יבול שיא
הרפת והחלב
המחלקה הפוליטת בתנועה הקיבוצית גברי ברגיל

הוגש ערעור על ההחלטה לגבי מבנה המחלקה הפוליטית בתנועה

6 דק' קריאה

שיתוף:

חברי הצוות  שהכין את מסמך עבודת המחלקה הפוליטית, טוענים שהמבנה החדש של המחלקה שאושר ופורסם, נוגד את ההסכמות אליהן הגיעו. ניר מאיר משיב, שהמבנה החדש מתאים למציאות הפוליטית הקיימת וש"אי אפשר לדקלם את הדקלומים של פעם".   ברקע – ויכוח  על סיום עבודה של חניק מרשק

המחלקה הפוליטית בתנועה

הודעת מטה התנועה הקיבוצית על הקמת מחלקה פוליטית חדשה ללא נציגות למפלגת העבודה, התקבלה בביקורתיות רבה על ידי מספר פעילים פוליטיים חברי קיבוצים.

הביקורת נמתחה הן על הפרשנות שניתנה להחלטה לרענן את מבנה המחלקה הפוליטית, שמאוישת בהרכבה החדש על ידי איילת סלע-יונגרמן, יורי קנדל, ונרי שוטן, והן על הצורה שבה התבשרה מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, חניק מרשק, על סיום תפקידה במחלקה הפוליטית התנועתית לאחר שנות פעילות רבות.

בהודעת התנועה נמסר כי ההחלטה על מבנה המחלקה גובשה בהסכמה רחבה על ידי צוות שכלל את נציגי הקיבוצים במפלגות (מרצ, כחול לבן והעבודה), נציגי מזכירות התנועה ונציגי הנהלת התנועה.

במכתב שנשלח בשבוע שעבר לניר מאיר, מזכ"ל התנועה, גיל לין, משנה למזכ"ל התנועה, הדס דניאלי ילין, מנכ"לית התנועה, ולחברי מזכירות התנועה, טוענים נציגי הקיבוצים במפלגות, גברי ברגיל, איל רייז, איציק בדר ויענקלה בכר, כי המבנה שהוצג ודרך עבודת המחלקה הפוליטית החדשה נוגדים את ההסכמות שאליהן הגיעו. 

"במסגרת הפרסומים של התנועה ומשיחות שהתקיימו לאחרונה עם מי מפעילי התנועה" נכתב שם, "עלתה טענה שהפעלת המחלקה הפוליטית החדשה בתנועה, משמעותה היא הפסקת תקצוב תקן פעיל/ה לעבודת המחלקות הפוליטיות של מפלגת העבודה ומרצ.

יתרה מכך, ההסבר שנשמע הוא שזהו מימוש ההחלטות שהתקבלו על בסיס עבודת הצוות שהכין את מסמך עבודת המחלקות הפוליטיות.

כמי שהיו חברים בצוות הציבורי הנ"ל מטעם מפלגת העבודה ומרצ, ברצוננו להבהיר שמדובר בהטעיה ואין שום דרך לפרש את החלטות הצוות כפי שאושרו בפורומים של המחלקות הפוליטיות במזכירות התנועה ובמועצה, בדרך זו. נהפוך הוא.

הסיכום בצוות היה ברור ובבסיסו הייתה ההבנה שבמסגרת המחלקה הפוליטית החדשה יש לחזק את הפעילות הפוליטית מול גוש המרכז-שמאל כולו תוך שימור המחוזות הקיבוציים במפלגות הקיימות (כך גם פורסם בכתבה שעסקה בנושא בזמן הירוק בתאריך 3.12.20)".

עוד נכתב כי: "המסמך מדבר על כך שכל פעיל (במחלקה הפוליטית החדשה) יהיה אחראי על קשר עם מפלגה אחת או יותר בגוש המרכז שמאל וכמו כן, בחירת נציגי המחוזות תהיה בשיתוף עם המחוזות עצמם ובתאום עם המפלגות הרלוונטיות.

הדס דניאלי ילין השתתפה בפגישות עם פעילי המחלקות הפוליטיות של מפלגת העבודה ומרצ. כך הוצגו הדברים בפגישות אלו וכך הם הובנו על ידי כולם. אנו עומדים על כך שהחלטה זו תיושם כלשונה.

יש לוודא שעבודת המחלקות הנ"ל תמשך כחלק מפעילות התנועה ומי שפעיל במחלקות אלו, יתוקצב כפעיל תנועה לכל דבר".

דיון בנושא

בעקבות הדברים הללו נקבע דיון בנושא המחלקה הפוליטית במזכירות התנועה הקיבוצית. לדיון שיתקיים ביום ראשון הקרוב, 9.5, הוזמנו מחברי המכתב.

גברי ברגיל, נציג מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה, מגדיר את המצב שבו ניתנה לדעתו  פרשנות שגויה להחלטה שהתקבלה בצוות התנועתי וכן במזכירות ובמועצה, כ"מצב מאד מביך".

"זה לגיטימי שיש ויכוחים וחילוקי דעות בזמן הדיונים" הוא מסביר, "אבל אחרי שהתקיים דיון מסודר בצוות התנועתי, ומסקנות הצוות הוצגו גם לחברי מחוז הקיבוצים וגם לחברי מרצ על ידי הדס דניאלי ילין, וכולם הבינו אותן בדרך אחת, פתאום הנהגת התנועה מציגה משהו אחר לגמרי.

זה דבר מביך. אנחנו, חברי העבודה ומרצ, נעמוד על כך שההחלטות יתבצעו כפי שהוחלט עליהן בצוות.

המטרה שלנו היא לקיים עם התנועה דיאלוג, ואני מעריך שהוא יישא פרי. בעקבות הפרשנות השונה אנחנו מתכוונים בדיון במזכירות, לעמוד על כך שנציגי העבודה ומרצ ימשיכו להיות חלק מהמחלקה הפוליטית הרחבה שאני תומך בה.

אני חושב שהראייה של לבנות מחלקה פוליטית רחבה, שעוסקת בהקשרים פוליטיים הנוגעים לכל המפלגות, היא ראייה נכונה".

הכוונה שלכם היא שיהיו ארבעה פעילים בתקציב תנועתי שיהיו נציגי העבודה, מרצ, יש עתיד וכחול לבן?

"הבנתי מניר מאיר שהוא מתכוון לעמוד בראש השולחן הפוליטי כמזכיר התנועה, ואני חושב שזו החלטה נבונה. אליו צריכים להתווסף שלושה-ארבעה פעילים, שמלבד לייצג את המפלגות יעסקו גם במטלות נוספות. בפועל עשו את זה עם יורי קנדל, שהוא גם נציג מרצ וגם מנהל פעילות השטח. לא ברור לי למה לא שילבו בצורה דומה את חניק מרשק ממפלגת העבודה".

 למה כל כך חשוב שיהיה נציג למפלגת העבודה?

"מפלגת העבודה ומרצ היו מפלגות האם של התנועה הקיבוצית, וצריך לקחת את זה בחשבון גם כשרוצים לשנות את דרך העבודה של המחלקה הפוליטית.

נכון שלפני הבחירות האחרונות לא היה ברור אם המפלגה תשרוד, אבל עבדנו קשה והמפלגה הפכה להיות הגדולה ביותר בתנועה הקיבוצית.

אני לא בוחן את זה לפי הגודל, אלא על פי אמת המידה הערכית של מפלגת שמאל, דמוקרטית ושורשית בתנועה הקיבוצית. אי אפשר להחליט שפעיל מהמפלגה הזאת יעבוד

אם חניק לא תהיה במחלקה הפוליטית התנועתית, זה אומר שמחוז הקיבוצים שהוא גוף מפלגתי יחדל להתקיים?

"בנייר העבודה של צוות החשיבה נכתב בפירוש שרכזי המחלקות הפוליטיות של כל מפלגה, ייבחרו בתאום של התנועה והמפלגות ויהיו נציגים בשולחן הפוליטי התנועתי.

בעוד כמה חודשים מתוכננות בחירות לתפקיד מזכיר מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה, ואני מבין מחניק שהיא לא מתכוונת להתמודד על התפקיד לכהונה נוספת.

לתפקיד הזה יצטרכו לבחור מישהו בתאום בין המפלגה לתנועה, והוא צריך להיות פעיל במחלקה הפוליטית התנועתית.

התנועה אומרת לחברי המחוז שאם הם רוצים להמשיך להתקיים, הם יכולים לעשות זאת בלי תקן של פעיל תנועתי. ראשית, זה לא מה שסוכם בצוות התנועתי בהובלת מנכ"לית התנועה.

שנית, אי אפשר לצפות ממזכיר מחוז הקיבוצים, שהוא מחוז פעיל ובעל חשיבות לתנועה הקיבוצית, שימלא את תפקידו בהתנדבות. הוא צריך לקבל תקן תנועתי, שיכול להיות גם פחות ממשרה מלאה".

במישור האישי מציין ברגיל כי חניק מרשק מאד פגועה, מהדרך שבה נודע לה על סיום עבודתה במחלקה הפוליטית של התנועה.

" לא מגיע לה לקרוא בדף הקשר של דוברות התנועה שנפרדו ממנה" הוא אומר "וזה עוד לפני שהתחיל תהליך מסודר של סיום עבודה.

אני חושב שלאף פעיל תנועה לא מגיע יחס כזה, בטח לא לפעילה שזוכה לכל כך הרבה הערכה, גם בתנועה וגם במפלגה שבהן היא עובדת כבר הרבה שנים.

זכותה של התנועה לבקש שתהיה רוטציה בתפקיד הזה, אבל זה צריך להיות בתיאום עם הפעיל ובצורה מסודרת. אני בטוח שזה נעשה בטעות וללא כוונה רעה, אבל התוצאה היא לא טובה". 

מקורבים למרשק מוסיפים בעניין הזה, שההודעה על סיום עבודתה, התפרסמה עוד לפני שנערך לה שימוע בהתאם לחוקי העבודה, שבו על המעסיק לשמוע את העובד בנפש חפצה ורק לאחר מכן לקבל החלטה לגבי סיום עבודתו.

התשובה של ניר מאיר

ניר מאיר, מזכ"ל התנועה, דוחה את הטענות. לדבריו, לכל מפלגה יהיה מזכיר מחוז קיבוצים, והתנועה מאד תשמח שהוא יהיה פעיל תנועה אך לא בהכרח במחלקה הפוליטית.

"כל התפיסה הפוליטית של התנועה הקיבוצית ב-20 השנים האחרונות הייתה שגויה ואני לא מתכוון להנציח טעות שהחליטו עליה בוועידה ב-2006.

נכון שמפלגת העבודה היא עכשיו המפלגה הגדולה ביותר בתנועה הקיבוצית, אבל הצביעו לעבודה בסך הכל 25% מהחברים ו-75% למפלגות אחרות.

נגמרו הימים של חד-מפלגתיות, והם לא יחזרו". מעבר לכך, התנועה הקיבוצית כתאגיד לא יכולה לממן פעילות מפלגתית נטו, זה בניגוד לדין וגם לשכל הישר."   

במחלקה החדשה ישנו נרי שוטן שהיה מנהל מטה המרחב הכפרי של כחול לבן, ובהמשך מנהל אזור המרכז של המפלגה, וישנו יורי קנדל ממרצ, ולמפלגת העבודה אין נציג.

"נרי הוא לא נציג של כחול לבן. הוא עזב מזמן את המפלגה. יש לנו היום חמישה חברי כנסת שבאים מארבע מפלגות, אז זה אומר שאנחנו צריכים לבנות מחלקה פוליטית מארבע המפלגות האלו? ממש לא.

המודל אומר שאנחנו לא עובדים יותר מול מפלגה אחת. אנחנו רוצים לעבוד מול כל גוש המרכז-שמאל, וזה התפקיד של נרי.

מאד נשמח לעבוד בתיאום עם כל מזכירי מחוזות הקיבוצים של כל המפלגות, אבל הם לא יהיו פעילים במחלקה הפוליטית של התנועה הקיבוצית".

הטענה היא שללא תקן תנועתי למזכיר מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה, המחוז שעושה עבודה חשובה לתנועה יחדל להתקיים.

"יש עוד מחוזות במפלגת העבודה, ובראש אף אחד מהם אין מזכיר בשכר. המחוז היחיד שהיה לו עד היום מזכיר בשכר הוא מחוז הקיבוצים, כי פעם האמנו שיש לזה תשואה ואחרי זה למדנו שזו תשואה שלילית.

אני לא אומר שצריך לפרק את המחוז שהייתי היו"ר שלו עד לפני חודשיים, אבל טעינו בגישה שהוא יניב לנו תשואה חיובית".

למה אתה מגדיר את זה כתשואה שלילית?

"כי המחוז הזה הביא לתנועה הקיבוצית את גברי ברגיל במקום ה-22, הלא ריאלי, ברשימת העבודה לכנסת. רם שפע, שהגיע למקום השישי, היה מועמד עצמאי, וגברי היה המועמד של המחוז. אי אפשר לברוח מזה. אי אפשר לדקלם את הדקלומים של פעם, וללא לתת לעובדות לבלבל אותנו".

מאיר גם דוחה את הטענה שלחניק מרשק נודע על הפסקת עבודתה בתנועה דרך דף הדוברות. "קראתי לחניק לשיחה ביום שלישי שעבר, לפני שהדף פורסם, ותיארתי לה מה הולך להיות במחלקה הפוליטית.

לא פיטרתי אותה. 20 דקות אחרי זה היא פגשה חברים מהמחוז ואמרה להם שני דברים לא נכונים: הראשון, שפיטרתי אותה. השני, שאמרתי לה שהיא מפסיקה לעבוד בראשון במאי.

חניק לא סיימה את עבודתה בתנועה הקיבוצית. צר לי אם חניק נפגעה מהדברים שפורסמו וודאי שלא היתה לי ולאף אחד אחר בתנועה כל כוונה לפגוע בכבודה..

בהודעת הדוברות כתוב שהתנועה נפרדת מחניק מרשק, ומקורביה טוענים שזה עוד לפני שנערך לה שימוע

"חניק לא הועסקה בתנועה כמזכירת מחוז, אלא כמנהלת המחלקה הרעיונית-פוליטית. עכשיו בנינו את המחלקה בצורה שונה, והיא פירשה את זה כפיטורים.

חניק לא סיימה את עבודתה בתנועה הקיבוצית. צר לי אם חניק נפגעה מהדברים שפורסמו וודאי שלא הייתה לי ולאף אחד אחר בתנועה כל כוונה לפגוע בכבודה".

 איזה תפקיד מוצע לה למלא בתנועה?

"התכוונתי לנהל איתה בנושא הזה הידברות ארוכה וסובלנית. לא הייתה שום כוונת זדון מצדי. אני מכיר את חניק 30 שנה, מתוכן היינו חברים טובים במשך 28 שנים.

המפנה התחולל לפני כשנתיים, ב-10 באפריל 2019, יום אחרי הבחירות הראשונות בסבב, כשהבנתי שהתפיסה שלנו הייתה שגויה, ורוב חברי הקיבוצים לא הצביעו עבודה ומרצ על פי המלצתנו, אלא כחול לבן.

אמרתי לחניק שזה נגמר, ושצריך לבנות את המחלקה הפוליטית אחרת. ברגע ההוא היא זיהתה בזה איום על מעמדה האישי, ומבחינתה הפכתי לאויב. מבחינתי זה התפקיד שלי כמזכ"ל התנועה הקיבוצית, לראות את המציאות, לפרש אותה ולהגיב עליה".

למה אתה חושב שהפרשנות שלך נכונה יותר?

"כי חמישה חברי כנסת מהקיבוצים זה לא מקרה. זו תוצאה של שינוי התפיסה".

 לא צפוי שום שינוי לאחר הדיון במזכירות?

"אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד איך ייגמר הדיון לפני שהוא התחיל. אני יכול להגיד שהתפיסה העקרונית, בעיניי לא עומדת להשתנות. אי אפשר להגיד שהתנועה התנהלה במודל פוליטי נכון ב-14 השנים האחרונות. המציאות הוכיחה אחרת".         

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

היחידה לחקלאות וחדשנות גולן, עוסקת כל העת בניסויים ופיתוחים שונים, ומצטיינת בחשיבה מחוץ לקופסא ומציאת פתרונות חדשניים לחקלאי הגולן. בקיץ הזה, הבשורה מגיעה מניסוי משותף עם חברת הזרעים אוריג'ן שמעורר עניין רב בקרב מגדלי
< 1 דק' קריאה
היום התקיים יום עיון לרפתנים בבאר טוביה. 70 רפתנים מושביים וקיבוציים ו-30 מציגים הגיעו לכנס "ש.ח מהנדסים ויועצים" למקצוענות ברפת במגוון תחומים. החום והלחות לא שברו את רוחנו והגענו למפגש רפתני – חברי. את
2 דק' קריאה
שר החקלאות וביטחון המזון, ח״כ אבי דיכטר, ביקר אתמול (ג') ברפת באר מילכה בטקס קריאת הרפת על  שמו של יפתח גורני ז”ל, שהיה מיוזמי ומקימי הרפת.  גורני, שהיה לוחם צוות התערבות בלוט”ר ניצנה נרצח
< 1 דק' קריאה
הן באו עם מטרה מרכזית ברורה, והן מוכנות לשים בצד אלמנטים של קטנוניות, התעקשות מיותרת ותחושות כמו קיפוח ואפליה. תמונת המצב הזו מאפשרת לנו לקיים לא פעם שיחות שמציפות דילמות סבוכות, ולחצות אותן בהצלחה 
3 דק' קריאה
אומרת קטרינה (קאטי) שליט, המתגוררת בשכונת הדיור המוגן "נאות אחווה" במועצה האזורית באר-טוביה * למרות היותה ניצולת שואה, אלמנה ואם שכולה, היא מביטה על החיים באופטימיות מהולה בהומור * בגיל 96 היא קוראת ספרים
6 דק' קריאה
טוענת פרופ' רחל אלתרמן, מומחית בינלאומית לענייני תכנון, דיני מקרקעין ומדיניות לאומית, ממוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות לאומית בטכניון, בהרצאה למפונים מהצפון במלון לאונרדו בטבריה * לדבריה, למדיניות רמ"י כלפי המושבים והקיבוצים אין אח ורע
9 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן