יבול שיא
הרפת והחלב
מחקר

הדברת עשבים באגוזי אדמה: תוצאות ניסויי שדה בשנת 2018

7 דק' קריאה

שיתוף:

גיא אכדרי, חנן אייזנברג. המחלקה לחקר עשבים, מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי. דו"ח זה מכיל תוצאות ניסויים בלבד ואיננו מהווה המלצה לשימוש חקלאי

 

בהשתתפות:
יובל יפה – גד"ש מגן
יצחק קדמון – גד"ש הר חברון
אבי בן עמי ומיכה דורון – גד"ש חפר
עומר דינר – גד"ש מנרה וג"ג חקלאות

תקציר

הדברת עשבים באגוזי אדמה מבוצעת על ידי  יישום של קוטלי עשבים שונים שנמצאים בשימוש החקלאים זמן רב ומותאמים להדברת מגוון עשבים. הבעיות העיקריות בתחום הדברת העשבים, שלא זכו לפתרון משביע רצון, הן הדברת העשבים קוטב המצוי (Tribulus terrestris), רגלת הגינה (Portulaca oleracea), ירבוזים Amaranthus spp.)), חלבלוב קעור (Euphorbia geniculata) לפופית Ipomoea)), גומא הפקעים (Cyperus rotundus) ושלשי רגלני (Trianthema portulacastrum) בשטחי הגידול בגליל העליון ועמק חפר, והדברת סולנום זיתני (Solanum elaeagnifolium), חבלבל השדה (Convolvulus arvensis) וחנק (Cynanchum acutum) באזור הנגב המערבי.  במסגרת תכנית מחקר זו התבצעו ארבעה ניסויי שדה בשטחי גידול של גד"ש מגן וגד"ש הר חברון בנגב המערבי, גד"ש חפר בשרון וגד"ש מנרה ג"ג חקלאות (מ"ג) בגליל העליון.

במסגרת המחקר נבחנו התכשירים אקופרט (Pyraflufen Methyl  20 g/l), בזאגרן (Bentazone 480 g/l), בוראל (Sulfentrazone 480 g/l) להדברת חבלבל ופיטוטוקסיות לגידול וסאקורה Pyroxasulfon 850 g/l)) כתוספת למניעת התחדשות העשב בגד"ש מגן. בגד"ש הר חברון בחנו הדברת עשבים ופיטוטוקסיות של סאקורה ב-2 מועדי יישום: קדם הצצה (Pre) ופוסט מוקדם (Early Post) בהשוואה לטיפול הסטנדרט דואלS  גולד(Metolachlor-s 915 g/l) וטרבוטרקס (Terbutryne 500 g/l). בגד"ש חפר ובגד"ש מ"ג בחנו פיטוטוקסיות והדברת שלשי רגלני ע"י קוטלי העשבים:  היט (Saflufencil 70%), 173  AGH (Flumioxazin 500 g/l) ודיביקן (2.4-DB 400 g/l).

שיטות וחומרים כללי

הניסויים בוצעו בחלקות גידול מסחריות. חלקות הניסוי היו באורך של 10 מטר רץ לטיפול ברוחב ערוגה (על שתי שורות הגידול) בשש חזרות במבנה של בלוקים באקראי. הריסוסים בוצעו במרסס גב מוטורי, מצויד במוט לריסוס קרקע ברוחב 2 מטר ועליו פומיות T. Jet 110015, בנפח תרסיס של 20 ליטר לדונם.
במהלך הניסויים הוערכה התפתחות הגידול באופן חזותי על שתי שורות הערוגה וניתנו ציונים באחוזים מ- 0 =תמותה מלאה של הגידול, עד 100 = חיוניות והתפתחות יפה של הגידול ללא נזק פיטוטוקסי. בניסויים נכללו גם הערכות חזותיות לשיבוש בעשבים שבהם ניתנו ציונים לרמת כיסוי השטח בעשב. הציונים ניתנו על פי סולם הערכים הבא: כיסוי – מ- 0 = אין שיבוש בעשב עד- 100 = כיסוי מלא של החלקה.

ניסוי 1. הדברת חבלבל ובחינת פיטוטוקסיות באגוזי אדמה, גד"ש מגן 2018

כרב :חיטה.
עיבודים: חריש, דישון, קילטור, פורדור, סימון, משתת מערג ותיחוח.
4.4.18 :  זריעה (חנוך) + ריסוס ק"ה משקי עם דואלS  גולד 130 סמ"ק/ד' + טרבוטרין 200 סמ"ק/ד'
10.5.18 : ריסוס אלאנקס 400 סמ"ק/ד'
22.5.18:ריסוס הניסוי (49 ימים מזריעה)
24.5.18 : עישוב ידני חלקה מסחרית
16.9.18 : דייש ידני

תוצאות

תוצאות שיבוש החלקות בחבלבל, התפתחות הגידול והיבול מוצגות באיורים 1-3. ביום הריסוס בוצעה תצפית על שיבוש חבלבל ב-"זמן 0" ולא נמצא הבדל מובהק בין חלקות הניסוי. לאחר 35 ימים מריסוס נצפתה פחיתה בשיבוש חבלבל בעקבות טיפול באקופרט 50 סמ"ק/ד', לבדו או בשילוב עם סאקורה 15 ג'/ד' ועם בזאגרן (כ"א בנפרד), ובוראל 90 סמ"ק/ד. בוראל 90 סמ"ק/ד' פגע קשות בהתפתחות הגידול, אולם בשקילות היבול לא היה הבדל בין הטיפולים השונים והביקורת. שאר טיפולי קה"ע לא פגעו בהתפתחות הגידול או ביבול.

חבלבל
חבלבל

שיבוש חבלבל, גד"ש מגן 2018. * טיפולי עלווה (סמ"ק/ד'), אשר ניתנו ב- 22.5.18
** ציון ממוצע לטיפול על שיבוש בחבלבל ב-%. *** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל
מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05). ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

התפתחות אא
התפתחות אא

 

התפתחות אגוזי אדמה, גד"ש מגן 2018. * טיפולי עלווה (סמ"ק/ד'), אשר ניתנו ב- 22.5.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

יבול
יבול

 

יבול אגוזי אדמה, גד"ש מגן 2018. * טיפולי עלווה (סמ"ק/ד'), אשר ניתנו ב- 22.5.18
** משקל ממוצע לטיפול על יבול *** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

ניסוי 2. הדברת עשבים ובחינת פיטוטוקסיות סאקורה באגוזי אדמה, גד"ש הר חברון 2018

כרב:  חיטה
עיבודים: חריש, מעגלת שיניים, קילטור, סימון, משתת מערג ותיחוח
תאריך זריעה: 16.4.18 (חנוך)
ריסוס ק"ה + השקיית הנבטה בשיעור 15 מ"מ: 16.4.18
ריסוס פוסט מוקדם (E.P): 23.4.18
החומרים הופעלו יום לאחר הריסוס ב- 24.4.18 ע"י המטרה בשיעור של 30 מ"מ.

תוצאות

תוצאות יעילות ההדברה של ירבוז ועוקץ עקרב, התפתחות אגוזי האדמה והיבול מוצגות באיורים 4-9.
בכל הטיפולים נצפתה יעילות גבוהה בהדברת מיני הירבוז ועוקץ עקרב לאורך כל עונת הגידול. הביקורת נפגעה כתוצאה משיבוש גבוה של העשבים ב-2 שיטות היישום (Pre ו-EP), אולם לא היה הבדל ביבול, ככל הנראה משום שחלקות הביקורת עושבו בשלב מוקדם לפני גרימת נזק. כמו-כן, בניגוד לצפוי, טיפול סאקורה 30 ג/ד ביישום פוסט-מוקדם פגע ביבול באופן מובהק בהשוואה לטיפול סאקורה 15 ג'/ד' ולטיפול הסטנדרט של הדואל S גולד 130 סמ"ק/ד' בשילוב הטרבוטרקס 200 סמ"ק/ד'.

שיבוש כרטיסים
שיבוש עשבים

 

שיבוש עשבים, גד"ש הר חברון 2018. *טיפולי ק"ה (סמ"ק/ד'), אשר ניתנו ב- 16.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

התפתחות ep
התפתחות ep

 

התפתחות אגוזי אדמה, גד"ש הר חברון 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

תפתחות ep
יבול ep

 

יבול אגוזי אדמה, גד"ש הר חברון 2018.  *טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

ניסוי 3. בחינת פיטוטוקסיות באגוזי אדמה, גד"ש חפר 2018

כרב:חיטה (דו-גידול)

עיבודים:דיסקוס, משתת מערג ותיחוח

זריעה:21.4.18

ריסוס ק"ה משקי:טרבוטרקס 200 סמ"ק/ד' + רייסר 200 סמ"ק/ד'

15.5.18:בזאגרן 300 סמ"ק/ד' + אקופרט 50 סמ"ק/ד' (משקי)

13.6.18:ריסוס הניסוי (50 ימים מזריעה)

תוצאות

תוצאות התפתחות אגוזי האדמה והיבול מוצגות באיורים 10-11. השטח עושב ידנית ולכן התייחסנו לניסוי זה כאל מבחן פיטוטוקסיות לגידול. בתצפית שבוצעה  60 ימים מריסוס ראינו שהתכשיר היט ב-2 המינונים והתכשירAGH 173  במינון גבוה של 30 סמ"ק/ד' פגעו בגידול.  בשקילות היבול, נראה שהצמחים בטיפול AGH 173  במינון הגבוה של 30 סמ"ק/ד' התאוששו ולא נמצא הבדל ביבול לעומת ההיקש. לעומת זאת היט ב-2 המינונים פגע ביבול.

התפתחות אא 1
התפתחות א"א

התפתחות אגוזי אדמה, גד"ש חפר 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

יבול 1
יבול

יבול אגוזי אדמה, גד"ש חפר 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

ניסוי 4. הדברת שלשי רגלני ובחינת פיטוטוקסיות באגוזי אדמה, גידולי מ"ג  2018

כרב:חיטה (דו-גידול)

עיבודים:  דיסק + מעגלה, משתת מערג 2 תיחוחים ומעגלה קלה

4.4.18:     ריסוס ותיחוח פרונטייר 350 סמ"ק/ד'

זן:"חנוך"

8.4.18: זריעה וריסוס ק"ה טרבוטרקס 200 סמ"ק/ד' + רייסר 250 סמ"ק/ד' והפעלה של 15 מ"מ מי-גשם

4.5.18: בזאגרן 300 סמ"ק/ד' + אקופרט 50 סמ"ק/ד'

23.5.18: קדרה 20 סמ"ק/ד' + 0.5% שטח 90

24.5.18: סלקט סופר 100 סמ"ק/ד'

8.6.18: קדרה 20 סמ"ק/ד' + 0.5% שטח 90

17.6.18:ריסוס מכוון עם בסטה 350 ודואל 130 על שורות הגידול דואל 130 בלבד
יום למחרת הופעל הדואל

תוצאות

תוצאות יעילות ההדברה של השלשי רגלני, התפתחות אגוזי האדמה והיבול מוצגות באיורים
בתצפית שבוצעה 60 ימים מריסוס ראינו שה-היט 10 ג'/ד' בתוספת 0.5% שטח 90 הקטין את השיבוש בשלשי רגלני באופן מובהק בהשוואה לביקורת ולשאר טיפולי קה"ע, למעט טיפול AGH 173 במינון 15 סמ"ק/ד'. שילוב דיביקן 200 סמ"ק/ד' ו- AGH 173 15 סמ"ק/ד' פגע בא"א יותר מטיפול דיביקן 400 סמ"ק/ד'. בשקילות היבול, בלט הטיפול היט ביבול הגבוה, אך לא היה הבדל סטטיסטי בין הטיפולים השונים.

שלשי רגלני
שלשי רגלני

 

שיבוש שלשי רגלני, גידולי מ"ג 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

התפתחות אא 2
התפתחות א"א

 

התפתחות אגוזי אדמה, גידולי מ"ג 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

יבול 2
יבול

 

יבול אגוזי אדמה, גידולי מ"ג 2018. * טיפולי פוסט מוקדם(E.P)  אשר ניתנו ב- 23.4.18
** ערכים המלווים באותיות שונות מציינים הבדל מובהק בין ערכים אלה לפי מבחן תחום מרובה Student's t (P£0.05).
ערכים שאינם מלווים באותיות אינם נבדלים באופן מובהק.

 

סיכום הניסויים ומסקנות

מגן

  • בוראל 90 סמ"ק/ד' ואקופרט 50 סמ"ק/ד' בשילוב עם בזאגרן 300 סמ"ק/ד' הדבירו מצוין את החבלבל (מעל 90% הדברה).
  • אקופרט 50 סמ"ק/ד' הדביר ברמה של 70% את החבלבל.
  • בזאגרן 300 סמ"ק/ד' לא הדביר טוב את החבלבל (פחות מ-40% הדברה).
  • לא היו הבדלים ב-יבול בין הטיפולים השונים.

גד"ש הר חברון

  • כל הטיפולים הדבירו לגמרי את הירבוזים והעוקץ עקרב.
  • בניסוי ה- P סאקורה 30 ג'/ד' פגע ביבול באופן מובהק מהסאקורה 15 ג'/ד' ומטיפול הסטנדרט של השילוב דואל 130 סמ"ק/ד' וטרבוטרקס 200 סמ"ק/ד'.

גד"ש חפר

היט 10 ו-20 ג'/ד' בתוספת 0.5% שטח 90 פגע קשות באגוזי האדמה.

כדאי לבדוק אותו ביישום ק"ה / E.P

גד"ש מ"ג

להבדיל מהניסוי בגד"ש חפר שלא היה משובש בעשבים  (עישוב ידני) ה- היט 10 בתוספת משטח הצטיין הן בהדברת השלשי-רגלני והן ביבול. עוד סיבה שיכולה לבוא בחשבון היא סוג הקרקע.

                  רשימת קוטלי העשבים שנבחנו בדוח זה, התואריות והמשווקים

רשימה

 

לכתבות נוספות:

האם בעתיד נאכל חרקים?

מחלת צהבון הגזר בגידול סוככים

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
אני אוהבת לרוץ בין החממות של המושב. השעון המעורר מזמזם בשקט כדי לא להעיר הכלבים והחתולים שרובצים סביב מיטתי כמו חומה בצורה. הכל עוד חשוך. אני קמה בשקט, מדלגת מעל הגופים הישנים, לוקחת מפתח
3 דק' קריאה
הבטתי על ההתרחשות שבמסך מולי, ורק רציתי לחבק את ההמונים ואת חוכמתם * מ"האח הגדול" ועד ל"יורשים" יש לנו הכול! זו אמירה שבעיניי משקפת את ישראל ובין היתר מתייחסת לאוצרות הטלוויזיוניים שמשודרים אצלנו בפריים־טיים,
4 דק' קריאה
נעמי כהן, חברת מושב כוכב מיכאל, זכתה בתואר "המורה של המדינה" מבין אלפי מועמדים * כהן מלמדת באותו בי"ס יסודי בו היא עצמה למדה: בית ספר "ניצן" בקיבוץ ניצנים * בריאיון לעדינה בר-אל היא
9 דק' קריאה
לילות אהבה בכנרת. צמח. טו באב. חג האהבה. קונצרטים של מוסיקת רוק. צעירים וצעירות, הופעות חיות, בירות, אלכוהול נשפך כמים, ג'וינטים, החום של הכנרת, זיעה והורמונים. פעם הייתה פה רכבת. פעם הייתה פה עיירה
ההיגיון הצבאי של הסמ"פ והשמאלנות המתפרצת של הדי בן עמר בהתנגשות בלתי נמנעת. השאלה היא רק אם זה יגמר בבכי או בצחוק  בעת שאני כותב את הדברים שכאן מתחולל ברצועת עזה מה שנקרא אצלנו
4 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן