יבול שיא
הרפת והחלב
תמיכה ישירה בחקלאות

ניהול עשביית חורף במטע הנשיר

8 דק' קריאה

שיתוף:

צוות מדריכי תא מטעים, שה"מ, מחוז הצפון, בשיתוף היחידה לחקר עשבים, מרכז מחקר נווה יער, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני

תודה על הסיוע בכתיבת דפון זה לשאול גרף ולאנשי חברות ההדברה: אגן, תפזול, לידור, מכתשים, כצ"ט, לוכסמבורג ואגרו-גדות

ההתייחסות לעשבים במטע והפעולות למניעתם הן הכרחיות. העשבים הגדלים במטע משפיעים באופן שלילי על התפתחות העצים והיבול.

השפעה שלילית זו נובעת מתחרות ישירה על מים ועל חומרי הזנה, בעיקר במטעים צעירים. כמו כן, עשבים יכולים לשמש כפונדקאים למחלות ולמזיקים הפוגעים בעצים, ועשבים מפותחים מפריעים לעבודות השגרתיות הנעשות במטע.

דגשים בניהול העשבים במטע:

 • את הפעולות להדברת העשבים מומלץ לבצע בתדירות נמוכה, ויש להשתמש בשיטות הדברה שמשתמרות לאורך זמן.
 • ההדברה האגרוטכנית או ההדברה הכימית אינן יעילות לכשעצמן, ולכן עדיף להשתמש בממשקים של הדברה משולבת.
 • פני הקרקע במטע אינם ישרים, כך שהימצאות עשבים על השורות וביניהן מקשה על הדיוק בביצוע פעולות ההדברה.
 • הסיכון בפגיעה בגידול התרבותי במועדים מסוימים במהלך השנה מחייב נקיטת משנה זהירות בבחירת שיטת ההדברה.
 • שימוש באותו חומר ברציפות או במינונים גבוהים ונמוכים מהמומלץ עלול לגרום להתפתחות עמידות של אוכלוסיית העשבים בשטח. למידע בנושא עמידות לקוטלי עשבים מומלץ לפנות לאתר האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים: https://www.wssi.org.il.
 • חשוב לשלב תכשירים ממגוון קבוצות, אשר להם מנגנוני פעולה שונים (אותיות שונות מייצגות מנגנון פעילות שונה – הקטלוג לפי סיווג HRAC).
 • השימוש במנגנוני פעולה שונים צריך להיעשות באופן מושכל ומבוקר, בכדי למנוע התפתחות עמידות של העשבים שאותם רוצים להדביר, ולצד זאת לא לפגוע בגידול התרבותי.
 • שימוש בשיטות אגרוטכניות עלול לגרום להופעת סבילות, התלויה במין הצמח או באוכלוסיית צמחים; לדוגמה, שימוש בכיסוח לאורך זמן עשוי לגרום לעלייה במיני עשבים שרועים במטע, כמו חבלבל השדה.

2. סוגי עשבים

סוג עשבייהמינים לדוגמה
עשבייה חורפית חד-שנתית, נובטת בסתיו ומשלימה את מחזור החיים עד סוף האביב ותחילת הקיץ.חרדל לבן, דגניים (זון אשון, שיבולת שועל ועוד), חלמית גדולה.
עשבייה קיצית חד-שנתית, הנובטת באביב, צומחת בקיץ ומשלימה מחזור חיים עד הסתיו בשנה שלאחר מכן.קייצת למיניה, ירבוז למיניו, ירוקת החמור.
עשבייה רב-שנתית פעילה לאורך השנה בעונות שונות כתלות במין הצמח.הגה מצוי, טיון דביק וחנק מחודד.

3. סוגי קוטלי עשבים

מונעי הצצה (קדםהצצה)

 • תכשירים, המונעים הצצת עשבים, מיושמים על פני הקרקע ומוסעים במים לפי רמת מסיסותם. כל עוד הם נמצאים בתמיסת הקרקע, הם יכולים לפעול כנגד העשבים.
 • הפעלתם בקרקע מתבצעת לרוב באמצעות גשם, ולכן חובה לרסס לפני ירידת הגשם במנה של 30-20 מ"מ, כדי להצניעם כראוי. חומרים שלא יוצנעו עלולים לעתים להתפרק על פני הקרקע, ובכך תיפגע יעילותם (ראה טבלה בהמשך).
 • לכל חומר יש משך פעולה שונה, המגדיר את יעילותו לאורך זמן, והכרת תכונה זו של החומר תוכל לשפר את יעילות ההדברה.
 • יעילותם של מונעי ההצצה רבה יותר כאשר הם מיושמים באופן אחיד על קרקע חשופה ונקייה מעשבים.

קוטלי עשבייה קיימת (אחרהצצה)

 • פוגעים בעשבייה קיימת במטע.
 • מומלץ לרסס כנגד עשבייה זו בהגיעה לגובה של 5 ס"מ.
 • קוטלי עשבים הם סיסטמיים (נעים בצמח) ואינם קוטלי מגע, ולכן חייבים לנוע בצמח בכדי להשיג את מטרתם.
 • ישנה חשיבות לכיסוי אחיד של העשבים המודברים בזמן הריסוס.

5. המלצות להדברת עשבים באמצעים כימיים חורף

עם תחילת הגשמים, מתחילה נביטת עשבי החורף. ישנם מספר תרחישים עיקריים שבהם יש להתחשב בשימוש בתכשירי קדם-הצצה שונים, כלהלן:

תרחיש מזג אווירתגובה
גשם ראשון משמעותי המלווה בהפסקת גשמים של כשבועייםבמקרה כזה עדיף לרסס סמוך לגשם ולשלב קוטל עשבייה קיימת, אם נבטו עשבים.
אירוע גשם קל-בינוני המלווה באירוע גשם משמעותיזהו המצב האידיאלי, שבו כדאי להיכנס לשטח בין אירועי הגשם ולרסס תכשירי קדם-הצצה.
כמות משקעים חריגה שלאחריה לא מאפשרת כניסה לשטחבתרחיש זה לא ניתן לרסס תכשירי קדם-הצצה, וככל הנראה, בפעם הבאה שניכנס למטע נראה עשבים שכבר הציצו. בשלב זה ניתן לבצע שתי פעולות: האחת, ריסוס קדם-הצצה מאוחר בשילוב תכשיר אחר-הצצה, כך שיודברו העשבים הקיימים ותימנע הצצתם של עשבים נוספים; השנייה, יישום תכשירי אחר-הצצה בלבד, כתגובה לעשבים שכבר הציצו.
שנה ללא משקעיםבשנת בצורת יש לפעול בהתאם לעשבים המתפתחים בשטח ולהשתמש בתכשירי אחר הצצה.

נספח 1. דגשים כלליים ביישום קוטלי עשבים

 • יש לעבוד בתנאים מתאימים, ללא רוח, ועדיף כאשר יש טל או לחות על העשבים. בדרך כלל מומלץ לרסס בשעות הבוקר המוקדמות, פרט לתכשירים שלגביהם מומלץ אחרת (בסטה).
 • יש להקפיד על כיסוי מלא, אך ללא נגירה, של תרחיף הריסוס על העשבייה.
 • יש להקפיד על ערבול החומר במרסס במהלך כל זמן הריסוס.
 • יש לכייל את לחץ המרסס ואת מהירות הנסיעה לנפח המותאם בכדי להשיג יעילות מקסימלית של התכשיר, כפי שנכתב בתווית היצרן.
 • הוספת משטח תיעשה לפי הוראות היצרן הכתובות בתווית.
 • איכות המים המשמשים לריסוס יכולה להשפיע רבות על יעילות ההדברה, לכן, אם ניתן, עדיף לרסס במים שפירים.

נספח 2. נוסחאות עזר לחישוב נפח התרסיס

נפח ריסוס בפומית בודדת (מותאם לחישוב של ריסוס ע"י אדם הולך)

כמות הנוזל (ל'/מ"ר) = ספיקת הפומית (ליטר לדקה) / רוחב פס הריסוס (מטר) x מהירות התקדמות (מטר לשנייה)

פומית על מוט בטרקטור (מותאם למוט עם כמה פומיות)

נפח תרסיס (ליטר לדונם) = ספיקת פומית (ליטר לדקה) x 60 / מהירות התקדמות (קמ"ש) x מרווח בין הפומיות על המוט (מטר)

 • יש לנסוע במהירות מתאימה של 4-3.5 קמ"ש.
 • יש לעבוד עם פומית מתאימה.
 • בריסוס קוטלי עשבים בעלי תנועה נמוכה בצמח בלבד יש לעבוד עם פומית קונית (כדאי להיוועץ באנשי חברות התכשירים ובמדריכי המיכון).

חשיבות המינון ונפח התרסיס

בתווית התכשיר רשומים הריכוז המומלץ או כמות התכשיר לדונם מרוסס וכן נפח התרסיס המומלץ.

 • כאשר ההמלצה היא באחוזים, יש לשים לב לנפח הריסוס המומלץ. עלייה בנפח הריסוס מתבטאת בעלייה בכמות התכשיר המיושם בשטח.
 • בעת השימוש בקוטלי עשבים הנקלטים דרך העלווה, יש חשיבות רבה לנפח התרסיס המיושם לשטח נתון.
 • מונעי הצצה וקוטלי עשבים הנקלטים דרך השורשים מוצנעים לקרקע על ידי גשם, והחישוב ייעשה בדרך כלל לפי כמות החומר לשטח המרוסס.
 • קוטלי עשבים הנקלטים הן מעלווה והן מהשורש כדאי לרסס בנפח המומלץ.
 • מומלץ לרסס קוטלי עשבים שאריתיים לפי כמות לשטח מרוסס.

נספח 3. קבוצות שונות של תכשירי קדםהצצה ואחרהצצה

יש לעיין בתווית לפני כל שימוש!

מונעי הצצה (קדםהצצה)

קבוצה E

Oxyfluorfen (גול, אוקסיגל)

פועל בעיקר על עשבים רחבי עלים במינונים 500-200 סמ"ק/ד' (לפי התווית). נקלט דרך הנצרון או העלווה בצמח בוגר. משפר הדברת עשבים קיימים ע"י גלייפוסט, כאשר מיושם במינון 30-25 סמ"ק/ד'. מסיסותו נמוכה ולחץ האדים גבוה, ולכן יש סכנת התאדות ופגיעה בעלים ובפקעים של העצים.

מומלץ לרסס בטמפרטורות נמוכות מ-28 מ"צ. היישום ייעשה לפני גשם, בהתאם לרשום בתווית.

יעילות התכשיר גדלה ככל שהוא מיושם בסמוך לגשם המצניע אותו. התכשיר פעיל כל זמן ששכבת הקרקע העליונה לחה. בטמפרטורות גבוהות יעילותו דועכת כעבור ימים מעטים עקב התייבשות פני הקרקע.

התכשיר אינו אפקטיבי לגמרי בהדברת קטניות, סוככיים, קייצת למיניה ועשבי קיץ אחרים.

תכשירי אוקסיפלורופן אסורים לשימוש במטעים בהתעוררות, בתפיחת פקעים ובתקופת הפריחה והלבלוב; והם אינם מומלצים לשימוש בקיץ.

Oxadiazon (רונסטאר, סטאר)

מונע הצצת דגניים ורחבי עלים במינון 600 סמ"ק/ד'. מורשה בנשירים, כולל אגס ומשמש החל מהנטיעה.

קבוצה C2

 Diuron (דיורקס, סאנדורון, דוריאן)

פועל על דגניים ורחבי עלים קיציים במינון של 400-200 סמ"ק/ד'. להפעלת החומר דרושה מנת מים של 30 מ"ק/ד'. מורשה במטעים מהשנה השלישית לנטיעה. יעיל נגד עשבי קיץ, כגון: אצבען מאדים, דוחנית השלחין, בת יבלית מצרית וזרעי דורת ארם צובא (קוסאב).

יעיל נגד עשבי חורף, כמו מיני מצליבים, סוככיים, מיני חפורית, זון ודגניים נוספים (פרט לשיבולת שועל).

יעיל במניעת הצצה של קייצת למיניה. תוספת משטח מאפשרת גם קטילה של נבטים.

התכשיר אינו מורשה בקרקעות קלות.

קבוצה F

Diflufenican (פאלקון, לגטו, שוהם)

פועל על רחבי עלים במינון של 50 סמ"ק/ד', עם נדיפות נמוכה ומשך שאריתיות בקרקע ארוך יחסית. נקלט בצמח דרך הנצרון והשורשון או דרך העלווה והשורשים בצמחים מבוגרים. נבטי חלמית ומיני ירבוז רגישים לחומר זה. מומלץ להוסיף את אחד מהתכשירים המונעים הצצת דגניים (דיורון) במינון של 150 סמ"ק/ד' למניעת הצצת דגניים וקייצת למיניה. להפעלת התכשיר כמונע הצצה דרושה הרטבה של הקרקע, כיוון שמסיסותו של קוטל העשבים דיפלופניקן נמוכה מאוד ותנועתו בקרקע מוגבלת. הפעלתו נעשית בעזרת גשם, ויעילות התכשיר מותנית בכמה אירועי גשם של 15-10 מ"מ לפחות. ככל שהחורף יהיה גשום יותר ועם מספר רב של אירועי גשם, יעילות הדברת העשבים תהיה גדולה יותר. טיפול סתווי עשוי להיות יעיל בדיכוי ינבוט השדה.

קבוצה K1

Propyzamide (מגלן)

מדביר ומונע הצצה (מופעל ע"י גשם) של דגניים חד-שנתיים במינון 200 סמ"ק/ד'. במינונים גבוהים מונע הצצת רחבי עלים, כגון: עשנן למיניו, חלמית מצויה, כף אווז למיניה, סרפד למיניו, מצליבים וכשות השדה. פחות יעיל נגד קטניות. פעילות החומר נפגמת בטמפרטורה הגבוהה מ-28 מ"צ, ולכן מומלץ ליישום בחורף בלבד. ניתן לשפר את טווח הפעילות במניעת הצצת רחבי עלים באמצעות שילוב אחד מתכשיר אוקסיפלורופן או דיפלופניקאן.

לאור התרבות סוגי הדגניים העמידים לחומרים בעלי מנגנוני פעולה נפוצים, ניתן לשלב חומר זה, שהוא בעל מנגנון פעילות שונה. מאושר לשימוש במטעים בני שנה. בנשירים מורשה לשימוש באפרסק בלבד.

קבוצה L

Indaziflam (אליון)

אליון הוא קוטל עשבים קדם-הצצה, המיועד להדברת עשבים דגניים ורחבי עלים, בעל מנגנון עיכוב ייצור תאית במינון 15 גר'/ד'. יישום אליון יתבצע רק לאחר הגשם המשמעותי הראשון של העונה ועל קרקע לחה, מאחר שהוא דורש הפעלה של לפחות 20 מ"מ גשם כעבור מקסימום 21 ימים ממועד היישום. לשם ההדברה חייבים זרעי עשבים ונבטים לבוא במגע עם התכשיר לפני הצצתם. יעילותו של תכשיר, המיושם על קרקע יבשה, נפגמת. עיקר החומר הפעיל נקלט ע"י הגבעול שמתחת לפסיגי הצמח. אם רטיבות הקרקע אינה מספקת, עשבים הנובטים בשכבות שמתחת לאזור שבו נמצא התכשיר עלולים לשרוד.

בין העשבים המודברים: קייצת למיניה, חלמית מצויה, מיני ירבוז, מרור הגינות, מקור החסידה, ירוקת החמור, שיבולת שועל, שעורה למיניה, זון למיניו ודורת ארם צובא (קוסאב).

החומר שאריתי מאוד, ולכן אין ליישמו שלוש שנים לפני כריתת המטע וכן על חזירי צימוח.

קוטלי עשבייה קיימת (אחרהצצה)

קבוצהG

Glyphosate (ראונדאפ, ראונדאפ מקס, גאלופ, גלייפוגן, גלייפון, גלייפוס, טייפון, רונדופז)

קוטלי עלווה בעלי פעילות סיסטמית, המיועדים להדברת עשבים קיימים. נקלטים דרך העלווה במהלך 6 שעות מתום הריסוס. אין צורך להצניע. מתפרקים מהר יחסית בקרקע ע"י מיקרואורגניזמים. יש להקפיד לעבוד על פי המינון המומלץ בתווית. מתכשירי גלייפוסאט 'מתחמקים' עשבים רבים, אך ניתן להדבירם בשילוב תכשירי אוקסיפלורופן במינון נמוך (30-20 סמ"ק/ד') או בשילוב חומרים אחרים. אם משלבים תכשירים נוספים, יש להוסיף גלייפוסט למכל לאחר מילויו בכל שאר התכשירים.

תכשירי גלייפוסט נקלטים גם ע"י שורשי העצים, במיוחד אם מפריזים במינון, לכן אין להשקות בזמן הריסוס וכמה שעות אחריו. כמו כן, אין להרטיב את הגזעים ואין לרסס ברוח, ולו הקלה ביותר. כאשר התכשיר מרוסס על פקעים רדומים, הוא עלול לגרום להתעוררות לקויה. מורשה לשימוש כעבור שנה מהנטיעה.

עשבים שרגישותם לחומר נמוכה: קייצת למיניה, חלמית מצויה וינבוט השדה.

קבוצה O

2,4-D (אלבר סופר [חומצה], אמינובר, בר, אמינופיליק [מלח])

קוטלי עלווה סיסטמיים, השייכים למשפחת האוקסינים הסינתטיים. מיועדים להדברה של עשבים רחבי העלים קיימים בלבד. יעילים להדברת רחבי עלים חד-שנתיים ורב-שנתיים, כגון: אסתר מרצעני, חנק מחודד, ירבוז למיניו, קייצת למיניה, ינבוט השדה, הגה מצויה ועוד רבים אחרים. מומלץ לשלב עם תכשירי גלייפוסט לשיפור הדברת העשבים הללו ולהרחבת טווח העשבים המודברים. התכשירים מאושרים לשימוש לאחר 3-1.5 שנים מהנטיעה. החומר נקלט דרך עלוות הצמח וגורם להתעוותות העלה ולתמותה. עלים שנפגעו אינם מבריאים, אך הצימוח החדש בהמשך העונה יופיע ללא סלסול. החומרים אינם נקלטים דרך השורשים. ההתאדות של חומרים מסוג זה מסוכנת לגידולים שכנים ולעצים צעירים. החומרים

נוטים להתנדף (להבדיל מרחף), ולכן עשויים להיות מוסעים למרחק רב יותר עם הרוח. האלבר סופר בעל לחץ גזים גבוה, ולכן נדיף ביותר, בעוד שהבר, האמינובר והאמינופיליק הם בעלי לחץ גזים נמוך יותר, ומשום כך נדיפים פחות ופוטנציאל הנזק שלהם קטן יחסית. אין לרסס בסמיכות לכרמים.

Fluroxypyr (טומהוק, סטרן, פלאטון, טנדוס)

קוטל עלווה סיסטמי השייך למשפחת האוקסינים הסינתטיים. מיועד להדברה של עשבים קיימים ממשפחת רחבי העלים בלבד. התכשירים אמנם בעלי נדיפות נמוכה, אולם מסוכנים לשימוש במטע הצעיר.

מורשה לשימוש החל מהשנה השלישית לנטיעה.

מדביר ביעילות פטל קדוש, חנק מחודד, חבלבל השדה, מיני סולנום (זיתני ושחור), הגה מצוי, אספרג החורש, ארכובית שבטבטית, לכיד הנחלים, דבקה משולשת, רגלת הגינה, מיני דטורה, אבוטליון תאופרסטוס, ירוקת החמור וכותלית יהודה.

מומלץ לשלב עם תכשירי גלייפוסט לשיפור הדברת העשבים שהוזכרו ולהרחבת טווח העשבים המודברים. עשבים המתחמקים מתכשירי 2,4-D לרוב יתחמקו גם מהתכשיר פלורוקסיפיר.

קבוצה D22

Diquat (רגלון)

תכשיר מקבוצת הביפירידלים, הפועל על חלקי הצמח הירוקים במינון של 500-250 סמ"ק/ד', בהתאם לגובה העשבייה. פועל על הרקמות הירוקות של הצמחים וגורם לתמותתם, לכן יש להימנע מפגיעה בחלקים הירוקים של העץ. יעיל במיוחד כקוטל עשבים רחבי עלים. החומר נספח לקרקע ומאבד את פעולתו, ולכן אין חשש לשאריות בקרקע. פעילותו מהירה בתנאי אור וחום, ואיטית יותר בתנאי קור ועננות. יעילות הטיפול איננה נפגמת ע"י השקיה או גשם כעבור כ-3 שעות מהריסוס. ריסוס בשעות אחר הצהריים המאוחרות והערב ישפר את יעילות ההדברה של התכשיר. לשיפור פעולת ההדברה מומלץ לשלב עם שטח 90 0.1%.

קבוצה H

Glufosinate ammonium (בסטה, פאסטר, בסט ביי, בומבה, גלובוס, ברנר

קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים, הנקלט מהעלים בלבד. אינו פוגע בשורשי העשב ואינו מונע הצצה. עשבים רב-שנתיים מרססים בשיא צמיחתם, במהלך פריחתם או בסמוך לה. יעילות התכשיר גבוהה יותר בקיץ לעומת החורף. אין לרסס בטמפרטורות הנמוכות מ-15 מ"צ. התכשיר מופעל בצמח על ידי אור. כדי להבטיח את פריסת התכשיר בכל חלקי העלה, מומלץ לרסס בשעות הערב, כך שיתפזר היטב במשך הלילה ויופעל ביום.

התכשיר נע נמוך יחסית, ולכן יש חשיבות רבה לקבלת כיסוי אחיד של העשבייה ולהקפדה על מינון מתאים בהתאם להוראות (לרוב עדיף מינון הגבוה מ-300 סמ"ק/ד').

התכשיר פוגע באברים הירוקים של הצמח, כך שניתן לרסס בסמוך לגזעים של עצים בוגרים, אך בשתילים יש לוודא שרקמת הגזע מוגנת בשרוול בזמן הריסוס. קיימת חשיבות לשימוש במשטחים לשיפור היעילות, לפי הרשום בתווית.

קבוצה E

Flumioxazin (סטרייק)

קוטל עשבים חד-שנתיים ורב-שנתיים הפועל במהירות וביעילות על ידי ייבוש העלווה. סטרייק נקלט בחלקים הירוקים של העשב וגורם להחמה, לנבילה ולייבוש של הצמח. ניתן להבחין בסימפטומים כעבור 3-1 ימים מהריסוס. מומלץ לשלב עם ראונדאפ (גלייפוסט) ומשטח DX, כדי להגביר את יעילותו על עשבים קשי הדברה. פעילות הסטרייק למניעת הצצה, קצרה יותר באביב ובקיץ, וארוכה יותר בחורף.

Pyraflufen – ethyl (אקופרט)

נקלט ברקמות הצמח וגורם לנקרוזה בעלים ובגבעולים. שימוש בתכשיר זה במינון 45 סמ"ק/ד' משפר את ההדברה של גלייפוסט במטעים מהשנה השלישית. אין ליישם לאחר התנפחות פקעים.

Carfentazone ethyl (אור, אורורה)

קוטל עלווה של צמחים רחבי עלים ואינו מדביר דגניים. מומלץ לשלבו עם גלייפוסט. יעיל נגד ירבוז למיניו בשלב הנביטה. מורשה מהשנה השלישית לנטיעה. החומר רחיף מאוד ופוגע בעלים ובפקעים במצב ערות; אין ליישמו לאחר ההתעוררות. יש לשים לב לחלקות חקלאיות שכנות, למניעת הינזקותן כתוצאה מהשימוש בחומר.

Saflufenacil (היט)

קוטל עשבים רחבי עלים. אינו מדביר דגניים. המינון המומלץ הוא 3.5 גרם/ד'. חובה לשלבו עם גלייפוסט ושטח 90. מורשה מהשנה הראשונה לנטיעה. התכשיר בעל פעילות שאריתית קצרת טווח, התלויה בכמות הגשם. התכשיר בעל לחץ אדים נמוך, ולכן סכנת ההתאדות שלו נמוכה מאוד. ניתן לרסס על עשבים רעים עד גובה של 25 ס"מ. התכשיר בעל פעילות סיסטמית (פלואמית וקסילמית). מורשה בהדרים, זית, אפרסמון, שקד, תפוח, אגס ורימון.

קוטלי דגניים (דגנול, ליאופרד, סלקט סופר, חץ סופר, פוקוס אולטרא, אג'יל, פנטרה)

 • בטוחים מאוד לשימוש במטעים בכל הגילאים, מאחר שאינם פוגעים ברחבי עלים.
 • משתייכים לשתי קבוצות כימיות: DIM’s ו FOP’s, הפועלות על אותו אתר מטרה בצמח.

כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד, ואין על הכותבים אחריות בגין נזקים כלשהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן