יבול שיא
הרפת והחלב
צמחים חסכוניים במים

צמחים חסכוניים במים לגינות ובתים – הרשימה המלאה

19 דק' קריאה

שיתוף:

צמחים חסכוניים במים  גם עמידים להשקייה, בכתבה הקודמת דיברו על צמחים משביחי מים, "צמחים משביחי מים תפקידם להעביר חמצן מהאוויר לתוך בית השורשים בתוספת חומרים שונים, ומכאן הם מייצרים בית גידול מושלם למגוון גדול של מיקרו אורגניזמים. המיקרואורגניזמים הם אלו שעושים את פעולת הפרוק של גורמי המחלות והרעלים" הפעם נפרסם רשימת צמחים חסכוניים במים. תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

 

שם הצמח החסכני במים צורת חיים של צמח משביח המים כמות השקיית הצמח עוד מידע אודות הצמח החסכני במים
אבליה גדולת-פרחים שיח תוספת של 200 מ"מ
אברון גדול-פרחים שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ
אגבה אמריקנית עשבוני; סוקולנט ללא תוספת מים בבגרות
אגבה אמריקנית 'מגוון' עשבוני; סוקולנט ללא תוספת מים בבגרות
אגון גמיש עץ תוספת של 200 מ"מ
אגס סורי עץ תוספת של 200 מ"מ
אגפנתוס אפריקני גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
אדר סורי עץ תוספת של 200 מ"מ
אוג אובטה שיח תוספת של 200 מ"מ
אוג אזמלני עץ; שיח ללא תוספת מים בבגרות
אוג חרוק שיח ללא תוספת מים בבגרות
אוג לבן שיח תוספת של 200 מ"מ
אוג תמים שיח ללא תוספת מים בבגרות
אוזן-ארי אפריקנית בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
אוכם אמתי בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
אורן ארוך עלים עץ תוספת של 200 מ"מ
אורן החוף עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן הצנובר (=אורן הגלעין) עץ ללא תוספת מים בבגרות
אורן ירושלים עץ ללא תוספת מים בבגרות
אורן מקרין עץ תוספת של 200 מ"מ
אורן קנרי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן קפריסאי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אותונית צהבה בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
אזדרכת מצויה עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אזוביון דגול שיח תוספת של 200 מ"מ
אזוביון משנן בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
אזוביון רפואי בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
אזן-דב כלאים עשבוני תוספת של 200 מ"מ
אחירתם החרש שיח ללא תוספת מים בבגרות
איזובית מצויה (=אזוב מצוי) בן-שיח ללא תוספת מים בבגרות
אילנתה בלוטית עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס אדם עץ תוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס אדם-מצנפת עץ; שיח ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפה עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפה 'גדול פירות' עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הטבעות עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הישימון עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס המקור עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הצוארון עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס וודוורד עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס ורד-קליפה עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חיוני עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חרוק שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס חרוק 'שונה עלים' עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס יפה-עלים עץ תוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס לימוני עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס למן עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס לנסדון שיח ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכסיף עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכתם עץ תוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס מסמרי עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס מעבה שיח; עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מריתי עץ ללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס עדין עץ תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס פרייס שיח תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס קרוס שיח תוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס שונה-עלים שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ
אירוס ארם-נהרים גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
אירוס גרמני גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
אירוס הדור גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
אירוס ספרדי גיאופיט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלביציה ורדה עץ תוספת של 200 מ"מ
אלביציה צהבה עץ תוספת של 100 מ"מ
אלה אטלנטית עץ ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה ארץ-ישראלית עץ; שיח ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה סינית עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלוי אמיתי עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אלוי נמוך עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אלוי סבוני עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אלוי עצי שיח; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אלוי ריסני מטפס; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אלון הגלעין עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון השעם עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון התבור עץ ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון התולע עץ תוספת של 100 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון מצוי עץ ללא תוספת מים בבגרות
אלון שסוע עץ תוספת של 200 מ"מ
אליוגינה הקיאית שיח תוספת של 200 מ"מ
אלמוגן רחב-עלים עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלמוגן שיחי שיח תוספת של 200 מ"מ
אלת המסטיק שיח ללא תוספת מים בבגרות
אמריליס יפהפה גיאופיט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אספרג מגלי מטפס; שיח תוספת של 200 מ"מ
אפטניה לבובה עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
אפטניה מוארכת עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
ארז אטלנטי עץ תוספת של 200 מ"מ
ארז הימלאי עץ תוספת של 200 מ"מ
אריתאה קוצנית עץ; דקל תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשחר רחב-עלים שיח תוספת של 100 מ"מ
אשל 'מאפו' שיח תוספת של 100 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל החוף עץ ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל הפרקים עץ ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוגנויליאה חלקה שיח; מטפס תוספת של 100 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בודליה מדגסקרית (=בודליה מלגשית) שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוהיניה לבידה עץ תוספת של 200 מ"מ
בוהיניה מגוונת עץ תוספת של 200 מ"מ
בוהיניית קרון (=ליסיפילון) שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ
בוטיה דרומית דקל תוספת של 200 מ"מ
בולבין שיחני עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
בולוסנתוס נאה עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בומבק הדי עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוקיצה קטנת-עלים (=אולמוס קטן-עלים) עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בורסרה אינדזינה עץ תוספת של 100 מ"מ
בורסרה קטנת-עלים שיח תוספת של 100 מ"מ
בן-ברוש לילנד עץ תוספת של 200 מ"מ
בן-ברוש לילנד 'זהב' עץ תוספת של 200 מ"מ
בן-חצב יקינתוני גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
בן-עזרר דלקורי שיח תוספת של 200 מ"מ
בן-עזרר סוככני שיח תוספת של 200 מ"מ
בן אלוי קטן-פרחים עשבוני תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
בנקסיה תמימת-עלה עץ תוספת של 100 מ"מ
בקריס הכדורים בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
בר-זית בינוני שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברברית יפנית 'ארגמני' שיח תוספת של 200 מ"מ
ברוש אטלנטי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש אריזוני עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש גדול פירות עץ תוספת של 200 מ"מ
ברוש מצוי, זנים שונים עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש משונץ עץ תוספת של 200 מ"מ
ברוש פורטוגלי עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש קרח עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ברזילי הדור שיח תוספת של 200 מ"מ
ברזילי נאה, זנים שונים שיח תוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון אדרי עץ תוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון אוסטרלי עץ תוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון גרגור עץ ללא תוספת מים בבגרות
ברכיכיטון דו-גוני עץ תוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון הסלעים עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברכיכיטון צפצפתי עץ ללא תוספת מים בבגרות
בת-קלה אתיופית גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
גאורה קפחת עשבוני תוספת של 200 מ"מ
גוניים מגובבים שיח תוספת של 200 מ"מ
גלדיצ'יה תלת-קוצית 'ללא קוצים' עץ תוספת של 100 מ"מ
גלניה שטוחה בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
געדה כרתית שיח תוספת של 100 מ"מ
געדה מפושקת בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
געדה מצויה בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
גפן היין שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
גרויליאה זיתית שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה 'ג'ו-מיסון' שיח תוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'ג'ינג'ין-ג'ם' שיח תוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-קונסטנס' תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-רונדו' תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'קלירויו-דוד' שיח תוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'רובין-גורדון' שיח תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה ארנית שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה זיתנית שיח ללא תוספת מים בבגרות
גרוליאה חסונה עץ תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה כפופת-אונה שיח תוספת של 100 מ"מ
גרוליאה לבנת-פרחים שיח תוספת של 100 מ"מ
גרוליאה קהת-עלים שיח תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה קצרת-שבולים שיח ללא תוספת מים בבגרות
גרוליאת בנקס עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ
גרוליאת רוזמרין שיח תוספת של 200 מ"מ
גרוליאת תלמן שיח תוספת של 100 מ"מ
דבוקית מעוצה שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה דביקה שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה דביקה 'ארגמני' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה צרה שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דק-פרי זן "אנגוסטטה" שיח תוספת של 200 מ"מ
דק-פרי זקוף שיח תוספת של 200 מ"מ
דק-פרי מכונף שיח תוספת של 200 מ"מ
דרקונית קנרית עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הברנתוס חסון גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
הדס מצוי 'טיפוסי' (שחור פירות) שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הטרומלס קטלבי שיח תוספת של 200 מ"מ
הקיאה אדומת-שבולים שיח תוספת של 200 מ"מ
הקיאה ערנית שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הקיאת ויקטוריה עץ תוספת של 200 מ"מ
הרדוף הנחלים שיח תוספת של 100 מ"מ
הרדוף נחלים 'ננסי' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
וינקה גדולה עשבוני תוספת של 200 מ"מ
וסטרינגיה שיחנית שיח תוספת של 200 מ"מ
וסטרינגיה שיחנית 'כחול' שיח תוספת של 200 מ"מ
ורד הכלב שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ושינגטוניה חוטית דקל תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ושינגטוניה חסונה דקל תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זיפנוצה מחוספסת עשבוני תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זית אירופי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זלזלת מנצה מטפס תוספת של 200 מ"מ
זקינית דוקרנית (ז'קיניה) שיח תוספת של 200 מ"מ
חבושית דמר ("כפר-הנשיא") שיח תוספת של 200 מ"מ
חבושית לבידה שיח תוספת של 200 מ"מ
חבושית נלחצת שיח תוספת של 200 מ"מ
חבושית פרנשט שיח תוספת של 200 מ"מ
חבצלת החוף גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
חד-אבקן אדם עשבוני תוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק יפה שיח תוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק רעיל שיח תוספת של 200 מ"מ
חטמית זיפנית עשבוני תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חלבלוב אנטיסיפיליטיקה שיח ללא תוספת מים בבגרות
חלבלוב קוצני שיח; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
חלבלוב רתמי עץ; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חמציץ ורוד עשבוני תוספת של 200 מ"מ
חצב מצוי גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
חרוב מצוי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חרציתן מאפיר שיח תוספת של 200 מ"מ
טבבויית איפה עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
טטרקליניס מפריק שיח ללא תוספת מים בבגרות
טיון בשרני שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טלמון ריסני (דרוסנתמון) סוקולנט; עשבוני תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טקומית הכף שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יוקה אלואית שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה סיבית שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה פילית שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ
ינבוט המסקיטו עץ ללא תוספת מים בבגרות
ינבוט לבן עץ ללא תוספת מים בבגרות יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יסמין גדול-פרחים שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ
יסמין נמוך שיח תוספת של 200 מ"מ
יסמין שיחני שיח תוספת של 200 מ"מ
יערה איטלקית מטפס תוספת של 200 מ"מ
יערה דו-גונית שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית אולדפילד (ארמופילה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
ישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת (ארמופילה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית משוננת (ארמופילה) שיח תוספת של 200 מ"מ
ישימונית ענפה (ארמופילה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
ישימונית תכולה (ארמופילה ) שיח תוספת של 200 מ"מ
כדן קטן-פרחים גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
כוריזיה בקבוקית עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כוריסיה הדורה עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כידונן גלילני (=סנסויריה גלילית ) סוקולנט; עשבוני תוספת של 100 מ"מ
כילופסיס סרגלי עץ; שיח תוספת של 100 מ"מ
כליל החרש עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כלנית מצויה גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
כמרופס נמוך דקל תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה אזונה שיח תוספת של 100 מ"מ
כסיה זקופת-אשכולות שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה מכנפת עץ תוספת של 200 מ"מ
כסיית האבוב עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כסיית החולות (=כסיה מדברית) שיח ללא תוספת מים בבגרות
כסיית סטורט שיח ללא תוספת מים בבגרות
כסמנתה אתיופית גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
כרבל לביד עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כתרון כחלחל שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון) שיח תוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון) שיח תוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני (ליקופילון ) שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבנה רפואי עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגונריית פטרסון עץ תוספת של 200 מ"מ
לגרסטרמיה גדולת-עלים עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגרסטרמיה הדית, זנים שונים עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לטם מרוני שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לטם שעיר שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ליסילומת תורנבר עץ ללא תוספת מים בבגרות
לנטנה ססגונית שיח תוספת של 200 מ"מ
לע-ארי גדול  (צורות וצבעים) עשבוני תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לענה חד-זרעית בן-שיח ללא תוספת מים בבגרות
לפטוספרמון חלק שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לפטוספרמון מכבדי (צבעים שונים) שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מאירית צוריתית (קוכיה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
מאירית צריפית (קוכיה) שיח ללא תוספת מים בבגרות
מגלון אפריקני עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מורינגה רותמית עץ תוספת של 100 מ"מ
מורן החרש שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מורן קרח שיח תוספת של 200 מ"מ
מיאופורון ביצני שיח תוספת של 200 מ"מ
מיאופורון מחדד שיח תוספת של 100 מ"מ
מיאופורון קטן-עלים, זנים שונים שיח תוספת של 100 מ"מ
מילה אריזונית 'חלק' עץ תוספת של 200 מ"מ
מילה סורית עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיריקה לבובה שיח תוספת של 200 מ"מ
מיש בונגה עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיש דרומי עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מכנף נאה עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלוח המטבעות שיח ללא תוספת מים בבגרות
מלוח קפח שיח ללא תוספת מים בבגרות
מלוחית הרגלה שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אדומה שיח תוספת של 100 מ"מ
מללויקה אזמלנית שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אזמלנית 'ננסי' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה ארוכת-כפתור שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה דקת-עלים עץ תוספת של 200 מ"מ
מללויקה דקת-קליפה עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבובה שיח תוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבידה שיח ללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחדדת שיח ללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחופה עץ; שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מחופה 'רבולושיין-גולד' עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מצומדת שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מתקלפת שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה סגלגלית שיח תוספת של 200 מ"מ
מללויקת היגל שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלפורה ארגמנית בן-שיח תוספת של 100 מ"מ
מקלורה זהבה עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרבה-חלב הדסי שיח תוספת של 200 מ"מ
מרוה משלשת שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרוה קנרית שיח תוספת של 200 מ"מ
מרות גרג שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נולינה מופשלת עץ תוספת של 200 מ"מ
נולינה קטנת-פירות עשבוני תוספת של 200 מ"מ
ננדינה תרבותית שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נץ-חלב דוביום גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
נץ -חלב ערבי גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
נציץ ורד סוקולנט; עשבוני תוספת של 200 מ"מ
נציץ כתום עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
נציץ לבן עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
נצנית אדמה עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
נצנית ענקית שיח; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
נר-לילה חופי בן-שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
נר-לילה נאה עשבוני תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נרקיס מצוי גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
נרקיס מצוי 'לבן' גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
נרקיס מצוי 'צהוב' גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
סביון מטפס מטפס תוספת של 200 מ"מ
סביון מלבין בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
סבל פלמטו דקל תוספת של 200 מ"מ
סהרון קשה-עלים שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
סופורה אמריקנית עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
סייפן התבואה גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
סינקרפיה ערנית עץ תוספת של 200 מ"מ
סיסם הודי עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
סקבולה עבת-עלים בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
עדעד עצי עשבוני תוספת של 200 מ"מ
עדעד קנרי עשבוני תוספת של 200 מ"מ
עוזרר אדום עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
עזרר קוצני שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ
עינן מסרקני שיח תוספת של 200 מ"מ
עירית גדולה גיאופיט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עפרית הכף שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
עץ-השמן המכסיף שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עץ-השמן המנקד שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עצבונית החרש בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
ער אציל עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער אדם עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער אפקי 'אנדורה קומפקטה' שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער אפקי 'בר-הרבור' שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער אפקי 'וילטוני' שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער ארזני שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער ברמודי עץ תוספת של 200 מ"מ
ערער המצוקים 'בלו הבן' עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יני עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יני 'גריי אאול' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער וירג'יני 'מנהטן בלו' עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יני 'סילבר ספרדר' שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער וירג'יני ,סקי רוקט' עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער מכנס שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ערער סביני שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער סיני שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'אובליסק' עץ תוספת של 200 מ"מ
ערער סיני 'גולד-קוסט' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'הטסי' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'משונץ" שיח תוספת של 200 מ"מ
ערער סיני 'ספרטאן' עץ תוספת של 100 מ"מ
ערער סיני 'פיצריאנה' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'פיצריאנה אוריאה' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'פיצריאנה גלאוקה' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני    'מינט ג'וליפ' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני     'אולד גולד' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער רובץ שיח תוספת של 200 מ"מ
פולובניית פורטון עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיג'ואה תרבותית שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ
פיגם מצוי בן-שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיטוספורום בר-זיתי עץ; שיח תוספת של 100 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום גלוני שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפני שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפני 'מגון' שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס בנגלי עץ תוספת של 200 מ"מ
פיקוס בנימינה עץ תוספת של 200 מ"מ
פיקוס השדרות עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמה עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמה 'אפריקאי' עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס התאנה עץ תוספת של 200 מ"מ
פיקוס חלוד עץ תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס מעוקם עץ תוספת של 200 מ"מ
פיקוס קדוש עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פירקנתה חרקרקה שיח תוספת של 200 מ"מ
פירקנתה צרת-עלים שיח תוספת של 200 מ"מ
פלפלון בכות עץ תוספת של 200 מ"מ
פלפלון דמוי-אלה עץ; שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פרובסקיה 'בלו ספייר' בן-שיח תוספת של 200 מ"מ
פרקינסוניה שיחנית עץ ללא תוספת מים בבגרות
פתילת-המדבר הגדולה שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צבר מצוי שיח; סוקולנט ללא תוספת מים בבגרות
צורית גבוהה עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צורית מאדימה עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
צורית מורגן עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ
ציטיסוס צר-עלים שיח תוספת של 100 מ"מ
צינית מקרינה שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ציצנית מסורית שיח; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צלקנית החרבות עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
צלקנית נאכלת עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
צמרר אפריקני שיח תוספת של 200 מ"מ
צרסידיפילון פרחוני עץ תוספת של 100 מ"מ
צתרה ורדה בן-שיח ללא תוספת מים בבגרות
קומברטון קטן-עלים שיח; מטפס תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קוסוניה משובלת עץ תוספת של 100 מ"מ
קורדילין דרומי עשבוני תוספת של 200 מ"מ
קורנית מקרקפת בן-שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה אשונה עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה דקיקה עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה מכחילה עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה שבטבטית עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב מצוי עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב משונן עץ תוספת של 200 מ"מ
קיגליה מנצה עץ תוספת של 100 מ"מ
קיינפוגוסיה הקיאית שיח תוספת של 100 מ"מ
קיסוס החרש מטפס תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קלותמנוס מרובע  (=ק. מחטני) שיח תוספת של 100 מ"מ
קליטריס כחלחל עץ תוספת של 200 מ"מ
קליטריס מיובל עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קליטריס פרייס עץ תוספת של 100 מ"מ
קלייניה זוחלת עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
קליסטמון 'הרקנס' שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון 'מוב-מיסט' שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון  'קינגס פארק' שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון אדם עץ; שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון אשון שיח תוספת של 100 מ"מ
קליסטמון הנצרים שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון הנצרים 'דוסון ריבר' שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון הנצרים 'קפטן קוק' שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון מנקד שיח תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון נאה עץ תוספת של 100 מ"מ
קליסטמון ערבתי שיח; עץ תוספת של 100 מ"מ
קליסטמון פולנד עץ תוספת של 100 מ"מ
קליסטמון תרוג שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ
קליסטמון תרוג 'אנדבר' שיח תוספת של 200 מ"מ
קלרודנדרון חלק שיח; מטפס תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קנאורון תלת-זרעי שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
קסילוסמת זלצמן שיח; עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קרינון ארוך-עלים תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קריסה  "גרין קרפט" שיח תוספת של 200 מ"מ
קריסה גדולת-פרחים, זנים שונים שיח תוספת של 200 מ"מ
קריתמון ימי רב-שנתי תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קרסולה מכסיפה סוקולנט; שיח תוספת של 200 מ"מ
קרסולה קשקשית עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
קרסולה רגלנית עשבוני; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ
רגלה גדולת-פרחים עשבוני; סוקולנט תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רגלנית אפריקנית שיח; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'גדול -עלים שיחי' שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'זוחל' שיח; סוקולנט תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוביניה בת השטה עץ תוספת של 200 מ"מ
רוסמרין רפואי שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'בלו גון' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'זוחל' שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רימון מצוי שיח תוספת של 100 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רימון מצוי 'ננסי' שיח תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רצוען שטוח  (הומלוקלדיון) שיח תוספת של 200 מ"מ
רקפת מצויה גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
רתם  המדבר שיח ללא תוספת מים בבגרות
שוטיה רחבת-עלים עץ תוספת של 200 מ"מ
שום גבוה גיאופיט ללא תוספת מים בבגרות
שושן ארך-פרחים גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
שושן צחור גיאופיט תוספת של 200 מ"מ
שזיף ליאוני עץ תוספת של 200 מ"מ
שטה ארכת-עלים עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה ארכת-עלים 'סופורי' עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה הקיאית שיח תוספת של 100 מ"מ
שטה הרדופית שיח תוספת של 200 מ"מ
שטה חד-קרנית עץ ללא תוספת מים בבגרות
שטה כחולת-כנף שיח תוספת של 200 מ"מ
שטה כחלחלה עץ; שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה לשונית שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה מחדדת שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה מחטנית שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה מעגלת שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה משתלשלת עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה נאה עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה נכרת עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה סכינית שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה סלילנית עץ ללא תוספת מים בבגרות
שטה ערבתית עץ ללא תוספת מים בבגרות
שטה צרת-עלים עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה רבת-פרחים עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה ריסנית עץ ללא תוספת מים בבגרות
שטה רכה עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'מלבין' עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'רך' עץ תוספת של 100 מ"מ
שטה שחורת-עצה עץ תוספת של 200 מ"מ
שטה שרועה שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטה שרועה שיח ללא תוספת מים בבגרות
שטת ביילי עץ תוספת של 200 מ"מ
שטת ביילי 'מאדים' עץ תוספת של 200 מ"מ
שטת הוויט עץ תוספת של 200 מ"מ
שטת החוף שיח תוספת של 100 מ"מ
שטת המולגה עץ ללא תוספת מים בבגרות
שטת לודרי עץ תוספת של 100 מ"מ
שיזף מצוי עץ ללא תוספת מים בבגרות
שיח-אברהם מצוי שיח תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שיטת הסוכך עץ ללא תוספת מים בבגרות
שלהבית דביקה שיח תוספת של 100 מ"מ
שקד מצוי עץ תוספת של 100 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תבטיה הרדופית שיח תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תויה מזרחית עץ; שיח תוספת של 100 מ"מ
תויה מזרחית 'זהוב ננסי' שיח תוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית 'ננסי' שיח תוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית 'ננסית' עץ תוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית צריפית 'זהובה' עץ תוספת של 200 מ"מ
תות לבן עץ תוספת של 200 מ"מ ניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תות שחור עץ תוספת של 200 מ"מ
תלת-כנף החולות עץ תוספת של 100 מ"מ
תלת-כנף צריפי עץ תוספת של 100 מ"מ
תמר מצוי דקל תוספת של 200 מ"מ
תמר קנרי דקל תוספת של 200 מ"מ יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים

הצומח בארץ מתאפיין בגיוון רב עקב ריבוי אזורי האקלים השונים של ארץ ישראל. החל מההאזור האירנו-טורני המאפיין את צפון ישראל וכלה באקלים המדברי של הנגב. צורות הצומח הנפוצות בארץ ישראל הם החורש הים-תיכוני, הבתה והגריגה. העצים האופייניים לארץ ישראל הם הזית, האלון, האלה, התאנה, החרוב והשיטה. בארץ ישראל מספר עצים עתיקים, שנשמרו הודות לפולחן מקומות וקברים קדושים וכן חקלאות מצד תושבי הארץ לאורך ההיסטוריה. עם הקמת מדינת ישראל החלה קרן קיימת לישראל בנטיעת יערות רבים, רובם הם יערות מחטניים.

בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל שבמנהל המחקר החקלאי- מרכז וולקני הממוקם בקריה החקלאית בבית דגן הוא הכספת של צמחי ארץ ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
במהלך התערוכה שתתקיים בתאריכים 24 ו-25 באוקטובר במעיין חרוד תחשוף החברה דיסקוס חדש (CERTOS) ומזרעת שטח חדשה (Cirrus 6003-2) – שניהם מתוצרת AMAZONE * כמו כן יוצגו כלים רבים מתוצרת AMAZONE ו-KRONE חברת "אחים
5 דק' קריאה
דברי שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר, בפגישה שהתקיימה עם חברי שולחנות המגדלים של ענף הפירות במועצת הצמחים *תמונה ראשית:מימין: איציק שניידר, אבי דיכטר, רני בר-נס. צילום: מועצת הצמחים "אין מדינת ישראל בלי חקלאות, ואין
2 דק' קריאה
*תמונה ראשית: שחקני קופה ראשית אמיר שורוש, קרן מור ודב נבון – לצד גיורא מרום (שני מימין). צילום: הילה אייזינגר ענף החקלאות מרחיב גבולותיו והשער למדינות העולם נפתח ומזמין שיתופי פעולה פורצי דרך בתחום.
< 1 דק' קריאה
שותפי הפיתוח: מיטב מאור – מיכון וטכנולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ צפריר גרינהוט – אגרואקולוגיה, ענפי שירות וסביבה חקלאית, שה"מ רפי רגב – המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני אייל כנען, תום דהן, עמרי
2 דק' קריאה
שיטה כחלחלה, חמציץ נטוי, טיונית החולות, לנטנה ססגונית, קיקיון מצוי ואמברוזיה מכונפת. אלה אינם קודים להזניק בעת חירום יחידות צבאיות. אלה מקצת מהמינים הפולשים המזיקים ביותר שקמו למדינת ישראל ולחקלאות בפרט בעשרות השנים האחרונות. ד"ר
2 דק' קריאה
משלחת ישראלית בהובלת שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, ביקרה באוזבקיסטן ובאזרבייג'ן שבמערב אסיה. הביקור נועד להעמקת היחסים בין ישראל למדינות, ולקידום פרויקט "Treat The Wheat" – פרויקט לגידול חיטה שנועד להרחיב את אפשרויות ייבוא
2 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן