יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 661650880

הדברת חבלבל השדה בתפוחי אדמה

3 דק' קריאה

שיתוף:

מאור מצרפי, חנן איזנברג וגיא אכדרי – מינהל המחקר החקלאי, מרכז מחקר נווה יער; אורי זיג ותום קליפר – מו"פ יח"מ; עידן ריצ'קר – צוות הדרכה, ארגון מגדלים – גד"ש נגב

כללי

היקף גידולי החקלאות הצמחיים באזור הנגב עומד על כ- 750,000 דונם המהווים כ-40% מכלל שטחי ענפי הצומח בארץ. בשטחים אלו נהוג מחזור גידולים של דגן חורפי, חיטה או שעורה, בהחלפה עם גידולי שלחין הגדלים באביב-סתיו כגון: תפוחי אדמה, גזר ואגוזי אדמה. שטחי הגידול גדלו והתרחבו בשנים האחרונות, ייעוד התוצרת משתי העונות מתמקד באספקת תוצרת ליצוא, לשוק המקומי, לתעשייה ולייצור זרעים לעונה העוקבת.

הנחיות חדשות של השירותים להגנת הצומח והתאמות עם דרישות האיחוד האירופי הובילו להוצאת תכשירי הדברה רבים משימוש (למשל, טריפלורלין וטריאזינים), פעולה שגרמה לשינוי באוכלוסיית העשבים ועלייתם של מינים רב שנתיים קשי הדברה כגון סולנום זיתני, חבלבל השדה, ינבוט השדה וחנק מחודד באזור הנגב המערבי. השיבוש במינים אלו נצפה במיוחד בשלבי סוף הגידול במחזור הדגן והכרב, ולאחר סיום מחזור גידול אביבי של תפו"א.

מטרת המחקר:

במחקר זה ניסינו לבחון את השימוש בקוטלי עשבים שונים בשילוב של יישום סטומפ בטיפול קדם מתוחח ותכשירי אחר הצצה להדברת חבלבל השדה בתפוחי אדמה.

היפותזת המחקר:

ההיפותזה העומדת במרכז המחקר גורסת כי שילוב יישום ושימוש בקוטלי עשבים שונים יוכל להביא להפחתת השיבוש במינים רב-שנתיים בגידולי שלחין בנגב. אנו מעריכים כי השגת הדברה של מינים קשי הדברה כגון חבלבל השדה ויעודדו את חברות האגרוכימיה לבצע תהליך רישוי לתכשירים שיימצאו יעילים ובטוחים. במקרה כזה, אנו נאפשר לחברות להשתמש בתוצאות ניסויי השדה לצורכי רישוי.

תכנית הניסויים:

הניסוי בוצע בשני אתרים, הכנת השטחים בוצעה כנדרש בפרוטוקול הגידול. תיחוח עמוק בוצע בכל החלקה, מלווה בריסוס פנדל על חצי חלקה ותיחוח רדוד (10 ס"מ) של קוטל העשבים. בחלקת מגן נזרע הזן ניקולה ובחלקת ניר עוז הזן סלטיאן. שבוע לאחר השקיה ולפני הצצה רוססו שני הטיפולים הנוספים (קדם הצצה מאוחר). הראשון מטרו (מטריבוזין) + לירון (לינורון) שהוא הטיפול המשקי, והשני טוטאל (אס-מטולכלור) + לירון (לינורון). בוצעו תצפיות בחלקה לבחינת ההצצה של תפוחי האדמה בטיפולים השונים. יעילות הדברת חבלבל השדה נבחנה בהערכות כחודש וחמישה שבועות לאחר הטיפול. בנוסף לכך, מדדי יבול נדגמו בסוף העונה.

תוצאות:

בספירה להצצת צמחי תפו"א בחלקה במגן נצפתה הצצה נורמלית ללא הבדל מההצצה בטיפול הביקורת (איור מס' 1). אותה המגמה נצפתה גם בחלקת ניר עוז אך בחלקה זו רק בשני תאריכים בוצעה ספירה לעומת חלקת מגן בה בוצעו ספירות בשלושה תאריכים שונים (איור מס' 2).

איור מספר 1. הצצת צמחי תפו"א בניסוי בחלקת מגן בתאריכים שונים מזריעה

איור מספר 2. הצצת צמחי תפו"א בניסוי בחלקת ניר עוז בתאריכים שונים מזריעה

בהערכת מספר צמחי חבלבל השדה ארבעה וחמישה שבועות לאחר יישום אחר הצצה, נראה כי בשתי החלקות מספר צמחי החבלבל בטיפול סטומפ מתוחח נמוך לעומת הטיפול הלא מתוחח. המגמה נצפתה בשתי החלקות אולם לא הייתה מובהקת סטטיסטית בשל השונות הרבה בחלקות הניסוי (טבלאות מס' 1 ו-2).

טבלה מספר 1: ממוצע צמחי חבלבל השדה 4 ו-5 שבועות מיישום אחר הצצה – חלקת מגן (הנתונים מובאים בתוספת סטיית התקן)

29 למרץ22 למרץ 
מתוחחלא מתוחחמתוחחלא מתוחח
12±1140±324±429±22היקש
11±725±196±519±20טוטאל+לירון
17±1828±3210±1111±11מטרו+לירון

טבלה מספר 2: ממוצע צמחי חבלבל השדה 4 ו-5 שבועות מיישום אחר הצצה – חלקת ניר עוז (הנתונים מובאים בתוספת סטיית התקן)

29 למרץ22 למרץ 
מתוחחלא מתוחחמתוחחלא מתוחח
20±2031±3610±1038±45היקש
31±2136±4226±2844±49טוטאל+לירון
28±2540±3920±1124±25מטרו+לירון

איור מספר 3. יבול תפו"א בניסוי בחלקת מגן לפי הטיפולים השונים. בצד ימין מתוחח ובצד שמאל לא מתוחח.

איור מספר 4. יבול תפו"א בניסוי בחלקת ניר עוז לפי הטיפולים השונים. בצד ימין מתוחח ובצד שמאל לא מתוחח

בבחינת יבול תפוחי האדמה נצפתה שונות גבוהה יותר בחלקות בהן יושם סטומפ בטיפול לא מתוחח לעומת אלה בהן יושם הסטומפ בתיחוח (איורים 3 ו-4). ניתן לראות בטבלה מספר 3 כי בבחינת הטיפול המתוחח אל מול הלא מתוחח בחלקת מגן הטיפול המתוחח הראה עדיפות מבחינת יבול שעלתה אף על הביקורת. לעומת זאת, בחלקת ניר עוז נצפתה מגמה הפוכה. ניתן לשער שזן תפו"א יכול להיות הגורם להבדל שנצפה בין החלקות. בבחינת משקל פקעות תפוחי האדמה בטיפולים השונים, לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית כפי שניתן לראות באיורים ובטבלאות השונים.

טבלה מספר 3: יבול תפוחי אדמה בחלקות הניסוי השונות

סטיית תקןממוצעסטיית תקןממוצעטיפול
לא מתוחחמתוחח מגן
116543055114374ביקורת
66036744724404טוטאל+לירון
32841775194911מטרו+לירון
לא מתוחחמתוחחניר עוז
43139084483729ביקורת
56034386043677טוטאל+לירון
68738294633642מטרו+לירון

דיון ומסקנות:

שימוש בפנדל בתיחוח הביאה לתוצאות הדברה טובות של חבלבל השדה. לא נצפתה פחיתה משמעותית בהצצה ויבול תפוחי אדמה משני הזנים. בנוסף, ייתכן ורמות שיבוש שונות בין החלקות הן שהביאו להבדלים שנצפו בתוצאות. יש צורך לבצע ניסויים נוספים בחלקות נוספות ובשימוש בזנים נוספים בכדי לתקף את התוצאות שנצפו בניסויים.

תודות:

לחברות תרסיס ותפזול שהיו שותפות למחקר. למגדלים שחר ופלאביו מניר עוז ועמית ותום ממגן. תודה לג'מיל ויובל מצוות המו"פ ביח"מ, ארגון מגדלי ירקות, מועצת הצמחים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תקראו לזה "חילופי מהלומות" או מלחמה, את הלילה העבירה אביבית במקלט תת קרקעי השבוע הייתה פריצת מים ליד הברז שלי. בהתחלה חשבתי שיש טפטוף מהצינור, רק אחר כך הבנתי, אבל קיוויתי שלא. יש לנו
2 דק' קריאה
נדב לוי בן קיבוץ מעגן, אלוף ישראל ואלוף אירופה בענף הבוצ'ה, צפוי לייצג את המדינה במשחקים הפראלימפיים בפריז תמונה ראשית: אלוף הארץ ואלוף אירופה נדב לוי. ייבא את ענף הבוצ'ה לארץ. צילום: לילך וייס
3 דק' קריאה
למה כוח המשיכה כל כך חשוב, איך הגוף מנקה את עצמו ומהי תרומתו של הדי בן עמר להתפתחות המדע. טור למאמינים אנשים שלא הצליחו להתחמק מלפגוש אותי לאחרונה, שמו לב שעל פרק כף היד
4 דק' קריאה
האחיות מיכל מגן ויעל רז לחייני נולדו בנחל עוז, התגוררו זו לצד זו עם משפחותיהן בשכונה החדשה של הקיבוץ ויחד חוו פחד מוות בשבת של 7 באוקטובר. עתה הן חלק מצוות המוביל את קהילתן
8 דק' קריאה
המוזיקאית שנולדה במשק גשר נסחפה אל החיים הציבוריים, נשאה בתפקידים מרכזייםבתנועה הקיבוצית והפכה לחברת כנסת, הלכה לעולמה בגיל 94 יממה לאחר שהלכה לעולמה בגיל 94 התבשרה תמי, אחותה של עדנה סולודר, מפי שר החינוך
3 דק' קריאה
צעדה בסימן "יציאת מצרים" נערכה במועצה האזורית אשכול במחאה על ש-133 חטופות וחטופים יציינו את חג החירות בשבי חמאס. בניר עוז ערכו "שולחן סדר פסח" בחדר האוכל הנטוש צעדה בסימן "יציאת מצרים" נערכה בשבוע
2 דק' קריאה

כתבות נוספות

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן