יבול שיא
הרפת והחלב
Screenshot 2023 06 26 123421

ריאיון החודש עם יפעת עובדיה-לוסקי, יו"ר קק"ל

4 דק' קריאה

שיתוף:

"קק"ל משקיעה עשרות מיליוני שקלים בכל שנה בפיתוח המו"פ החקלאי על פי תכנית עבודה של משרד החקלאות"

הקרן הקיימת לישראל פעילה שנים רבות בתמיכה ישירה בחקלאות ישראל ובין השאר בתקציב שנתי קבוע לשמונת יחידות המחקר והפיתוח החקלאי במדינה. ההיקף הכספי של התמיכה במו"פים אינו גבוה, בלשון המעטה, ולמעשה בסכומי כסף הצמודים לתמיכת משרד החקלאות ביחידות המחקר.

ב-6 בדצמבר 2022 בחר דירקטוריון קק"ל לראשונה באישה לעמוד בראש הארגון: יפעת עובדיה-לוסקי, שקודם המינוי הזה כיהנה בתפקיד ראש המחלקה לעברית ולתרבות בהסתדרות הציונית, והייתה לאורך ארבע שנים מנכ"לית הליכוד העולמי.

פנינו איפוא, ליושבת ראש החדשה של קק"ל וזימנו אותה לריאיון ראשון והיא נענתה ברצון.

מערכת "יבול שיא מודה לך על נכונותך להעניק ריאיון לירחון החקלאי המוביל בישראל. הירחון אוחז מדי חודש 96 עמודים ואף יותר ומופץ בדיוור ישיר ל-11,000 מנויים בקיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים וממסד חקלאי.

את ניצבת בראש אחד המוסדות החשובים של ישראל שמסייע שנים רבות לקידום חקלאות ישראל, בתקציב שנתי קבוע, בעיקר למען עתיד המחקר החקלאי. האם תמשיכי במדיניות הצבעים של קק"ל?

"ליבת העשייה שלנו מתבטאת כמובן גם בצבעי קק"ל המסמלים את מטרות הארגון. החום מסמל את כל ההשקעה של קק"ל בקרקע, רכישות הקרקע והכשרות קרקע לחקלאות ולהתיישבות. הירוק מסמל את היער וההשקעות ביער; אנחנו היערן הראשי של מדינת ישראל וזה גם יימשך כך. הכחול זה כל התרומה שלנו למשק המים במדינת ישראל, אם זה בנושא של שיקום נחלים, הקמת מאגרי מים, ניטור ובקרה של כל נושא משק המים במדינה".

מדגישה: "אני רואה בחקלאות הישראלית ערך ציוני. זה לא רק ההשקעה בטבע של הארץ שלנו. יש לחקלאות משמעות עמוקה יותר. אם לא נעבד את האדמה בע', נאבד אותה בא'. קו המחרשה הוא קו הגבול. קק"ל משקיעה בחקלאות ישראל בהשקעות ישירות ובהשקעות עקיפות, דרך הכשרות קרקע ופיתוח".

התקציב השנתי של קק"ל לטובת המו"פים ברחבי המדינה לא נשתנה מהותית לאורך שנים. 20 מיליון שקלים בשנה, בצוותא עם הקצבה של 20 מיליון שקלים שמשרד החקלאות תומך במו"פים האזוריים. האם לא הגיעה העת שבמאה ה-21 תשקיעו יותר בחקלאות. הכסף שמגיע מקק"ל צבוע למחקרים והוא מצומצם יחסית ומדוע שלא תשקיעו גם בתשתיות עבור המו"פים המשוועים לסיוע ראוי: מכשור מתקדם, מעבדות, חלקות גידול חדשות, ציוד חקלאי מודרני,  בכלל זה טרקטורים, טיפול במים?

"לאורך כל שנות קיומה של קק"ל, היא תומכת פעילה בחקלאות בישראל, על כל רבדיה. התמיכה באה לידי ביטוי ברכישת הקרקע, הכשרת עובדים לחקלאות, הכשרות הקרקע לחקלאות, הקמת מאגרי מים ועוד. בשנים האחרונות מעבר לתמיכה רציפה במו"פ החקלאי, קק"ל תומכת בחקלאות בישראל במגוון דרכים, כאשר השנה הפעילות מסתכמת במאות מיליוני שקלים. ביצוע של כ-232 מאגרים לאורך השנים, קידום תוכנית חומש לשנים 2023-27 להקמת המאגרים בה משקיעה קק"ל 143 מיליוני שקלים – סך תקציב של 357 מיליוני שקלים. גם תחום ההכשרות החקלאיות מופיע בתכניות העבודה שלנו ל-2023, שבו משקיעה קק"ל 37 מיליוני שקלים".

מגלה: "השתתפתי לפני מספר חודשים בכנס של ראשי המועצות האזוריות, קיבלנו מהם פידבקים חשובים על נחיצותה וחשיבותה של קק"ל לחקלאות הישראלית ועל האופנים השונים שהיא עוזרת ומסייעת להם בתחום".

בעוטף עזה עם הדרג המקצועי
בעוטף עזה (שנייה מימין) יחד עם הדרג המקצועי בקק״ל. צילום: דוברות

לשנת 2023 הגדלתם את ההקצבה למו"פ צפון ב-700 אלף שקלים. סירבתם לאשר שהכסף יושקע בתשתיות. הכסף הזה חיוני לפעילות המו"פ. מדוע סירבתם?

"בנוגע להשקעה במו"פ – קק"ל משקיעה עשרות מיליוני שקלים בכל שנה בפיתוח המו"פ החקלאי על פי תכנית עבודה של משרד החקלאות, המשרד האחראי על תקצוב המו"פ. במקביל לתקצוב הישיר והשוטף של המו"פ החקלאי, מסייעת קק"ל בגיוס תרומות נרחב מכל העולם לטובת הפיתוח של המו"פ החקלאי. החלטת קק"ל היא למקד את השקעותיה במו"פ במחקרים עצמם, וכלל המעטפת היא באחריות משרד החקלאות.

אנחנו משקיעים גם בצורה עקיפה בדרכים חקלאיות לאורך השנים, וגם בשנה זו על פי תכנית סדורה שמגובשת עם משרד החקלאות. הכוללת גם תכנית חומש בערבה התיכונה וחבל אילות בסכום של 134 מיליוני שקלים".

קובעת: "מעבר להשקעות הישירות העצומות, קק"ל תומכת בפריפריה החקלאית באמצעות השקעות עקיפות. השקעות אלה מתחלקות להשקעות בתשתיות פיזיות והשקעות באירועים ובפעילויות. קק"ל משקיעה עשרות מיליוני שקלים בשנה בפיתוח תשתית תיירותית ביערותיה. תשתיות אלו ממוקמות בעיקר בפריפריה בדגש על זו החקלאית, באמצעות השקעות בפיתוח שבילי אופניים, דרכי נוי, שבילי הליכה, פיתוח אתרי עתיקות ועוד. קק"ל מייצרת בסיס לתיירות כפרית, הסעדה ותעשיות מלוות ותומכת בקיום אירועים ופסטיבלים כמו דרום אדום, אירוע האופניים אפיק ישראל, ומאפשרת חשיפה של המרחב הכפרי לכלל הציבור בישראל. יש להשקעות הללו משקל גדול בפיתוח הפריפריה החקלאית ואני מתכוונת להמשיך את המדיניות של ההשקעות האלו גם כן".

בחמשת החודשים הראשונים לכהונתך בתפקיד הרם, האם נתוודעת לחקלאות הישראלית ומהן מסקנותייך, והאם התרשמת שאפשר לעשות יותר, הרבה יותר, למען עובדי האדמה של ישראל?

 "החקלאות היא ערך שמדינת ישראל מבוססת עליו. זה חלק מהאתוס הציוני ואני חושבת שיש תמיד עוד מקום לשאוף לעוד השקעה שם. קרן קיימת לישראל פעלה מראשית הציונות ושיבת ציון. זה ארגון שנתן את התשתית להקמת המדינה. תשתית רעיונית וארגונית. בניין הארץ, התיישבות, גאולת קרקעות, קליטת עליה – ערכי יסוד של הציונות שלא הסתיימו. יש אתגרים גם כיום בישראל 2023. פיתוח הנגב והגליל, השקעה בפריפריה, הכשרות יישובים ופיתוח החקלאות נמצאים בלב ליבה של העשייה שלנו בקק"ל".

כיצד תתמודד קק"ל עם ההסכם החדש של העברת שישה מיליארד שקלים לקופת האוצר?

"ההסכם עם האוצר הוא הסכם היסטורי. בכל תקציב מדינה מדברים על כך שהמדינה רוצה "לקחת" לקק"ל. הנחיתי את הדרג המקצועי להיכנס למו"מ מואץ עם האוצר כי אנחנו הולכים יד ביד עם מדינת ישראל. המו"מ היה אינטנסיבי ומכבד מאד. שני הצדדים הבינו את היתרונות בשיתוף הפעולה ואני חושבת שההסכם הזה ייתן יציבות להרבה שנים. קק"ל היא שותפה מלאה לבנייה ופיתוח של המדינה ואני שמחה שגם במסגרת הסכם זה תמשיך קק"ל להיות שותפה לכך. התקציב כולו ישמש לפרויקטים לאומיים שנמצאים בליבת העשייה של קק"ל כמו התיישבות, פיתוח קרקע, חקלאות, קליטת עלייה, פיתוח הפריפריה וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. אני מאמינה שההסכם הזה יעצים את העשייה שלנו למען המדינה כפי שעשינו מראשית הציונות, כפי שאנחנו עושים כעת וכפי שנמשיך לעשות תמיד".

תואר שני בהצטיינות במינהל ומדיניות חינוך

יפעת עובדיה-לוסקי בת 46. נשואה ואם לשלושה. מתגוררת בצור הדסה, שבהרי ירושלים. בעלת תואר שני בהצטיינות במינהל ומדיניות חינוך מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בספרות והיסטוריה מהאוניברסיטה בירושלים. באתר קק"ל נאמר שהיא כיהנה בשעתו כראש מטה במשרד הביטחון ובמשרד המדע והטכנולוגיה, תוך שהיא מובילה תהליכים משמעותיים לטובת הציבור בישראל, ובראשם קידום היוזמה להנגשת המדע לפריפריה ועידוד הגיוס לצה"ל בקרב אוכלוסיות מיוחדות. בעת כהונתה כמנכ"לית הליכוד העולמי הובילה את התנועה להישגים והרחיבה בהצלחה את פעילות הארגון בעולם, עם גיוס ראשי סניפים בקהילות יהודיות בתפוצות למען הנצחת זיכרון השואה וכן המאבק נגד אנטישמיות וארגוני החרם נגד ישראל.

יפעת עובדיה-לוסקי היא חברת המועצה להנצחת זכרו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל, חברת המועצה הציבורית של תנועת בית"ר, חברה בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית, וחברה במועצת הנגידים של קרן היסוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן