת-המין ניקוטיאנה) ובשל נוכחות דלה מאוד של צרעות טפיליות, שהימצאותן בשטח עלולה להטות את תוצאות הניסוי. הניסוי, שכלל 7 טיפולים, הוצב במתכונת של בלוקים באקראי ב-5 חזרות (טבלה 1). כל חזרה כללה ערוגה באורך 4 מטרים (2 שורות שתילים בערוגה). בתאריך 12/5/2022 בוצע ריסוס אחד על ידי רסס אחד באמצעות מרסס גב מפוח מדגם  STIHL SR-420 במצב פתיחה 4, בנפח תרסיס של 100 ליטר/דונם.

הערכת נגיעות נעשתה על ידי סימון 10 קודקודי צמיחה נגועים בכל חזרה, בגובה שליש הצמח העליון עם סרט סימון (5 בכל שורה משני צדי הערוגה). בכל קודקוד צמיחה נבחר העלה הראשון הבוגר שהתיישר, ומצדו העליון נספרו כנימות העלה מכל דרגות הנימפות והבוגרות, על הופעותיהן (מכונפות וחסרות כנפיים), כך שבכל הערכה נספרו בסך הכול 50 עלים מכל טיפול. הערכות נעשו ביום הריסוס, מיד לפני התחלתו (ספירת 0), ובשלושה מועדים לאחר הריסוס: 15/5/2022 (3 ימים מהריסוס), 19/5/2022 (שבוע מהריסוס) ו-26/5/2022 (שבועיים מהריסוס). ניתוח סטטיסטי של תוצאות הניסוי נעשה בתוכנת jmp בשיטת tukey ברמת מובהקות 0.05.

טבלה 1: רשימת הטיפולים שנבדקו בניסוי בבקעת הירדן, בסמוך למושב נתיב הגדוד, כולל פירוט הריכוז/מינון לדונם של התכשירים, החומר הפעיל והקבוצה למניעת עמידות (לפי מיון של ארגון IRAC) ושם החברה המשווקת

טיפולריכוז/מינון לדונםחומר פעילקבוצת פעילות לפי IRACחברה משווקת
מובנטו +שמן jms50 סמ"ק + 1%SPIROTETRAMAT + DISTILATES (PETROLEUM) HYDROTREATED LIGHT AND HEAVY PARAFFINIC23לידור
טיפיקי + שטח 9015 גרם + 0.1%FLONICAMID + ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATE29לוכסמבורג + אדמה מכתשים
ורסיס20 סמ"קAFIDOPYROPEN9Dלוכסמבורג
אומי100 סמ"קTOLFENPYRADA21אדמה מכתשים
אצטאסטאר250 גרםACETAMIPRID + BIFENTHRIN4A+3Aאדמה מכתשים
פלאש + שטח 9030 סמ"ק + 0.1%SULFOXAFLOR + ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDE CONDENSATEC4תרסיס
היקשללא טיפול

תוצאות

הערכת הנגיעות בספירת אפס שנערכה לפני הריסוס, הראתה כי אין הבדל מובהק ברמת הנגיעות ההתחלתית בטיפולים השונים (איור 1), כשהממוצע שנספר היה 37.4 כנימות לעלה.  

01
איור 1: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול, בספירת האפס שנערכה לפני הריסוס בתאריך 12/2/2022. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הטיפולים

תוצאת ספירת כנימות העלה לאחר שלושה ימים ממועד הריסוס מופיעה באיור 2. ניתן לראות שכל התכשירים הפחיתו באופן מובהק את רמת אוכלוסיות כנימות העלה בהשוואה להיקש, למעט הטיפול באצטאסטאר. בטיפול זה אוכלוסיית כנימות העלה המשיכה לעלות, והוא לא נבדל מההיקש (איור 2). יש לציין כי התכשיר ורסיס בלט לטובה והפחית את כמות הכנימות לפחות משתי כנימות בממוצע לעלה.

02
איור 2: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול שלושה ימים ממועד הריסוס, בתאריך 15/5/2022 [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

תוצאת ספירת כנימות העלה כעבור שבוע ממועד הריסוס מופיעה באיור 3. בדומה לתוצאות שהתקבלו לאחר שלושה ימים, למעט אצטאסטאר, כל התכשירים שנבדקו הובילו לירידה מובהקת במספר הכנימות הממוצע לעלה בהשוואה להיקש (איור 3), במקביל לירידה מסוימת במספר הכנימות לעלה שנספרו בהיקש ובטיפול באצטאסטאר מאז הספירה הקודמת שנעשתה ארבעה ימים קודם לכן בתאריך 15/5. עם זאת, לא נמצא הבדל מובהק בין ארבעת הטיפולים: אצטאסטאר, פלאש בשילוב שטח 90, טיפיקי בשילוב שטח 90 ואומי.

בספירה זו בלטו לטובה התכשירים ורסיס ומובנטו בשילוב שמן JMS, שהובילו לירידה בכמות הכנימות ולממוצע של פחות משלוש כנימות לעלה.

03
איור 3: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול כעבור שבוע ימים ממועד הריסוס, בתאריך 19/5/2022 [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

תוצאת ספירת כנימות העלה לאחר שבועיים ממועד הריסוס מופיעות באיור 4. בספירה זו בלטו לטובה שוב התכשירים ורסיס ומובנטו בשילוב שמן JMS (איור 4). שאר התכשירים אינם שונים במובהק זה מזה, אך רק הטיפול בטיפיקי בשילוב שטח 90 נמוך במובהק מההיקש ואינו נבדל במובהק מטיפולי המובנטו והורסיס.

04
איור 4: מספר הכנימות הממוצע לעלה בכל טיפול כעבור שבועיים ממועד הריסוס, בתאריך 26/5/2022 [אותיות שונות מציינות הבדלים ברמת מובהקות 0.05]

סיכום

התמודדות עם כנימת עלה האפרסק יכולה להיות קשה, ועוד יותר מכך – מסובכת ההתמודדות עם תת-המין שלה – הניקוטיאנה. אף שיש חשיבות רבה לזיהוי נכון של המזיק לצורך הפעלת אמצעי הדברה מתאימים, לא ניתן כרגע להבחין בוודאות בין השתיים. שנת 2022 התאפיינה בנגיעות גבוהה בכנימות עלה בכמה גידולים, ונראו התפרצויות חמורות שלהן בגידול הפלפל בבקעת הירדן ובאזורים אחרים בארץ. בהתמודדות עם כנימות העלה בפלפל יש לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כולל אמצעים אגרוטכניים, כימיים וביולוגיים.

בניסוי זה, שנערך לצורך בחינת השפעת תכשירים על כנימת עלה האפרסק בפלפל, שנשתל בחודש אוגוסט באזור הבקעה, נמצא שהתכשירים: אומי, פלאש בשילוב שטח 90, טיפיקי בשילוב שטח 90, מובנטו בשילוב שמן JMS וורסיס – הפחיתו את אוכלוסיית כנימות העלה על גבי העלים כבר לאחר שלושה ימים מריסוס, כאשר התכשיר ורסיס בלט לטובה. התכשיר אצטאסטאר לא היה יעיל בניסוי זה כנגד כנימת עלה האפרסק. התכשיר אצטאסטאר מכיל בתוכו חומר מקבוצת הניאוניקוטינואידים וחוסר יעילותו בהדברת הכנימות בניסוי יכול לרמוז כי יתכן שמדובר בכנימת עלה הניקוטיאנה. גם כעבור שבוע ימים מהריסוס, נבדלו טיפולים אלה במובהק מההיקש, כאשר בלטו לטובה התכשירים מובנטו בשילוב שמן JMS וורסיס, ובשלב זה נצפו בהם בעיקר כנימות עלה בוגרות מכונפות. בספירה שבוצעה כעבור שבועיים מהריסוס, ניתן לראות שהטיפול במובנטו בשילוב שמן JMS והטיפול בורסיס בלטו לטובה שוב, אך גם בטיפול בטיפיקי בשילוב שטח 90 התמעטה אוכלוסייתן של כנימות העלה ביחס ליתר הטיפולים, שלא נבדלו במובהק מההיקש. התכשירים שנוסו בניסוי זה בבקעת הירדן כנגד כנימת עלה האפרסק מורשים לשימוש בפלפל. חשוב לציין כי התכשיר ורסיס קיבל לאחרונה רישוי בפלפל כנגד כנימת עש הטבק בלבד במינון של 75-50 סמ"ק לדונם, ובהליכי רישוי כנגד כנימות עלה במינון של 20 סמ"ק לדונם.

הבעת תודה

תודתנו נתונה למגדל דניאל קוסטן ממושב ייטב על הקצאת החלקה ועל שיתוף הפעולה המלא במהלך תקופת הניסוי.

Screenshot 2023 05 23 124958
תמונות 3-1: נזקי כנימות עלה בחלקות פלפל סתווי בבקעת הירדן (צילום: נ. כהן)
Picture1 1
תמונה 4: כנימת עלה הניקוטיאנה בצבעים שונים, כולל ורדרד, בחלקת פלפל בערבה (צילום: ס. דוברינין)

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי. על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד. אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של החתומים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
אני אוהבת לרוץ בין החממות של המושב. השעון המעורר מזמזם בשקט כדי לא להעיר הכלבים והחתולים שרובצים סביב מיטתי כמו חומה בצורה. הכל עוד חשוך. אני קמה בשקט, מדלגת מעל הגופים הישנים, לוקחת מפתח
3 דק' קריאה
הבטתי על ההתרחשות שבמסך מולי, ורק רציתי לחבק את ההמונים ואת חוכמתם * מ"האח הגדול" ועד ל"יורשים" יש לנו הכול! זו אמירה שבעיניי משקפת את ישראל ובין היתר מתייחסת לאוצרות הטלוויזיוניים שמשודרים אצלנו בפריים־טיים,
4 דק' קריאה
נעמי כהן, חברת מושב כוכב מיכאל, זכתה בתואר "המורה של המדינה" מבין אלפי מועמדים * כהן מלמדת באותו בי"ס יסודי בו היא עצמה למדה: בית ספר "ניצן" בקיבוץ ניצנים * בריאיון לעדינה בר-אל היא
9 דק' קריאה
לילות אהבה בכנרת. צמח. טו באב. חג האהבה. קונצרטים של מוסיקת רוק. צעירים וצעירות, הופעות חיות, בירות, אלכוהול נשפך כמים, ג'וינטים, החום של הכנרת, זיעה והורמונים. פעם הייתה פה רכבת. פעם הייתה פה עיירה
ההיגיון הצבאי של הסמ"פ והשמאלנות המתפרצת של הדי בן עמר בהתנגשות בלתי נמנעת. השאלה היא רק אם זה יגמר בבכי או בצחוק  בעת שאני כותב את הדברים שכאן מתחולל ברצועת עזה מה שנקרא אצלנו
4 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן