יבול שיא
הרפת והחלב
המלצות למטעי עצי פרי

הגנת הצומח באבוקדו: המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים

11 דק' קריאה

שיתוף:

המלצות למטעי עצי פרי סובטרופיים, פברואר-מרס 2021 משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שירות ההדרכה והקמצוע, אגף ענפי צומח

המלצות למטעי עצי פרי נכתבו על ידי מדריכי שה"מ העוסקים בגידולים סובטרופיים:
שי צעידי, דפנה זיו, ניצן סנש ומיקי נוי הגנת הצומח – ד"ר יונתן מעוז וכרמית ארד סופר דבורים – ד"ר אוהד אפיק ושלומי זרחין

הגנת הצומח באבוקדו

בשנות החמישים החל גידול האבוקדו בישראל, בתחילתו הגידול סבל ממספר מזיקים קטן והפגיעה בו הייתה מצומצמת. במשך השנים כתוצאה ממגוון סיבות התרבו והתווספו מזיקים חדשים. כבר מתחילת גידול האבוקדו הפנימו הן המגדלים והן מערכת ההדרכה את החשיבות של שמירה על יציבות והמשכיות המערכת האקולוגית המתקיימת במטע האבוקדו.

כתוצאה מכך ההתמודדות עם מזיקי אבוקדו מאז ועד היום נעשית בשיטה של הדברה משולבת, כלומר שימוש באסטרטגיות שונות להדברת מזיקים שמקטינות את הפגיעה במערכת האקולוגית. לדוגמא: הדברה ביולוגית, לכידה המונית, בלבול ושימוש בקוטלי מזיקים רכים שאינם מפרים את המאזן האקולוגי. כל האסטרטגיות שהוזכרו סייעו למגדל הישראלי לשווק פרי אבוקדו שאומנם אינו אורגני (על פי התקן) אך נחשב נקי מרעלים.

המלצות למטעי עצי פרי

השנה חווינו סתיו וחורף חמימים, ואירועי הגשם היו קצרים אך עוצמתיים. נראה שהחורף המגיע זה עתה לסיומו, הותיר אירוע קרה אחד, שנמשך כמה לילות, אך למרבה המזל לא הסב נזק משמעותי.

בתקופה זו אנו מכינים את המטעים לקראת העונה הבאה: גוזמים, מלבינים ומתקינים את מערכות ההשקיה והדישון.

על המגדלים לתכנן את ההשקיה כך שכל השטחים העתידיים להניב, יקבלו את מלוא מנת המים הממוצעת הרב-שנתית. אין באמתחתנו נוסחה סודית לחיסכון, והחלקות המניבות חייבות לקבל את מנת המים האופטימלית. כידוע, גידול שיהיה בתנאי עקה – יניב פחות יבול. גידול תחת תנאי עקה לא יממש את פוטנציאל התוכנית העסקית שהוכנה לגביו.

חלקות לנטיעה

נשוב ונדגיש את הצורך בבדיקה טופואקלימית יסודית לפני כל ביצוע נטיעה (היעזרו בחזאי משרד החקלאות, מרק פרל, (נייד: 050-6241804) ובסקר קרקע (הסתייעו במדריכי שירות שדה של שה"מ באזורכם).

מגדל העורך תכנית עסקית לקראת נטיעה – צריך שיחמיר עם עצמו. בשום אופן אין להתייחס לתנאי המסחר של שוק במחסור. השתמשו בטבלת הרגישות והחריפו מעט את תמונת המצב, כדי שמבחן הכדאיות הכלכלית יטה את הכף לחיוב גם בתנאי שוק קשים יותר.

משתלות עצי הפרי הסובטרופיים עמוסות עבודה, ואנו מקווים שתנופה זו תימשך. חשוב ביותר לפקוד את המשתלה במהלך כל תקופת גידול השתיל. כמו כן, יש לברר אצל השתלן מהו מקור חומר הריבוי הן של הכנות והן של מקלות הרכב. איכות השתילים בנטיעה היא זו שתשפיע על המטע בעתיד במשך שנים רבות. נטיעת שתיל בריא וחזק, על פי הסטנדרט, עשויה לעזור לעמוד בתוכנית העסקית שהוכנה בתחילת התהליך.

עונת האביב המוקדם היא המועד המיטבי לנטיעה. עונה זו מבטיחה התפתחות טובה של השתיל במהלך הקיץ החם, ולאחר מכן את כניסת העץ הצעיר והבריא לחורף העוקב. יש להימנע מנטיעות קיץ בחלקות החשופות לתנאי אקלים קיצוניים. לצערנו, רבים המקרים של החקלאים שזלזלו בהמלצה זו ומצאו עצמם עם פחת שתילים ברמה של 40% ויותר.

במקרה שהנוטע לא הספיק להכין את השטח לנטיעה מוקדמת, עליו להמתין להתייבשות מלאה של האדמה לפני כל כניסה עם כלי כבד לחלקה, מחשש להידוק קרקע.

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/Pesticides_for_export/Pages/default.aspx

שנת שמיטה

אנו לקראת שנת שמיטה, ולכן יש לגלות ערנות למועדי השתילה. להלן ההנחיות בנושא.

סיום הנטיעה יהיה לא יאוחר מהתאריכים : י"ד באב תשפ"א – 23/7/21 – לשתילים לא מפוקחים או חשופי שורש.
כ"ח באלול תשפ"א – 5/9/21 – לשתילים מפוקחים כ'דו-שנתי'.

סיום הנטיעה כולל את הפעולות שלהלן:

  1. מערכת השקיה מסודרת.
  2. כיסוי מושלם של הבורות ועיצוב השתיל.
  3. ניקיון השטח משקיות וכדומה.
  4. העמדת תומכים לשתילים הצעירים.
  5. גיזום השתיל במקרה הצורך.

למניעת תקלות (שתילים שלא נקלטו, השלמות טכניות של השקיה וכדומה) אנו ממליצים לסיים את הנטיעה שבוע לפני המועד שהוזכר.

אבוקדו

עונת האביב עמוסת עבודה במטע. בעונה זו מסתיימים הקטיפים ומתחילה עבודת ההכנה של המטע לקראת העונה הבאה, תוך הכנת מערכת ההשקיה והדישון, ביצוע גיזומים להצערה ופתיחת אור בחלקות השונות. התחלת תקופת ההשקיה באביב תיעשה בשילוב בקרה באמצעות מכשירים שונים, כמו דנדרומטרים וטנסיומטרים. חשוב מאוד לזכור שהחל מהקוב הראשון של ההשקיה – יש להתחיל לדשן. חשוב מאוד לנהל נכון את הזמנים ולהגביר את קצב ביצוע המשימות. יש לפנות את השטח מהגזם בכדי להיערך לריסוסי מעכבי צימוח.

קישור לטבלת אקסל למקדמי השקיה:

https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/mekadmey_hashkaya/Pages/default.aspx

הגנת הצומח

אמברוזיה

ניסיון רב-שנתי מצטבר של המדריכים וכן של חוקרים העוסקים בהדברת חיפושית האמברוזיה באבוקדו, מצביע על סניטציה יסודית של ענפים ובדים נגועים במטע כפתרון עיקרי לצמצום אוכלוסיות החיפושית והנזקים ממנה. בשנתיים האחרונות פוזרו בכמה חלקות מתקני ניטור במטרה לבחון את יעילותם כמתקני לכידה המונית וכדי להעריך את רמת האוכלוסיות של החיפושית בשטחים השונים.

טיפול להקטנת נזקי הבוטריוספריה בשתילים

  • מריחות על אזור ההרכבה (לאורך עשרה ס"מ) בכדי לקבל כיסוי מלא של המריחה במקום. יש למרוח את התמהיל: 25% לובן + 1% סוויץ + 1% מרפאן.
  • יש למרוח בעזרת מברשת את אזור ההרכבה מיד לאחר הנטיעה. יש לחזור על פעולה זו כל חודשיים.
  • מומלץ טיפול יחיד של קנון בהגמעה לפי 5 סמ"ק לשתיל לאחר קבלת גל לבלוב ראשון.
  • תגבור בכילאט ברזל משפר את התפתחות העץ.

נוהל הטיפול במטעים בוגרים הוא שילוב של סניטציה של ענפים יבשים וסילוק הגזם מן המטע.

נזקי הבוטריוספריה

עת"מ

לאחרונה מדובר רבות על מזיק ההסגר: עש התפוח המדומה. מזיק זה עלול לתקוף גם את מטעי עצי הפרי הסובטרופיים. בכדי להתמודד עם המזיק באופן מיטבי, קיימת חשיבות רבה לזיהוי הנוכחות שלו במועד! יש לבצע ניטור שוטף במטע מתחילת חודש מאי ועד סוף הקטיף. הניטור מבוצע באמצעות תליית מלכודות ללכידה של פרפרים זכרים של העת"מ ובדיקה של המלכודות אחת לשבועיים על ידי בעל מקצוע שיודע לזהות את פרפרי העש. במקרה שהתגלו במלכודת פרפרי עת"מ, יש ליידע את הגורם המקצועי באזור ולדווח לבית האריזה. בנוסף, נראה שקיים קשר ישיר בין נוכחות שיחי קיקיון בתוך המטע ובסביבתו לנגיעות בעת"מ בחלקות, ולכן נדרשת השמדת כל שיחי הקיקיון בסביבות המטע, במידת האפשר. כיוון שהעת"מ הוא מזיק הסגר, יש לגלות ערנות מרבית ולדווח על כל תופעה חריגה למדריכי הגידול או למדריכי הגנת הצומח.

עשים נוספים: מודד האבוקדו ועש קליפת ההדר

שני עשים אלו הם מזיקים וותיקים ונפוצים של האבוקדו בישראל. המודד מופיע כבר בתחילת העונה באזור אפריל. בהתחלה ניזון על העלים ואח"כ עובר לחנתים. לרוב כאשר הפרי מתפתח וקליפתו מתעצה המודד חוזר וניזון בעיקר על העלים. קשה לכמת את הפגיעה של המודד ביבול האבוקדו כיוון שחנתים רבים שנפגעים ממנו נושרים אל הקרקע ולא מגיעים לבגרות. עש קליפת ההדר מופיע מאוחר יותר בעונה כאשר הפירות כבר מפותים. העש מתפתח בנקודת המגע בין שני פירות. עיקר הנזק נוצר בעקבות כירסום הקליפה של האבוקדו באזור נקודת המגע. בעוד הנזק של המודד מתאפיין בכירסום עמוק של הקליפה וציפת הפרי, הנזק של עש הקליפה שטחי יותר ואינו כולל את ציפת הפרי.

הזן העיקרי שנפגע מעשים אלו הוא "האס". למרות שלמודד ולעש הקליפה אויביים טבעיים רבים הטיפול האפקטיבי הוא ריסוס בתכשירי Bt (בצילוס טוריגנסיס) שמאושרים לאבוקדו.

תריפסים

בישראל שלושה מיני תריפסים המזיקים לאבוקדו: תריפס סחלב, תריפס שמש ותריפס סורי. השניים הראשונים פעילים בחודשי הקיץ והאחרון פעיל בסתיו. התריפסים ניזונים ממוהל התאים בקליפת האבוקדו, בעקבות הנזק הקליפה מאבדת את צבעה הירוק והופכת חומה במקרה של תריפס סחלב ושמש או כסופה במקרה של תריפס סורי. את עיקר הנזק לאבוקדו בישראל גורם תריפס הסחלב, הוא מתפתח בנקודות המגע בין פירות או בין פרי לעלה. בזנים אטינגר וארדיט  להם עלי גביע ארוכים הוא מתפתח גם מתחת לעלי הגביע וגורם נזק בצורת כוכב. זני האבוקדו שנפגעים מתריפס סחלב : גליל, אטינגר, חורשים, TX, פוארטה, ארדיט ולפעמים האס. תריפס שמש פוגע בעיקר בגליל ואטינגר ותריפס סורי בעיקר בחורשים ופוארטה.

יקרוניות

עקב זיהוי התקפה משמעותית של זחלי יקרוניות (טרם הושלם זיהוי המין) בחלקת עצי אבוקדו בעמק הירדן, ברצוננו להגביר את המודעות לכך שהיקרוניות הן מהמזיקים הקשים במטע. זחלי היקרונית באבוקדו יצרו חיגור מסיבי בגזע (להלן תמונה). חשוב לציין כי עץ שנפגע נחלש מאוד ועשוי להתמוטט בנקל. בישראל קיימים כמה מינים המהווים אתגר קשה, כגון יקרונית השקד במטעים נשירים, יקרונית התאנה בעצי תאנה ומנגו ועוד. ההתחממות הגלובלית מגבירה את פעילות היקרוניות ומעצימה את הנזק. משך התפתחותן של היקרוניות היא ארוכה ונמשכת שנה או יותר בתנאי הארץ. ליקרוניות אין אויבים טבעיים יעילים, ולכן הדברה ביולוגית באמצעות טורפים וטפילים אינה מעשית.

יקרונית נוספת שנמצאה, הוגדרה על ידי שחר סמרה מהשירותים להגנת הצומח כ- Niphona picticornis (תמונות בהמשך). על פי פרופ' צביקה מנדל, הנקבות נוטות להטיל במקום שבו העץ חלש או פגוע, והזחלים חודרים לאזור היבש בדרך כלל וניזונים ממנו, ולכן נמצאה היקרונית בענפים שנפגעו מבוטריוספריה ושהותקפו על ידי אמברוזיה.

ההתמודדות עם מזיקי השלד מורכבת מאוד. כדי לפגוע בבוגרים באמצעות ריסוס, יש צורך בתזמון מדויק וחוזר במינון גבוה מאוד, הדורש שימוש מופרז ולא מדויק בתכשירים, מה שעלול להפר את האיזון הטבעי ולפגוע באדם ובסביבה. ולא זו בלבד אלא שהזחלים חבויים היטב בתוך מחילות בעץ ומוגנים מפני חומרי ההדברה.

ההמלצה החד-משמעית להפחתת האוכלוסייה היא סניטציה באמצעות גיזום חזק. מומלץ להיוועץ במדריכי הגידול על מספר הפעמים שיש לבצע את הסניטציה בהתאם לרמת הנגיעות בשטח. יש חשיבות גבוהה לריסוק הגזם.

דורבנים, תנים ושאר חיות הבר

במשקים רבים נראה נזק הנגרם לצינורות ההשקיה ואף לשתילים מחיות בר מוגנות למיניהן. כדי למנוע כניסה של בעלי חיים לחלקה, מומלץ לגדר את המטע. חלק מבעלי החיים יודעים להיכנס למטע באמצעות חפירה תחת הגדר הקיימת, ולכן כדאי לטמון היטב את חלקה התחתון של הגדר.

מכרסמים

אם נצפית במטעים בעיית מכרסמים, יש לפנות לאלתר לד"ר יואב מוטרו. המכרסמים עלולים להסב נזק רב למטעים צעירים, ולכן יש לגלות ערנות ולהגיב מהר לכרסומים בגזע.

נמלים

טיפול בנמלים חשוב בעיקר במטעים צעירים. יש להשתמש בחומרים המורשים על פי ההנחיות המופיעות בתווית התכשיר.

גיזום במטע

בחלוף סכנת הקרה, ניתן להתחיל לגזום את כלל הזנים. במטעים בוגרים תיקבע עוצמת הגיזום בהתאם ליבול הנישא על העצים: במטעים שנשאו יבולים כבדים, יבוצעו גיזום קל; ואילו במטעים אשר נשאו יבולים מתונים וצפויה בהם פריחה מסיבית, ניתן לבצע גיזום חזק יותר, הכולל במידת הצורך גם הוצאת זרוע מרכזית ממקום נמוך ככל הניתן, תוך השארת זיז של לפחות 50 ס"מ מאזור התפצלות הזרוע. כמו כן, יש לוודא שאזור החידוש מואר היטב, בכדי להבטיח את חידוש הזרוע. בכל מקרה, בתום הגיזום יש לערוך סבב של קיצור שרביטים בכדי למנוע שבירות בעונה הבאה.

חשוב להקפיד על מטע מואר, מעברים פתוחים וגובה עצים שלא יעלה על 80% מהמרחק בין השורות.

בסוף פעולת הגיזום חשוב מאוד לבצע הלבנה של ענפי העץ, שנחשפו לקרינת שמש ישירה, סמוך למועד הגיזום, כדי למנוע מכות שמש. כיום ניתן למצוא בשוק מגוון חומרים זולים ויעילים. החומרים יעורבבו במים ביחס המתאים (ריכוז של 25%), כך שמחד האזור המולבן יהיה לבן ולא יישטף בגשם, ומאידך המרסס לא ייסתם (לפעולה זו ישמש מרסס המיועד לריסוס נוף בלבד).

בנוסף, בתום פעולת הגיזום ירוסק הגזם, כך שהשטח יהיה נקי ופנוי להמשך הפעילות בעונה, כמו למשל, לריסוס במעכבי צימוח.

יש לשים לב לתקנות החדשות של משרד החקלאות בכל הקשור להובלה ולניוד של בולי עץ שנכרתו במהלך הגיזום. הקנסות שיוטלו על המפרים את התקנות הללו גבוהים ביותר!

קישור לדברי הסבר לשלבי ביצוע כריתת המטע:

https://www.moag.gov.il/shaham/professionalinformation/documents/alon_hadarim_avucado.pdf

האבקה

דבורים במטע – הנחיות להאבקת אבוקדו, אביב ‏2021

האבוקדו מואבק כמעט באופן בלעדי על ידי דבורי דבש. פעילות הדבורים טובה חיונית לקבלת יבול רב. על הנוטע לתת את דעתו על כך ולדאוג לפעילות מיטבית של הדבורים במהלך תקופת הפריחה כולה. להלן כמה דגשים לקראת עונת האבקה.

מועד הכנסת הכוורות – בתחילת הפריחה (10% פריחה) רצוי להציב מעט כוורות; ואת עיקר הכוורות רצוי להעמיד לאחר ששני הזנים (המפרה והמופרה) החלו בפריחה משמעותית. ניתן לפצל את ההצבה העיקרית לפעמיים או לשלוש פעמים, אך בכל מקרה יש לדאוג לכך שההצבה השנייה תקדים את שיא הפריחה.

ריסוסים בתקופת ההאבקה באבוקדו מתרחשים לעתים במקביל ריסוסים במטעי פרי ובשטחי גד"ש סמוכים. הפגיעה בדבורים מתבטאת בירידה חדה בפעילותן במשך שבוע ממועד הריסוס. לפיכך, מתבקשים הנוטעים, אשר בסמיכות למטע האבוקדו שלהם נמצאים פרדסים ושטחים חקלאיים אחרים, לגלות ערנות לנושא.

שרקרקים בעונת ההאבקה פוקדות לעתים את מטעי האבוקדו להקות גדולות של שרקרקים במהלך נדידתן צפונה. השרקרקים צדים את הדבורים במעופן, ותוך זמן קצר מופסקת כמעט לחלוטין פעילותן. בדרך כלל ניתן לאתר את להקות השרקרקים בקרבת הכוורות, אך ההתמודדות עמם בדרכים חוקיות היא קשה, וניתן להיוועץ בדבוראים בנושא.

טיב הכוורות מנגנון פיקוח לטיב הכוורות מנוהל במועצת הדבש; טל': 03-5621515 או 050-5209105. יש להזמין את הפיקוח סמוך להבאת הכוורות למטע משני טעמים: האחד, אם יתגלו בעיות, ניתן עדיין לתקנן; השני, פסילת האפשרות לאי-תקינותן של הכוורות בעקבות שינויים בשטח החקלאי, כמו ריסוסים בקוטלי חרקים. רצוי להתארגן בקבוצות אזוריות להזמנת הפיקוח כדי להפחית בעלויות.

ניתן לקבל מהמועצה פרטים לגבי הסכם ההתקשרות בין הדבוראי לחקלאי.

מיקום הכוורות רצוי להכין מפה של מיקום הכוורות (מספר כוורות ואתרים) הרצוי על בסיס מפה סכמתית של החלקה, ואותה למסור לדבוראי לפני העברת הכוורות לחלקה. בקביעת מיקום הכוורות יש להתחשב בגורמים שלהלן: המרווחים בין הכוורות, כשהמרחק המקסימלי בין עץ לכוורת יהיה לכל היותר 150 מטר; מקומות חשופים לקרני השמש, כך שלא תהיה הצללה על הכוורות אשר תגרום לפחות שעות של פעילות הדבורים; מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במטע; סמיכות למקורות מים, ורצוי לספק שקתות של מי ברז או ברז מטפטף לשתיית הדבורים.

צפיפות הכוורות משתנה: מ-2 דונמים לכוורת אחת ל-3 דונמים לכוורת אחת, בהתאם לצמחייה המתחרה בסביבת המטע. חשוב שתהיה פעילות דבורים ללא הפסקה במשך כל זמן הפריחה.

הוצאת הכוורות – בסיומה של תקופת ההאבקה העיקרית במטעי האבוקדו, וכאשר נותרו רק הזנים המאוחרים, כמו למשל הזן 'ריד', אין צורך בהחזקת כל הכוורות, ויש להוציא את הכוורות בצורה מדורגת, ובכך לסייע גם למגדלי הדבורים.

הכלל החשוב ביותר: הכנסת כוורות חזקות להפריה!

בומבוסים בשנים האחרונות נערכים ניסויים בכל רחבי הארץ הבוחנים את התרומה של הכנסת כוורות בומבוס להאבקה במטעי האבוקדו. לחקלאים המעוניינים לבחון את הנושא אצלם במטע – אנו ממליצים להכניס בנוסף לכוורות הדבש, כוורת בומבוס אחת לדונם. זאת, כפיילוט לימודי בחלקות של כמה עשרות דונמים.

מעכבי צימוח באבוקדו

הנחיות כלליות

המצב של הפריחה ועיתויה עשויים להיות מושפעים ממועד סיום הקטיף ומהשונות בעוצמת הסירוגיות בניבה בין החלקות השונות.

לקביעת העיתוי ליישום חומרי צמיחה יש להתייחס לשונות במועד הפריחה בין חלקות מאותו זן.

יש לרסס רק עצים בריאים וירוקים.

מועד הפריחה בזנים גליל ופינקרטון מוקדם מזנים אחרים. יש סיכוי גבוה לכך שהשנה הפריחה תצריך הקדמה בריסוסים, אך מומלץ לראות את אופן התקדמות העונה ולהיוועץ במדריכים. יש לשים לב לכך שההמלצות לגבי הזן פינקרטון שונו, ויישום מעכבי הצימוח עתה מבוצע בסוף גל הפריחה העיקרי (ראה פירוט להלן).

סוג המרסס: מומלץ להשתמש במפוח היקפי (ספידט) או במפוח אנכי. מהירות הנסיעה לא תעלה על 2.5קמ"ש. מהירות האוויר ביציאה מהמפוח צריכה להיות 44 מטר לשנייה לפחות.

6. פומית:

מרסס מפוח
ספריינג סיסטם – spring systemאלבוז – Albuz
שחור TXVK – 10 –צהוב ATR-80
חום TXVK – 12 –כתום ATR-80
כתום TXVK – 18 –אדום ATR-80

בחלקות קטנות ניתן לרסס במפוח גב מוטורי חריר 2.

תנאי הריסוס: יש לרסס בשעות ללא רוח, בלחות יחסית הגבוהה מ-60% ובטמפרטורה שאינה עולה על 30 מ"צ. תנאי הרוח בעת הריסוס לא יעלו על 1.5 מטר לשנייה. רצוי לרסס לקראת הערב.

נפח התרסיס: במטעים סטנדרטיים, שגובהם 6-5 מטרים, כשהנוף מגיע עד הקרקע, יש לרסס ב-75 ליטר לדונם,לפי החלוקה: מחצית עליונה – 70% מהתרסיס; מחצית תחתונה – 30% מהתרסיס.

חומר מסייע: מומלץ להשתמש באוריאה פוספט – 50 (UP-50) בריכוז 2%, כשמבצעים ריסוס אחד בלבד. אם מבצעים ריסוס מפוצל – יש לרסס ריסוס ראשון באוריאה פוספט – 50 בריכוז 2%, וריסוס שני במשטח אניוני בלבד, ללא תוספת אוריאה פוספט. יש להשתמש במשטחים האניוניים, הניתנים לשימוש על פי תקן ה"גלובאל גאפ". חשוב מאוד לשים לב לכך שאם משתמשים ב- UP-50 – אסור לשים בתערובת גם משטח. שילוב של משטח עם UP-50 צורב את הפריחה!

חומרים מעכבים עם רישוי הגנת הצומח לשימוש באבוקדו: תכשירים המכילים אוניקונזול כחומר פעיל: מג'יק (משווק ע"י אדמה), יוניק (משווק ע"י אפעל), גימיק (משווק ע"י אגריכם) ומגנום (משווק ע"י תפזול). תכשירים המכילים פקלובוטרזול כחומר פעיל – אמנם זמינים מסחרית, אך אינם נפוצים לשימוש: קולטאר (משווק ע"י אדמה) ומדאו (המשווק ע"י אפעל).

תקינות חומר הריסוס: בעת קבלת החומר מהמשווק, יש לשים לב לתאריך ייצורו ולבדוק אם תאריך השימוש עדיין תקף.

בחירת חומר לריסוס מפוצל: כשמפצלים את מועד הריסוס, יש להשתמש באותו מעכב צימוח בשני מועדי הריסוס.

הגדרות פנולוגיות

שיא פריחה בצד של העץ המקדים בפריחה – לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד של העץ המקדים בפריחה.

שיא פריחה בצד של העץ המאחר בפריחה – לפחות פרח אחד פתוח על כל תפרחת בצד של העץ המאחר לפרוח.

סוף פריחה – כשעדיין נותרו כ-5% פרחים סגורים בצד של העץ המאחר בפריחה.

עיתוי וריכוז לפי זנים

גליל

היישום בזן גליל יכול להתבצע באחת משתי האפשרויות שלהלן:

אפשרות א' – ריסוס בודד

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.7%.

המועד ליישום: בין שיא פריחה מאחר לסוף פריחה.

אפשרות ב' – ריסוס בודד

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.7%.

בשנים האחרונות נצבר ניסיון חיובי ביישום מעכב בסוף פריחה בלבד להגברת היבול וכן קיצור 'צוואר' הפרי.

המועד ליישום: סוף פריחה.

אטינגר

היישום בזן אטינגר יכול להתבצע באחת משתי האפשרויות שלהלן:

אפשרות א' – ריסוס בודד

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.7%.

המועד לריסוס קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום: שיא פריחה בצדו של העץ המאחר בפריחה.

אפשרות ב' – ריסוס מפוצל לשני מועדים

מועד 1: שיא פריחה בצד העץ המאחר בפריחה (קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.35%).

מועד 2: סוף פריחה, כשעדיין 5% פרחים סגורים בצד של העץ המאחר בפריחה (קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.35%).

פוארטה

ריסוס מפוצל בשני מועדים:

מועד 1: שיא פריחה בצד של העץ המתקדם ביותר בפריחה.

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 1%.

מועד 2: סוף פריחה (עדיין כ-5% פרחים סגורים בצד של העץ המאחר בפריחה).

יבוצע רק בחלקות חזקות מבחינה וגטטיבית (ובנוסף לריסוס במועד 1).

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.25%.

האס

היישום בזן האס יכול להתבצע באחת משתי האפשרויות שלהלן:

אפשרות א' – ריסוס בודד

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.8%.

מועד: שיא פריחה בצד של העץ המתקדם ביותר בפריחה (כשכל העצים בחלקה הגיעו לשלב זה של הפריחה).

אפשרות ב' – ריסוס מפוצל בשני מועדים

מועד 1: שיא פריחה בצד של העץ המתקדם ביותר בפריחה.

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.5%.

מועד 2: סוף פריחה.

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.3%.

פינקרטון

בזן זה קורה שנתקלים בכמה גלי פריחה במהלך החורף. המועד הפנולוגי, שלפיו יש להתייחס לביצוע ריסוס המעכבים, צריך להיות הגל העיקרי שבו הפרחים מתחילים להיפתח.

אחת מההשפעות הבולטות של עיכוב הצימוח מתבטאת בקיצור 'צוואר' הפרי לצד תוספת משמעותית ביבול. כאשר מקדימים מדי את מועד הריסוס, לא ניכר קיצור ה'צוואר' בחלק גדול מהפירות שעל העץ. מניסיון רב-שנתי עולה כי מתקבלות תוצאות טובות, הן מבחינת הגדלת היבול והן מבחינת קיצור ה'צוואר' של מרבית פירות העץ, בריסוס בודד בסוף פריחה, כמפורט להלן.

המועד: היישום בזן פינקרטון לקראת סוף הגל העיקרי של הפריחה.

תכשירים וריכוז: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.7%.

חורשים

ריסוס מפוצל בשני מועדים:

מועד 1: שיא פריחה בצד של העץ המתקדם ביותר בפריחה (קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 1%).

מועד 2: סוף פריחה (קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.25%).

וורץ

ריסוס מפוצל בשני מועדים:

מועד 1: שיא פריחה בצד של העץ המתקדם ביותר בפריחה.

תכשירים וריכוז במועד 1: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.5%.

מועד 2: סוף פריחה (עדיין כ-5% פרחים סגורים בצד של העץ המאחר בפריחה).

תכשירים וריכוז במועד 2: קולטאר, מג'יק, מדאו, יוניק, גימיק או מגנום – בריכוז 0.5%.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן