you can look here xxx free
indiansexstories
tu dai tai tu.
יבול שיא
הרפת והחלב
zvi

בן ממשיך: עקרונות ומקרים ייחודיים בפסיקה

5 דק' קריאה

שיתוף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
מאבקי הירושה בסיפורי התנ"ך

בראש השנה נקרא בקריאת התורה את סיפור לידתו של יצחק וגירושו של ישמעאל, בהתאם לדרישת שרה, אמו של יצחק: "וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו למועד אשר דיבר אותו אלוקים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק… ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק ותאמר לאברהם: גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק". (בראשית כא, י').

למעשה, יצחק הוא הבן הממשיך הראשון בעם היהודי. מוטיב הירושה ממשיך גם לגבי האבות האחרים: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב". (בראשית כה, כח). ובהמשך לגבי יעקב אבינו (ששמו שונה לישראל): "וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו ולא יכלו דברו שלום" (בראשית, לז,ג).   גם בהמשך התנ"ך מתוארים סיפורים על מריבות על הירושה, המנהיגות והמלוכה.

 

בן ממשיך- תיאוריה ופרקטיקה

ביום 16.4.00, ניתן פסק דינו של כב' השופט יצחק אנגלרד בע"א 1108/98 משה מדעי נ' שמחה מדעי שבו נכתב לגבי הסוגיה: "שוב נקרא בית-משפט זה לדון ולהכריע במוסד של "בן ממשיך" במשק, שטיבו המשפטי כעין כוי, שהוא, כידוע, ברייה בפני עצמה שלא הכריעו בה חכמים אם מין בהמה היא אם מין חיה היא (חולין, פ, א [א]). הוא המצב לגבי זכויותיו של בן ממשיך, שלא נתבררה מהותן המשפטית, אם קניין, אם חיוב, אם יצור כלאיים".

מאז שניתן פס"ד מדעי, ניתנו מאות פסקי דין שעסקו בסוגיית הורשת המשק החקלאי בכלל וסוגיית בן ממשיך בפרט, תילי תילין של מילים נכתבו ועדיין המושג בן ממשיך מקבל בפסיקה פרשנויות שונות הן בהתאם לעובדות השונות והן בהתאם לפרשנות השונה שנותנים השופטים למונח זה.

במאמר זה, אסקור בעיקר מקרים שבהם עסקתי באופן אישי בשנותיי המקצועיות כעו"ד. ממקרים אלו ניתן להבין שגם כשממונה בן ממשיך, אין ספק, שעו"ד המתמחה בהורשת נחלות, יידע לעזור ללקוח שלו להציג את העובדות ואת המצב המשפטי של המינוי הספציפי בפני בית המשפט. למעשה, גם כשמונה בן ממשיך ונראה שהמינוי הושלם, עדיין יש לוודא עם עורך דין המתמחה בתחום הורשת הנחלות שאכן במקרה זה יש מינוי של בן ממשיך או לחלופין שניתן להחריג את המקרה ולקבוע שאין מדובר בבן ממשיך.

 

אז מה זה בן ממשיך?

מהיכרות רבת שנים עם תושבים ותיקים המתגוררים במושבים, נראה כי לו היה נערך סקר בין בעלי נחלות, ילדיהם וצאצאיהם, או סתם אנשים ששמעו את צמד המילים היו מרבית התשובות לשאלה מה זה בן ממשיך מתחלקות לתשובות הבאות: א. מי שיקבל את זכויות הוריו בנחלה בחייהם או לאחר פטירתם. ב. מי שניתנה לו זכות לבנות את  ביתו בנחלה. ג. מי שניתנה לו זכות לבנות בהרחבת המושב. ד. מי שממשיך את העסקים של הוריו בנחלה.

ייתכן שכל התשובות הללו נכונות בעיניו של בעל הנחלה או צאצאיו, אך ברור שבכל תיק שמגיע לפתחו של בית המשפט נדרש עורך דין המתמחה בתחום הורשת נחלות על מנת שיברר ביחד עם מרשיו את חוקיות ומשמעות מינוי בן ממשיך במקרה הקונקרטי.

 

הליך מינוי בן ממשיך

גם כיום, בעלי נחלה שגרים במושב שהסוכנות היא עדיין צד להסכם המשבצת שלו שחשקה נפשם למנות את בנם או בתם לבן ממשיך יוכלו לעשות זאת באמצעות חתימה על טפסים ייעודים של הסוכנות.

לאחר שההורים והבן חותמים על הטפסים, הם צריכים להחתים את  האגודה, את הסוכנות ואת רשות מקרקעי ישראל. לעיתים, ההורים והבן הממשיך עוצרים את התהליך באמצע מסיבות שונות ויש לוודא בכל מקרה ומקרה את משמעות הדבר.

משמעות המינוי של בן ממשיך היא שהמינוי ייכנס לתוקפו לאחר פטירת ההורים ואז יהיה אותו ילד שמונה כבן ממשיך מי שיירש את זכויות הוריו בנחלה וזאת בשונה מהעברה בחיים שניתן לעשות בחיי ההורים.

יצויין כי ניתן לעשות בנוסף הסכם עם הילד שמונה כבן ממשיך ולפיו ידאג לרווחת ההורים.

לעניין זה יצויין כי במושבים שבהם הסוכנות היהודית הינה הגורם המיישב נקבע בהסכם המשבצת (ההסכם בין האגודה, הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל- בשמה הקודם, המינהל, הסכם המכונה הסכם תלת צדדי) כי אם ההורים מינו 'בן ממשיך' הוא יירש את זכויות הוריו בנחלה. גם בהסכמים שהסוכנות אינה צד להסכם המשבצת (הסכם שהוא בין האגודה לבין רשות מקרקעי ישראל), נקבע שאם בעבר הסוכנות אישרה ילד אחד שאליו יועברו הזכויות לאחר פטירת ההורים, הזכויות יעברו לאותו הילד.

בעיקרון נקבע בפסיקה, שלצורך השלמת המינוי והעדר אפשרות של ההורים לחזור בהם מן המינוי, יש צורך בהשלמת המינוי באמצעות חתימת ההורים, אישור האגודה, אישור הסוכנות היהודית והשלמת הרישום של האישור של הסוכנות ברשות מקרקעי ישראל, אבל כאמור, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל.

 

דוגמאות למקרים ייחודיים בפסיקה

אישור ההורים בלבד מספיק?

שלמה הינו בנה של מלכה (כל השמות בכתבה הינם בדויים וגם חלק מהעובדות שונו על מנת למנוע זיהוי של המקרים, אך הם מבוססים על פסקי דין אמיתיים). לפני מספר שנים, דוד, אביו של שלמה ומלכה, חתמו על מסמכים ששלמה יהיה בן ממשיך בנחלה. שלמה לא ביקש את אישור האגודה, הסוכנות והמינהל למינויו כבן ממשיך. כמה שנים לאחר מכן, דוד נפטר ומלכה ביקשה לבטל את המינוי ולמנות במקומו של שלמה, את אבשלום. לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית המשפט כי במקרה ייחודי זה, יש לראות בחתימות של האגודה, הסוכנות והמינהל כחתימות פורמליות בלבד ולכן, יש לראות במינוי של שלמה כבן ממשיך כמתנה שהושלמה שהאם לא יכולה לחזור בה ממנה והמינוי הושלם.

 

האם ההורים יכולים לחזור בהם מן המינוי רגע לאחר שניתן?

יצחק ורבקה מינו את בנם, יעקב לבן ממשיך. מספר ימים לאחר מכן ולאור לחצם של ילדיה, ביקשה רבקה לבטל את המינוי ויצחק נשאר איתן בדעתו. יעקב פנה לאגודה שאישרה את מינויו, פנה לסוכנות שאישרה את מינויו ואף פנה למינהל שאישר את המינוי. בצאתו ממשרדי המינהל, ראה את אחיו, ראובן מגיע מתנשף ומזיע למשרדי המינהל כשבידיו מסמכי הביטול של המינוי שנחתמו על ידי רבקה. במינהל אמרו לו שהמינוי הושלם למרות שבמסמכי הביטול טענה רבקה שלא הבינה על מה חתמה. בצר להם, פנו רבקה וראובן לבית המשפט אך בית המשפט קבע כי יצחק ורבקה הבינו על מה חתמו ולפיכך, המתנה הושלמה ולא ניתן לחזור ממנה.

 

המינוי נועד לצורכי בית שני או לקבלת מגרש שיתווסף לנחלה

פעמים רבות טוענים ההורים שמבקשים לבטל את המינוי של הבן שמונה כבן ממשיך שהמינוי נועד רק לצורכי מתן אפשרות לבן לבנות את ביתו כבית שני בנחלה. לעיתים, טענת הצד שטוען כנגד המינוי, היא שהמינוי נועד לאפשר להורים ולבן הממשיך לקבל מגרש נוסף שיתווסף לנחלה. באחד המקרים עשרת ילדיו של יעקב, טענו כי מטרת המינוי הייתה לאפשר ליוסף לקבל מגרש נוסף בנחלה בלבד ולא לרשת את כל הנחלה. בתיק זה שנדון בשלוש ערכאות עד בית המשפט העליון, התקבלה עמדת יתרת ילדיו של יעקב, שאין לראות ביוסף כבעל זכויות בנחלה מכח המינוי שלו כבן ממשיך שלא הושלם וכי תנאי לקבלת הזכויות בנחלה על שמו, הוא פיצוי של מלוא שווי הנחלה ליתר אחיו בהתאם לצוואת הוריו.

במקרה אחר, קבע בית המשפט כי ההורים התכוונו לתת לבנם משה רק לבנות את ביתו עימם בנחלה ושיעזור להם בחקלאות ולפיכך משהופסקה החקלאות ונגרם להם צורך במכירת הנחלה, הרי שיש לאפשר להם לעשות זאת.

 

שאלות נוספות שנדונו בפסיקה 

בפסיקה נדונו סיטואציות נוספות שבהן נשאלה השאלה מה קורה כשבן ממשיך נפטר והוריו עדיין בחיים (היו מקרים שהמינוי בוטל בגלל שמטרת המינוי הייתה שיסייע להורים וכעת לא יכול לעזור) או שהם נפטרו והבן הממשיך טען לזכויות , מה קורה כשבן ממשיך מתגרש והוריו עדיין בחיים (במקרים מסויימים נקבע פיצוי לגרושה), מה קורה כשבן ממשיך, מתנהג בהתנהגות מבזה כלפי הוריו (לעיתים המינוי בוטל) ועוד כיו"ב.

סיכום

סוגיית מינוי בן ממשיך הינה סוגייה מורכבת ביותר (הדוגמאות לעיל הינן חלק מהדוגמאות שנדונו בפסיקה) ולפיכך על כל צד שדן בזכויות בעד או נגד מינוי של מאן דהוא לבן ממשיך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.

עו״ד,מגשר ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

  • בן מושב חמ״ד, בוגר תואר ראשון (L.L.B) ותואר שני (L.L.M) במשפטים ותואר שני (M.B.A) במנהל עסקים מאוניברסיטת
    בר אילן.
  • נסיון של 18 שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
  • מתמחה בהורשת המשק החקלאי, הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
    מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
  • מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים חורגים, פל״ח, טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים מנחלה, בית שלישי, הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
  • ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן במיגזר העירוני.
  • מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית המשפט.

כותב המאמר עורך הדין צביקה גלזר –  טלפון 0525360630  אתר החברה 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חדווה אמונה קופ"ח כללית מאיר צור, ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה, אירח את חדווה אמונה, מנהלת כללית מחוז דרום וצוותה הבכיר, רופאים, אחיות ומנהלי סיעוד, במטרה לקדם את איכות שירותי הבריאות וכן הארכת מתן שעות השירות לתושבי
< 1 דק' קריאה
אחרי שנים של התמודדות עם מפגעי פסולת חקלאית חמורים, המועצה האזורית אשכול, מקדמת הקמת מתקן חדשני לייצור חשמל מהגזם החקלאי שבתחומה, בדגש על גזם חממות.  המועצה, יחד עם יו"ר מושב אוהד, רונן כהן שהרים את הכפפה וחברת "אנרטי אינטרנשיונל" חתמו על הסכם להקמת
< 1 דק' קריאה
בקיבוץ יזרעאל מחפשים דרכים משפטיות וכספיות לסייע לגבע להתמודד מול תביעת הענק בנושא הטורבינות. גבע: המגעים טרם הבשילו לכלל מעשים    תביעת הענק בנושא הטורבינות חבר מרכזי בקיבוץ יזרעאל, מהקיבוצים העשירים בתנועה, מסר כי הנהלת הקיבוץ
2 דק' קריאה
מערכות סולאריות על מצופים תוצרת כחול לבן הותקנו לראשונה בישראל בבריכות הדגים של קיבוץ עין הנצי"ב. מדובר בשמונה מערכות סולאריות צפות על גבי מצופים חדשים שפיתחה חברת פלציב שבבעלות עין הנצי"ב. עד כה יובאו מצופים מסוג זה מסין.   הפרויקט שהושלם לאחרונה בהשקעה של כ-23 מיליון ש"ח, כולל 15 מערכות שהוצבו על גגות מבני המשק, ברפתות ובלולים. 
< 1 דק' קריאה
מכונני הקיבוץ המתחדש לקראת סוף המילניום הקודם זכיתי להיות זבוב על הקיר באירוע מכונן שהיה בקיבוץ שפיים: סיעור מוחות של חבורת "קיבוץ עתיד". זו החבורה שיילדה, רעיונית ומעשית, את "הקיבוץ המתחדש". עשיתי הכל כדי לא לחרוג ממעמד הזבוב, כדי שהאנשים ידברו חופשי, כאילו אין עיתונאי בסביבה.  כ-20 מחברי "קיבוץ
3 דק' קריאה

כתבות נוספות

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן