יבול שיא
הרפת והחלב
image 4

גידול מלפפון במצע קוקוס בשקיות בודדות בתלמי יחיאל

5 דק' קריאה

שיתוף:

מולי זקס, אורי מזומן, נחום פיבייש שה"מ, משרד החקלאות; אגרונום חברת הידרושופ – CANNAVATE; תלמי יחיאל

בשנים האחרונות נראית מגמת ירידה ביבול הממוצע בגידול מלפפון בחממה ובמנהרות, לצד עלייה מתמדת במחלות קרקע, בווירוסים ובמזיקים, המהווים, בשילוב השינויים במזג האוויר, את הסיבה לכך.

במשק של נחום פייביש בתלמי יחיאל הוחלט על גידול מלפפון במצע מנותק מסוג קוקוס בשקיות בודדות (open top), לאחר שבשנים האחרונות לא זכה להצלחה בגידול בגרובאגים במצע קוקוס ובמארזי טוף, דבר שהתבטא בירידה משמעותית ביבול המלפפון.

הירידה ביבול מוסברת, בין היתר, בחיטוי לא מוצלח של הגרובאגים ומארזי הטוף. הגידול סבל מהידבקות בווירוסים ובמחלות קרקע במצע שבו נשתלים כמה שתילים בתבנית אחת. לעומת זאת, בפתרון המוצע של גידול בשקיות קוקוס אופנטופ מופחתות ההדבקות במצע באופן ניכר, משום שכל שתיל גדל בשקית נפרדת, וכך נמנעת הדבקה דרך המצע בין שורש של צמח אחד למשנהו.

בתצפית נבדק מצע קוקוס באריזה בודדת (אופנטופ) של ג'וני גרין (Johnny Green), מחברת הידרושופ. הקוקוס בשקיות ג'וני גרין מאופיין בחללים גדולים ובחללים קטנים, הקובעים את תנועת המים ואת זמינותם לצמח הגדל בתוכם. מצע קוקוס זה, הנבדק על ידינו, מאופיין בנקבוביות גבוהה ובשלוש פרקציות עיקריות: צ'יפס (שבבי הקליפה), שערות (סיבים) והפרקציה הדקה האחראית על תאחיזת המים. במצע זה השכבה העליונה נשארת יבשה רוב הזמן, משום שאין עלייה קפילרית. הגיאומטריה של השקית הנבדקת, שקית בנפח של 6 ליטרים לאחר תפיחה, היא בגובה של 27 ס"מ, ברוחב של 15 ס"מ ובאורך 15 ס"מ.

המטרה בשימוש בשקית הקוקוס הבודדת היא למנוע הדבקה בין שורשי השתילים. אריזות מסוג זה משמשות גם את גידול הקנביס הרפואי. זאת היא הפעם הראשונה ששקית מסוג Johnny Green Open Top נבדקת בגידול ירקות בחממה.

איור 1: מארז אופנטופ בנפח 6 ליטרים לפני תפיחת המצע ולאחריו, כפי שנראה לפני השתילה

התצפית בגידול המלפפון התבצעה בשני מחזורים:

מחזור ראשון – גידול במצע אריזה בודדת שנבדק בהשוואה לגידול בקרקע חולית במנהרות במהלך קיץ 2021 (אוגוסט עד אוקטובר).

מחזור שני – גידול במצע קוקוס Johnny Green Open Top באריזה בודדת לעומת גידול באריזה בודדת של מצע טוף ישן, בחממות עם תשתית לגידול במצע מנותק במהלך סתיו-חורף 2021/22 (אוקטובר-ינואר).

מהלך הגידול במחזור הראשון במנהרות התצפית נערכה בשני מבני מנהרות – מנהרות בכיסוי רשת 50 מש נגד חרקים, שעליה רשת צל. בכל המנהרות התבצע חיטוי קרקע לפי המומלץ לפני השתילה. במנהרה, שבה גידלנו בקרקע, נפרשה מערכת טפטוף קווי. במנהרה, שבה גידלנו בשקיות הקוקוס (אריזות בודדות), פרשנו מערכת טפטוף – טפטפת נעץ לכל שקית, כפי שנראה באיור 1. לפני השתילה בוצעה התפחה של המצע לפי פרוטוקול התפחה: תהליך ההתפחה נמשך כ- 24 שעות, ההשקיה ניתנה בפולסים קצרים של כרבע שעה, והמרווח בין הפולסים ארך כחצי שעה.

בבדיקת מעבדה נמצא שמשקל המים הנדרש לרוויה הוא פי 15 ממשקל המצע הדחוס. בקיבול שדה משקל המים הוא פי 8 בערך ממשקל המצע הדחוס. מומלץ לייצב את החומציות והמליחות של המצע במהלך ההתפחה.

יתרון בולט נרשם כבר בשלב זה לטובת השקיות הבודדות מבחינת נוחיות הכנת השטח לקראת השתילה. לא נדרשה הכנת תשתית מיוחדת והשקיות הונחו על הקרקע החולית.

זן המלפפון בקרקע ובאופנטופ במחזור זה היה סניאל של חברת דור זרעים. מי ההשקיה היו באיכות טובה של מי התפלה.

במהלך הגידול כולו הופעלו אמצעי ניטור ובקרה על ההשקיה והדישון: מי טפטפת, מי משאב ומי נקז מליזימטר. המים נבדקו במעבדה ליסודות ההזנה. בשטח נבדק גם נפח הנקז בהשוואה למי הטפטפת (אחוז הנקז). נבדקו בשטח גם מי משאב, טפטפת ונקז ל- EC ,pH ו-3NO. הניטור הרציף סייע להכוונת הדישון. באופן כללי ריכוזי יסודות ההזנה בנקז היו נמוכים מרכוזי היסודות במי הטפטפת.

image
 תוצאות אנליזה של מי טפטפת ומי נקז מתאריך 2/09/2021

תחנה מטאורולוגית של חברת VIRIDIX הוקמה בתוך המנהרה לבדיקת טמפרטורת האוויר, טמפרטורת מצע הגידול, הלחות היחסית והלחץ בקו ההשקיה. בתחנה הופעלו שני טנסיומטרים של חברת VIRIDIX, ששימשו להכוונת ההשקיה. ההשקיה באופנטופ התבצעה פעמיים עד שלוש פעמים ביום, בהתאם למזג האוויר. ההדשיה הופעלה בכל המנהרות בו-זמנית, ולכן תדירות ההשקיה נקבעה כפשרה בין ההשקיה של הקרקע החולית לשקיות הקוקוס.

הטמפרטורה במצע הותאמה לרוב לטמפרטורת האוויר, אך קרה שבימים מסוימים היו שעות במהלך היום שבהן טמפרטורת האוויר הייתה גבוהה ב-10 מעלות צלזיוס מטמפרטורת המצע, ובלילה טמפרטורת האוויר הייתה נמוכה מ- 7 מעלות צלזיוס מטמפרטורת המצע. בממוצע הסתכם ההפרש בין טמפרטורת האוויר לטמפרטורת המצע בכ-0.6 מעלות צלזיוס.

image 1
בקרת הדישון וההשקיה
image 2
מד-לחץ בשלוחה והתחנה המטאורולוגית לבקרת ההשקיה

במהלך הגידול כולו לא נצפה וירוס CGMMV בשקיות הקוקוס. בכל המנהרה נצפה צמח אחד בשקית אחת עם פיתיום, והוא נעקר מיד. לקראת סוף הגידול נצפו כמה צמחים שלקו בווירוס הצהבת עלים.

לעומת זאת, בגידול בקרקע החולית נצפו כמה צמחים הנגועים בווירוס CGMMV ובווירוס הצהבת עלים.

הגידול באופנטופ נמצא בריא, לשביעות רצונו המלאה של המגדל, וכך גם הגידול בקרקע. לא נרשם הבדל כמותי ביבול בין הקרקע למצע, והיבול הסתכם בכ-10 טון לדונם במחזור הקיצי (אוגוסט-אוקטובר).

image 3
התפתחות הצמחים בשקיות אופנטופ

מחזור גידול שני בחממות

לאור ההצלחה של גידול המלפפון באופנטופ במהלך הקיץ, הוחלט לבצע תצפית נוספת, והפעם בחממות. בחממה אחת נשתלו שתילי מלפפון מזן דינגו של חברת מכתשים, בשקיות קוקוס חדשות של 6 ליטרים מסוג ג'וני גריין. לפני השתילה הותפחו שקיות הקוקוס לפי פרוטקול ההתפחה שהוזכר לעיל. בחממה השנייה נשתלו שתילי מלפפון בשקיות שהכילו טוף ישן בנפחים של 6 ליטרים ו- 9 ליטרים.

השקיות הונחו על תשתית "מפל", תעלה צרה מפוליפרופילן ברוחב של 30 ס"מ ובגובה 5 ס"מ, שבתוכה drainage spacer (דומה לתבנית ביצים) – למנוע את מגע השורשים זה בזה ולאיסוף מי הנקז. התשתית נבנתה בשיפוע של 1.5% עד 2%, ומי הנקז נאגרו מחוץ לחממות לצורך מחזורם.

במהלך הגידול כולו בוצע מעקב אחר יסודות ההזנה במי הטפטפת, המשאב והנקז. התחנה המטאורולוגית הועברה מגידול הקיץ. הגידול נמשך מתאריך 10.10.2021 ועד ל- 10.01.2022. הקטיף הופסק עם ירידת הטמפרטורות והתמעטות היבול. חשוב לציין כי הטמפרטורה בשקיות הקוקוס הותאמה לטמפרטורת האוויר בחממה, אך הייתה מתונה ממנה. בחודש ינואר נרשמה במצע הקוקוס ירידה של הטמפרטורה ל- 4 מעלות צלזיוס, ובטמפרטורות נמוכות אלו חל קיטון ניכר ביבול, וזאת הסיבה להפסקת הגידול.

הגידול בשקיות הקוקוס התנהל באופן תקין וללא בעיות הגנת הצומח, לעומת הגידול בטוף, שבו אובחן פוזריום בתחילת דצמבר, שגרם לתמותת צמחים. היבול הממוצע הסתכם ב- 7.2 טון לדונם.

image 4
מלפפון צעיר במצע קוקוס בשקיות בודדות ותחנת הבקרה
image 5
 29/12/2021 – לקראת סוף הגידול, ללא פוזריום, ללא וירוסים והיבול גבוה
 

סיכום

הגידול בשקיות אופנטופ ג'וני גריין נמצא מוצלח, לשביעות רצונו של המגדל. שקיות הקוקוס הן בהחלט אפשרות לגידול מלפפון בחממה ובמנהרה, לאחר בדיקה כלכלית.

הניטור הרציף והתחנה המטאורולוגית תרמו להצלחת הגידול ולתמיכה בקבלת החלטות.

הוחלט על תצפית נוספת באמצע פברואר במחזור שני, באותן שקיות לאחר חיטוי, דבר שעשוי לתרום לכדאיות הכלכלית של גידול המלפפון בשקיות קוקוס.

השורשים במצע קוקוס התפתחו בכל נפח המצע ומילאו אותו, ולא התרכזו רק בדפנות השקית. מצע של שישה ליטרים לצמח נמצא מתאים ומספיק לגידול מלפפון בחממה ובמנהרה, מבלי לפגוע בכמות ובאיכות של היבול.

שכבת הצ'יפס והסיבים מבטלת עלייה קפילרית ונשארת מאווררת במצע קוקוס זה. שכבה עליונה זו של מצע הקוקוס הנבדק, שנותרה יבשה, תרמה למניעה של מחלות צוואר השורש (פוזריום) הנפוצים בגידול מלפפון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
במהלך התערוכה שתתקיים בתאריכים 24 ו-25 באוקטובר במעיין חרוד תחשוף החברה דיסקוס חדש (CERTOS) ומזרעת שטח חדשה (Cirrus 6003-2) – שניהם מתוצרת AMAZONE * כמו כן יוצגו כלים רבים מתוצרת AMAZONE ו-KRONE חברת "אחים
5 דק' קריאה
דברי שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר, בפגישה שהתקיימה עם חברי שולחנות המגדלים של ענף הפירות במועצת הצמחים *תמונה ראשית:מימין: איציק שניידר, אבי דיכטר, רני בר-נס. צילום: מועצת הצמחים "אין מדינת ישראל בלי חקלאות, ואין
2 דק' קריאה
*תמונה ראשית: שחקני קופה ראשית אמיר שורוש, קרן מור ודב נבון – לצד גיורא מרום (שני מימין). צילום: הילה אייזינגר ענף החקלאות מרחיב גבולותיו והשער למדינות העולם נפתח ומזמין שיתופי פעולה פורצי דרך בתחום.
< 1 דק' קריאה
שותפי הפיתוח: מיטב מאור – מיכון וטכנולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ צפריר גרינהוט – אגרואקולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ רפי רגב – המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני אייל כנען, תום דהן, עמרי
2 דק' קריאה
שיטה כחלחלה, חמציץ נטוי, טיונית החולות, לנטנה ססגונית, קיקיון מצוי ואמברוזיה מכונפת. אלה אינם קודים להזניק בעת חירום יחידות צבאיות. אלה מקצת מהמינים הפולשים המזיקים ביותר שקמו למדינת ישראל ולחקלאות בפרט בעשרות השנים האחרונות. ד"ר
2 דק' קריאה
משלחת ישראלית בהובלת שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, ביקרה באוזבקיסטן ובאזרבייג'ן שבמערב אסיה. הביקור נועד להעמקת היחסים בין ישראל למדינות, ולקידום פרויקט "Treat The Wheat" – פרויקט לגידול חיטה שנועד להרחיב את אפשרויות ייבוא
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן