יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 732786199

השקיה ודישון בגידול טף למספוא חוות עדן – 2022

8 דק' קריאה

שיתוף:

יפתח גלעדי, שמעון לחיאני, מחמוד זועבי – חוות עדן, מו"פ עמק המעיינות;

דידי דור – עמק גלבוע

מבוא

בן-חילף טף (Eragrostis Tef, להלן: טף) הוא צמח ממשפחת הדגניים המוכר לאדם כגידול חקלאי כבר למעלה מ- 2000 שנה.  מקור הטף באתיופיה, שם הוא מהווה מוצר יסוד המספק חלק ניכר מהתזונה היומית של האוכלוסייה ומזון לבעלי חיים. הטף הוא צמח חד שנתי, בעל גבעול זקוף, והתפרחת היא בצורת מכבד. צמח הטף הוא בעל מסלול פוטוסינטטי C4, המותאם לתנאי קרינה חזקה לניצול יעיל של מים ולגידול במגוון תנאי עקה, כולל מליחות וחום. כמות המשקעים האופטימלית במהלך עונת הגידול היא 450-550 מ"מ, אולם יבולים גבוהים מתקבלים גם באזורים של 300 מ"מ משקעים. הטף ידוע בעולם כצמח רב קצירי, בעל כושר ייצור גבוה ומצטיין באיכותו כמספוא.

הטף כגידול מספוא צובר עניין בקרב מרכזי מזון ורפתנים המחפשים שחת דגן איכותית, עתירת חלבון. גידול טף בישראל דורש כיול משטרי ההשקיה וכן אפיון של התכונות הדרושות מזני מספוא בעלי ערך כלכלי גבוה. שחת טף מתאימה במיוחד לשווקים כמו הזנת צאן וסוסים ועשויה להתאים לפרות חולבות גבוהות תנובה.

מטרת התצפיות

 בחינה של גידול טף למספוא בחלקה מסחרית בגודל של 40 דונם, בחוות עדן. המשך לימוד והתנסות בזריעת הגידול, התבססותו, ממשק ההשקיה והדישון.

בשנתיים האחרונות במהלך הניסויים והתצפיות שערכנו בגידול, מצאנו בחלק מהמקרים שכמות היבול לא הושפעה מטיפולי ההשקיה, או מהזן הנבחן. היבול הממוצע שהתקבל בשני קצירים היה כ-1.7 טון לדונם שחת (85% חומר יבש) והוא דומה לתוצאות שהתקבלו בניסויים קודמים. כלומר ניתן להשקות את הגידול במנות מים מופחתות לעומת גידולי דגן קיציים אחרים, דוגמת הסיטריה. למדנו גם על הכנת השטח, מועד וממשק הזריעה והתנאים הדרושים להתבססות טובה של השטח. ראינו שקיימות מספר בעיות בגידול עצמו (זריעה, הצצה, התבססות) והתחדשות הצמחים הקיימים אחרי הקציר.

לכן ברצוננו להמשיך ולבסס את הידע הקיים בזריעת הגידול, התבססותו, משטר ההשקיה היעיל והנכון, משטר דישון חנקני וממשק הקציר. כל זאת במטרה להגיע ליבול מירבי של שחת איכותית בממשק גידול אופטימאלי.

שיטות וחומרים

התצפית התבצעה בחלקה ו-1, בחוות עדן. גודל השטח היה 40 דונם.

הכנת קרקע וזריעה: גידול קודם:  חיטה לגרגרים. עיבודי יסוד: חריש והחלקה, התבצעו בקיץ וסתיו 2021.

במהלך החורף התבצעו שני ריסוסי שטח להדברת עשבים, לשמירת החלקה נקיה עד לזריעה. בתאריך 14.4.22 התבצע קלטור דלתות ולפני הזריעה השטח הונחת במעגלה משוננת.

הזריעה התבצעה בתאריך 19.4.22 בטורית (דריל) אייר סידר מתוצרת "אמזון", בעלת רוחב זריעה של 6.0 מטר. שיעור הזריעה נקבע על פי המלצת חברת "זרעים דליה" ועמד על 0.6 ק"ג לדונם. עקב תקלה במהלך הזריעה, חלק מהשטח נזרע בשיעור גבוה יותר של 0.8 ק"ג לדונם. הזריעה התבצעה בפיזור על פני השטח ללא חדירת הפולחים, ואחריה השטח עוגל שוב במעגלה משוננת. לאחר הזריעה במהלך ההנבטה והצצת השטח, ראינו שקיימת הצצה לקויה בפסים וכתמים במקומות שונים בשטח. לכן ביצענו תוספת זרעים במפזרת ידנית במקומות אלו בתאריך 14.5.22.

השקיה: בעונת 2021 – 2022 ירדו 308 מ"מ גשם בחוות עדן.

הגידול הושקה בהמטרה, במרווחים של 12 מטר בין קווי הממטרות, בהצבות קבועות.

הנבטת הגידול החלה יומיים לאחר הזריעה בתאריך 21.4.22. ההצצה נרשמה בתאריך 1.5.22, כ-10 ימים לאחר תחילת ההנבטה. במהלך ההנבטה והתבססות הגידול, השטח הושקה בכמויות מים קטנות (8 – 12 מטר קוב לדונם) אחת ליומיים – שלושה, בהתאם למצב הצמחים והקרום בפני הקרקע. ובסה"כ עד לתאריך 13.5.22 השטח קיבל 82 מטר קוב לדונם.  עקב תוספת הזרעים הידנית  שהתבצעה (ראה בזריעה), השטח קיבל השקיות הרטבה נוספות למשך כשבוע (תוספת מים של 31 מטר קוב לדונם). בהמשך הגידול השטח הושקה בכמויות מים עולות, בהתאם לקריאות טנסיומטרים בעומקים 60, 90 ס"מ, במטרה להגיע למתחי מים בינוניים (40 – 60 ס"ב). מתאריך 19.5.22 ועד לתאריך 16.6.22 לקראת הקציר הראשון השטח הושקה בכמות של 144 מטר קוב לדונם כאמור. סה"כ כמות המים עד לקציר ראשון הייתה 257 מטר קוב לדונם.

לאחר הקציר הראשון השטח הושקה בכמות של 200 מטר קוב לדונם בתאריכים 29.6.22 עד 19.7.22 להנבטת הספיח (זרעי טף מהגידול הראשון) ולהרטבת חתך הקרקע לעומק של 90 ס"מ לפחות. מתאריך זה התחילה תצפית ההשקיה המופחתת כפי שיפורט להלן: השטח הושקה לפי מקדם 0.9 – 1.0 מהתאדות מחושבת והתבצע מעקב ובקרה בטנסיומטרים. סה"כ כמות המים שהושקתה מהקציר הראשון ועד לקציר השני הייתה 426 מטר קוב לדונם.

לאחר הקציר השני השטח הושקה בכמות של 147 מטר קוב לדונם בתאריכים 1.9.22 עד 19.9.22, להנבטת הספיח (זרעי טף מהגידול השני) ולהרטבת חתך הקרקע לעומק של 90 ס"מ לפחות. מתאריך זה המשכנו את תצפית ההשקיה המופחתת כפי שיפורט בהמשך. השטח הושקה לפי מקדם 0.9 – 1.0 מהתאדות מחושבת והתבצע מעקב ובקרה בטנסיומטרים. סה"כ כמות המים שהושקתה עד לקציר השלישי הייתה 264 מטר קוב לדונם.

תצפית בהשקיה מופחתת: בתצפית היו שני טיפולים כדלקמן:

  1. השקיה מופחתת: השקיה בכמות מים של 66% מכמות המים המומלצת להשקיה הרגילה בשדה.
  2. השקיה רגילה: השקיה בהתאם למקדם של 0.9 – 1.0 מהתאדות מחושבת.

הקטע שבו התבצע טיפול ההשקיה המופחתת היה על פני שטח של 12.1 דונם בצד המזרחי של השדה ומשטר ההשקיה הרגיל התבצע בשאר השדה (27.9 דונם).

התצפית התבצעה במהלך תקופות הגידול השנייה והשלישית. הפיצול במנות המים החל לאחר תקופת ההרטבה, התבססות הספיח והרטבת חתך הקרקע לעומק של יותר מ- 90 ס"מ כנ"ל. ההשקיה בשני הטיפולים לוותה בקריאות טנסיומטרים בעומקים 30, 60 , 90 ס"מ.

דישון: בתקופת הגידול הראשונה השטח לא דושן בחנקן. בתקופות הגידול השנייה והשלישית השטח דושן בכמות של 4.6 יחידות חנקן (10 קג"ד אוריאה) בתחילת תקופת הגידול, לאחר הקציר.

            תצפית בדישון חנקני: בתצפית היו שלושה טיפולים כדלקמן:

  1. דישון עודף: כמות של 9.2 יחידות חנקן (20 קג"ד אוריאה) שניתנה לאחר הקציר הראשון.
  2. דישון רגיל: הכמות המשקית שניתנה בשטח לאחר הקציר הראשון והשני (4.6 יחידות חנקן) כנ"ל.
  3. דישון בחסר: קטע שטח שלא קיבל דישון כלל בתקופת הגידול השלישית.

הדישון העודף בטיפול 1 התבצע על פני שטח של 11.1 דונם. הדישון בחסר (ללא דישון) בטיפול 3 התבצע על פני שטח של 4.44 דונם. ההשוואה ביבול התבצעה בין טיפולים 1, 2 בקציר השני ובין היבול בטיפולים 2, 3 בקציר השלישי.

קצירים: בחלקה התבצעו שלושה קצירים בתאריכים הבאים: 23.6.22 (54 ימים מהצצה), 23.8.22 (56 ימים מתחילת ההשקיה לאחר הקציר), 19.10.22 (49 ימים אחרי תחילת השקיה לאחר הקציר). הקציר התבצע באמצעות מקצרת סכין מסחרית ברוחב של 4.0 מטר. האומנים הושארו לייבוש בשדה ונכבשו לחבילות מרובעות בינוניות (משקל ממוצע 440 ק"ג\חבילה). הכיבוש התבצע במכבש היכול לבצע פעולת קשירה לפי פקודת המפעיל. וכך ניתן להפריד בין החבילות בכל קטע נתון בשדה.

יבול התצפיות נמדד מפסי קציר מדודים של המקצרה ללא חפיפות (שטח קציר נקי). שקילת החבילות התבצעה בסמוך לשטח במשקל גשר מתנייע. אחוז החומר היבש בחבילות נמדד בשטח באמצעות מד לחות  מסחרי. בקציר השני התבצעה בנוסף על שקילת החבילות מקטעים מדודים, שקילה של קטעים באורך 2 מטר לאורך פס הקציר הנקי (משטח של 8.0 מ"ר). החומר הירוק מקטעים אלו נשקל בשדה ונלקחו מדגמים לייבוש בתנור, מהם חושב אחוז החומר היבש ויבול החומר היבש בכל טיפול.

תוצאות

גידול והתפתחות: ממשק הזריעה המתואר בשיטות וחומרים, התבצע בשטח מסחרי נוסף של גד"ש מסילות בתאריך דומה, והצצת הגידול והתבססותו התבצעו באופן תקין. התאוששות השטח וצמיחתו לאחר כל קציר התבצעה בחוות עדן בעיקר מנביטה והצצה של זרעי טף (הספיח) שנפלו אל הקרקע, במהלך הקציר וייצור השחת (גיבוב וכיבוש). בשטח של גד"ש מסילות ההתחדשות התבצעה כמעט אך ורק מהספיח ולא נראו צמחים קיימים המתחדשים לאחר הקציר.

השקיה: השטח הושקה אחרי הזריעה להנבטה ולאחריה התבצע משטר הרטבה כל יומיים לערך לתקופת זמן נוספת של מספר ימים. בהמשך השטח הושקה מתוך מגמה להגיע למתח מים בינוני ( 40 – 60 ס"ב) בעומק 60 ס"מ, עד לקציר ראשון. במהלך תקופות הגידול השנייה והשלישית, לאחר תקופת הרטבת הקרקע לעומק החתך,  השטח הושקה לפי מקדם 0.9 – 1.0 מהתאדות מחושבת. הכמויות הכלליות, משטר ההשקיה והתצפית בהשקיה מופחתת, נתונות בשיטות וחומרים ובטבלה מספר 1. פירוט ההשקיה ומעקב קריאות הטנסיומטרים במשטר ההשקיה הרגיל  ובתצפית ההשקיה המופחתת נתונים באיורים 1, 2.

Picture1 4
איור מספר 1: כמויות מים במטר קוב\ד', מתחי המים בטנסיומטרים בס"ב בעומקים 60, 90 ס"מ, במשטר ההשקיה הרגיל
Picture2 2
איור מספר 2: כמויות מים במטר קוב\ד', מתחי המים בטנסיומטרים בס"ב בעומקים 60, 90 ס"מ, במשטר ההשקיה המופחת

ניתן לראות את ההבדלים בכמויות המים ובמתחי הטנסיומטרים בתקופות הקציר השנייה והשלישית, בין שני משטרי ההשקיה. בטיפול ההשקיה המופחתת הושקו מנות מים קטנות יותר, לאחר הרטבת הקרקע לעומק לאחר הקציר ובהתאם מתחי הטנסיומטרים עלו גבוה יותר, בהשוואה למשטר ההשקיה הרגיל.

קצירים ויבול: היבול בכל קציר בשטח המסחרי מפורט בטבלה מספר 1.

Picture3 1
טבלה מספר 1: יבול השחת בק"ג לדונם וכמות המים שהושקתה בכל

השטח המסחרי הניב יבול של 2062 ק"ג שחת לדונם בשלושה קצירים. כמות המים הכללית שהושקתה  בשלושת הקצירים הייתה 946 מטר קוב לדונם.

תצפית השקיה: יבול השחת בקצירים השני והשלישי, בטיפול ההשקיה המופחתת לעומת משטר ההשקיה הרגיל, נתון בטבלה מספר 2.

Picture4 1
טבלה מספר 2: אחוז החומר היבש בשחת, יבול החומר היבש בק"ג למ"ר

לא נמצאו הבדלים משמעותיים ביבול השחת בין טיפולי ההשקיה המופחתת (66% מההשקיה הרגילה) להשקיה הרגילה בשני הקצירים. בשקילה המדגמית של קטעים קטנים (8.0 מ"ר לקטע) וחישוב יבול החומר היבש, נמצאה תוספת יבול בטיפול ההשקיה הרגילה בקציר השני של 0.144 ק"ג למ"ר.

תצפית בדישון חנקני: יבול השחת בקצירים השני והשלישי, בטיפולי הדישון העודף והחסר בהשוואה לדישון הרגיל, נתון בטבלה מספר 3.

Picture5 1
טבלה מספר 3: אחוז החומר היבש בשחת, יבול החומר היבש בק"ג למ"ר ויבול

לא נמצא הבדל ביבול השחת בין טיפול הדישון הכפול (9.2 יחידות חנקן) לדישון הרגיל (4.6 יחידות חנקן) בקציר השני. בשקילה המדגמית של קטעים קטנים (8.0 מ"ר לקטע) וחישוב יבול החומר היבש התקבל יבול גבוה יותר בטיפול הדישון הרגיל לעומת טיפול הדישון הכפול. בקציר השלישי, הצמחים בטיפול ללא הדישון נראו חיצונית פחות ירוקים ובעלי צימוח חלש יותר. הטיפול ללא דישון הניב יבול שחת נמוך יותר ב- 86 ק"ג לדונם, שהם פחיתה של 24% ביבול.

דיון

תצפיות בהשקיה ודישון בגידול טף לשחת התבצעו בחוות עדן בקיץ 2022, בשטח מסחרי בגודל של 40 דונם. בעונה זו המשכנו את הלימוד וביסוס ממשק הגידול במועד הזריעה, הזריעה עצמה והנבטת הצמחים (שיטות וחומרים: הכנת השטח וזריעה). במעקב אחר הגידול נמצא שהתאוששות השטח וצמיחתו לאחר כל קציר התבצעה בעיקר מנביטה והצצה של זרעים (הספיח), שנפלו אל הקרקע במהלך הקציר וייצור השחת (גיבוב וכיבוש) (תוצאות: גידול והתפתחות).

לאחר תקופת ההתבססות, השטח הושקה מתוך מגמה להגיע למתח מים בינוני ( 40 – 60 ס"ב) בעומק 60 ס"מ, עד לקציר ראשון. במהלך תקופות הגידול השנייה והשלישית, לאחר תקופת הרטבת הקרקע לעומק החתך, השטח הושקה לפי מקדם 0.9 – 1.0 מהתאדות מחושבת. בתקופות אלו התבצעה תצפית בהשקיה מופחתת בשיעור של 66% מהכמות שהושקתה בשטח כאמור. ניתן לראות את ההבדלים בכמויות המים ובמתחי הטנסיומטרים בתקופות הקציר השנייה והשלישית, בין שני משטרי ההשקיה. בטיפול ההשקיה המופחתת הושקו מנות מים קטנות יותר, לאחר הרטבת הקרקע לעומק לאחר הקציר ובהתאם מתחי הטנסיומטרים עלו גבוה יותר, בהשוואה למשטר ההשקיה הרגיל (איורים 2,1).

השטח המסחרי הניב יבול של 2062 ק"ג שחת לדונם בשלושה קצירים. כמות המים הכללית שהושקתה  בשלושת הקצירים הייתה 946 מטר קוב לדונם (טבלה מספר 1).

לא נמצאו הבדלים משמעותיים ביבול השחת בתצפית ההשקיה, בין טיפול ההשקיה המופחתת (66% מההשקיה הרגילה) לטיפול ההשקיה הרגילה, בקצירים שני ושלישי (טבלה מספר 2). ההבדל בכמויות המים בפועל בין הטיפולים,  לא היה גבוה כרצוי (66%), שכן ההפרדה בין הטיפולים התבצעה לאחר הרטבת חתך הקרקע לעומק, כאשר בהשקיות אלו כבר ניתנו כמויות מים גדולות יחסית לשני הטיפולים.

לא נמצא הבדל ביבול השחת בין טיפול הדישון הכפול (9.2 יחידות חנקן) לדישון הרגיל (4.6 יחידות חנקן) בקציר השני. בקציר השלישי הצמחים בטיפול ללא הדישון נראו חלשים יותר וטיפול זה הניב יבול שחת נמוך יותר ב- 86 ק"ג לדונם, שהם פחיתה של 24% ביבול (טבלה מספר 3).

סיכום

 במהלך הגידול של השטח המסחרי המשכנו בלימוד וביסוס ממשק הזריעה, התבססות הצמחים, השקיה וקציר.

מתצפית הדישון החנקני בתקופת הגידול השנייה והשלישית נמצא שיש לדשן את הגידול, בכמות של 4.6 יחידות חנקן. מתצפית ההשקיה למדנו שאפשר להשקות את הגידול לפי מקדם של 0.6 – 0.8 מהתאיידות מחושבת, לאחר הרוויית השטח לעומק חתך הקרקע של 90 ס"מ. רצוי לעקוב ולבצע בקרת השקיה באמצעות טנסיומטרים ולעבוד עם מתח מים בינוני (40 – 60 סנטיבר). יש להמשיך ולבחון את משטר ההשקיה ויתכן שאפשר לבחון בשנה הבאה הרווית החתך לעומק לאחר הקציר ותוספת מים קטנה נוספת ברמה של כ- 50% מהטיפול הרגיל הנ"ל של השנה.

נושא נוסף הראוי להמשך בחינה הוא התחדשות הגידול לאחר הקציר. עלינו לבחון בשנה הבאה את גובה הקציר והשפעתו על היבול ועל התחדשות הצמחים הקיימים והשטח (לא רק מהספיח).

תודות

אבי סלמון – על עזרתו הרבה בניתוח הנתונים והצגתם בגרפים.

א.ל. צ – על עזרתם והסבלנות בקציר, בכיבוש ובשקילות יבול השחת.

ד"ר שירן בן זאב – על עזרתו בתכנון וסיכום הגידול והתצפיות.

רותם סולץ וגד"ש מסילות – על עזרתם בלימוד ובגידול שטח מסחרי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

5-15/6/2024, רחבי עמק יזרעאל תמונה ראשית: שלמה ארצי – צילום: גיא סידי בחג השבועות, המועצה האזורית עמק יזרעאל מציינת 23 שנים לאירועי "חלב ודבש" עם מופעים מוזיקליים של מיטב היוצרים.ות והמבצעים.ות בארץ ופעילויות מגוונות
3 דק' קריאה
איתן בן צבי, בן 43 מקיבוץ נצר סירני, נשוי ליעל ואב ל4 בנים נכנס החודש באופן רשמי לתפקיד מזכ"ל התנועה החדשה בשומר החדש. במסגרת תפקידו יפעל למען כ-20 אלף חניכים וחניכות מ-22 מועצות אזוריות,
2 דק' קריאה
אורי רונן מאור הנר ולהקתו הפולק סטונרס בשיר שנכתב ממשבר אישי וקיבל משמעות חדשה בעקבות אירועי 7 באוקטובר In my wildest dreamsI never imagined That I׳ll be the onethat standsChildren are running,Mothers are hidingAnd
3 דק' קריאה
הרבש"צ דן אסולין ז"ל וטל ממן ז"ל, מכיתת הכוננות של מבטחים נהרגו בגבורה בקרב מול המחבלים שפרצו ליישוב. עימם נהרגו: איתי נחמיאס ז"ל, גיל אביטל ז"ל וליאור בן יעקב ז"ל מישע * אביו של
11 דק' קריאה
ב-1942 נוסד המכון ללימודי החקלאות של האוניברסיטה העברית, מה שלימים הפך לפקולטה לחקלאות ברחובות * איזה גלגולים עברו על הפקולטה לחקלאות? כיצד לימדו ולמדו בפקולטה למרות השתתפות המרצים והסטודנטים במלחמות ישראל – ומהי תרומתה
12 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן