יבול שיא
הרפת והחלב
אבי פרל

חדשנות זה שם המשחק החדש

4 דק' קריאה

שיתוף:

חדשנות זה שם המשחק החדש: המנכ״ל בן אליהו תכנן בשיא הרצינות להעביר את לשכת המדען הראשי במשרד על תקציבו השנתי לאחריות הרשות הלאומית לחדשנות.  המדען הראשי במשרד החקלאות ד״ר אבי פרל הודיע למנכ״ל משרד החקלאות כי הוא מבקש לסיים את תפקידו לאלתר

עוד לא שככה סערת העברת וולקני לצפון הארץ, העברה שלא תתבצע  בשנים  הבאות,  ומשרד החקלאות/וולקני עוברים טלטלה לא פחות גדולה, אולי אפילו קיצונית יותר. מסמך פנימי חתום בידי מנכ״ל משרד החקלאות עו״ד שלמה  בן אליהו שהועבר לצוות אסטרטגיה במשרד גרם לזעזוע של ממש. קודם שנרחיב על המתרחש בשטח נציין מיד כי המנכ״ל בן אליהו תכנן בשיא הרצינות להעביר את לשכת המדען הראשי במשרד על תקציבו השנתי לאחריות הרשות הלאומית לחדשנות. בוולקני ראו בעצם הרעיון עוד הזדמנות של הנהלת המשרד לפגוע במרכז וולקני, יחידת הסמך של המשרד, אחרי שנגוז החלום להעביר אותה צפונה. שכן, למי שעדיין לא יודע, 60 עד 70 אחוזים מתקציב המדען הראשי במשרד החקלאות מממנים מחקרים שמבוצעים בוולקני.

במסמך  מיום 28 במארס השנה שנשא את הכותרת: תהליכים במחקר החקלאי והמדען הראשי, כתב המנכ״ל בן אליהו לצוות ביחידת האסטרטגיה במשרד את הדברים הבאים ואני מצטט: “נמצאים אנו בתקופת בחירות ובהמתנה לשר/מנכ״ל החדש שיבואו למשרד לאחר בחירתם. יתבצע עימם תהליך חפיפה. את תהליך החפיפה מרכז אורי צוק- בר. לאחר מכן או לפני כן יש שיחה בין השר/מנכ״ל החדשים לביני שבו אני אומר להם (לא  בנוכחות  אנשי  המשרד) את דעתי – השינוי שנדרש בתהליכים במחקר החקלאי: כלי העבודה שיש למדען הראשי במשרד החקלאות לבחירת נושאי המחקר: מדיניות הגוף המחקרי (האם רק גופים ומכוני מחקר אקדמיים או רק/גם המו״פ של השוק הפרטי,) שיטת הבחירה בין הצעות המחקר, מעקב על תוצאות המחקר, כלים להשקעות לשלבים  שונים  של  המחקר  שהסתיים,  קידום גופים שעברו שלבים שונים במחקר, השקעות מחקריות/ שיווקיות בגופים שנמצאים “בעמק המוות״, מערכת מחשוב תומכת פעילות היחידה.

כל “כלי העבודה״ הנ״ל שבמשרד אינם משתווים לכלים או ליכולות שיש ל״רשות לחדשנות״. המדען הראשי במשרד החקלאות הינו “סוליסט״ לעומת הרשות לחדשנות שבה ישנה מערכת כוח אדם התומכת בפעולות הרשות והיא יעילה כתוצאה מכמות ואיכות האנשים שברשות לחדשנות. על כן מוצע כי פעילות המדען הראשי תועבר לרשות לחדשנות עם/ בלי המדען הראשי  ובתוספת הקמת  המנגנונים  המתאימים לשפוט תכניות בעלות אופי חקלאי. רצוי  שהמדען  הראשי ומנהל וולקני לא יחזרו בסיום תפקידם לעבוד בוולקני. תהיה זו דרישה “על אנושית״ לדרוש מהם לשפוט  אובייקטיבית  את  מי  שהיו  חבריהם  לעבודה.

ההצעה  למדען  הראשי  על הנושא שרצוי לחקור אותו, מקורה לעיתים באדם מסוים שמומחה לתחום זה. לאחר מכן אותו מומחה המציע, גם יושב בוועדת השיפוט, שלח הצעת מחקר ושוב אין זה אנושי לדרוש ממנו להיות אובייקטיבי ולפסול כשצריך את כל הצעות המחקר בנושא שהציע. אמנם המדען הראשי הנוכחי הינו חריג, ומצליח למרות האמור לעיל, לקבל החלטות נכונות ולגבור על חלק מהכשלים אך הוא לא יישאר בתפקידו וגם לא מן הראוי להעמידו במבחנים כאלו. בתקופת בחירות איני מקבל החלטות בעלות אופי של שינוי מדיניות או מבנה המשרד אך הצעתי למנכ״ל/השר הבא היא להעביר את כל התחום לרשות לחדשנות״.
על החתום שלמה בן אליהו, המנהל הכללי של משרד

חדשנות זה שם המשחק החדש

תוכנו של המכתב הזה הופץ על ידי גורם כלשהו במשרד החקלאות לכל בעל עניין במשרד וגם עובדים רבים אחרים עיינו בו עיון מעמיק.

במרכז וולקני התקבל המכתב בתדהמה. “לא דיברו אתנו. לא נעשתה כל עבודת הכנה ואנשי וולקני לא נתבקשו לחוות דעה בנושא״. אלה היו התגובות הראשונות שיצאו מפיהם של ממלאי תפקידים בכירים בוולקני. אח״כ הכינו שם תגובה רשמית מסודרת ובה ביקורת נוקבת על עצם הרעיון והמהלך ואולם עד רגע כתיבת שורות אלה לא פורסם מסמך התגובה. גם בפקולטה לחקלאות ברחובות הופתעו מעיקרי מסמך מנכ״ל משרד החקלאות. תגובה רשמית לא הגיעה משם אולם בכירי  הפקולטה  התבטאו  בשיחות  סגורות  ש״זה מהלך הזוי שעלול לחסל את המחקר החקלאי בישראל. רשות החדשנות עובדת מול חברות. המחקר החקלאי הוא בסיסי וכשהוא מסתיים המחקרים עוברים לשלב החברות כדי שבאחד הימים זה יהיה ישים ואחר-כך מסחרי״. מתחקיר שערכנו מאז שהגיע לידינו מסמך מנכ״ל המשרדהתבררו לנו פרטים ועובדות נוספות:

ראשית,  מסתבר  שהמנכ״ל  לא הסתפק רק בהמלצה שהשר/מנכ״ל הבא יבחן את נושא העברת לשכת המדען הראשי לרשות לחדשנות. מעשית המנכ״ל צעד כמה צעדים קדימה ופעל לקדם כבר עתה את המהלך כולו. נודע לנו שהוא  קבע פגישה בין המדען הראשי ומנכ״ל הרשות לחדשנות אהרון אהרון ועוד פגישה עם בכיר אחר ברשות לחדשנות וכן עם הרפרנט לחקלאות באגף התקציבים במשרד האוצר. נודע לנו שהמנכ״ל קבע את הפגישות כי התרשם שהמדען הראשי מעוניין בהעברת לשכתו על תקציבה לרשות לחדשנות.  המנכ״ל והמדען הראשי מסרבים להתראיין ומהבדיקה שערכנו התרשם המנכ״ל שהמדען הראשי מצדד בהמלצה ולכן לא הגיב למכתב מיד. בלשכת המדען סברו תחילה שמכתב המנכ״ל הוא בגדר המלצה לשר הבא ולכן אין צורך להגיב עליו בפני המנכ״ל הנוכחי, אולם אחרי שהתברר שלמדען נקבעו פגישות ברשות לחדשנות ובאגף התקציבים באוצר, הוא מיהר להודיע למנכ״ל שהוא אינו מתכוון לבוא לפגישות שנקבעו לו והוא מתנגד לעצם הרעיון של העברה לרשות החדשנות. פניתי בנושא לזה לדוברות הרשות לחדשנות. דוברת הרשות מיכל רייספלד השיבה לי את התגובה הבאה: “אהרון שמע על הרעיון הזה. הנושא לא נשקל ולא דובר עליו. מאחר שיש שינויים במשרד החקלאות זה לא דיון שבכלל עולה אצלנו כעת״ ובהמשך הוסיפה עוד משפט: “אין שום תכנית כזאת כעת״. מי שחש עצמו נפגע במיוחד מכל התהליך שהתרחש בשטח הוא המדען הראשי במשרד החקלאות ד״ר אבי פרל. הוא הודיע למנכ״ל משרד החקלאות כי הוא מבקש לסיים את תפקידו לאלתר ואולם התברר שמכיוון שהמדינה נמצאת על סף בחירות לא ניתן למנות ממלא מקום או לבצע מכרז לתפקיד וד״ר פרל ייאלץ להמתין עד אחרי בחירות ה17- בספטמבר. אגב, ב1- בספטמבר ימלאו שבע שנים וחצי לכהונתו בתפקיד, שנים בהן הוכיח את יכולתו המקצועית וזכה לשבחים מכל הכיוונים. לפרל נותרו עוד חמש שנים לגמלאות והוא עתיד לשוב לפעילות מחקרית בוולקני (בניגוד להמלצת מנכ״ל  משרד   החקלאות   במכתבו   לשר/מנכ״ל הבא.) ד״ר פרל נחשב לאחד מטובי חוקרי הענבים בישראל. הגיע לידינו נוסח המכתב ששלח המדען הראשי למנכ״ל משרד החקלאות: “בחודש מרס 2012 התחלתי לכהן כמדען ראשי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. במהלך התקופה יחד  עם  צוות  הלשכה  שאפתי  לעשות את  המיטב על  מנת לקדם את המחקר והפיתוח היישומי במדינת ישראל. כעת, לאחר קרוב לשמונה שנים, ברצוני לבקש לסיים את תפקידי ולחזור לפעילות  מחקרית  במינהל  המחקר  החקלאי  בתחום הגפן״.

ובהמשך כתב לחבריו במשרד החקלאות ובמרכז וולקני:
חדשנות זה שם המשחק החדש: “אני מאמין כי אין להיאחז בקרנות המזבח. מדי פרק זמן, יש מקום לריענון החשיבה והתפיסה בעזרת כוחות חדשים שייקחו את ההובלה. אני חש תחושות של מיצוי וסיפוק כאחד מהתקופה שבה שרתתי את מערכת המו״פ, ומקווה שבעתיד אוכל למצוא מסגרות נוספות בהן אוכל לתרום גם בהמשך״. ד״ר אבי פרל הודה במכתבו זה לשרי החקלאות לשעבר אורית נוקד, יאיר שמיר ואורי אריאל על “שהבינו את חשיבות ההשקעה  במו״פ ודאגו כל אחד  בהתאם  להבנתו ויכולתו להקצות משאבים לנושא״. למקורביו  אמר  המדען  הראשי  שההחלטה לסיים את תפקידו אינה קשורה לסערת הרשות לחדשנות דווקא, שכן ההחלטה גמלה בליבו עוד קודם לכן ועז רצונו לשוב לתחום המחקרי בשטח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן