יבול שיא
הרפת והחלב
טרקטור גון דייר 8345

הרפורמה בחקלאות תוצא מחוק ההסדרים לאחר קריאה ראשונה ויתנהל מו"מ במשך 3 חודשים

3 דק' קריאה

שיתוף:

כך הוחלט היום בהסכמה בין משרדי האוצר והחקלאות לבין הנהגת החקלאים, כולל ח"כים מהשדולה החקלאית בכנסת. הנהגת החקלאים: "הסרנו את הגזירה לחיסול החקלאות מחוק ההסדרים יחד עם חברי הכנסת מהלובי החקלאי"

הרפורמה בחקלאות תוצא מחוק ההסדרים לאחר קריאה ראשונה ויתנהל מו"מ במשך 3 חודשים. כך הוחלט היום בהסכמה בין משרדי האוצר והחקלאות לבין הנהגת החקלאים, כולל ח"כים מהשדולה החקלאית בכנסת.

לאחר ההסכמה שגובשה הודיעה ראשי ההנהגה החקלאית: "הסרנו את הגזירה לחיסול החקלאות מחוק ההסדרים יחד עם חברי הכנסת מהלובי החקלאי.

ראשי ההנהגה החקלאית מברכים על החלטת שרי האוצר והחקלאות יחד עם חברי הכנסת מהקואליציה שנלחמו עבור החקלאים, להוציא את הרפורמה בחקלאות מחוק ההסדרים לאחר הקריאה הראשונה ולהגיע עמנו להסכמות בתוך 3 חודשים:

״לאחר מאבק קשה וממושך ובזכות חברי הכנסת הנחושים מהלובי החקלאי, הצלחנו להסיר את המתווה הרע כפי שהוא הוצע תחת חוק ההסדרים. בכוונתנו להוביל להסכם שיכלול את כל הסעיפים המאתגרים את הענף, כפי שכתבנו במסמך העקרונות, על מנת להיטיב עם החקלאים והצרכנים גם יחד ולאפשר את קיומה של חקלאות ישראלית משגשגת בשוק תחרותי הוגן."

ראשי ההנהגה החקלאית הינם: דובי אמיתי, יו"ר התאחדות האיכרים והמגזר העסקי, שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי, עמית יפרח, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים, אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ויעקב בכר יו"ר הארגונים הכלכליים הקיבוציים.

בהנהגה מודים לחברי הכנסת מהלובי החקלאי ולחקלאי ישראל "על רוח הקרב והנחישות בהפגנות ומאחורי הקלעים- עשינו זאת בכוחות משותפים."

במשך השבוע התנהל משא ומתן סוער בין הצדדים כדי להגיע להבנות. הדברים הגיעו לשיא כאשר מאחד ממשרדי הממשלה, החקלאות או האוצר,הודלפה טיוטת עבודה בנוגע לענף ההטלה, שכלל בין היתר פירוט של תנאי פרישת מגדלים מהענף ופתיחתו לייבוא. בין היתר נכתב בטיוטה כי התכנון בענף יסתיים בסוף דצמבר 2027 והחל ממועד זה לא יהיו יותר מכסות אישיות ולא יהיה יותר מכס על ביצים מיובאות. מחיר הביצה יוזל מיידית ב-7% ביחס למחיר התחשיבי המעודכן וההורדה תכלול את אי עדכון המחיר. שיעור המכס יעמוד מיידית על 10 אג' לביצה."

עוד צוין בטיוטה, כי בעל מכסה יוכל לפרוש מהענף בתנאי שהוא מעל גיל 60, הודיע על פרישתו מהענף עד ה-31 לדצמבר 2022 ויקבל פיצוי של 1.6 ₪ לביצה (מגלם היוון של 20 שנה של 10 אג') ועד 400 מלש"ח בשנה. על הפיצוי יוטל מס של 10% בהתאם לחוק מועצת הלול.

במידה והלולן יודיע על החזרת מכסה ופרישתו מהענף עד 1.1.2023 יקבל 80% מסכום הפיצוי ועד 250 אלף מלש"ח. במידה והלולן יודיע על החזרת מכסה ופרישתו מהענף עד 1.1.2024 יקבל 60% מסכום הפיצוי ועד 250 אלף מלש"ח.

עוד מציינים בטיוטה כי החל מינואר 2028 יגדלו בישראל עופות רק ע"פ התקן האירופאי. משרד החקלאות יגיש תיקון חקיקה שיחייב את היבואנים לייבא ביצים העומדים בתקן הישראלי.

בנוסף, מוצע בטיוטה, "החל מינואר 2028 יקבלו המגדלים מענק הסתגלות שיגובש בשנת 2027 ע"י משרדי החקלאות והאוצר שלא יעלה על 10 אג' לביתה, בהתאם למכסתו ביום הקובע."

בתגובה לטיוטה הודיע מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות כי: "טיוטת ההסכם המביש והמשפיל שפירסמו משרדי האוצר והחקלאות בנוגע לענף הלול הוא ניסיון השמדה של חקלאי קו העימות וסגירת אלפי משקים בהתקף אמוק בלתי ברור של פורר את ליברמן.

אלפי המשפחות המתפרנסות מענף הלול ילחמו עד חורמה נגד ניסיון ההשמדה ונותנים מבטחם בראשי המפלגות וחברי הכנסת שההתיישבות חשובה להן, למנוע מליברמן ופורר להשמיד ענף שלם על עובדיו ומשפחותיו."

מנגד שלחה הנהגת החקלאים אתמול מסמך עקרונות לשר החקלאות, עודד פורר ולחברי הכנסת מהשדולה החקלאית. לדברי מנהיגי החקלאים: ביומיים האחרונים התקיימו מפגשים מקצועיים בראשות מנכ"לית משרד החקלאות ושבהם לא נכחו כלל נציגי משרד האוצר, ובהם הבהירה ההנהגה בצורה מדויקת את עמדתה בכלל הנושאים.

ראשי ההנהגה החקלאית הדגישו כי קיימת מחלוקת עמוקה בין שני הצדדים בין השאר בהצגת מקורות המימון. שכן האוצר לא תיקצב והביא את ההצעה של חוק ההסדרים שחסר בה את מקורות המימון.

במכתב ציינה ההנהגה כי היא מוכנה להתקדם לתכנית מוסכמת על בסיס מתווה העקרונות שהגישו בנקודות הבאות:

1. הטלה – מעבר מכוונתכם לביטול תכנון בחוק ההסדרים למתווה הסדרה של ענף ההטלה, 1.75 מיליארד שח, תוך מתן מענה לטיפול ברווחת העוף, מחיר לצרכן והחקלאים.

2. מעבר מהגנת מכסים לתמיכות ישירות ותקציביות דיפרנציאליות –  1 מיליארד שח.

3. הגנת הצומח – לדחות בחצי שנה נוספת לטובת היערכות של האגף הצומח לשינויים המקצועיים, קבלת התחייבות לכך שהתקנות יובאו לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

4. מים – הורדת מחיר המים כפי שעלה בקווי היסוד של הממשלה, בשלב ראשון הקפאה מיידית של העלייה המתוכננת של מחיר המים, היעד מי שפדן 1 שח, מים עיליים שפירים 1.5 שח.

5. עובדים זרים – הפחתת עלויות והפחתת רגולציה (אגרות, פנסיה, הכרה בסכום המותר בניכוי וכו').

6. הקמת שוק סיטוני משוכלל עם אפשרות לשוק מכוון – עלות 350 מלש"ח.

7. הקמת צוות בינמשרדי לבחינת הריכוזיות בשרשרת האספקה של התוצרת החקלאית בישראל (בהתייחס לעובדה שהמקטע החקלאי הינו 30% מכלל שרשרת הערך), מסקנות וישומם לרבות הליכי חקיקה תוך שלושה חודשים.

8. הפרדה מוחלטת כפי הנהוג באיחוד האירופי בין הסיטונאים לקמעונאים.

9. עידוד השקעות הון בחקלאות – השוואה והתאמת החוק לתנאים הקיימים בענף התעשייה.

10. הורדת חסמי תכנון ובניה על מנת לאפשר פיתוח אגרו סולרי לצד החקלאות, תוך שילוב הרשויות הרלוונטיות."

כאמור, לרגע נראה כי המשא ומתן נקלע למבוי סתום עד שהועלתה ההצעה לאשר את חוק ההסדרים בקריאה ראשונה ואז להוציא אותו למשא ומתן למשך שלושה חודשים, במהלכן יגיעו להבנות המקובלות על כל הצדדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אומר גל טוויג, מנהל פיתוח עסקי בשולחן מגדלי התמרים, שבימים אלה עושה את הכל ליישום התוכנית העסקית שגובשה בשולחן לשיקום ענף התמרים הישראלי, כדי להחזיר אותו לדרך המלך * באמצע מרץ ייצג השולחן חמישה
7 דק' קריאה
בינואר 2010 יצא לפועל מבצע "גאולה מרצון" במסגרתו פשטה המשטרה בשיתוף הרווחה על בית המשפחה שבו התגוררו נשותיו וילדיו של גואל רצון. אחת מהנשים ששוחרו מהכת היא יהודית הרמן מקיבוץ שפיים, אז בת 29,
9 דק' קריאה
מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר סיכלו בסוף השבוע ניסיון הברחת 13 טון דגים ופירות ים מעזה. הדגים הועברו להשמדה ונפתחו הליכים משפטיים כנגד המעורבים בניסיון ההברחה. תחילתו של האירוע 
< 1 דק' קריאה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מגבש מענה לסיוע לחקלאים בנושא פשיעה חקלאית, ומזמין חקלאים לשתף בתובנות מהשטח. המטרה: התאמת המענה לצרכים שיעלו מהשטח והקמת מוקד שיהיה זמין לחקלאים 24/7 משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לציבור
< 1 דק' קריאה
בזמן שמכונות תעשייתיות ענקיות טווות שטיחים, רוקמות דוגמאות, ומייצרות ברבע דקה את מה שאמור להיות מיוצר בהקפדה ובתשומת לב – יש את מי שעושה את המלאכה כמו פעם, באופן הרבה יותר ידידותי לסביבה והרבה
12 דק' קריאה
שיר אור גורדון ממושב בית זית, מדריכת יוגה ומטפלת גוף נפש, מספרת על הרצון לפתוח מרחב תרגול יוגי רוחני.   אומרים שהתרגיל הכי קשה בתרגול יוגה הוא להניח את המזרן על הרצפה. וכן, להתחיל להגמיש
4 דק' קריאה
להיות רווקה מזדקנת במושב זה גרוע יותר מאשר רווק מזדקן. לרווק מזדקן יש אחות שתדאג לו. רווקה מזדקנת לעולם תהיה עוול על אחיותיה ואחיה ובסופו של דבר על הקהילה. סוף החורף. אני השתדלתי לעשות

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן