יבול שיא
הרפת והחלב
Picture1 2

הנחיות לעונה למגדלי שקד

4 דק' קריאה

שיתוף:

מדריכי הגידול: אמיר מעגן, ראובן בירגר, אסא לין, ניר קילמן וניזאר עבד אלהדי

מדריכת הגנת הצומח: כרמית סופר ארד

למרות הגשמים המאוחרים, בימים אלו, עם התחממות מזג האוויר, צריכת המים של השקד עולה, ולכן בתקופה זו יש להקפיד על השקיה ודישון נאותים ובעיקר בחלקות עמוסות בפרי. להזכירכם, בתקופה זו צריכת המים של השקד היא בשיאה, ונותרו רק כחודש וחצי של השקיה מלאה, שתלך ותפחת לקראת הקטיף.

השקיה

כמויות ההשקיה במטע צעיר

קוב לד' לשנהליטר לעץ ליום
אוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפריל 
124.515303025201510שנה א'
29040606060504030שנה ב'
41755626080858560שנה ג'

הנתונים בטבלה מתייחסים לצריכה ממוצעת בפועל של העץ, כאשר ציוד ההשקיה מופעל כולו (ללא סגירת טפטפות). בשנה הראשונה של המטע יש להתחשב רק ב-3 טפטפות לעץ, המספקות כשליש מכמות המים הכללית. בשנה השלישית, אם היבול במטע גבוה, יש להתייחס אליו כאל מטע מניב. כשגיל המטע צעיר, רצוי להשקות ולדשן את העצים בצורה מיטבית, אפילו מעל המומלץ, בהתאם להתפתחות כמובן.

 

השקיית מטע מניב

לקבלת מידע עדכני על ההתאדות ועל כמויות המים, ניתן להיעזר ביישומון באנדרואיד: "נתוני השקיה". יש לזכור כי בשקד רצוי שלא לחסוך במים, משום שכל עקה תשפיע על היבול בשנים העוקבות.

הטבלה שלהלן מציגה את כמויות ההשקיה בתנאי 'כדורי'.

המלצות להשקיית שקד מניב על כנות שקד אפרסק בתנאי כדורי (לפי התאדות מחושבת)

סה"כאוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץחודש
 456.56.565.553התאדות
 3030303030303030מספר ימים
 0.40.50.650.650.750.750.750.2מקדם
 1.62.54.2254.2254.54.1253.750.6מ"ק לד' ליום
7654875127127135123.75112.518סה"כ לחודש

הטבלה הנ"ל משמשת לתכנון ההשקיה במטע בוגר עם כיסוי נוף מקסימלי.

נוסף לתכנון המוקדם (עפ"י הטבלה) מומלץ להשתמש בחיישנים ולהתייחס לאופי הקרקע והניקוז המקומיים.

כיום מתפרסמות טבלאות אקסל לפי האזורים, וכל אחד יכול להתאים את הנתונים לחלקתו. לקבלת טבלת האקסל, יש לפנות לאחד המדריכים החתומים מעלה. מידע על התאדות מחושבת ניתן לקבל באתר של השירות המטאורולוגי ובאתר משרד החקלאות.

דישון

בתחילת העונה יש לתכנן תכנית דישון בעזרת המדריכים. יש אפשרות להיעזר במחשבון הדישון שלוקח בחשבון את ערכי המינרלים במים , כמויות המים והדישון בחודשים השונים.

במקרים רבים במי הקולחין יש כמות מינרלים משמעותית. מכיוון שפעמים רבות הרכב המים משתנה, מומלץ במהלך עונת ההשקיה לבצע בדיקות מים כל חודש ולהתחשב בכך בדישון.

חנקן: במטעים בוגרים רצוי לדשן 5 יחידות חנקן בין מרץ לאפריל. במהלך העונה יש להוסיף עוד 11 יחידות. לאחר הקטיף יש להוסיף עוד 4 יחידות לדונם.

כאשר העצים נושאים יבול רב (השנה זהו המצב במטעים רבים) מומלץ להוסיף עוד כ-5 יחידות חנקן במהלך העונה; בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם מדריך.

במטעים צעירים רצוי לדשן בדשן חנקני עם זרחן ולהתחיל בריכוז של כ-60 ח"מ חנקן במים; לדוגמה, אם משתמשים בדשן 16-8-0, נשתמש ב-350 סמ"ק למ"ק מים.

אשלגן: יש להשלים את המנה השנתית של האשלגן ל-25 יחידות (בהתייחס לבדיקות העלים, לתכולה במי ההשקיה ולתכולה בקרקע).ניתן להשתמש גם בדשנים מורכבים, כדי לספק גם חנקן וגם אשלגן בו-זמנית.

זרחן: בשנים האחרונות נערך מחקר בנושא דישון שקד במכלים, ומהממצאים הראשוניים, שהתקבלו עד כה, עולה חשיבותו של הדישון הזרחני בשקד, ולכן רצוי לדשן בדשן המכיל גם זרחן. הצריכה המשוערת בשלב הזה היא 10-5 יחידות P2O5.

יסודות קורט: אם בבדיקות העלים נתגלה מחסור באבץ (פחות מ-20 ח"מ), רצוי להוסיף כילטים של אבץ דרך המים (5-3 ליטר לדונם), או לרסס בריסוסים עלוותיים באבצאון בריכוז של 0.3% או בננואבץ 0.3%. טיפולים אלה יעילים בתחילת העונה.

עודפי מים: בחלקות בהן יש עצים שנפגעו מעודפי מים, יש לגזום באופן מאסיבי את העצים שנפגעו ולהלבין את הגדמים. בכל מקרה של תמותת עצים במטע יש לפנות את הגדמים כדי למנוע התפשטות של חיפושית קליפה. כמו כן, עם חידוש ההשקיה יש לחבר צינורות 'עיוורים' היכן שהתרחשה תמותת עצים, כדי שלא להגביר את הנזק.

הדברת פגעים

מחלות

חילדון: יש לטפל באופן מוקפד ביותר, להשתמש גם בתכשירים סיסטמיים, להחליף בין הקבוצות השונות של התכשירים ורצוי להשתמש גם בשילובים.

תכשירים פרוטקטנטיים: מנצידן ותחליפיו, אנטרקול בריכוז 0.15%.

תכשירים סיסטמיים: פוליקור או תחליפיו בריכוז 0.04%, אטמי אקסטרא או צפריר בריכוז 0.02% (שני תכשירים אלה בריכוז שצוין לא תמיד יעילים מספיק, ולכן יש לשקול להגדיל את ריכוזם), נתיבו (פלינט + פוליקור) 0.025%, אופק בריכוז 0.05%. במטעים הרגישים לחילדון ולמחלות עלים, ניתן גם לשלב פלינט בריכוז 0.02% + פוליקור ותחליפיו בריכוז 0.04% או אטמי אקסטרא/צפריר בריכוז% 0.04 + בראבו ותחליפיו בריכוז 0.15%; אזימוט או דואט (עמיסטר + פוליקור) בריכוז 0.03%; אורטיבה טופ או סקופ (סקור + עמיסטר) בריכוז 0.05%; אקנטו פלוס 0.02%; פריורי אקסטרא (עמיסטר + אטמי אקסטרא) בריכוז 0.03%.

כתמי עלים: במטעים הסובלים מקומפלקס המחלות רצוי לרסס בהקדם בפלינט בריכוז 0.02% + פוליקור ותחליפיו בריכוז 0.04%, או עמיסטאר ותחליפיו 0.05%, סיגנום 0.05%, אורטיבה טופ או סקופ בריכוז 0.05%, נתיבו בריכוז 0.025%, פולאר 0.025% + פוליקור בריכוז 0.04% + ביופילם 0.05%. כעבור שלושה-שישה שבועות מריסוס זה יש צורך בריסוס חוזר. במטעים הסובלים פחות, ניתן להסתפק בריסוס הראשון ולאחר מכן להשתמש באחד מהתכשירים הפרוטקטנטיים.

תכשירים אלה יעילים לטיפול במגוון נרחב של מחלות, ויש להתחשב בכך.

אנטרקנוז: במקרה של גשם יש להמשיך לרסס עד התקשות בית הגלעין בתכשירים שצוינו בדפון הקודם.

במטעים הנגועים באנטרקנוז, כדאי לגזום את החלקים הנגועים.

מזיקים

הנהגת פיקוח מסודר במטעי השקד, מאפשרת גמישות בקבלת ההחלטות הקשורות להדברת מזיקים במטע. בשל השונות הרבה בהופעת המזיקים השונים במטעי השקד ועלויות גבוהות של תכשירי ההדברה, מומלץ לשלב טיפולים להדברת מספר מזיקים בו זמנית.

קפנודיס: אם מוצאים קפנודיס במטע יש להתייעץ עם המדריכים לטיפול מתאים.

עש החרוב: לאחר הכישלונות, שחווינו בשנים שעברו בהדברת עש החרוב, אנו ממליצים להשתמש במלכודות לניטור פעילות בוגרי העש עם פרומון. עם העלייה בלכידות, יש לשקול טיפול ראשון כנגד העש. בתקופה זו מתחילה גם הנגיעות בציקדות, כך שרצוי לבחור תכשיר היעיל הן כנגד הציקדות והן כנגד עש החרוב.

התכשירים המורשים: טלסטאר ותחליפיו, ביטרואיד 0.15%, פרותאוס 0.15%, רופאסט 0.06%, אמפליגו בריכוז 0.02% .

ציקדות: עם גילוי הנגיעות הראשונה מתחילים בטיפולים.

התכשירים המורשים במטע צעיר שאינו נושא פרי: קונפידור או תחליפיו בהגמעה – 6 סמ"ק לשתיל בשנה הראשונה, ו-12 סמ"ק לשתיל בשנה השנייה; אקטרה בהגמעה – 0.5 סמ"ק לשתיל בשנה הראשונה, 1 סמ"ק לשתיל בשנה השנייה ו-2 סמ"ק לשתיל בשנה השלישית.

התכשירים המורשים לריסוס נוף: מוספילן בריכוז 0.02%, קליפסו בריכוז 0.02% ואקטרה בריכוז 0.02%, איפון, סומו או אייקון 0.05%, קונפידור ותחליפיו בריכוז 0.05%. תכשירים אלו עלולים לגרום להתפרצות של אקריות. חומרים אחרים, הניתנים לשימוש למטרה זו הם רופסט בריכוז 0.06%, מאבריק בריכוז 0.05%, טיפקי 0.03% או דינמו בריכוז 0.06%. לאחרונה נוסף תכשיר מקבוצה חדשה: ורסיס בריכוז 0.075-0.1%. בשנים האחרונות יש עדויות לעמידות הציקדות לחלק מהתכשירים, ולכן רצוי לטפל בשילובים שונים שנבדקו ונמצאו יעילים. למידע נוסף יש לפנות למדריכים.

אקריות: עם התחממות מזג האוויר, חלה עלייה בפעילות האקריות. כאשר נראות במטע אקריות, יש לטפל כנגדן בתכשירים המורשים: פליקטרן או לינטקס בריכוז 0.06%, אקריטל 0.15%, אנוידור, ספידי או אינדיגו בריכוז 0.03%, כשהאחרונים פועלים בעיקר על הדרגות הצעירות, בוטרקס או אקרימייט בריכוז 0.1%.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נחמיה מצוינים ממושב הודיה מספר לעמרם קליין על השתלשלות חיו ואיך הצליח לשלב בין חקלאות לחיים כלוחם אש במערך הכבאות וההצלה * סיפור חיים  נחמיה, יו"ר עמותת רֶשֶֶף, איגוד הגמלאים של מערך הכבאות וההצלה,
3 דק' קריאה
בשעה טובה ולאחר שנה מאומצת ועקבית, הערב התכנסה ועדת המנכ״לים שהוקמה מכח החלטת ממשלה 1752 לעניין קביעת מכסת עובדים זרים, בה קבענו לראשונה כי מכסת העובדים הזרים לחקלאות תעמוד בשנה הקרובה על 70,000. בהתאמה,
״מדובר בהחלטה חשובה אשר מחזקת את החקלאים בישראל המשוועים לידיים עובדות כדי לספק תוצרת חקלאית ולהמשיך ולחזק את ביטחון המזון של אזרחי ישראל. חקלאי ישראל ממשיכים לעבוד ולעבד את אדמותיהם בגבולות, זאת תחת אש
תפוחי אדמה, צנוניות, עגבניות שרי וגם בטטות. השטחים החקלאיים בעוטף עזה מספקים כ-50% אחוז מסך הדרישה הקלורית השנתית של אוכלוסיית ישראל. קבוצת מחקר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחנה את השפעת המלחמה על ייצור המזון באזור

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן