יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 1938615292

בפרדס

20 דק' קריאה

שיתוף:

הדפון הוכן ע"י מדריכי ההדרים, שירות שדה והגנת הצומח:
יוסי גרינברג, שלום שמואלי, יעקב הרצנו, שוקי קנוניץ', דניאל קלוסקי, יחזקאל הראש, עינת גרזון, עמירם לוי שקד, נוה הרצנו-גל, אופיר אטינגר, שקד כוכבא וניצן רוטמן

האביב האחרון התאפיין באיחור בפריחת ההדרים בכ– 2-3 שבועות, חלק מהחלקות פרחו ברמה נמוכה בעיקר חלקות שהניבו בשנה הקודמת יבולים גבוהים ביותר וחלקות שהקטיף בהן נדחה יתר על המידה. הזן יוצא הדופן מהבחינה הזו הוא הזן אורי שפרח יפה מאוד וחלקות שנעשו בהן כל הפעולות לטובת שיפור החנטה נמצאות כעת עם חנטים רבים. מזג האוויר בחודשי האביב ובתחילת הקיץ היה מתון ביותר ואופיין במיעוט ימי שרב, שהיו קצרים ביותר, בצורה חריגה פגשנו בחודש מאי בחצי יממה של סערה גדולה שהייתה בעיקר בצפון מזרח הארץ וגרמה לנזקי איכות רבים בחנטים שהיו העל העצים.

הפרדסנים מתבקשים להתאים את הטיפולים השונים למצב הפרדס ולגובה היבול בחלקותיהם.

בתקופה זו מסתיימים הריסוסים להגדלת הפרי באמצעות מווסתי צמיחה ותכשירי הזנה. בחודשים הקרובים חשוב להקפיד על פעולות לחיזוק הקליפה ולהפחתת קמטת והיסדקות הפרי. יש להקפיד על הכוונת גודל הפרי באמצעות השקיה ודילול פרי ידני, לפי הצורך. תמורה גבוהה מתקבלת בזן אורי עבור פרי בקוטר 80-65 מ"מ, ולכן יש לשאוף להשגת פרי בגודל זהבמהלך הקיץ יש חשיבות רבה להשקיה מדויקת, למניעת נזקי המלחה, להזנה נכונה ולטיפולים להדברת מזיקים, כדי לקבל את התגמול המרבי מהפרי. בדפון זה מיוחד פרק לנושא בלבול והדברת עש התפוח המדומה, בשל חומרת הנזק העלול להיגרם ליצוא הישראלי כתוצאה מהימצאות המזיק.

גיזום

בחודשים יולי ואוגוסט מומלץ לגזום את החלקות שלא נגזמו במהלך האביב, כיוון שיש חשש שגיזום זה יגרום ללבלוב מיותר, יתחרה בחנטים הצעירים ויגרום לנשירתם. גיזום בתקופה הקרובה יכול לשמש לדילול פרי בחלקות שבהן כמות גדולה מדי של פרי.

פעולת הגיזום כוללת גיזום דלת, מעברים, גביע צר, הוצאת ענפים במעטפת העץ ליצירת חלונות צד, גיזום יבש וגיזום שמלה. חשוב לבצע גיזום שמלה גבוה בחלקות שבהן השיווק מיועד לסין. בנוסף, יש לגזום ולהסיר צימוח צעיר, הגדל על הגזע ועל הזרועות, היכן שמתפצלים הזרועות.

יש להימנע מגיזומים החושפים את הזרועות ואת הגזע לקרינת שמש ישירה, בעיקר בזנים הרגישים לכך, כדוגמת סטאר רובי. אם נחשפו הזרועות והגזע – יש להלבינם היטב.

בחלקות הנושאות יבול בינוני ומטה, ניתן להפחית למינימום את הורדת הענפים נושאי הפרי באמצעות גיזום סלקטיבי, ויש להתמקד בהסרת ענפים יבשים ומנוונים שאינם נושאים פרי.

1
גיזום מעברים באשכולית סטאר רובי (צילום: ניצן רוטמן)

הדברת מזיקים

כנימות קמחיות

בחודשים אלה נמצאת בשיאה ההדברה הביולוגית של הכנימות הקמחיות, הן באמצעות צרעות טפיליות והן באמצעות טורפים. בדרך כלל יש להתאזר בסבלנות ולתת לאוכלוסיות לדעוך, בעיקר במהלך חודש יולי.

2
זחל ארינמל טורף קמחית הדר (צילום: עמירם לוי שקד)

כנימה אדומה

בחלקות שלא טופלו באביב, עלולה להתרבות במהלך חודש אוגוסט אוכלוסיית הדור השני. התופעה מלווה לרוב בטפילות ובנוכחות צרעות טפיליות וטורפים מסדרת החיפושיות. הטיפול בתכשירי הדברה יעיל כנגד הדרגות הצעירות בלבד. מדבירים בתכשירי PYRIPROXYFEN – טייגר, קוברה וטריגון בריכוז 0.1%, או במובנטו בריכוז של 0.09%, בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם, או בשמן קיצי בריכוז 2% בנפח גבוה של כ-500 ליטר לדונם. יש להקפיד על כך שמועד יישום תכשירי ה- PYRIPROXYFEN ייקבע על 90 יום מהקטיף.

3
נזק כנימה אדומה לחנט (צילום: עמירם לוי שקד)

אקרית החלודה

תקופה זו מתאפיינת בפעילות ניכרת של המזיק. האוכלוסייה מתפתחת מהר, כשמשך דור אחד הוא 10-7 ימים. מרבית התכשירים ניתנים ליישום בימים אלה, אולם יש להשתמש בהם באופן מושכל ולהחליף בין תכשירים בעלי מנגנוני פעולה שונים, כדי למנוע התפתחות תנגודת.

קבוצות התכשירים המומלצים:

ספירודיקלופן: אנווידור, ספידי, אינדיגו; המינון המומלץ מגיע ל-0.03% (לפי 90 סמ"ק/ד').

אבאמקטין: תכשירי אבאמקטין המורשים להדרים, בתוספת שמן.

גפרית: התכשירים המורשים לשימוש בהדרים.

ספירוטטרמאט: מובנטו.

יש לטפל בתכשירים השונים לפי המינון הרשום בתווית ולשמור על טווח ימים מקטיף.

אזהרה: יש להימנע מריסוס שמן בסמוך לריסוס תכשירי גופרית ונחושת.

אקרית אדומה מזרחית

אקרית זו עלולה להתפתח ולהסב נזק לעלווה ולפרי. במקרה של נגיעות מומלץ לרסס באחד מהתכשירים: שמן אולטראפז, שמן JMS, אנווידור, ספידי, אינדיגו, תכשירי פנבוטטין-אוקסיד* (בוטרקס, טונטו, אקרימייט), ספיידר, תכשירי גפרית (גפריתר, מיקרוטיול, סולפוזול, סולפולי, סולפרון, סופה, תיוביט), דפנדר או מטאור.

ימי המתנה מקטיף – יש להקפיד על ההוראות המפורטות המתקבלות מבתי האריזה ומהמשווקים, גם אם לעתים מספר הימים שהם דורשים הוא רב מהרשום בתווית.

*תכשירי פנבוטטין-אוקסיד נאסרו לשימוש בחלקות שבהן הפרי מיועד ליצוא.

4 1
נזק לעלים מאקרית מזרחית (צילום: עמירם לוי שקד)

תריפס הסחלב

המזיק הופיע בעיקר בפרדסים בגליל המערבי והמזרחי ונראה גם באזור חוף הכרמל. התכשיר להדברת התריפס הוא ספרטה סופר בריכוז 0.08%. יש לנטר ולמצוא את התריפס בחיבורים שבין הפירות או בין העלים לפרי. עד היום תקף תריפס הסחלב פירות ממשפחת האשכוליות וכן את פרי הפומלית, והסב להם נזק. להצלחת ההדברה של התריפס חשוב מאוד להקפיד על גיזום מדויק ועל מועד מוקדם של הריסוסים.

5
נזק אופייני לתריפס הסחלב במקומות המגע שבין הפירות (צילום: עמירם לוי שקד)

הדברת זבוב הים התיכון בזנים מקדימים

בחלקות מבכירות, כמו הזן סטסומה, שלהן היסטוריה של נגיעות בזבוב, יש להתחיל לרסס כנגדו לפני תחילת ריסוסי המועצה ולאחר היוועצות במדריך האזורי.

להדברת הזבוב משתמשים בתכשיר סקסס, המכיל פיתיון ותכשיר הדברה (ספינוזד). יש לערבב 100 סמ"ק סקסס ב-900 סמ"ק מים, ובסך הכול ליישם 1 ליטר לדונם. אופן היישום: ריסוסי כתם בקוטר של כ-1 מטר, כל עץ שני, בכל שורה שנייה. רצוי לרסס על העלווה בלבד ולהימנע מריסוס על הפרי. ניתן לרסס ריסוסי פס בכל שורה שנייה, על חלקו העליון של העץ. התכשיר סקסס מסופק על ידי המרכז האזורי להדברת הזבוב, לפי בקשה, כך שניתן לטפל באופן עצמאי בזנים המוקדמים כמו סטסומה, ניוהול ועוד.

פרדסנים המגדלים זן מוקדם, הנכנס השנה לניבה בפעם הראשונה, מתבקשים ליידע מיד את רכזי ההדברה של ענף ההדרים במועצת הצמחים, כדי שהחלקה תסומן במפות הריסוס.

6
נקבת זבוב הים התיכון מטילה בפרי (צילום: עמירם לוי שקד)

בטרם השימוש במתקני לכידה יש לקבל לכך את אישורו של גלעד גפן, מנהל ההדברה מהמכון להדברה ביולוגית. כיום מאושרים לשימוש חמישה מתקני לכידה: ביופיד, סרטראפ,NMF , טופטראפ ולורטקט. בזנים המוקדמים יש לתלות את המתקנים בתחילת חודש אוגוסט, ובשאר הזנים – עד אמצע ספטמבר. שיטת הדברה זו דורשת ליווי של החלקות ומעקב אינטנסיבי אחר הפרי אחת לשבוע. אם בכל זאת מתגלה נגיעות התחלתית, יש לתגבר את ההדברה בריסוסי סקסס בכתמים.

הנחיות לתליית מתקני לכידת זבוב הים התיכון בהדרים

בכל דונם יש לתלות לפחות 10 מתקני סרטראפ, NMF או ביופיד, או 5 מתקני טופטראפ ולורטקט (מתקן יבש). את המתקנים עם הנוזלים יש לתלות בחובו של העץ, במקום מוצל, בגובה 1.8-1.5 מטרים בערך מפני הקרקע. מתקנים שייתלו בשמש, יתייבשו מהר. החומר במתקנים אמור להספיק ל-5 חודשים לפחות, אך מניסיון העבר עולה כי בחלק מהמתקנים החומר מספיק ל-8 חודשים. את המתקנים יש לתלות כמפורט בהמשך לגבי כל מתקן.

7 1
מתקן סרטראפ
8
מתקן ביופיד
20
מתקן NMF
9
מתקן לורטקט
10
מתקן טופטראפ

המתקנים המלאים בחומר יוצבו עד אמצע חודש ספטמבר; ובזן סצומה – עד תחילת חודש אוגוסט. בזנים הרגישים, כמו קלמנטינה מיכל, טבורי ניוהול, טבורי קרה ופומלית, ובזנים המקדימים – יש לתלות את המתקנים עד אמצע חודש אוגוסט. בזנים הרגישים מומלץ לתלות 20% יותר מתקנים מהרשום לעיל, כלומר: סראטרפ, NMF וביופיד – 12 מתקנים לדונם; טופטראפ ולורטקט – 6 מתקנים לדונם. יש להקפיד על כך שרצועת התלייה של המתקן לא תיצור חיגור בענף שאליו היא קשורה.

בחלקות ליים ולימון אין צורך לתלות מתקנים. שימו לב, לימון מאייר ולימקוואט רגישים לזבוב.

מגדלי ההדרים המדבירים בשיטת המתקנים, יוכלו לקבל בחזרה את מלוא ההיטל ששילמו להדברת הזבוב, בהתאם לקבלת אישור מענף ההדרים במועצת הצמחים.

התכשירים המוזכרים בדפון זה מאושרים ליצוא על פי הרשימה שהכינה מיכל מזעקי לעונת 2022.

פרטים נוספים בקישור המצורף:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/pesticides-are-allowed-for-use-i-citrus-for-export

יש להיזהר משימוש בחומרים פגומים או בחומרים שלא אוחסנו כהלכה ופג תוקפם.

יש חברות יצוא המחמירות יותר בעניין התכשירים המורשים לשימוש, ולכן על הפרדסן לדאוג לקבלת רשימת החומרים המותרים מהיצואן שעתיד לשווק את הפרי בעונה הקרובה, ולנהוג אך ורק לפיה.

עש התפוח המדומה (עת"מ)

מזיק זה נפוץ ברוב אזורי הארץ ונמצא בפרדסים מאזור עמק יזרעאל ועד אזור אשקלון. העת"מ הוא מזיק הסגר, ונוכחותו על גבי הפרי ובתוכו אסורה בכל יעדי השיווק של פירות ההדר מהארץ. פיקוח וניטור המזיק חשובים מאוד, וכך גם הקפדה על מניעת חדירתו לפרדס. אין לקטוף פרי החשוד כנגוע במזיק, ובתי האריזה נדרשים שלא להכניס לתיבות פרי שנחשד בנגיעות בעש התפוח המדומה.

רקע

עש התפוח המדומה הוא מזיק הסגר מסוכן וקשה, המאיים מאוד על המשך היצוא של מיני פירות בכלל, ושל הדרים בפרט, לכל השווקים ברחבי העולם. ביצוא יש דרישה לאפס נגיעות.

מרבית זני ההדרים בישראל רגישים, והרגישים ביותר הם הזנים הכתומים, מנדרינות ותפוזים. זני היצוא העיקריים הרגישים הם מנדרינה אורי, מנדרינה נובה ותפוזים שונים.

בשנים האחרונות פרסם האיחוד האירופי דרישה המחייבת את מדינת ישראל להציג בפניו פרוטוקול היערכות ליצוא, אשר יאושר על ידם ויפוקח על ידי השירותים להגנת הצומח. הפרוטוקול מכיל פיקוח וטיפול במזיק בחלקות, רישום של החלקות על ידי השירותים להגנת הצומח, פיקוח ובקרה על בתי האריזה ופיקוח על המשלוחים ליצוא. חלקות שלא יעמדו בדרישות הללו – לא יוכלו לייצא פרי. פרוטוקול עש התפוח המדומה מחייב את כלל הזנים המיוצאים מארץ ישראל, המוגדרת "כאזור בגישה מערכתית". מומלץ לטפל גם בחלקות השכנות לחלקות היצוא.

11
עש התפוח המדומה: ביצים בדרגות התפתחות שונות; לקראת הבקיעה נראה הזחל דרך קליפת הביצה (צילום: רועי כספי)
12
עש התפוח המדומה: זחל בדרגה ראשונה הנובר בקליפת הפרי. (צילום: רועי כספי)
13
עש התפוח המדומה – למטה: זחל צעיר בדרגה שנייה; למעלה: זחל בדרגה חמישית. (צילום: רועי כספי)

סימנים חיצוניים של נגיעות העש בפרי

א. בפירות נגועים חל שינוי צבע חריג במועד לא אופייני בטרם ההבשלה (בדומה לעקיצה של זבוב הפירות).

ב. התפתחות הילה צהובה נוצרת במקום חדירת הזחל, על רקע הצבע הכתום של הקליפה. במרכז ההילה הצהובה מופיע כתם חום של הרקמה המתה.

ג. בחיתוך הפרי מבחינים בתוך הציפה במחילה או במחילות הנוצרות מכרסום זחלי העש, ובתוכן גללים שמפריש הזחל בהזנתו. גון הגללים בתחילה לבן, ובהמשך הם משחירים. לא נוצר ריקבון לח בפרי בעקבות חדירת הזחל.

14
עש התפוח המדומה: זחל וגללים בתוך פרי ההדר (צילום: רועי כספי)
15 1
עש התפוח המדומה: נגיעות בפרי בוסר (צילום: עינת גרזון)

פרי, המכיל זחל בדרגה מתקדמת, לרוב נושר לקרקע, אולם לא כל הפירות הנגועים נושרים, כך שהם עלולים להיקטף עם יתר הפרי ולהגיע למערך האריזה.

מניעה ואמצעי הדברה בפרדס

סניטציה

–     השמדה מוחלטת של כל שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס. פירות הקיקיון מהווים כנראה אתרי התפתחות לעש ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.

–     איסוף והשמדה של פירות נגועים, שזוהו בהם זחלי עש או ביצים, ושל פירות סדוקים (הסדק מהווה מקום נוח לחדירת זחלי העת"מ).

פיקוח וניטור הדוק של פקחי מזיקים

–     בחלקות שבהן לא נראתה עד כה נגיעות בעש התפוח המדומה, יש לנטר אחת לשבועיים החל מחודש אוגוסט; ובחלקות שבהן התגלו ביצים או זחלים, יש לנטר אחת לשבוע.

–     הפיקוח בכל חלקה וחלקה ייעשה במשך 15 דקות. אם במהלך הפיקוח יימצאו מעל 5 פירות נגועים, יושהה מהלך היצוא מהחלקה עד למועד שבו תפחת משמעותית כמות הפרי הנגוע.

–     בקרה קפדנית בקטיף ובאריזה – יש לדווח לבית האריזה על חלקות נגועות, והפרי מהן יעבור בקרה קפדנית נוספת בעת הקטיף והאריזה.

התקנת מלכודות ניטור ללכידת זכרים של עש התפוח המדומה

חובה להתקין מלכודות המכילות בתוכן נדיפית פרומון מין למשיכת הזכרים. על פי לכידת הזכרים ניתן ללמוד על נוכחות עש התפוח המדומה בפרדס.

בחלקה שגודלה עד 25 דונם יש להציב מלכודת אחת; ובחלקות הגדולות מ-25 דונם יוצבו שתי מלכודות.

את המלכודות יש להתקין בתחילת חודש אוגוסט, ואת הפרומון יש להחליף מדי חודש.

כיום מוצעים בשוק שני סוגי מלכודות:

מלכודות דבק של חברת "ביו יום", שבה הזכרים נמשכים למלכודת ונדבקים לדבק המרוח על המשטח. לאחר ספירת העשים שנלכדו, מסלקים אותם באמצעות מקלון, כדי לאפשר ספירה מחודשת ומדויקת יותר של העשים שיילכדו בבדיקה הבאה.

מלכודות יבשה IPS של חברת "אורגני שלי", שבה יש להחליף את הרעלן אחת ל-3 חודשים.

אם מלכודות הניטור לא יהיו ריקות לאחר יישום שיטת בלבול זכרים, מומלץ לבדוק את תקינות הבלבול.

הדברה

הפחתת אוכלוסיית העש מבוססת על בלבול בעזרת תכשירי פרומון ובאמצעות תכשירים ביולוגיים הקוטלים את הזחלים שעל קליפת הפרי.

בשיטת הבלבול מומלץ להתחיל כאשר מוצאים לכידות של זכרים בודדים באחת ממלכודות הניטור ברצף של שלוש בדיקות באותו הפרדס. אם נלכדו באחת המלכודות יותר מעשרה פרטים בפעם אחת, יש לנקוט מיד בשיטת הבלבול, גם אם מדובר בלכידה הראשונה.

התכשירים המורשים לבלבול זכרים ולשיבוש ההזדווגות עם הנקבות:

צ'קמייט – המינון המתאים הוא 11 סמ"ק תכשיר לדונם בנפח נמוך של כ-40 ליטר לדונם. התכשיר יעיל עד 21 יום מהיישום. ניתן לרסס גם באמצעות רחפן.

ספלאט – מיושם על השליש העליון של העץ. ניתן לרכישה כמשחה בשפופרת, שאותה יש למרוח על העץ באמצעות אקדח סיליקון. המינון הדרוש הוא 100 גרם לדונם, והוא יינתן ב-50 נקודות המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם של החלקה. התכשיר יעיל ל-12-10 שבועות מיישומו, והוא עמיד בכל תנאי מזג אוויר, כולל גשם. ניתן ליישם את הספלאט גם באמצעות רחפן.

חוטי בלבול – נקשרים לענפים ב-60 נקודות, המפוזרות בצורה אחידה בכל דונם. חוטי הבלבול יעילים במשך
12-10 שבועות מרגע יישומם, והם עמידים בכל מזג אוויר, כולל גשם.

חלקות שבהן יש לבצע טיפול לבלבול העת"מ

1.  בחלקות פרדס הסמוכות לחלקות של רימון וגויאבה, אשר התגלו כנגועות במזיק – ה'בלבול' יחל בתחילת חודש אוגוסט.

2.  בחלקות הדרים שבהן אותרה נגיעות בשנים שעברו – יחל ה'בלבול' בתחילת חודש אוגוסט.

3.  בחלקות הדרים שבהן נצפית עלייה בלכידות של בוגרים במלכודות פרומון, יתחיל ה'בלבול' מיד.

4.  בחלקות שבהן התגלתה נגיעות בפרי בביצי העש או בזחלים של העש, יש לרסס בנפח מלא בתכשירים:

קריפטקס – מכיל וירוס הקוטל את הזחלים, במינון של 20 סמ"ק תכשיר לדונם + דבק כל פיקס 0.06%. התכשיר שומר על יעילותו במשך 8 ימים ממועד הריסוס.

ביוטי פלוס – תכשיר בקטריאלי. בנפח תרסיס הגבוה מ-200 ל'/ד' – מומלץ להשתמש ב-750 סמ"ק/דונם; ובנפח תרסיס של עד 200 ל'/ד' – נשתמש ב-0.4%.

תכשירים  כימיים:ספרטה סופר בריכוז 0.04%, ארמדה בריכוז 0.04%, מאבריק בריכוז 0.1%, קורגן בריכוז 0.02%. תכשירים אלה ירוססו בנפח תרסיס של 400-300 ליטר לדונם.

יש להימנע ככל הניתן מטיפול במזיקים בתכשירי הדברה המפרים את המאזן הביולוגי.

פסילת ההדר האסייתיתDiaphorina citri

באמצע חודש יולי התגלתה פסילת ההדר האסייתית על ידי פקח באזור עמק חפר. את הממצא אישרו אנטומולוגים מהשירותים להגנת הצומח. ההערכה היא כי הפסילה חדרה למרכז הארץ מיבוא והכנסה לא חוקית של חומר צמחי – ענפים של הדרים או של 'קרובי' הדרים, וייתכן  שבצמחים אחרים, אשר הובאו ממדינות שבהן הפסילה מצויה.

הפסילה דומה לכנימת עלה והיא ניזונה ומתרבה על הלבלוב הצעיר, מטילה בו את ביציה, ועליו גדלות הנימפות הצעירות. הנזק הישיר שמסב מזיק זה הוא הפרשת טל דבש ויצירת פייחת, אולם נזקו העקיף מאיים מאוד על הגידול, בהיות המזיק וקטור, נשא, של מחלת הגרינינג, שהיא מחלה בקטריאלית הקוטלת עצי הדרים במקומות רבים בעולם.  נכון לעכשיו וככל הידוע לנו עד כה, מחלת הגרינינג אינה קיימת בארץ, ולכן פסילה זו עתה אינה בגדר גורם המפיץ מחלה. הפסילות והחומר הצמחי שנמצאו בשטח נבדקו לנוכחות מחלת הגרינינג, והתוצאות שהתקבלו היו שליליות. מאירועים דומים בעבר במדינות המגדלות הדרים בעולם נראה כי מחלת הגרינינג הופיעה שנים אחדות לאחר גילוי הפסילה.

בסך הכול נמצאה פסילה בכמה חלקות בהיקף של כ-100 דונם. הפקח ביצע סריקות וניטור של החלקות הללו ושל חלקות רבות המקיפות אותן, בהיקף של כ- 700 דונם, והממצא המעודד מסריקות אלה הוא שבכל תקופת הקיץ והסתיו, שהיו חמים ונוחים להתפשטות הפסילה, מרגע הגילוי ביולי 2021  ועד סוף הסתיו, הפסילה לא התפשטה למרחק גדול – כ-200 מטר מהמוקד הראשוני שבו התגלתה. ממצא זה מעורר תקווה כי ניתן יהיה לחסל את מוקד הפסילה לפני חידוש הפעילות שלה באביב הקרוב, אם ננקוט מיד, כאן ועכשיו, באמצעים דרסטיים, שעליהם נדון בהמשך.

בחודש ינואר הוטל על האזור סגר מוחלט האוסר קטיף של פרי והוצאת חומר צמחי ממנו.

על פי הנחיית הצוות, בוצעו ריסוסי הדברה במהלך הקיץ והסתיו, והם הפחיתו משמעותית את אוכלוסיית הפסילה. עם בוא החורף, החל מחודש דצמבר לא נמצאו פסילות חיות בשטח.

מצורף קישור לנושא:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/plant-diaphorina-citri

הנכם מוזמנים לצפות במבחר תמונות של מזיקי הדרים [מומלץ וחשוב!] בקישור:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/citrus-photo-album

טיפולים לקבלת לימון קיצי (הנקטף בקיץ)

הצמאה

לקבלת כמות משמעותית של פרי לימון קיצי נדרשים תנאי עקת מים לשם פריחה. עקה זו ניתן להשיג באמצעות עצירת המים, באמצעות המלחה בגופרת אמון, וכן באמצעות עצירת ההשקיה לתקופה של 10-8 שבועות, תלוי בסוג הקרקע ובאקלים. הלימון הקיצי גדל במשך כ-9-8 חודשים מרגע הופעת הפרחים ועד הקטיף.

עצים הנמצאים בעיצומה של ההצמאה – רצוי לגזום לגובה של 2.5 מטרים, לפעור פתח במרכז העץ, לפתוח דלת ברוחב של 0.7-0.5 מטר ולהרים שמלה לגובה 0.5 מטר מהקרקע. חדירת אור לעץ תזרז התעוררות ניצנים שיהפכו לפרחים וישפרו חנטה. הגיזום ישפר את יישומם של חומרי ההזנה וההדברה ויסייע ליצירת תנאים שיקשו על התפתחות הכנימות הקמחיות.

נוהל יציאה מהצמאה

ראשית, יש לבצע בדיקה של מערכת ההשקיה, ולאחר מכן לפתוח מים בלבד, ללא דשן, במנה של 30-25 קוב לדונם, לשם הרוויית חתך הקרקע עד לעומק של 90 ס"מ. גודל מנת המים נגזר מסוג הקרקע וממשך תקופת ההצמאה. ניתן להיעזר במקדח קרקע או בטנסיומטר לבדיקת עומק ההרטבה, ובמידת הצורך להגדיל את מנת המים. לאחר כשבוע ימים (לאחר השקיית ההרוויה) מתחילים בהשקיה סדירה בתדירות של פעמיים בשבוע, עם מנת מים של 5-4 קוב לדונם ליום, כשבהשקיה השנייה מוסיפים חומצה זרחתית במנה של 2 ליטרים לדונם בשליש האחרון של ההשקיה. הזרחן מיועד לשלוש מטרות:

 1. תוספת זרחן לקרקע לשם הזנת העצים ביסוד זה
 2. עידוד צמיחת שורשים
 3. שטיפת הטפטפות

את החומצה הזרחתית ממסים בנפרד, ללא דשן נוסף, ורצוי דרך דוד דישון. בחומצה הזרחתית צריך לנהוג משנה זהירות, לעטות כפפות ולהרכיב משקפי מגן.

שלבי יישום החומצה:

 1. ממלאים את הדוד במים עד מחציתו
 2. מוסיפים בזהירות את החומצה לדוד
 3. ממלאים לגמרי את הדוד במים

שטיפת הטפטפות מתבצעת בסוף יישום החומצה הזרחתית. כשהמים עדיין זורמים, פותחים את קצוות שלוחות הטפטוף ולאחר כ-2 דקות, כשזורמים מים נקיים לחלוטין, ניתן לחזור ולסגור את השלוחות. פעולה זו תסייע לניקוי מערכת ההשקיה בפרדס.

מההשקיה השלישית מוסיפים דשן חנקני בכמות כוללת של 5 יחידות חנקן צרוף לדונם. מנה זו תחולק על פני 10 ימי השקיה. ניתן להוסיף 0.5 ק"ג גופרת אמון לקוב מים, או 0.4 ליטר אמון חנקתי נוזלי 21% לקוב מים, או 260 סמ"ק אוראן 32% לכל קוב מים. אחרי כן ניתן לעבור לדשן חנקני בכמות רגילה, על פי תוכנית הדישון.

לאחר 14-7 יום מתחילת ההשקיה, יתחילו העצים ללבלב, ובלבלובם עלול להופיע בעלים המזיק עש מנהרות ההדר. במקרה שכך, רצוי לרסס באחד מתכשירי ABAMECTIN 0.1% + שמן קיצי 0.5% או באחד מתכשירי  ACETAMIPRID (מוספילן, מפיסטו, מוסקיטון) בריכוז של 0.025% – זאת, במקרה שהופיעו גם כנימות עלה.

במהלך תקופת הלבלוב ייתכן שייראו מחסורים בעלים, ובמקרה הצורך, ניתן לספק ברזל במי ההשקיה באמצעות תוספת של כילט ברזל בכמות של 0.5 ק"ג לדונם. כמו כן, ניתן להוסיף ריסוס הזנה בעלוומיד 1.5% + משטח או בדשן-כל 23-7-23 בריכוז של 2% + משטח.

כעבור חודש בערך מתחילת ההשקיה יופיעו פקעי הפריחה. פקעים אלו עלולים להינזק מעש פרחי ההדר, ולכן יש לבדוק אם הפקעים נגועים בביצים של העש או אם הפרחים נגועים בזחליו. במקרה שנמצאו זחלים או ביצים, מרססים שני ריסוסים עוקבים בהפרש של 10-7 ימים באחד מתכשירי ABAMECTIN 0.1% + שמן קיצי 0.5%.

יצירת פרי קיץ ללא הצמאה: יש לבצע קיטומים עוקבים של הצימוח הצעיר כאשר הוא מגיע לאורך של 40-30 ס"מ. ענף צעיר שלא נקטם – יש להסירו בבסיסו למניעת הצטופפות הנוף וגדילת העץ מעבר לממדים הרצויים. יש להלבין ענפים חשופים לשמש כדי למנוע מכות שמש.

גיזום במהלך הקיץ והסתיו

בעצים שבהם נפערו חלון ודלת, יש להסיר את כל הענפים שפרצו במרכז העץ על ענפי השלד עד גובה של 1.5-1 מטר, כדי למנוע את סגירתם. חלקות שלא הולבנו, ולכן נפגעו ממכות שמש – יש לחטא במרק בורדו 1%.

קטיף לימון

למניעת מכות קטיף, אין להשקות את הלימון במשך ימים אחדים לפני הקטיף. תקופת ההצמאה תיקבע בהתאם לסוג הקרקע – עד שהפרי לא יהיה רגיש למכות קטיף. רגישות הפרי למכות קטיף נמדדת באמצעות פנטרומטר; כשבלימון משתמשים בראש הקטן. מבצעים את הבדיקה במדגם גדול של פירות בחלקה. ככל שהערך המתקבל בלחיצה קטן יותר, הפרי רגיש יותר למכות קטיף. אין לקטוף כאשר הערך המתקבל בלחיצה הוא קטן מ-8 בר.

מווסתי צמיחה

יש להקפיד ולטפל במווסתי הצמיחה המורשים בלבד ועל פי הרשום בתווית. אין לשלב חומרי צמיחה בחומרים שאינם רשומים כמותרים לשילוב בתווית. כמו כן, יש לקחת בחשבון את יעד הפרי ואת דרישות הקניינים. חובה להקפיד בריסוס על כך שרמת השאריות של מווסתי הצמיחה בפרי לא תעלה על הרמה המותרת ביעדי השיווק השונים.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת בוולנסיה ובטבורי

בחלקות ולנסיה וטבורי הנוטות לקמטת מומלץ לרסס ב- GA3 בריכוז 20 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח (טריטון 1956 B 0.025%  או טיבולין 0.025% או BB5 0.05%).

בטבורי יבוצע הריסוס באמצע יולי; ובוולנסיה – במחצית הראשונה של חודש אוגוסט.

ריסוס בג'יברלין להפחתת קמטת ועיכוב התמוטטות הפרי במינאולה

בחלקות מינאולה, שהפרי בהן נוטה לקמטת או להתבלות מוקדמת, למעט חלקות המיועדות לקטיף מוקדם, מומלץ לרסס במחצית הראשונה של חודש אוגוסט ב- GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית 0.1% + משטח (טריטון 1956 B 0.025%, או  טיבולין 0.025% או BB5 0.05%).

אם מעוניינים בהארכת עונת הקטיף של המינאולה, כדאי לבצע ריסוס באותה נוסחה בחודש אוקטובר; אך יש לזכור כי הריסוס באוקטובר גורם לעתים לפחיתה ביבול בשנה העוקבת ואינו מאפשר קטיף של הפרי בעונה הרגילה בשל עיכוב בשינוי הצבע.

שמירת הצבע הירוק בפומלית

לשמירת הצבע הירוק בפומלית יש לגזום את העץ כך שהפרי הפנימי יהיה מואר, ולדשן ברמות גבוהות של חנקן במשך כל עונת ההשקיה. במקרה של מחסורי ברזל יש לטפל בכילאטי ברזל. מומלץ לרסס ב- GA3 בתוספת חומרים המשפרים את השפעתו הפיזיולוגית לפני שבירת הצבע (בין סוף יולי לתחילת ספטמבר, בהתאם לאזור ולכנה). בדרך כלל מומלץ לחזור על הריסוס 40-30 יום מתום הריסוס הראשון. בחלקות פומלית הנוטות לשבירת צבע, יש לבצע לעתים ריסוס שלישי.

נוסחת הריסוס: GA3 בריכוז 10-5 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח (טריטון 1956 B 0.025% או BB5 0.05% או טיבולין 0.025%).

 אם מרססים נגד מזיקים בשמן 1%-1.75%, מומלץ לשלבו ב- GA3בריכוז 5 ח"מ.

יש להשתמש רק בתכשירי ה-GA3 המורשים על פי הרשום בתווית.

טיפולים לשמירת הצבע הירוק בליים

מומלץ לבצע ארבעה ריסוסים עוקבים ב- GA3 בריכוז 10 ח"מ + חומצה זרחתית בריכוז 0.1% + משטח (טריטון 1956  B 0.025% או טיבולין 0.025%). מועדי הריסוסים: אמצע יוני, תחילת יולי, אמצע יולי ותחילת אוגוסט.

טיפול בכלאט ברזל: בכל אחד מהמועדים הנ"ל יש לדשן ב- 0.5 ק"ג לדונם של כלאט ברזל (סה"כ 2 ק"ג/ד' לעונה). מספקים את כלאט הברזל בשליש האחרון של ההשקיה.

הטיפולים מיועדים לחלקות הנושאות 2 טון/ד' ומעלה.

מחלות

פיטופטורה ופוזריום

החל מהיציאה מהחורף ובמהלך עונת ההשקיה כולה עלולות להתפתח מחלות בצוואר השורש ובשורשים עצמם, שנגרמו כתוצאה מפטריות קרקע, בפרדסים בכל הגילים. התנאים המועדפים להתפתחות הפטריות הללו הם סביבה לחה הנגרמת מהשקיה בעודף. השקיה במרווחים צפופים יוצרת תנאים נוחים להתפתחות מחלות אלה, בעיקר בקרקעות כבדות, בדיוק כמו השקיה עודפת. לפיכך, יש להימנע מעודפי מים ולהיוועץ במדריך האזורי בנושא ממשק ההשקיה. בעצים פגועים ניתן להבחין לעתים בזיבות שרף בצוואר השורש ובגזע. בנוסף, סימני הצהבה, נשירת עלים וחוסר יציבות העץ בקרקע עשויים להצביע על ריקבון של השורשים ועל בעיה בעיגון העץ ובהובלת המים עקב כך.

ריקבון צוואר השורש, לעומת ריקבון כללי של שורשים, עלול להתפתח גם בכמויות מים תקינות, כאשר צוואר השורש אינו מאוורר כראוי, כפי שקורה לעתים קרובות בנטיעת שתילים נמוכה מדי או במקרים של סחף קרקע המכסה את השתיל בחלקו התחתון. במקרים כאלו מומלץ לעצור את ההשקיה ולבצע "גומות אוויר", כלומר חשיפת צוואר השורש והסרת הקרקע מהאזור הנרקב.

למניעת מחלות אלה מומלץ להרחיק את קו הטפטוף כל שנה בהדרגה, עד כ-40 ס"מ מהגזע.

בשתילים צעירים (עד 3 שנים) ניתן להשתמש בתכשיר רידומיל גולד בהגמעה לטיפול בריקבון שורשים הנגרם על ידי פיטופטורה.

Capture 3
זיבות שרף בעץ צעיר (צילום: עינת גרזון)

אלטרנריה

לרוב משגשגת מחלת האלטרנריה בסתיו ובאביב. גם בקיץ בתנאי לחות גבוהה, ערפילים וגשמים קיצים – נוצרים תנאים נוחים להדבקה. מומלץ לרסס למניעה או בהתאם לתוצאות הניטור, כאשר מזהים נגיעות חדשה על העלים והפירות. הזנים הרגישים ביותר למחלה הם מינאולה, נובה, מיכל, מירב ומורקוט.

בעונה זו יש להקפיד על השימוש רק בתכשירים המתאימים מבחינת הימים מהקטיף.

טבלת תכשירים להדברת חלפת (אלטרנריה)

שם התכשירתואריתיצרן / משווקחומר פעילריכוז/
מינון
ימים לקטיף
קוציד 2000ג"רגדות אגרוCOPPER OXYCHLORIDE 53.8%0.25%7
פרסולג"ראפעלCOPPER OXYCHLORIDE 77%0.18%7
מאסטרקופת"רמכתשיםCopper sulphate pentahydrate 21.46%0.25%7
מרק בורדו אולטראג"ררימיTRI-BASIC COPPER SULPHATE 40%0.25%7
הרקולסת"רלוכסמבורגPOTASSIUM PHOSPHATE 500 גרם/ליטר  COPPER OXYCHLORIDE   350 גרם/ליטר0.4%7
קנון 50ת"נלוכסמבורגPOTASSIUM PHOSPHATE 780 גרם/ליטר0.25%7
קורדוןת"רגן מורPOTASSIUM PHOSPHATE 780 גרם/ליטר0.25%7
קיפת"רדח"כPOTASSIUM PHOSPHATE 780 גרם/ליטר0.25%7
ניקוןת"נאגןPOTASSIUM PHOSPHATE 780 גרם/ליטר0.25%7
פוספירוןת"נכצ"טPOTASSIUM PHOSPHATE 500 גרם/ליטר0.25%7

מלסקו

המחלה פוגעת בעיקר בלימונים, באתרוגים ובליים, אך עלולה לפגוע גם בקליפים שונים, באשכולית ובפומלית. מניעת המחלה תתמקד באיתור עצים נגועים בשלבי ההידבקות הראשונים, המאופיינים בנשירת עלים ירוקים והתייבשויות בקצוות ענפים, בעיקר בחלקו העליון של העץ. לאחר איתור העצים הנגועים יש לבצע גיזום של כל הענפים היבשים, עד הנקודה הנמוכה ביותר, שבה פנים הענף נראה בריא. מכיוון שהתפשטות המחלה נעשית באמצעות נבגים המתפתחים על הענפים היבשים בעץ הנגוע, בעונה זו ולאורך כל השנה, יש לשמור על סניטציה קפדנית ולגזום ענפים יבשים; יש להרחיק את הגזם הנגוע ולשרוף אותו מחוץ לחלקה.

במקביל לסניטציה קפדנית, ניתן לטפל בתכשיר 'חוסן' (מכתשים – אדמה). ה'חוסן' מעכב את התפתחות המחלה בעצים נגועים, אך אינו מדביר אותה. עקב כך, התכשיר מחייב שילוב של סניטציה קפדנית, שכן הדבקות חדשות עדיין יתרחשו. בחלקה המטופלת ב'חוסן' צפויה התפשטות איטית יותר בין העצים בחלקה, ותמותת עצים פחותה ביחס להיעדר טיפול.

דגשים לעבודה עם התכשיר 'חוסן':

 1. מומלץ להגמיע חוסן בחלקה בה 5% – 30% מהעצים נגועים במלסקו.
  1. השפעת החוסן על מחלת המלסקו יעילה יותר בעצים  צעירים או בעצים הגזומים כהלכה.
  1. חובה להקפיד על סניטציה בכדי להפחית נגיעות בחלקה.
  1. מומלץ להגמיע חמש פעמים בשנה בסתיו ובאביב, בחודשים: אוקטובר, נובמבר, מרס, אפריל ומאי, במנה של 200 סמ"ק לכל דונם בכל הגמעה. 

החמה

הזן אורי רגיש, כפי הנראה, למחלת ההחמה יותר מזנים אחרים (הזנים אורה, נובה ומיכל רגישים אף הם, אך במידה פחותה). בשנים האחרונות יותר ויותר חלקות אורי סבלו מנזקי החמה. הפטרייה נובטת על החנטים בתקופה זו של השנה, אך הנזק בא לידי ביטוי לאחר ירידת הטמפרטורות וקבלת הצבע הכתום, ולקראת הקטיף, כשהפרי נראה לפתע כנגוע באקרית חלודה ברמה גבוהה מאוד; אף שבחלק גדול מהמקרים לא נמצאה נגיעות באקרית זו, ובמקרה שכן נמצאה, היא רוססה והודברה.

נבגי הקולטוטריכום, הגורמים למחלה, נפוצים מענפי העץ היבשים, שעליהם מתפתחת הפטרייה. המחלה מסבה נזק לקליפת הפרי, בדומה לנזקים שגורמת אקרית החלודה. פרי נגוע במחלה פסול לשיווק טרי.

כדי למנוע את הנזק, יש לרסס בחלקות בעלות היסטוריה של החמה בתכשירי נחושת. התכשירים המורשים להדברת המחלה הם קוציד בריכוז 0.25%,  פונגורן בריכוז 0.2%-0.3% ופרסול בריכוז 0.2%- 0.3%. מועד הריסוס: מסוף חודש יוני עד השבוע הראשון של יולי. יש להמתין חודש בין ריסוס בשמן לבין ריסוס בתכשיר נחושת.

17
פירות אורי נגועים בהחמה (צילום: ניצן רוטמן)
18
פירות אורי נגועים בהחמה (צילום: ניצן רוטמן)

הדברת עשבים

הדברת קיקיון

כפי שצוין לעיל בפרק הדן בעש התפוח המדומה, חשוב להדביר בצורה מוחלטת את כל שיחי הקיקיון הסמוכים לפרדס. פירות הקיקיון מהווים אתרי התפתחות לעש ומוקדים להפצתו לחלקות הדרים סמוכות.

ניתן להדביר את הקיקיון באמצעות ריסוס בתכשירי 2,4-D, המאושרים להדברת עשבייה בפרדס, בריכוז 0.5%. מומלץ לשלב את תכשירי ה-2,4-D בתכשירי גלייפוסט בריכוז 1.5%-2%, לפי הרשום בתוויות. בחורף, כאשר צפויים לרדת משקעים, ניתן להדביר את הקיקיון באמצעות ריסוס בתכשיר ברומאסיל בריכוז 1%.

הדברת מטפסים

חנק ואורגיה שלא טופלו, נמצאים בחודשים אלה בשיא צמיחתם ומכסים את העצים. כשהאורגיה בשיא פריחתה, נראים עליה פרחים לבנים בעלי חמישה עלי כותרת, וזהו בדיוק המועד למניעת חנטת פירותיה והפצת זרעיה. את מרבית המטפסים לא ניתן להדביר באמצעות ריסוס בקוטלי עשבים, ולכן יש לפעול למניעת הפצת זרעיהם והתפשטותם בפרדס. להשגת מטרה זו מאתרים את הצמחים הבוגרים ועוקרים אותם מהשורש. נבטים חדשים, שגובהם עד 30 ס"מ, מדבירים באמצעות ריסוס בגלייפוסט 1.5% + תכשיר D-2,4 בריכוז 0.3%-0.5%. טיפול זה מומלץ גם כנגד אספרגוס לפופית, דלעת הנחש, שעונית ובלוטנית אפריקאית.

הדברת עשבייה חדשנתית ורבשנתית

ההדברה תיעשה בין השורות. אם העשבייה גבוהה, מומלץ לכסחה. עם התחדשות הצימוח, מרססים בגלייפוסט בריכוז 1%-2%. בנוסף, יש להוסיף תכשיר2,4-D  בריכוז המומלץ בתווית, או את החומר היט לפי הרשום בתווית. המלצה זו יעילה כאשר העשבייה כוללת הגה, חבלבל, לפופית, ינבוט, קייצת, יבלית, חלבלוב כעור, סולנום מכסיף, סולנום החדק ועוד. בפרדסים צעירים (עד שלוש שנים) יש לנקוט משנה זהירות: לא לרסס ברוח ולהימנע מהרטבת הגזעים. אם משקים בטפטוף, יש לשמור על מרחב נקי מעשבייה ברוחב של 50 ס"מ לפחות מהגזע; ואם משקים בממטירונים או במתזים, רוחב המרחב הנקי מעשבייה יהיה מטר אחד לפחות מהגזע.

הדברת עשבייה חדשנתית ורבשנתית לאורך הטפטפות בפרדסים שגילם מעל שלוש שנים, כאשר ההשקיה היא בטפטוף במים מושבים

הדרך הנוחה ביותר להדברת העשבייה לאורך הטפטפות היא באמצעות התכשיר ברומאסיל (אורגן 80, הנטר) בכמות של 100-50 ג'/ד'; שימו לב להגבלות בתווית! אינו מאושר לשימוש באשכולית פומלה ועוד!). במים מושבים ניתן לשלב את התכשיר בהשקיה בשליש האחרון שלה. ניתן לחזור על הטיפול כעבור 40 ימים בערך. אם בוצע גיזום שמלה להרמת הענפים הסמוכים לקרקע, ניתן לרסס במוט משכיב בגלייפוסט 1% + 2,4-D. אין לרסס בדיזה זורקת, המרטיבה את העלווה הנמוכה, בשל הנזק העלול להיגרם לנוף הנמוך ובשל הפיזור הבלתי אחיד של החומר.

הדברת עשבים בפרדס צעיר

לאחר שהוצאו מהשימוש כמה קוטלי עשבים יעילים, יש לנקוט משנה זהירות ביישום התכשירים שנותרו, בהתאם להערות שלהלן:

א.   תכשירי גלייפוסט נקלטים גם מהשורשים, במיוחד במינון גבוה או בריסוס במינון נמוך בקרקע רטובה, ולכן מומלץ לרסס יום לאחר ההשקיה. תכשירי גלייפוסט אינם מומלצים לריסוס פרדס בשנתו הראשונה.

ב.   אין להשקות לפחות יומיים מהריסוס בגלייפוסט.

ג.   ריסוס של כל אחד מהתכשירים לא ייעשה ברוח, ואף הקלה ביותר, ואין להרטיב את הגזעים.

ד.   בשימוש בתכשירי אוקסיפלורופן (גול ודומיו) לחץ אדים גבוה עלול להסב פגיעה בלבלוב הצעיר ונשירת עלים, ולכן הם אינם מומלצים לשימוש בקיץ.

ה.   להדברת עשבייה קיימת ניתן לרסס בתכשיר  Glufosinate Ammoniom(בסטה ודומיו) 1.5%. רצוי לרסס על עשבייה נמוכה, שגובהה 10-5 ס"מ.

ו.    בריסוס כתמים במרסס גב ניתן להסתפק בהרטבה קלה, ולא מעבר לכך, כדי להימנע מהגעה של עודף קוטלי העשבים אל הקרקע.

הדברת עשבייה בפרדס בשנתו השנייה

להדברת נבטים ניתן לרסס בגלייפוסט בריכוז 1%-1.5%, ואפשר להוסיף היט + שטח 90.

עשבייה רב-שנתית ניתן להדביר באמצעות ריסוס בתכשירי גלייפוסט בשילוב תכשירי 2,4-D. יש להקפיד שלא לרסס ברוח.

אין לרסס את נוף העצים במרסס המשמש לריסוס עשבייה, גם אם נשטף היטב!

קייצת

מומלץ להדביר את הנבטים הצעירים בתכשיר גלייפוסט בריכוז 1% בשילוב תכשירי 0.5% 2,4-D.

הקייצת המבוגרת אינה מודברת היטב. עשבייה גבוהה, שחמקה מההדברה, יש לכסח לפני יצירת הזרעים.

השקיה ודישון

השקיית הדרים לפי גודל הפרי

התמורה עבור מרבית הזנים נמדדת בקבלת גודל פרי מתאים בעונת השיווק הרצויה. באמצעות מעקב אחר קוטר הפרי במהלך העונה ושליטה במנת המים הניתנת לחלקה, ניתן לווסת את גודל הפרי בעת הקטיף. במקרה שהפרי (בממוצע לחלקה) קטן מהנדרש, יש להעלות את מנת ההשקיה מעל המנה המומלצת בטבלת מנות ההשקיה; ואילו במקרה שהפרי גדול מהנדרש לתקופה – יש להפחיתה. תחום השינוי הוא עד 20% מהמנה המומלצת.

הרחבה בנושא ניתן למצוא בקישור:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/watering-citrus-according-to-the-size-of-the-fruit

ממשק השקיה ומליחות בפרדס

תנאי האידוי והדיות של הפרדסים בכל אזורי הארץ הם הגבוהים ביותר בחודשים אלו. חלק ניכר ממנת המים בפרדס ניתנת בחודשים יולי ואוגוסט (מעל 30% מסך הכמות השנתית). חשוב להקפיד על דיוק מרבי בגודל מנות ההשקיה באמצעות בדיקה שגרתית של מצב רטיבות הקרקע על ידי קידוח או בבדיקת מתח המים בטנסיומטר.

את הדשן יש לכוון כך שהעצים ידושנו כל העונה, בהתאם לתוכנית הדישון. בזנים ובחלקות מקדימות ניתן להפסיק את הדישון החנקני מבעוד מועד, בסביבות חודש יולי, כדי לאפשר שבירת צבע מוקדמת של הפרי. במקרה הצורך יש להשלים את מנת הדשן לאחר הקטיף.

מנת מים, שאינה מתאימה לצורכי הפרדס בתקופה זו, עלולה לפגוע בגידול משני היבטים: האחד, פגיעה בפוטנציאל הצימוח ובעקבותיו בהתפתחות הפרי; והאחר, עלייה במליחות הקרקע, המביאה לירידה בכושר העץ לקלוט מים, עד שנגרמת פגיעה פיזיולוגית משמעותית בעץ עקב קליטת מלחים לא רצויים, ואף רעילים, המורכבים מיוני כלוריד ונתרן. הנתרן אף פוגע באופן הרסני במבנה הקרקע.

המלחה בפרדס ודרכי ההתמודדות עמה

כאשר מתעורר החשד להמלחת קרקעות בפרדס, מומלץ לבצע בדיקת קרקע לניטור מלחים כדי להתמודד מוקדם, נכון ויעיל יותר עם הבעיות הקשורות בכך. יש לבצע דיגום קרקע לשכבות: 30-0 ס"מ ו-60-30 ס"מ; ובמקרים בעייתיים במיוחד יש לדגום את השכבה בעומק 90-60 ס"מ. כדי לאפיין היטב ובאופן מייצג את הקרקע, יש לדגום מ-20-15 נקודות במרחק של כ-50-40 ס"מ משורת העצים, ו-10-5 ס"מ או 20-15 ס"מ משלוחת הטפטוף ובמאונך לטפטפת (בקרקעות קלות או כבדות בהתאמה), וזאת ליד הטפטפות הסמוכות ביותר לגזע העץ.

בהתאם לתוצאות בדיקות הקרקע, רצוי להיוועץ במדריכי שירות שדה ובמדריכי ההדרים בעניין ממשק ההשקיה והדחת המלחים בחלקה. ערך הסף, המסמן מגמה של תחילת המלחה ופגיעה פוטנציאלית בפרדס, מתקבל לרוב כאשר בבדיקות קרקע בעיסה רוויה, רמת המוליכות החשמלית גבוהה מ-2.5 דציסימנס/מטר. בחלקות שבהן נעוצים משאבי תמיסת קרקע, ערך הסף לתחילת ההמלחה יהיה ברמת מוליכות חשמלית הגבוהה מ-3.5-3.0 דציסימנס למטר.

השוני במקורות המליחות בחלקות של פרדסים בישראל נובע משונות הקרקעות באזורים שונים, ממגוון איכויות המים המסופקים לחלקות הפרדס, וכן מתנאי ההתאדות המאיצים או מאטים את תהליך ההמלחה. לקבלת מדד ראשוני לרמות לזיהוי מצבי המלחה או תחילת המלחה, ניתן להיעזר בטבלה שלהלן.

טבלת עזר להגדרת ערכי סף למליחות (עומק 60-0 ס"מ)

מליחות מי ההשקיה EC  (דציסימנס/מטר)מליחות הקרקע  (ברוויה)EC  (דציסימנס/מטר)
0.8-0.51.5-1.0
1.5-12.0-1.5
2.5-2.03.5-2.5

הטבלה מייצגת מצב שבו כתוצאה מהשקיה בגירעון מתחילה המלחה, הנמדדת ב-EC. ההמלחה היא נגזרת של איכות המים, ולכן אם איכות המים מלכתחילה ירודה יותר, אזי גם מדידת המליחות בקרקע גבוהה יותר. בטבלה מוצב הערך הצפוי מאיכויות מים שונות בקרקע, ולכן יש להתייחס לתחילת תהליך ההמלחה בחלקה כתלות באיכות מי ההשקיה. בחלקות שבהן מליחות מי ההשקיה היא ברמה של 2.5 דציסמנס/מטר ומעלה, צפויה פחיתה משמעותית ביבול.

יישומון השקיה

לפני כשלוש שנים, בשנת 2019, פותח בשה"מ – בתחום שירות השדה, בניצוחה של מולי זקס מדריכה ראשית לטכנולוגיה – היישומון (אפליקציה) "נתוני השקיה ודישון", המיועד להצגת המלצות להשקיה לפי סוג הגידול, האזור הגיאוגרפי ונתוני ההתאדות.

יישומון זה ניתן להורדה במכשירים סלולריים תומכי גרסת אנדרואיד מחנות Play, או במכשירי אייפון ובמערכת הפעלה של iOS.

הפרדסנים המעוניינים להשתמש ביישומון זה, נדרשים להקליד כמה מאפיינים:

 1. שם חלקת הפרדס
 2. "סוג הגידול": הדרים
 3. "מאפיין הגידול", כלומר הזן או קבוצת הגידול שאליה משתייך זן זה
 4. האזור שבו נמצאת החלקה (לשם קבלת נתוני ההתאדות)

הגרסה החדשה מאפשרת לבחור בתחנה מטאורולוגית, הסמוכה ביותר לחלקה, מתוך רשימת התחנות השייכות לאזור שנבחר. אם התחנה הקרובה אינה מאפיינת את תנאי הגידול בחלקה הספציפית, ניתן להקליד ידנית את התאדות פנמן-מונטיס.

בנוסף, ניתן לצפות ביישומון זה בממוצעים שנתיים של ההתאדות ולראות את מקדם ההשקיה הרלוונטי לאותו חודש.  כמו כן, מוצגים בו גרפים של ההתאדות היומית במשך אחד עשר הימים האחרונים, כך שניתן ללמוד מהם על המגמה. באמצעות היישומון יש גם אפשרות לקבוע את מרווחי ההשקיה, שלפיהם תחושב מנת המים לחלקה.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכשרה ייחודית וראשונה מסוגה בתחום ההייטק תיפתח בקרוב במכללה הטכנולוגית להנדסאים באר שבע ובמרכז הצעירים ערד. בוגרי ההכשרה יוכלו להשתלב בעבודה איכותית בחברת "בינת תקשורת מחשבים". 30 צעירים וצעירות נבחרים תושבי הנגב יתחילו, בשבועות
2 דק' קריאה
ואז אחיה הקטן, שואל: "לאן היא נעלמה?" והאם בכאבה נאלמת, והאב בצערו מקמט את מצחו – והם משתדלים, באמת משתדלים, לתת תשובות לילד קטן שמחפש את אחותו ולא מוצא הגיון במציאות החדשה  זה מתחיל
פרופ' חיים רבינוביץ', מדען עתיר-מעש ותהילה בתחום המחקר החקלאי, כיהן כדֶקָן הפקולטה לחקלאות ברחובות וכרקטור האוניברסיטה העברית בירושלים * בין היתר ידוע רבינוביץ' כמי שפיתח את עגבניות השרי באשכולות, שהפכו ללהיט עולמי * אחד
10 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן