יבול שיא
הרפת והחלב
צמחים חסכוניים במים

צמחים חסכוניים במים לגינות ובתים – הרשימה המלאה

19 דק' קריאה

שיתוף:

צמחים חסכוניים במים  גם עמידים להשקייה, בכתבה הקודמת דיברו על צמחים משביחי מים, "צמחים משביחי מים תפקידם להעביר חמצן מהאוויר לתוך בית השורשים בתוספת חומרים שונים, ומכאן הם מייצרים בית גידול מושלם למגוון גדול של מיקרו אורגניזמים. המיקרואורגניזמים הם אלו שעושים את פעולת הפרוק של גורמי המחלות והרעלים" הפעם נפרסם רשימת צמחים חסכוניים במים. תוספת מים- הכוונה לתוספת מים בעונה היבשה באזורים שמעל 250 מ"מ גשם בשנה. באזורי הנגב והערבה ממשיכים להשקות רגיל.​

 

שם הצמח החסכני במיםצורת חיים של צמח משביח המיםכמות השקיית הצמחעוד מידע אודות הצמח החסכני במים
אבליה גדולת-פרחיםשיחתוספת של 200 מ"מ
אברון גדול-פרחיםשיח; מטפסתוספת של 200 מ"מ
אגבה אמריקניתעשבוני; סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגבה אמריקנית 'מגוון'עשבוני; סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
אגון גמישעץתוספת של 200 מ"מ
אגס סוריעץתוספת של 200 מ"מ
אגפנתוס אפריקניגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אדר סוריעץתוספת של 200 מ"מ
אוג אובטהשיחתוספת של 200 מ"מ
אוג אזמלניעץ; שיחללא תוספת מים בבגרות
אוג חרוקשיחללא תוספת מים בבגרות
אוג לבןשיחתוספת של 200 מ"מ
אוג תמיםשיחללא תוספת מים בבגרות
אוזן-ארי אפריקניתבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אוכם אמתיבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
אורן ארוך עליםעץתוספת של 200 מ"מ
אורן החוףעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן הצנובר (=אורן הגלעין)עץללא תוספת מים בבגרות
אורן ירושליםעץללא תוספת מים בבגרות
אורן מקריןעץתוספת של 200 מ"מ
אורן קנריעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אורן קפריסאיעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אותונית צהבהבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזדרכת מצויהעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אזוביון דגולשיחתוספת של 200 מ"מ
אזוביון משנןבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזוביון רפואיבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
אזן-דב כלאיםעשבוניתוספת של 200 מ"מ
אחירתם החרששיחללא תוספת מים בבגרות
איזובית מצויה (=אזוב מצוי)בן-שיחללא תוספת מים בבגרות
אילנתה בלוטיתעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס אדםעץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס אדם-מצנפתעץ; שיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפהעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס בהיר-קליפה 'גדול פירות'עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הטבעותעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הישימוןעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס המקורעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס הצוארוןעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס וודוורדעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס ורד-קליפהעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חיוניעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס חרוקשיח; עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס חרוק 'שונה עלים'עץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס יפה-עליםעץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס לימוניעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס למןעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס לנסדוןשיחללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכסיףעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מכתםעץתוספת של 200 מ"מ
איקלפטוס מסמריעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס מעבהשיח; עץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס מריתיעץללא תוספת מים בבגרות
איקלפטוס עדיןעץתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס פרייסשיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס קרוסשיחתוספת של 100 מ"מ
איקלפטוס שונה-עליםשיח; עץתוספת של 200 מ"מ
אירוס ארם-נהריםגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס גרמניגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
אירוס הדורגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
אירוס ספרדיגיאופיטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלביציה ורדהעץתוספת של 200 מ"מ
אלביציה צהבהעץתוספת של 100 מ"מ
אלה אטלנטיתעץללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה ארץ-ישראליתעץ; שיחללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלה סיניתעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלוי אמיתיעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי נמוךעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי סבוניעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי עצישיח; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלוי ריסנימטפס; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אלון הגלעיןעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון השעםעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אלון התבורעץללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון התולעעץתוספת של 100 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלון מצויעץללא תוספת מים בבגרות
אלון שסועעץתוספת של 200 מ"מ
אליוגינה הקיאיתשיחתוספת של 200 מ"מ
אלמוגן רחב-עליםעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אלמוגן שיחישיחתוספת של 200 מ"מ
אלת המסטיקשיחללא תוספת מים בבגרות
אמריליס יפהפהגיאופיטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
אספרג מגלימטפס; שיחתוספת של 200 מ"מ
אפטניה לבובהעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
אפטניה מוארכתעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
ארז אטלנטיעץתוספת של 200 מ"מ
ארז הימלאיעץתוספת של 200 מ"מ
אריתאה קוצניתעץ; דקלתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשחר רחב-עליםשיחתוספת של 100 מ"מ
אשל 'מאפו'שיחתוספת של 100 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל החוףעץללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
אשל הפרקיםעץללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוגנויליאה חלקהשיח; מטפסתוספת של 100 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בודליה מדגסקרית (=בודליה מלגשית)שיח; מטפסתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוהיניה לבידהעץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניה מגוונתעץתוספת של 200 מ"מ
בוהיניית קרון (=ליסיפילון)שיח; עץתוספת של 200 מ"מ
בוטיה דרומיתדקלתוספת של 200 מ"מ
בולבין שיחניעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
בולוסנתוס נאהעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בומבק הדיעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בוקיצה קטנת-עלים (=אולמוס קטן-עלים)עץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
בורסרה אינדזינהעץתוספת של 100 מ"מ
בורסרה קטנת-עליםשיחתוספת של 100 מ"מ
בן-ברוש לילנדעץתוספת של 200 מ"מ
בן-ברוש לילנד 'זהב'עץתוספת של 200 מ"מ
בן-חצב יקינתוניגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
בן-עזרר דלקורישיחתוספת של 200 מ"מ
בן-עזרר סוככנישיחתוספת של 200 מ"מ
בן אלוי קטן-פרחיםעשבוניתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
בנקסיה תמימת-עלהעץתוספת של 100 מ"מ
בקריס הכדוריםבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
בר-זית בינונישיח; עץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברברית יפנית 'ארגמני'שיחתוספת של 200 מ"מ
ברוש אטלנטיעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש אריזוניעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש גדול פירותעץתוספת של 200 מ"מ
ברוש מצוי, זנים שוניםעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש משונץעץתוספת של 200 מ"מ
ברוש פורטוגליעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברוש קרחעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ברזילי הדורשיחתוספת של 200 מ"מ
ברזילי נאה, זנים שוניםשיחתוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון אדריעץתוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון אוסטרליעץתוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון גרגורעץללא תוספת מים בבגרות
ברכיכיטון דו-גוניעץתוספת של 200 מ"מ
ברכיכיטון הסלעיםעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ברכיכיטון צפצפתיעץללא תוספת מים בבגרות
בת-קלה אתיופיתגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
גאורה קפחתעשבוניתוספת של 200 מ"מ
גוניים מגובביםשיחתוספת של 200 מ"מ
גלדיצ'יה תלת-קוצית 'ללא קוצים'עץתוספת של 100 מ"מ
גלניה שטוחהבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
געדה כרתיתשיחתוספת של 100 מ"מ
געדה מפושקתבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
געדה מצויהבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
גפן הייןשיח; מטפסתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
גרויליאה זיתיתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה 'ג'ו-מיסון'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'ג'ינג'ין-ג'ם'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-קונסטנס'תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'פורינדה-רונדו'תוספת של 200 מ"מ
גרוליאה 'קלירויו-דוד'שיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה 'רובין-גורדון'שיחתוספת של 200 מ"מ
גרוליאה ארניתשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
גרוליאה זיתניתשיחללא תוספת מים בבגרות
גרוליאה חסונהעץתוספת של 200 מ"מ
גרוליאה כפופת-אונהשיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה לבנת-פרחיםשיחתוספת של 100 מ"מ
גרוליאה קהת-עליםשיחתוספת של 200 מ"מ
גרוליאה קצרת-שבוליםשיחללא תוספת מים בבגרות
גרוליאת בנקסעץ; שיחתוספת של 200 מ"מ
גרוליאת רוזמריןשיחתוספת של 200 מ"מ
גרוליאת תלמןשיחתוספת של 100 מ"מ
דבוקית מעוצהשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה דביקהשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה דביקה 'ארגמני'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דודונאה צרהשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
דק-פרי זן "אנגוסטטה"שיחתוספת של 200 מ"מ
דק-פרי זקוףשיחתוספת של 200 מ"מ
דק-פרי מכונףשיחתוספת של 200 מ"מ
דרקונית קנריתעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הברנתוס חסוןגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
הדס מצוי 'טיפוסי' (שחור פירות)שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הטרומלס קטלבישיחתוספת של 200 מ"מ
הקיאה אדומת-שבוליםשיחתוספת של 200 מ"מ
הקיאה ערניתשיח; עץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
הקיאת ויקטוריהעץתוספת של 200 מ"מ
הרדוף הנחליםשיחתוספת של 100 מ"מ
הרדוף נחלים 'ננסי'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
וינקה גדולהעשבוניתוספת של 200 מ"מ
וסטרינגיה שיחניתשיחתוספת של 200 מ"מ
וסטרינגיה שיחנית 'כחול'שיחתוספת של 200 מ"מ
ורד הכלבשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ושינגטוניה חוטיתדקלתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ושינגטוניה חסונהדקלתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זיפנוצה מחוספסתעשבוניתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זית אירופיעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
זלזלת מנצהמטפסתוספת של 200 מ"מ
זקינית דוקרנית (ז'קיניה)שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית דמר ("כפר-הנשיא")שיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית לבידהשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית נלחצתשיחתוספת של 200 מ"מ
חבושית פרנשטשיחתוספת של 200 מ"מ
חבצלת החוףגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חד-אבקן אדםעשבוניתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק יפהשיחתוספת של 200 מ"מ
חד-מאבק רעילשיחתוספת של 200 מ"מ
חטמית זיפניתעשבוניתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חלבלוב אנטיסיפיליטיקהשיחללא תוספת מים בבגרות
חלבלוב קוצנישיח; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
חלבלוב רתמיעץ; סוקולנטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חמציץ ורודעשבוניתוספת של 200 מ"מ
חצב מצויגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
חרוב מצויעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
חרציתן מאפירשיחתוספת של 200 מ"מ
טבבויית איפהעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
טטרקליניס מפריקשיחללא תוספת מים בבגרות
טיון בשרנישיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טלמון ריסני (דרוסנתמון)סוקולנט; עשבוניתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
טקומית הכףשיח; מטפסתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יוקה אלואיתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה סיביתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
יוקה פיליתשיח; עץתוספת של 100 מ"מ
ינבוט המסקיטועץללא תוספת מים בבגרות
ינבוט לבןעץללא תוספת מים בבגרותיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
יסמין גדול-פרחיםשיח; מטפסתוספת של 200 מ"מ
יסמין נמוךשיחתוספת של 200 מ"מ
יסמין שיחנישיחתוספת של 200 מ"מ
יערה איטלקיתמטפסתוספת של 200 מ"מ
יערה דו-גוניתשיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית אולדפילד (ארמופילה)שיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית חלקה 'כתום'(ארמופילה)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'סילבר' (ארמופילה)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית חלקה 'צהוב' (ארמופילה)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת 'ורוד' (ארמופילה)שיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מוכתמת 'שרוע' (ארמופילה)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית מוכתמת (ארמופילה)שיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית מסורית (ארמופילה כפולת-שינון)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית משוננת (ארמופילה)שיחתוספת של 200 מ"מ
ישימונית ענפה (ארמופילה)שיחללא תוספת מים בבגרות
ישימונית תכולה (ארמופילה )שיחתוספת של 200 מ"מ
כדן קטן-פרחיםגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כוריזיה בקבוקיתעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כוריסיה הדורהעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כידונן גלילני (=סנסויריה גלילית )סוקולנט; עשבוניתוספת של 100 מ"מ
כילופסיס סרגליעץ; שיחתוספת של 100 מ"מ
כליל החרשעץ; שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כלנית מצויהגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כמרופס נמוךדקלתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה אזונהשיחתוספת של 100 מ"מ
כסיה זקופת-אשכולותשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
כסיה מכנפתעץתוספת של 200 מ"מ
כסיית האבובעץ; שיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כסיית החולות (=כסיה מדברית)שיחללא תוספת מים בבגרות
כסיית סטורטשיחללא תוספת מים בבגרות
כסמנתה אתיופיתגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
כרבל לבידעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
כתרון כחלחלשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'(ליקופילון)שיחתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'(ליקופילון)שיחתוספת של 100 מ"מ
לבן-עלה שיחני (ליקופילון )שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לבנה רפואיעץ; שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע, יש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגונריית פטרסוןעץתוספת של 200 מ"מ
לגרסטרמיה גדולת-עליםעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לגרסטרמיה הדית, זנים שוניםעץ; שיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
לטם מרונישיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לטם שעירשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ליסילומת תורנברעץללא תוספת מים בבגרות
לנטנה ססגוניתשיחתוספת של 200 מ"מ
לע-ארי גדול  (צורות וצבעים)עשבוניתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לענה חד-זרעיתבן-שיחללא תוספת מים בבגרות
לפטוספרמון חלקשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
לפטוספרמון מכבדי (צבעים שונים)שיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מאירית צוריתית (קוכיה)שיחללא תוספת מים בבגרות
מאירית צריפית (קוכיה)שיחללא תוספת מים בבגרות
מגלון אפריקניעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מורינגה רותמיתעץתוספת של 100 מ"מ
מורן החרששיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מורן קרחשיחתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון ביצנישיחתוספת של 200 מ"מ
מיאופורון מחדדשיחתוספת של 100 מ"מ
מיאופורון קטן-עלים, זנים שוניםשיחתוספת של 100 מ"מ
מילה אריזונית 'חלק'עץתוספת של 200 מ"מ
מילה סוריתעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיריקה לבובהשיחתוספת של 200 מ"מ
מיש בונגהעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
מיש דרומיעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מכנף נאהעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלוח המטבעותשיחללא תוספת מים בבגרות
מלוח קפחשיחללא תוספת מים בבגרות
מלוחית הרגלהשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אדומהשיחתוספת של 100 מ"מ
מללויקה אזמלניתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה אזמלנית 'ננסי'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה ארוכת-כפתורשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה דקת-עליםעץתוספת של 200 מ"מ
מללויקה דקת-קליפהעץ; שיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבובהשיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקה לבידהשיחללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחדדתשיחללא תוספת מים בבגרות
מללויקה מחופהעץ; שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מחופה 'רבולושיין-גולד'עץ; שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מצומדתשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה מתקלפתשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מללויקה סגלגליתשיחתוספת של 200 מ"מ
מללויקת היגלשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מלפורה ארגמניתבן-שיחתוספת של 100 מ"מ
מקלורה זהבהעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרבה-חלב הדסישיחתוספת של 200 מ"מ
מרוה משלשתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
מרוה קנריתשיחתוספת של 200 מ"מ
מרות גרגשיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נולינה מופשלתעץתוספת של 200 מ"מ
נולינה קטנת-פירותעשבוניתוספת של 200 מ"מ
ננדינה תרבותיתשיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נץ-חלב דוביוםגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
נץ -חלב ערביגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
נציץ ורדסוקולנט; עשבוניתוספת של 200 מ"מ
נציץ כתוםעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
נציץ לבןעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
נצנית אדמהעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
נצנית ענקיתשיח; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
נר-לילה חופיבן-שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
נר-לילה נאהעשבוניתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
נרקיס מצויגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
נרקיס מצוי 'לבן'גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
נרקיס מצוי 'צהוב'גיאופיטתוספת של 200 מ"מ
סביון מטפסמטפסתוספת של 200 מ"מ
סביון מלביןבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
סבל פלמטודקלתוספת של 200 מ"מ
סהרון קשה-עליםשיח; עץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
סופורה אמריקניתעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
סייפן התבואהגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
סינקרפיה ערניתעץתוספת של 200 מ"מ
סיסם הודיעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
סקבולה עבת-עליםבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
עדעד עציעשבוניתוספת של 200 מ"מ
עדעד קנריעשבוניתוספת של 200 מ"מ
עוזרר אדוםעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
עזרר קוצנישיח; עץתוספת של 100 מ"מ
עינן מסרקנישיחתוספת של 200 מ"מ
עירית גדולהגיאופיטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עפרית הכףשיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
עץ-השמן המכסיףשיח; עץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עץ-השמן המנקדשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
עצבונית החרשבן-שיחתוספת של 200 מ"מ
ער אצילעץ; שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער אדםעץתוספת של 100 מ"מ
ערער אפקי 'אנדורה קומפקטה'שיחתוספת של 200 מ"מ
ערער אפקי 'בר-הרבור'שיחתוספת של 200 מ"מ
ערער אפקי 'וילטוני'שיחתוספת של 200 מ"מ
ערער ארזנישיח; עץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער ברמודיעץתוספת של 200 מ"מ
ערער המצוקים 'בלו הבן'עץתוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יניעץתוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יני 'גריי אאול'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער וירג'יני 'מנהטן בלו'עץתוספת של 100 מ"מ
ערער וירג'יני 'סילבר ספרדר'שיחתוספת של 200 מ"מ
ערער וירג'יני ,סקי רוקט'עץתוספת של 100 מ"מ
ערער מכנסשיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ערער סבינישיחתוספת של 200 מ"מ
ערער סינישיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'אובליסק'עץתוספת של 200 מ"מ
ערער סיני 'גולד-קוסט'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'הטסי'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'משונץ"שיחתוספת של 200 מ"מ
ערער סיני 'ספרטאן'עץתוספת של 100 מ"מ
ערער סיני 'פיצריאנה'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'פיצריאנה אוריאה'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני 'פיצריאנה גלאוקה'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני    'מינט ג'וליפ'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער סיני     'אולד גולד'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
ערער רובץשיחתוספת של 200 מ"מ
פולובניית פורטוןעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיג'ואה תרבותיתשיח; עץתוספת של 200 מ"מ
פיגם מצויבן-שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיטוספורום בר-זיתיעץ; שיחתוספת של 100 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום גלונישיח; עץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפנישיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיטוספורום יפני 'מגון'שיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס בנגליעץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס בנימינהעץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס השדרותעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמהעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס השקמה 'אפריקאי'עץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פיקוס התאנהעץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס חלודעץתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
פיקוס מעוקםעץתוספת של 200 מ"מ
פיקוס קדושעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פירקנתה חרקרקהשיחתוספת של 200 מ"מ
פירקנתה צרת-עליםשיחתוספת של 200 מ"מ
פלפלון בכותעץתוספת של 200 מ"מ
פלפלון דמוי-אלהעץ; שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
פרובסקיה 'בלו ספייר'בן-שיחתוספת של 200 מ"מ
פרקינסוניה שיחניתעץללא תוספת מים בבגרות
פתילת-המדבר הגדולהשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צבר מצוישיח; סוקולנטללא תוספת מים בבגרות
צורית גבוההעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צורית מאדימהעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
צורית מורגןעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מ
ציטיסוס צר-עליםשיחתוספת של 100 מ"מ
צינית מקרינהשיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
ציצנית מסוריתשיח; סוקולנטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
צלקנית החרבותעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
צלקנית נאכלתעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
צמרר אפריקנישיחתוספת של 200 מ"מ
צרסידיפילון פרחוניעץתוספת של 100 מ"מ
צתרה ורדהבן-שיחללא תוספת מים בבגרות
קומברטון קטן-עליםשיח; מטפסתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קוסוניה משובלתעץתוספת של 100 מ"מ
קורדילין דרומיעשבוניתוספת של 200 מ"מ
קורנית מקרקפתבן-שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה אשונהעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה דקיקהעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה מכחילהעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קזוארינה שבטבטיתעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב מצויעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קטלב משונןעץתוספת של 200 מ"מ
קיגליה מנצהעץתוספת של 100 מ"מ
קיינפוגוסיה הקיאיתשיחתוספת של 100 מ"מ
קיסוס החרשמטפסתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קלותמנוס מרובע  (=ק. מחטני)שיחתוספת של 100 מ"מ
קליטריס כחלחלעץתוספת של 200 מ"מ
קליטריס מיובלעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קליטריס פרייסעץתוספת של 100 מ"מ
קלייניה זוחלתעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
קליסטמון 'הרקנס'שיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון 'מוב-מיסט'שיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון  'קינגס פארק'שיח; עץתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון אדםעץ; שיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון אשוןשיחתוספת של 100 מ"מ
קליסטמון הנצריםשיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון הנצרים 'דוסון ריבר'שיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון הנצרים 'קפטן קוק'שיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון מנקדשיחתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון נאהעץתוספת של 100 מ"מ
קליסטמון ערבתישיח; עץתוספת של 100 מ"מ
קליסטמון פולנדעץתוספת של 100 מ"מ
קליסטמון תרוגשיח; עץתוספת של 200 מ"מ
קליסטמון תרוג 'אנדבר'שיחתוספת של 200 מ"מ
קלרודנדרון חלקשיח; מטפסתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קנאורון תלת-זרעישיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
קסילוסמת זלצמןשיח; עץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קרינון ארוך-עליםתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קריסה  "גרין קרפט"שיחתוספת של 200 מ"מ
קריסה גדולת-פרחים, זנים שוניםשיחתוספת של 200 מ"מ
קריתמון ימירב-שנתיתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
קרסולה מכסיפהסוקולנט; שיחתוספת של 200 מ"מ
קרסולה קשקשיתעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
קרסולה רגלניתעשבוני; סוקולנטתוספת של 100 מ"מ
רגלה גדולת-פרחיםעשבוני; סוקולנטתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רגלנית אפריקניתשיח; סוקולנטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'גדול -עלים שיחי'שיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רגלנית אפריקנית 'זוחל'שיח; סוקולנטתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוביניה בת השטהעץתוספת של 200 מ"מ
רוסמרין רפואישיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'בלו גון'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רוסמרין רפואי 'זוחל'שיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
רימון מצוישיחתוספת של 100 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רימון מצוי 'ננסי'שיחתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים
רצוען שטוח  (הומלוקלדיון)שיחתוספת של 200 מ"מ
רקפת מצויהגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
רתם  המדברשיחללא תוספת מים בבגרות
שוטיה רחבת-עליםעץתוספת של 200 מ"מ
שום גבוהגיאופיטללא תוספת מים בבגרות
שושן ארך-פרחיםגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
שושן צחורגיאופיטתוספת של 200 מ"מ
שזיף ליאוניעץתוספת של 200 מ"מ
שטה ארכת-עליםעץתוספת של 100 מ"מ
שטה ארכת-עלים 'סופורי'עץתוספת של 100 מ"מ
שטה הקיאיתשיחתוספת של 100 מ"מ
שטה הרדופיתשיחתוספת של 200 מ"מ
שטה חד-קרניתעץללא תוספת מים בבגרות
שטה כחולת-כנףשיחתוספת של 200 מ"מ
שטה כחלחלהעץ; שיחללא תוספת מים בבגרות
שטה לשוניתשיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מחדדתשיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מחטניתשיחללא תוספת מים בבגרות
שטה מעגלתשיחללא תוספת מים בבגרות
שטה משתלשלתעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה נאהעץתוספת של 100 מ"מ
שטה נכרתעץתוספת של 100 מ"מ
שטה סכיניתשיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה סלילניתעץללא תוספת מים בבגרות
שטה ערבתיתעץללא תוספת מים בבגרות
שטה צרת-עליםעץתוספת של 100 מ"מ
שטה רבת-פרחיםעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שטה ריסניתעץללא תוספת מים בבגרות
שטה רכהעץתוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'מלבין'עץתוספת של 100 מ"מ
שטה רכה 'רך'עץתוספת של 100 מ"מ
שטה שחורת-עצהעץתוספת של 200 מ"מ
שטה שרועהשיחללא תוספת מים בבגרות
שטה שרועהשיחללא תוספת מים בבגרות
שטת בייליעץתוספת של 200 מ"מ
שטת ביילי 'מאדים'עץתוספת של 200 מ"מ
שטת הוויטעץתוספת של 200 מ"מ
שטת החוףשיחתוספת של 100 מ"מ
שטת המולגהעץללא תוספת מים בבגרות
שטת לודריעץתוספת של 100 מ"מ
שיזף מצויעץללא תוספת מים בבגרות
שיח-אברהם מצוישיחתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
שיטת הסוכךעץללא תוספת מים בבגרות
שלהבית דביקהשיחתוספת של 100 מ"מ
שקד מצויעץתוספת של 100 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תבטיה הרדופיתשיחתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תויה מזרחיתעץ; שיחתוספת של 100 מ"מ
תויה מזרחית 'זהוב ננסי'שיחתוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית 'ננסי'שיחתוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית 'ננסית'עץתוספת של 200 מ"מ
תויה מזרחית צריפית 'זהובה'עץתוספת של 200 מ"מ
תות לבןעץתוספת של 200 מ"מניתן להוריד דרגת השקיה אחת או יותר, מותנה בכמות המשקעים השנתית ובקרקע
תות שחורעץתוספת של 200 מ"מ
תלת-כנף החולותעץתוספת של 100 מ"מ
תלת-כנף צריפיעץתוספת של 100 מ"מ
תמר מצוידקלתוספת של 200 מ"מ
תמר קנרידקלתוספת של 200 מ"מיש להוסיף מים מעבר לדירוג, מותנה בקרקע ובמשקעים

הצומח בארץ מתאפיין בגיוון רב עקב ריבוי אזורי האקלים השונים של ארץ ישראל. החל מההאזור האירנו-טורני המאפיין את צפון ישראל וכלה באקלים המדברי של הנגב. צורות הצומח הנפוצות בארץ ישראל הם החורש הים-תיכוני, הבתה והגריגה. העצים האופייניים לארץ ישראל הם הזית, האלון, האלה, התאנה, החרוב והשיטה. בארץ ישראל מספר עצים עתיקים, שנשמרו הודות לפולחן מקומות וקברים קדושים וכן חקלאות מצד תושבי הארץ לאורך ההיסטוריה. עם הקמת מדינת ישראל החלה קרן קיימת לישראל בנטיעת יערות רבים, רובם הם יערות מחטניים.

בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל שבמנהל המחקר החקלאי- מרכז וולקני הממוקם בקריה החקלאית בבית דגן הוא הכספת של צמחי ארץ ישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מורן חג'בי, תושבת מושב יכיני וחברת הנהלת המועצה האזורית שער הנגב, מתארת את היכרותה עם ראש המועצה אופיר ליבשטיין, שיצא מביתו בכפר עזה עם נשק ונהרג בקרב מול המחבלים, בו נרצח גם בנו עידן
4 דק' קריאה
שר החקלאות, חה"כ אבי דיכטר, נפגש עם שר העבודה התאילנדי לצורך העמקת שיתופי פעולה בתחום החקלאות * השר דיכטר: "אחרי מאמצים בינלאומיים רבים אנחנו מקדמים היום בשורה נוספת לחקלאות הישראלית ולציבור החקלאים – עובדים
2 דק' קריאה
אמר מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה בצל המלחמה  מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח השתתף בכנס אלי הורוביץ לכלכלה וחברה בצל המלחמה,
2 דק' קריאה
כלים חקלאיים? אומנות מקומית? הרדיו הראשון? בכנס הארכיונאים דנו בשאלה מה חשוב להשאיר לדורות הבאים *תמונה ראשית: "מפת שבילי הזיכרון היישובי" תוביל את המבקר בין אובייקט אחד למשנהו. צילום: יובל דניאלי  לאחרונה הרצאתי בכנס
3 דק' קריאה
פירות הקיץ המתוקים מתחילים להיקטף תחת האיום מלבנון. על אף הרצון העז של החקלאים לקטוף את פרי עמלם, חלק מהתוצרת יירקב על העצים בשל המצב הביטחוני *תמונה ראשית: מטע דובדבנים בצפון רמת הגולן. ככל
5 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן