יבול שיא
הרפת והחלב
Picture1

ריסוס באמיגו לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בזן 'אורי'

5 דק' קריאה

שיתוף:

*מחברים: יוסי גרינברג – גמלאי שה"מ; נוה הרצנו-גל – שה"מ; מגידיש – מועצת הצמחים; עודד גרוסר, יונתן גור, חגי לבבי, דני זמיר, פאהמי זיידן, חגי פרקש – חב' "מהדרין פריאור"; גיורא סורקין, דן רוטנברג – חב' "גן מור"

מבוא

חלקות אורי רבות בארץ סירוגיות בהנבתן ונוטות לשאת פרי קטן. מומלץ לרסס באוקסינים על חנטים קטנים לדילול חנטים, הגדלת ממדי הפרי ואיזון ההנבה בזן זה. להשגת המטרה משמשים תכשירי האוקסינים פריגן אקסטרה ומגדילון סופר, בהם החומר הפעיל הוא 2,4-DP. כמו כן, מומלץ ריסוס באוקסינים מקסים וטופס בהם החומר הפעיל הוא 3,5,6-TPA. ניתן לקרוא על הסירוגיות , האמצעים למיתונה ומווסתי הצמיחה המשמשים להשגת המטרות ברשימת הספרות (1-13).

בשנים האחרונות קניינים רבים אינם מוכנים לקנות פרי שרוסס בתכשירים המכילים את המולקולות 2,4-DP ו-3,5,6-TPA ואנו נדרשים לפתח תכשירים נוספים במקומם. מעבר לכך, חשוב לבדוק תכשירים של מווסתי צמיחה נוספים, העשויים להיות יעילים יותר לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי.

התכשיר אמיגו מורכב משני אוקסינים המיושמים בהדרים בארץ: NAA ו-2,4-D. בספרד האמיגו נושא את השם Laingorde ושם הוא נמצא יעיל להגדלת ממדי הפרי ולהגדלת יבול בזנים: Clemenvilla, Navelate, Navellina, Orri. בשנתיים האחרונות בדקנו את התכשיר בחלקות אורי בארץ והוא נמצא יעיל להגדלת ממדי הפרי. בניסוי הנוכחי נבדקו ריכוזים ומועדי ריסוס של התכשיר על מנת לדלל חנטים ולהגדיל את ממדי הפרי בזן אורי.

שיטות וחומרים

 הניסוי נערך בחלקת אורי על כנת טרויר בת 13 שנים. חלקה 174 בפרדסי זיתא (חדרה) של חב' "מהדרין פריאור". מרווחי נטיעה 5.5 X 3.75 מ'. הניסוי בוצע בשיטת בלוקים באקראי בארבע חזרות, ארבעה עצים בכל חזרה.

בוצעו הטיפולים הבאים:

  1. 1. ביקורת;
  2. פריגן אקסטרה 0.1% + בונוס 4% על חנטים בקוטר ממוצע של 11.3 מ"מ;
  3. 3. אמיגו 0.15%+ בונוס 4% על חנטים בקוטר ממוצע של 11.3 מ"מ;
  4. 4. אמיגו 0.3%+ בונוס 4% על חנטים בקוטר ממוצע של 11.3 מ"מ;
  5. 5. אמיגו 0.3%+ בונוס 4% על חנטים בקוטר ממוצע של 18 מ"מ.

כל הריסוסים בוצעו במרסס גב מוטורי בנפח תרסיס של 5 ליטר לעץ. הריסוס על חנטים בקוטר 11.3 מ"מ בוצע ב-14.6.2022 והריסוס על חנטים בקוטר 18 מ"מ בוצע ב-28.6.2022.

בחלקת הניסוי לא בוצעו טיפולים נוספים לנ"ל במווסתי צמיחה ולא בוצע דילול פרי ידני.

התכשירים בניסוי:

פריגן אקסטרה ת"נ , מכיל 60 ג'/ל' dichloroprop-p ( DP – 2,4 ) בצורה של מלח אשלגני, מיוצר ע"י ""A. H. Marks משווק ע"י "אגן בע"מ".

אמיגו– מכיל 0.8% 2,4-D + 1% NAA מיובא ומשווק על ידי חברת " גן מור".

בונוס – תכשיר מוצק המכיל 13% חנקן, 2% זרחן ו- 44% אשלגן מיוצר ומשווק ע"י "חיפה כימיקלים בע"מ".

ב-29.1.2023 הפרי נקטף ונשקל מכל חזרה בנפרד. מכל חזרה נלקחו באקראי 100 פירות, הם נשקלו וקוטרם נמדד. חושבו משקל הפרי הממוצע, מספר הפירות לעץ ומשקל הפרי בגדלים השונים על פי חלוקה לשתי קבוצות גודל: פרי גדול – מקוטר 60 מ"מ ומעלה, ופרי קטן – בקוטר 59 מ"מ ומטה.

הניתוח הסטטיסטי של התוצאות נעשה בתכנת JMP במבחן Student ברמת מובהקות של 5%.

תוצאות

לפני הקטיף ראינו שהפרי בחלקת הניסוי קטן יחסית. על מנת לקבל התפלגות סבירה בין פרי גדול לבין פרי קטן החלטנו "לחתוך" ב- 60 מ"מ, ולהגדיר פרי מעל קוטר 60 מ"מ כפרי גדול , למרות שפרי זה אינו גדול דיו.

טבלה 1. השפעות הטיפולים על מספר הפירות לעץ

הטיפולמספר פירות לעץ 
 סה"כ% דילולמספר פירות גדולים לעץ
ביקורת1681 א'0295 ג'
פריגן 0.1% , 11.3 מ"מ1280 ב'24647 אב'
אמיגו 0.15%, 11.3 מ"מ1347 ב'20776 אב'
אמיגו 0.3% , 11.3 מ"מ1232 ב'27795 א'
אמיגו 0.3% 18 מ"מ1461 אב'13605 ב'

כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%.

ערכים בטורים המלווים באות זהה אינם נבדלים מבחינה סטטיסטית ברמת מובהקות 0.05=P.

כפי שרואים בטבלה 1 חלקת הניסוי הייתה בשנת שפע. ריסוס בפריגן אקסטרה על חנטים בקוטר 11.3 מ"מ דילל 24% מהפרי. ריסוסים באמיגו בשני הריכוזים: 0.15% ו-0.3% דיללו פרי בדומה לפריגן עם עדיפות לריכוז הגבוה של 0.3%. כאשר הריסוס באמיגו ניתן על חנטים בקוטר 18 מ"מ השפעתו בדילול פרי הייתה מעטה.

Screenshot 2023 09 11 152720
איור 1. השפעות הטיפולים על היבול ועל כמות הפרי הגדול.

 כל תמיסות הריסוס הכילו בונוס בריכוז 4%; ההבדלים בעמודות בצבע אדום, המראות את כמות הפרי הגדול, המלווים באות זהה אינם מובהקים מבחינה סטטיסטית. לא היו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית ביבול לעץ.

למרות הדילול הטיפולים השונים לא הפחיתו את היבול, כיוון שהפירות שנותרו על העצים לאחר הדילול היו גדולים יותר. כמות הפרי הגדול בטיפולים הייתה כפולה ויותר מזו של עצי הביקורת (איור 1).

דיון

חשוב לציין שהטיפול המסחרי המומלץ בחלקה כמו זו שבה נערך הניסוי, בשנת השפע עם יבול רב, הוא ריסוס בפריגן אקסטרה על חנטים בקוטר ממוצע של 12 מ"מ. לאחר בדיקת השפעת הריסוס ממשיכים לטפל על פי התגובה והצורך במווסתי צמיחה ודילול ידני.

בכל עצי הניסוי, גם לאחר הטיפולים, היה עודף פרי ופרי קטן מדי אך על מנת ללמוד "נטו" את השפעות הטיפולים לא ביצענו דילול נוסף. הטיפולים השפיעו (איור 1) וההבדלים היו מובהקים מבחינה סטטיסטית. הטיפול המסחרי המומלץ: ריסוס בפריגן על חנטים בקוטר 12 מ"מ, השפיע כצפוי. ניסיוננו מראה שריסוס זה מדלל בד"כ 20%-40% מהפרי. בשפע פרי , כמו בחלקת הניסוי זה לא מספיק. למדנו גם שהתכשיר אמיגו מדלל פרי ומגדיל פרי ויש בהחלט מקום להמשיך לבדקו בהיקף רחב יותר.

רשימת ספרות

  1. גרינברג., י. 2000. המלצות לטיפול במווסתי צמיחה וחיגור בהדרים. חוברת המלצות. מס' קטלוגי 17007 , הוצל"א שה"מ המח' להמחשה. 54 ע"מ.

2. גרינברג, י., י. קפלן, י. גילבר, נ. ורדימון, ב. יעקוב, י. קרונטל. 2000 . וויסות הפוריות והגדלת ממדי הפרי ב'אור 1' באמצעות ריסוס בחומרים מווסתי צמיחה. עלון הנוטע נ"ד: 278 – 280.

3. גרינברג, י., י. קפלן, י. גילבר, ב. יעקוב, י. רונן. 2002. השפעות ריסוסים במווסתי צמיחה על הפוריות ועל ממדי הפרי ב'אור 1' בשתי שנים עוקבות. עת הדר 45: 29 – 30.

4. גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב, ב. יעקב. 2002. ריסוסים במווסתי צמיחה להעלאת יבול והגדלת ממדי הפרי ב'אור 1'. עלון הנוטע נ"ו: 484 – 486.

5. גרינברג, י., י. קפלן, י. גילבר, ח. לינדנבאום, א. אבירם, י. אייזנברג. 2003. דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי ב'אור 1' באמצעות מווסתי הצמיחה 'פריגן' ו'אלפטין'. עת הדר 49: 26 – 27.

6. גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב, ב. יעקב.2004.

סירוגיות הקליף "אור 1" –השפעות חיגור ומווסתי צמיחה. עת הדר 57 : 21-20.

7. גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, ב. גלעדי, ו. גרבנשניקוב, י. נתיב, א. אבירם. 2005. דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בקליף 'אור 1' ע"י ריסוס בתכשיר ה-DP- 2,4 'פריגן-K '. עלון הנוטע נ"ט: 273- 277.

8. גרינברג, י. 2005. המלצות לטיפול במווסתי צמחיה בהדרים – אביב-קיץ 2005. נקודת צמיחה 6: 74- 75.

9. גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, מ. חסן, מ. אבו-חיט, א. אבירם, ש. מסארואה. 2005. ריסוס באוקסינים 'פריגן K ' , 'אלפנול' ו'מקסים' לדילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בקליף 'אור 1'. עלון הנוטע נ"ט: 316- 318.

10. גרינברג, י., י. קפלן, מ. פיינצק, י. אגוזי, ג. יפין, ש. מסארואה, ד. שריד. 2008. ריסוס מווסתי צמיחה לדילול חנטים והפחתת סירוגיות בקליף 'אור 1'. עלון הנוטע ס"ב:43- 46.

11. גרינברג, י., י. קפלן, א. תגרי, מ. פיינצק, י. אגוזי, ג. יפין, ע. גרוסר, א. שניאור, ב. כהן.2012. דילול חנטים והגדלת פרי בקליף 'אור 1'. עלון הנוטע ס"ו:56 – 59.

12. גרינברג. י. 2015. המלצות לטיפול במווסתי צמיחה בהדרים 2015. עת הדר 109: 21- 25.

13. גרינברג, י., י. הרצנו, מ. פיינצק, י. אגוזי, ע. גרוסר, מ. פרבר, ד. זמיר, ר. אפרת, ב. כהן, ק. ברגמן.2016. דילול חנטים והגדלת ממדי הפרי בזן אורי באמצעות ריסוס במקסים. עת הדר 2016: 21- 23.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכשרה ייחודית וראשונה מסוגה בתחום ההייטק תיפתח בקרוב במכללה הטכנולוגית להנדסאים באר שבע ובמרכז הצעירים ערד. בוגרי ההכשרה יוכלו להשתלב בעבודה איכותית בחברת "בינת תקשורת מחשבים". 30 צעירים וצעירות נבחרים תושבי הנגב יתחילו, בשבועות
2 דק' קריאה
ואז אחיה הקטן, שואל: "לאן היא נעלמה?" והאם בכאבה נאלמת, והאב בצערו מקמט את מצחו – והם משתדלים, באמת משתדלים, לתת תשובות לילד קטן שמחפש את אחותו ולא מוצא הגיון במציאות החדשה  זה מתחיל
פרופ' חיים רבינוביץ', מדען עתיר-מעש ותהילה בתחום המחקר החקלאי, כיהן כדֶקָן הפקולטה לחקלאות ברחובות וכרקטור האוניברסיטה העברית בירושלים * בין היתר ידוע רבינוביץ' כמי שפיתח את עגבניות השרי באשכולות, שהפכו ללהיט עולמי * אחד
10 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן