יבול שיא
הרפת והחלב
Screenshot 2024 02 07 134556

האומנם חשש מפגיעה בטוהר הבחירות?

7 דק' קריאה

שיתוף:

מכתב המצביע על שורה של כשלים בשיטת הבחירות התנועתית לכאורה הוגש לוועדת הבחירות על ידי בא כוחה של הדס דניאלי ילין. מה השיב עו"ד יעקב דרומי, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, לטענות?

קשה להעריך כמה חברות וחברי קיבוצים מתעניינים בבחירות למזכ"ל התנועה, שייערכו ביום שלישי הבא 13.2.2024, אבל יש חברת קיבוץ אחת שמאוד מתעניינת ומאוד מודאגת. קוראים לה הדס דניאלי ילין, היא מתמודדת על ראשות התנועה הקיבוצית, ולפני למעלה משבועיים היא שלחה באמצעות בא כוחה, עו"ד שולי וייס, מכתב לוועדת הבחירות שבו היא מצביעה על שורה של כשלים שנפלו לדעתה בשיטת הבחירות התנועתית ואף מביעה חשש מפגיעה
בטוהר הבחירות.
איך ישתתפו בבחירות הקיבוצים שפונו מבתיהם? והאם תהיה דרך למשרתי כוחות הביטחון להצביע?
אחת הטענות המרכזיות היא שלא נערכו ההתאמות הנדרשות עקב המלחמה להצבעות של קיבוצים אשר בעקבות המלחמה פונו מבתיהם והתפזרו למקומות שונים בארץ. "הדבר נכון בעיקר לקיבוצים שהצהירו על אופן הצבעה פיזי ואשר כל חבריהם פונו והתפזרו, כגון (לדוגמה בלבד) הקיבוצים זיקים, שניר ומפלסים". הוועדה מתבקשת להסביר כיצד כל חבר בקיבוצים אלו יקבל אפשרות להשתתף בבחירות.
טענה נוספת היא שחברי הקיבוצים המשרתים בכוחות הביטחון לא יוכלו להצביע בקלפי פיזית ובקלפי דיגיטלית. אל הקלפי הפיזית הם לא יוכלו להגיע, וההצבעה הדיגיטלית תימנע מהם משום שנאסר להכניס טלפונים לשטחי הלחימה בדרום ובצפון. הוועדה מתבקשת להעביר "הבהרות מדויקות בדבר ההסדרים אליהם הגיעה הוועדה עם הצבא, בצירוף אסמכתאות בהם ניתן לצייד חיילות וחיילים לצורך הצגתם
בפני המפקדים".
יש בקרה ופיקוח?
עוד נטען כי ספר הבוחרים, ובו כל פרטי בעלי זכות הבחירה בבחירות אינו זמין, כך שחברי הקיבוצים לא יכולים לעיין בו על מנת לבדוק אם הם נכללים בו ולבקש את תיקון המצב וגם המועמדים לא יכולים לעיין בו. "חמור מכך, למיטב הבנתנו, ספר הבוחרים נערך על ידי כל קיבוץ בפני עצמו ואיננו מבוקר בכל דרך שהיא בידי ועדת הבחירות. ידוע לכל כי ישנם קיבוצים רבים בהם מזכירות הקיבוץ תומכת באופן גלוי ומוצהר (וחמור אף יותר במקרים בהם התמיכה קיימת אך איננה מוצהרת) במועמד זה או אחר. מצב זה, בו גורם התומך בצד זה או אחר הוא, ולא גורם מקצועי אובייקטיבי, אחראי על ניהול ספר הבוחרים, ללא כל פיקוח חיצוני, שולל ולו מראית עין, קיום הליך דמוקרטי תקין".
דניאלי ילין מבקשת לדעת מה הם מנגנוני הבקרה והפיקוח שקבעה לעצמה התנועה הקיבוצית, בכל הנוגע לספר הבוחרים.
במכתב מועלית טענה כי לפחות 11 קיבוצים החליטו על הצבעה "היברידית" משולבת, גם באמצעים פיזיים כגון פתקים וגם בהצבעה דיגיטלית, למרות שהחלטות שהתקבלו במוסדות התנועה מאפשרות לקיבוצים להחליט אך ורק אם ההצבעה תהיה פיזית או דיגיטלית, ועל כן אין בסיס חוקי להחלטות על הצבעה "היברידית״.
עוד נטען כי באפליקציות שמתעתדים לעשות בהן שימוש בקיבוצים בהם הוחלט על הצבעה דיגיטלית, לא הוגדרו נהלי שימוש ואבטחה המתאימים למילוי אחר התנאים שהגדירה רשמת האגודות השיתופיות, הנוגעים "לאפשרויות פריצה למערכת ההצבעה האלקטרונית, באמצעים דיגיטליים, לצורך הטיית תוצאותיהן, כפל הצבעות, זיוף זהות הבוחר, שמירה על חשאיות ההצבעה, מניעת גישה לנתונים ושקלול התוצאות, ושמירת המידע ואבטחתו במהלך יום הבחירות ולאחריו. סוגיה זו מהווה הפרה מהותית של כלל התקנות וההנחיות המאפשרות הצבעה
חוקית והוגנת".
משקיף בהצבעה דיגיטלית?
נקודה נוספת שמועלית היא הצורך למנות חברי ועדת קלפי על פי הנחיית התנועה, ולהגדיר נהלים לפעולות חברי ועדת הקלפי במקרה של הצבעה דיגיטלית.
דניאלי ילין גם מבקשת לקבל הבהרות הנוגעות למשקיפים בקלפיות, "שכן תפקיד המשקיף בהצבעה דיגיטלית (שהיא שיטת ההצבעה במעל 80 אחוזים מכלל הקיבוצים) אינו ברור. נהיר וברור לכל בר דעת כי נדרש פיקוח גם (ואולי בעיקר) במקומות בהם ההצבעה נעשית בדרך דיגיטלית וזאת כדי לוודא שטוהר הבחירות ישמר ושלא תעשה כל פעולה חיצונית המתערבת בתוצאות הבחירות ולא יעשה כל שימוש בכל נתון שהוא מהמערכת במהלך יום הבחירות".
הסוגיה האחרונה המועלית במכתב חמורה במיוחד. "הובא לידיעת מרשתנו, כפי שכבר נרמז לעיל, כי בקיבוצים מסוימים, ישנם בעלי תפקידים ו/או שכירים במזכירות הקיבוץ ו /או חברי ועדת הקלפי של הקיבוץ אשר מזדהים ו/או משמשים כפעילי בחירות ונציגי המועמד המתחרה, עובדה זו, מהווה פגיעה במנהל התקין של הליך הבחירות, שכן מדובר בפעילים אשר פועלים באופן ישיר למען המועמד בדרכים המתאפשרות להם מתוקף תפקידם והדבר עלול על כן להטות את אופן הצבעתם של בעלי זכות הבחירה".
עו"ד דרומי: לא להגרר ל"כותרות משפטיות״
בשבוע שעבר קיבלה דניאלי ילין מכתב תשובה ארוך ומפורט מעו"ד יעקב דרומי, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית. בתחילת המכתב כהערה לסדר נכתב כי "ועדת הבחירות המרכזית לתפקיד מזכ"ל או מזכ"לית התנועה הקיבוצית היא ועדה נבחרת של מועצת התנועה, אין היא ישות משפטית בפני עצמה, אלא כאמור גוף נבחר, שחבריה הם חברי קיבוצים בתנועה שמבקשים לקיים, בין השאר, בהתנהלות הוועדה גם את הרוח החברית המאפיינת את התנועה הקיבוצית". דרומי מציין כי הוועדה הנחתה אותו להשיב לדניאלי ילין באופן אישי ובמישרין, לא באמצעות בא-כוח ולא דרך בא-כוח, על הנושאים המפורטים במכתב אליה, "כדי להקטין את החיכוך המשפטי שעלול להיווצר בתכתובת שלא לומר התנצחות 'משפטית', ובוודאי שלא לגרור את מערכת הבחירות ל'כותרות משפטיות'. מאליו מובן שאם יהיה צורך תדע התנועה להציג את טענותיה בכל ערכאה או פורום". הוא מוסיף שהוועדה מזמינה את דניאלי ילין להופיע בפניה, להסביר ולפרט כל דבר ועניין שלדעתה טעון תיקון ושיפור, ומציין שבין נמעני המכתב נמצא גם ליאור שמחה, המועמד אף הוא לתפקיד המזכ"ל כיוון שהוא מוזכר במכתב לוועדה.
לאחר פירוט תפקיד הוועדה ונהלי עבודתה, מתייחס דרומי לטענות שהועלו במכתב לוועדה. לגבי הטענה על ההיערכות בקיבוצים המפונים עונה דרומי כי הקיבוצים המפונים פעלו כדי להתאים את דרכי התנהלותם למציאות השוררת, תוך מציאת חלופות וביצוע התאמות לשימור מהותם הדמוקרטית, הארגונית והקהילתית. הוא מוסיף כי לאחר בדיקה של האמצעים שנוקטים הקיבוצים "נחה דעתה של ועדת הבחירות המרכזית בדבר יכולתם, כמו גם נכונותם, של הקיבוצים המפונים לאפשר לחבריהם לקחת חלק בהליך הבחירות לתפקיד מזכ"ל
התנועה הקיבוצית״.
״מנגנוני ההצבעה בקיבוץ מוסדרים ומסודרים"
לגבי הצבעה בקרב חברי הקיבוצים הנמנים עם כוחות הביטחון, מתייחסת הוועדה לשלושה סוגי מגויסים. על אנשי המילואים היא מציינת שרובם השתחררו, ולכן מי מהם שירצה יוכל להצביע בקיבוצו. גם בקרב המשרתים במילואים תתאפשר הצבעה באמצעים דיגיטליים, אם הם אינם נמצאים בקו החזית. לגבי משרתי הקבע מכיוון שהבחירות אינן ממלכתיות, לא ניתן לבצע התאמות אליהן על ידי הצבא. באשר לחיילים בשירות סדיר מסתבר כי רובם אינם חברי קיבוץ, ולפיכך אינם זכאים להשתתף בבחירת למזכ"ל התנועה.
על הטענה שהמתמודדים בבחירות לא קיבלו את "ספר הבוחרים" בכל קיבוץ, משיב דרומי כי על פי תקנות האגודות השיתופיות אין זכות מוקנית לעיון "בפנקס החברים", ולכן "אין מקום, שלא לדבר על דרך מחייבת של התנועה ביחס לחבריה, לקיים 'ספר בוחרים' של כלל המצביעים בתנועה הקיבוצית. ועדת הבחירות ביקשה מידע פרטני מכל קיבוץ לגבי מספר בעלי זכות הבחירה בו, שאף נמסר למועמדים, כדי שתוכל לייצר בדיקות מטעמה לגבי מספר המצביעים בפועל בכל קיבוץ אל מול מספר כלל בעלי זכות ההצבעה באותו קיבוץ״.
באשר להצבעה משולבת ויישומוני הצבעה מציינת הוועדה כי כל אחד מהקיבוצים החברים בתנועה הקיבוצית אחראי לקיומה של ההצבעה, בהתאם לנוהלי ההצבעה הנוהגים בו, בין אם הצבעה בפתקים בין אם הצבעה באמצעים דיגיטליים ובין בהצבעה משולבת. ההצבעה המשולבת היא פתרון להנגשת אמצעי ההצבעה בקיבוצים רב-דוריים, והיא הוכרה בידי רשמת האגודות השיתופיות בהנחיות שונות מטעמה, ואף נכללה בטיוטת תיקון לתקנות האגודות השיתופיות שפורסמה לא מכבר. עוד מצוין במכתב כי הספקיות העיקריות הנותנות שירותי הצבעה דיגיטלי, מסרו לוועדה אישור בדבר עמידתן בתנאי נספח ב' להנחיות רשמת האגודות השיתופיות הנוגע לאבטחת הבחירות, וכי אם קיים מידע על ספקיות שאינן עומדות בתנאי האבטחה, דניאלי ילין מוזמנת לדווח על כך לוועדת הבחירות.
הסעיף האחרון במכתב התשובה מתייחס לחשש לפגיעה בטוהר הבחירות, במקרים שבהם מזכיר הקיבוץ או חברי ועדת הקלפי הביעו הזדהות עם ליאור שמחה. "כאמור, ההצבעה לבחירת מזכ"ל התנועה הקיבוצית תבוצע, הלכה למעשה, על ידי ובאחריות כל קיבוץ בהתאם לנהלי ההצבעה הנוהגים בו. בשונה מהצבעה פיזית, ביחס אליה ניתנות הוראות מפורטות על מנת להבטיח סדר פעולות שלם ואחיד לעריכת הקלפי, ככל שדברים אמורים בהצבעה באמצעים דיגיטליים לא זו בלבד שהצבעה מעין זו, המתבצעת במרחב וירטואלי וללא נוכחות פיזית מקבילה של החבר המצביע וחברי ועדת הקלפי, אינה מחייבת כשלעצמה הרכב מורחב של ועדת קלפי, הרי שאף אינה מצריכה ספירת קולות באופן ידני. הוראות הבחירות כוללות הנחיות באשר לקלפי דיגיטלית וכל אלה נשלחו לקיבוצים זה מכבר.
"מנגנוני ההצבעה בקיבוץ מוסדרים ומסודרים ומעצם עמידת ספקיות שירותי ההצבעה הדיגיטליים בהוראות רשמת האגודות. אין לחברי ועדת הקלפי, זולת למפעיל הקלפי עצמו, כל תפקיד בהצבעה דיגיטלית ומשכך – חיובם לנכוח במרחב פיזי כלשהו במועד הבחירות מהווה הכבדה מיותרת ותו לא. בהיעדר מתחם קלפי, אין מקום, צורך או תועלת בנוכחותם של 'משקיפים דיגיטליים'.
״אשר לטענות לגבי תמיכתם של ממלאי תפקידים שונים במועמד זה או אחר – מעבר לעובדה כי אין בהוראות הבחירות כל איסור על תמיכה מעין זו, הרי שלפחות מפרסומי שני המועמדים עצמם, עולה כי שניהם זוכים לביטויי תמיכה מצד ממלאי תפקידים בקיבוצים. עם כניסתה לתפקידה, בחנה ועדת הבחירות את סיכום פעולתה של ועדת הבחירות הקודמת ואת המלצותיה. חרף קיומן של טענות דומות בדבר תמיכת ממלאי תפקידים בקיבוצים במועמד זה או אחר גם במהלך הבחירות הקודמות, לא מצאה לנכון הוועדה דאז להורות או להמליץ דבר בעניין זה, ונכון לעת הזו – כך נוהגת גם ועדת הבחירות״.

תגובת הדס דניאלי ילין: הופתעתי והתאכזבתי  

"הבחירות ב-13.2 הן מהמכריעות והחשובות ביותר שידעו הקיבוצים מימיהם. מתוך נקודת המשבר הקשה, מגיעים הקיבוצניקים והקיבוצניקיות לבחור את עתידם. תחושת דחיפות ושליחות זו גרמה לי להתמודד על ראשות התנועה הקיבוצית. מתוך אותו דחף לתקן למען כל החברות והחברים, בדקתי לעומק את נהלי הבחירות, והופתעתי והתאכזבתי לראות כי הסדרי ההצבעה עליהם הוחלט, לא מביאים בחשבון מענה למספר אוכלוסיות כגון: אנשי ונשות המילואים הנמצאים רחוק מביתם וגם אין לצדם טלפון חכם; קיבוצים מפונים הפרושים בין אתרים ומקומות שונים בארץ, ועוד. 

עוד התחוור לי כי כל הטיפול בנושא בדיקת ההצבעות, ספירה ושמירה על טוהר הבחירות – לוקה בחסר. לצערי, הוועדה בחרה להתייחס לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. אפרוש את טענותיי בפניה גם בעל פה. אקווה לתיקון הליכי הצבעה מסוימים, ובכל מקרה, אמשיך לפעול למען הקיבוצניקים והקיבוצניקיות, ואאחל לכולנו בחירות טובות ונכונות, בחירות שיביאו מנהיגות, לשם שינוי".

1 הדס שפיים
הדס דניאלי ילין. הטיפול בנושא בדיקת ההצבעות, ספירה ושמירה על טוהר הבחירות – לוקה בחסר. צילום: אור דוגה

תגובת ליאור שמחה: לא זו הדרך 

״אנו סמוכים ובטוחים כי חברות וחברי ועדת הבחירות עושים את עבודתם נאמנה ובאופן המקצועי ביותר על-מנת לקיים הליך בחירות דמוקרטי ברוח ערכי התנועה הקיבוצית.  

פנייה משפטית לוועדת הבחירות בשם טעמים שונים ומשונים איננה דרכנו ואף תמוהה, במיוחד לנוכח העובדה שהמועמדת הייתה בעלת תפקיד במשך שבע שנים בתנועה ולא עשתה דבר בכדי לשנות. כמו-כן, אנו מצרים על הפרסומים המגמתיים נגד ארגונים כלכליים אשר הם בשר מבשרה של התנועה ובאמירות המשתלחות בהנהגה כאילו לא הייתה חלק ממנה עד מכבר.  

אינני זוכר תקדים כזה ואל לנו לקבל נורמות השייכות למחוזות אחרים ופוגעות בראש ובראשונה בחברות ובחברי הקיבוצים.  

ערך הדמוקרטיה ההשתתפותית הינו אחד מערכי הליבה של התנועה והקיבוצים, ובכלל זה – היכולת של כל חברה וחבר קיבוץ להשפיע על זהות ההנהגה אשר תוביל את התנועה אל מול אתגרי המציאות, שהפכה למשימת חיינו.  

ככל שהמועמדת תמכה בצמצום ערך הדמוקרטיה ההשתתפותית ובקיום בחירות על ידי הנהגות הקיבוצים בלבד, הרי כעת היא מבקשת את אמון כלל החברות והחברים ובנוסף, באופן מקומם, מגייסת סוללת עורכי דין בכדי לצאת נגד ועדת הבחירות.  

לא זו הדרך – ואני משוכנע כי חברות וחברי הקיבוצים יבחרו לצאת לדרך חדשה, עם הנהגה חדשה, יוזמת ומשפיעה – בהובלתי, כראשון בין שווים".

2 תמונת ליאור שמחה 07
ליאור שמחה. טענה תמוהה למועמדת שתמכה בצמצום ערך הדמוקרטיה ההשתתפותית ובקיום בחירות על ידי הנהגות הקיבוצים בלבד. צילום: אלעד ליפשיץ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, עוסקת כל העת בניסויים ופיתוחים שונים, ומצטיינת בחשיבה מחוץ לקופסא ומציאת פתרונות חדשניים לחקלאי הגולן. בקיץ הזה, הבשורה מגיעה מניסוי משותף עם חברת הזרעים אוריג'ן שמעורר עניין רב בקרב מגדלי
< 1 דק' קריאה
היום התקיים יום עיון לרפתנים בבאר טוביה. 70 רפתנים מושביים וקיבוציים ו-30 מציגים הגיעו לכנס "ש.ח מהנדסים ויועצים" למקצוענות ברפת במגוון תחומים. החום והלחות לא שברו את רוחנו והגענו למפגש רפתני – חברי. את
2 דק' קריאה
שר החקלאות וביטחון המזון, ח״כ אבי דיכטר, ביקר אתמול (ג') ברפת באר מילכה בטקס קריאת הרפת על  שמו של יפתח גורני ז”ל, שהיה מיוזמי ומקימי הרפת.  גורני, שהיה לוחם צוות התערבות בלוט”ר ניצנה נרצח
< 1 דק' קריאה
הן באו עם מטרה מרכזית ברורה, והן מוכנות לשים בצד אלמנטים של קטנוניות, התעקשות מיותרת ותחושות כמו קיפוח ואפליה. תמונת המצב הזו מאפשרת לנו לקיים לא פעם שיחות שמציפות דילמות סבוכות, ולחצות אותן בהצלחה 
3 דק' קריאה
אומרת קטרינה (קאטי) שליט, המתגוררת בשכונת הדיור המוגן "נאות אחווה" במועצה האזורית באר-טוביה * למרות היותה ניצולת שואה, אלמנה ואם שכולה, היא מביטה על החיים באופטימיות מהולה בהומור * בגיל 96 היא קוראת ספרים
6 דק' קריאה
טוענת פרופ' רחל אלתרמן, מומחית בינלאומית לענייני תכנון, דיני מקרקעין ומדיניות לאומית, ממוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, בהרצאה למפונים מהצפון במלון לאונרדו בטבריה * לדבריה, למדיניות רמ"י כלפי המושבים והקיבוצים אין אח ורע
9 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן