יבול שיא
הרפת והחלב
shutterstock 1019549344

שר החקלאות, עודד פורר, מקדם תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות כמרכז בינלאומי של מחקר ופיתוח למזון מן הים ומהמדבר

3 דק' קריאה

שיתוף:

התוכנית לשנים 2026-2022 בהיקף תקציבי של 170 מיליון ₪ תבסס את העיר אילת וחבל אילות כמרכז מחקרי ויישומי בינלאומי בתחומי המזון מן הים והמדבר, הביוטכנולוגיה הימית וחקלאות המים והמדבר, תוך סיוע לצמיחה כלכלית והגדלת גיוון מקורות התעסוקה התוכנית אקוטית לנוכח אתגרי תהליכי שינויי האקלים ומדבור ולצורך חיזוק ביטחון המזון של ישראל

שר החקלאות, עודד פורר: "לאזור יש את כל המאפיינים והאלמנטים הפוטנציאליים להפוך להיות מוקד עולמי לנושא מזון מהים ומהמדבר. על כן, לתוכנית משמעויות אסטרטגיות לאומיות מרחיקות-לכת, ויכולת הבטחת מקורות מזון עתידיים לאוכלוסייה.

עוד מוסיף השר פורר: "לאור התמריצים הממשלתיים המתוכננים, בתוך 5 שנים צפויות להתווסף לאזור כ-900 משרות, ובתוך 10 שנים, עם הבשלת ענף ההייטק באזור, כ-250 נוספות. סך השפעה הכלכלית באזור צפויה להיות בהיקף 15.3 מיליארד ₪ ברוטו בטווח זמן של 30 שנה"

שר החקלאות, עודד פורר, מקדם תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות כמוקד לאומי ובינלאומי לייצור מזון מן הים ומהמדבר. התוכנית לשנים 2022 – 2026 תבסס את העיר אילת וחבל אילות כמרכז מחקרי ויישומי לאומי ובינלאומי בתחומי המזון מן הים והמדבר, הביוטכנולוגיה הימית וחקלאות המים והמדבר, תוך סיוע לצמיחה כלכלית והגדלת גיוון מקורות התעסוקה. כדי להבטיח ביסוס העיר והאזור בראייה ארוכת טווח, נדרשת "קפיצת מדרגה" משמעותית במינוף המשאבים הקיימים באזור ובראייה אסטרטגית, המתייחסת גם למגמות עולמיות משמעותיות. לפיכך, החלטת הממשלה, שתעלה לאישור ביום ראשון הקרוב, תיתן עדיפות לאומית וההטבות כמענה לבעיות דמוגרפיות וכלכליות של הרשויות המקומיות באזור, באמצעות מינוף היתרונות היחסיים שלהן בתחומי הביולוגיה והחקלאות הימית.

התוכנית, בהיקף של 170 מיליון ₪, כוללת שלושה רבדים: פיתוח והקמת פארק חקלאות ימית ותעשיית מזון ומוצרים מן הים והמדבר לרבות תקציבים לעידוד יזמים, חברות ויצרנים חקלאיים להגיע לאזור בהיקף של 38 מיליון ₪; קידום מחקר וחדשנות בתחומי הביוטכנולוגיה וחקלאות ימית בהיקף של 103 מיליון ₪; והקמת אקו-סיסטם המשלב בין אקדמיה לחינוך בתחומים אלו בהיקף של 30 מיליון ₪. התוכנית אקוטית לנוכח אתגרי תהליכי שינוי אקלים ומדבור ולצורך חיזוק ביטחון המזון המקומי.

אוכלוסיית העולם צפויה לגדול מכ-8 מיליארד לכדי 9.9 מיליארד לקראת שנת 2050. גידול זה, לצד שינויים אקלימיים עולמיים, התחממות גלובלית ועליית פני האוקיינוסים, הגורמים לצמצום זמינות משאבי מים ואדמה חקלאית, יוצרים מציאות חדשה בכל הנוגע לאופן הגידול החקלאי, המגוון, איכות המזון וזמינותו בעתיד. חקלאות ימית, המתמקדת במי ים ומנצלת משאב לא מוגבל זה, יכולה להתבצע במתקנים יבשתיים במנותק מהים, במכלים ובשילוב עם גידולים אקווה-פונים. על כן חלק ניכר מעתיד המזון העולמי מצוי במזון מן הים, כדוגמת חקלאות מים (Aquaculture) העוסקת בגידול מבוקר של חלבון איכותי. ככל שגדלה האוכלוסייה, ועמה הצורך בהזנה, כך גם נגבה מחיר ממשאבי הטבע וביניהם הים. כיום, החקלאות היבשתית העולמית צורכת כ-70% מכלל המים המתוקים וכמעט מחצית מהשטחים נטולי-הקרח בעולם. על אף שהאוקיינוסים מהווים כ-70% משטח העולם, הם מספקים רק כ-2% ממזון העולם ברמה הקלורית.

אתגר עולמי נוסף לייצור מזון הוא המדבור (Desertification) – כאשר שטחי קרקע שבעבר שימשו לחקלאות נהפכים לצחיחים, ובפוטנציאל להיות כאלה כבר בהיותם צחיחים-למחצה (Semi-arid), והקרקע בהם אינה פורייה עוד.

לנוכח אתגרי תהליכי שינוי אקלים ומדבור ולצורך חיזוק ביטחון המזון של ישראל, שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר, מקדם תכנית רב-שנתית לפיתוח העיר אילת והמועצה האזורית חבל אילות לטובת השגת שיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי האזור באמצעות פיתוח מנועי צמיחה, חדשנות ויכולות ייצור של מזון מן הים ומהמדבר, והפיכת והאזור למרכז לאומי ובינלאומי למחקר ופיתוח בתחומי הביוטכנולוגיה הימית וחקלאות המים והמדבר. ההחלטה מנצלת את היתרונות היחסיים של האזור הן ברמה הייחודית של האקלים (מדבר צחיח או צחיח למחצה) והן באופי הים שעומקו הגדול סמוך לקו החוף מאפשר ביצוע של מחקרים בקלות תוך התחשבות בהיבטים סביבתיים.

כדי למשוך יזמים, חברות ויצרנים להגיע לאזור תשקיע המדינה 38 מיליון ₪, במסגרתם יקודם ויתוכנן פארק חקלאות ימית ותעשיית מזון ומוצרים מן הים והקמת תשתיות שיעודדו יזמים להקים מרכזי פעילות במקום. הפארק ישתרע על שטח של כ- 2600 דונם וחלקו יהיה  לתעשייה ויכלול מיזמים תעשייתיים הדורשים גם שטחים חקלאיים, לשם קידום תעשייה בתחום ייצור מוצרים שמקורם מהים או מהמדבר. משרד החקלאות יתמוך בחקלאים שיקימו מיזמי חקלאות ימית ומדברית לייצור מוצרים שמקורם במזון מן הים באזור.

נדבך נוסף, כאמור, הוא הפיכת אזור אילת וחבל אילות למרכז מחקר וחדשנות בינלאומי מוביל בתחומי הביו-טכנולוגיה הימית וחקלאות המים והמדבר, העוסק בקידום חדשנות טכנולוגית בהיקף של 103 מיליון ₪ ליזמות בתחומי הביוטכנולוגיה והחקלאות הימית. במסגרת זו, תפעל הממשלה לרתום קהילות יזמים, גופי מו"פ ומכוני מחקר להקים חברות מחקר והזנק באזור באמצעות הקצאת תשתיות להרצת פיילוטים וניסויים, על בסיס זיהוי חוזקות מקומיות, ובפרט בתחומי הביוטכנולוגיה והחקלאות המים, וכן על מנת להגדיל את הנגישות של חוקרים ויזמים למסלולי ההטבות המופעלים על-ידי רשות החדשנות בשלבי הניסוי וההדגמה (שלב הפיילוט). בנוסף, יקדם משרד החקלאות תוכניות מחקר לשיתוף פעולה בין מחקר ותעשייה ויתעדף במסגרת זו מחקרים המבוצעים באזור אילת וחבל אילות או מחקרים שייעודם בתחומי הידע הרלבנטיים לאזור. זאת ועוד  במסגרת עידוד מחקר וחדשנות יפרסם משרד החקלאות קול קורא לשיתוף פעולה בין חוקרים מישראל וארה"ב בתחום חקלאות ימית תוך דגש על פתרונות בתחומי הביוטכנולוגיה הימית והחקלאות המים והמדברית, המתחייבים בשל שינויי האקלים.

בתוך כך, ישודרג גם המרכז הלאומי לחקר החקלאות הימית (מלח"י) באילת במטרה להופכו למרכז מוביל מסוגו בעולם המשלב מחקר, חינוך ויישום, ומושתת על שיתופי פעולה עם גופי מחקר בישראל וגופים בינלאומיים.

בנוסף, במסגרת ההחלטה יוזמת הממשלה הקמת אקו-סיסטם חינוכי ואקדמאי באזור אילת וחבל אילות בתחום הביוטכנולוגיה וחקלאות ימית בהיקף של 30 מיליון ₪. במסגרת האקו-סיסטם ישולבו חינוך כבר בשלב ביה"ס התיכון לטובת ויצירת אופק אקדמי-מקצועי לצד מחקר והוראה אקדמית בתחומי הביוטכנולוגיה הימית וחקלאות המים, במטרה לעבות ולחזק הכשרה אקדמית וקהילת המחקר בתחומים רלבנטיים כגון: מזון מהים ומהמדבר, ויצירת שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נחמיה מצוינים ממושב הודיה מספר לעמרם קליין על השתלשלות חיו ואיך הצליח לשלב בין חקלאות לחיים כלוחם אש במערך הכבאות וההצלה * סיפור חיים  נחמיה, יו"ר עמותת רֶשֶֶף, איגוד הגמלאים של מערך הכבאות וההצלה,
3 דק' קריאה
בשעה טובה ולאחר שנה מאומצת ועקבית, הערב התכנסה ועדת המנכ״לים שהוקמה מכח החלטת ממשלה 1752 לעניין קביעת מכסת עובדים זרים, בה קבענו לראשונה כי מכסת העובדים הזרים לחקלאות תעמוד בשנה הקרובה על 70,000. בהתאמה,
״מדובר בהחלטה חשובה אשר מחזקת את החקלאים בישראל המשוועים לידיים עובדות כדי לספק תוצרת חקלאית ולהמשיך ולחזק את ביטחון המזון של אזרחי ישראל. חקלאי ישראל ממשיכים לעבוד ולעבד את אדמותיהם בגבולות, זאת תחת אש
תפוחי אדמה, צנוניות, עגבניות שרי וגם בטטות. השטחים החקלאיים בעוטף עזה מספקים כ-50% אחוז מסך הדרישה הקלורית השנתית של אוכלוסיית ישראל. קבוצת מחקר מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב בחנה את השפעת המלחמה על ייצור המזון באזור

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן