יבול שיא
הרפת והחלב
מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים

המחקר בשירות המטע: מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים

4 דק' קריאה

שיתוף:

שורת מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים מציעים הרכבי הזנה עדכניים לטיפולים במקרו-אלמנטים (NPK) ולטיפול במחסורי המיקרו-אלמנטים בורון ואבץ. אורי מזומן, אגרונום "דשנים וחומרים כימיים" הוסיף והתאים המלצות דישון ליישום באביב ובקיץ.

מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים: מחקרים עדכניים שבוצעו במכוני המחקר במסגרת ה- CFPN )מבית כיל – ICL ומנהל המחקר החקלאי), מרכז מחקר גילת, מכון וולקני ושה"ם מספקים המלצות חדשות לשיפור הפוריות והיבול במטעי אבוקדו, שקד ורימון. חלק מהמחקרים מציעים שיפורים בפרוטוקולים קיימים של הזנה בסיסית בחנקן אשלגן וזרחן NPK)) ואחרים בוחנים מחסורים ביסודות שהצמח צריך בריכוזים קטנים כאבץ ובורון.

 

שיפור הפוריות והיבול במטעי אבוקדו
שיפור הפוריות והיבול במטעי אבוקדו

 

אבוקדו: מיקרו ומקרו בשיאן היצוא

מחסורים במיקרו־אלמנטים אבץ ובורון באבוקדו קשורים שניהם בירידה ביבול. בעוד הבורון נמצא קשור בתהליכי הההפרייה, האבץ, נקשר לתהליכים המונעים נשירה.

מחקר שדו"ח הביניים שלו פורסם לאחרונה, בראשות ד"ר לאו וינר משה"מ ובשיתוף "דשנים וחומרים כימיים" בחן את האפשרות להעשיר את העץ באבץ באמצעות הגמעת קורטין אבץ וכילאט אבץ על בסיסEDTA  במהלך העונה, ובדק את השפעת הטיפול על היבול.

במחקר שימשו עצי אבוקדו מזן ׳האס׳ במטע נחשונים, שבבדיקות בעונת 2018 נרשמו בהם רמות מחסור של אבץ בעלים בוגרים. קורטין אבץ (שהרכבו 1.8% אבץ בכלאציה עם EDTA לתכשיר במשקל סגולי של 1.16 ג׳/סמ"ק) יושם במהלך אביב־קיץ 2019 בשש מנות של 1 ליטר/ד׳ דרך מערכת ההשקיה.

בתוצאות מדידת היבול, רמת היבול בחלקות שטופלו בקורטין אבץ עלתה מ 525- ק״ג/ד׳ ל 611- ק״ג/ד׳, ורמת היבול לייצוא עלתה ל 368- ק״ג/ד׳, לעומת 318 ק״ג/ד׳ בחלקת הביקורת.

מסקנות הביניים הראו, שיישום קורטין אבץ בהגמעה לקרקע במהלך העונה מראה מגמת שיפור בריכוז האבץ בעלים בוגרים וכן בעלייה מתונה של היבול הכללי ויבול הפרי הגדול לייצוא באבוקדו ׳האס׳.

מחקר אחר באבוקדו המתקיים מזה שנתיים בשיתוף "דשנים וחומרים כימיים" ובראשותו של ד"ר ארנון דג ממרכז המחקר גילת בשיתוף פעולה עם מילופרי ותחנת ניסיונות בעכו, בודק את ההזנה בבורון לשיפור פוריות באבוקדו. במחקרי עבר שטיפלו במחסורי בורון באבוקדו

יש עדויות רבות להשפעתו הטובה על פוריות הצמח. לאחר הטיפול בבורון נמצאה עליה בחיוניות האבקה, שיפור ביכולת הנחשון להתקדם בעלי ועליה בחיוניות הביציות ויכולתן להיות מופרות (האופטימום בפרחים בהם הריכוז 50 – 75 מ"ג / ק"ג), וכן עליה במספר נחשוני הנביטה שמגיעים לביציות. הבורון נצפה כמשפיע גם על גודל הפרי, ומחקר בו הקרקע היתה דלת בורון הראה עליה ב– 15% – 11 במשקל הפרי לאחר הטיפול בבורון.

במחקר הנוכחי שנערך במטעי הגליל המערבי טופלו מטעי אבוקדו מסחריים אשר הראו בבדיקות עלים, מחסורי בורון (ערכים נמוכים משמעותית מערך הסף למחסור, 20 מ"ג לק"ג) בתחילת הפריחה בחומצה בורית – B7000 ובנוטריוונט סטרטר + בורון בריכוזים שונים,

במטרה להעלות את רמת הבורון. בסקרי חנטה ונתוני יבול שנאספו נמצא כי טיפול בחומצה בורית – B7000 העלה את אחוז החנטה ואת היבול.

בעקבות תוצאות הביניים המעודדות נכנסו השנה שורת משקים בגליל המערבי ליישום מסחרי של ריסוסי הזנה בבורון ערב פריחה, בחלקות בהן רמות הבורון בבדיקות העלים מעידות על מחסור. המגדלים משתמשים במוצרי בורון, ובחלק מהמקרים משלבים אותו עם זרחן. הזרחן אף הוא ידוע כמשפר של חיוניות הפרחים, שיעור החנטה וכמות הצוף, כך שלהזנה משולבת בזרחן בתחילת הפריחה עשויה להיות תרומה רבה לחיוניות פרחי האבוקדו והאטרקטיביות שלהם

לדבורים.

תוצאות טובות לנוטריוונט בוסטר, נראו גם בתצפית בזן גליל שבוצעה בשנים 2010 – 2013 על ידי "דשנים וחומרים כימיים" באבוקדו מעגן מיכאל. בתצפית זו ריסוס הנוטריוונט בוסטר הגדיל את היבול הכללי לדונם בכל השנים בהן בוצעה והיה גדול יותר מהיבול בקבוצת הביקורת

ב– 7 עד 26 אחוז בתלות בשנה. גם ההכנסה לדונם גדלה ב 5- עד 29 אחוז בהתאם.

במרכז המחקר גילת מתקיים בימים אלו מחקר נוסף באבוקדו העוסק באפיון התגובה הפיזיולוגית של העץ לזמינות יסודות הזנה – המקרו־אלמנטים חנקן אשלגן וזרחן ובבחינת השפעת זמינות יסודות אלו על פוריות העץ והתמודדותו עם תנאי הסביבה.

במחקר, בראשותו של ד"ר רן אראל ובשיתוף צוות החוקרים גלעד גרשמן, ד"ר ארנון דג ואלי סימנסקי, עוקבים אחרי 50 שתילי אבוקדו מזן האס שנשתלו במיכלים על מצע פרליט. הפרליט משמש כמצע גידול שאינו תומך בעץ מבחינה הזנתית ובכך מתאפשרת בקרה מירבית ובידוד משתני ההזנה ממשתני הסביבה.

הניסוי מורכב מ– 10 טיפולים של חנקן, זרחן, אשלגן ויסודות מיקרו כאשר בכל טיפול משתנה זמינותו של יסוד אחד. לאורך עונות הגידול נאספים מדדים שונים המתארים את מצבו הפיזיולוגי וההזנתי של העץ. על מנת להבין כיצד זמינות המינרלים יכולה להשפיע על אתגרי הגידול בארץ, נאספים מדדים המתארים את יעילות האבקה, פגיעות מנזקי קור ונשירת חנטים.

המדדים הנאספים מאפשרים הבנה של התנהגות העץ לאורך העונות בתגובה לזמינות המינרלים ומציגים את האינטראקציה שבין זמינות המינרלים למאפייני צימוח, מאגרי מוטמעים ופוריות.

מסקנות הביניים לאחר כשנה וחצי מראות שבטיפולי החנקן ניתן לראות תגובה ברורה במדדי צימוח, הטמעה ופוריות, גם בטיפולי האשלגן ניכרים הבדלים משמעותיים באחוזי החנטה.

 

המלצות הזנה עדכניות לשקד

 

שקד מוזן במקרו אלמנטים
שקד מוזן במקרו אלמנטים – מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים

 

גם השקד מוזן במקרו־אלמנטים חנקן, אשלגן וזרחן (NPK), ובניסוי הזנה שנערך ב"גילת" ע"י אור שפרלינג ואורי ירמיהו עקבו מקרוב אחר השפעת הדישון, ואף הוציאו המלצות דישון עדכניות בעקבותיו.

הניסוי, שנערך בין 2016 ל 2019- , התקיים במכלים ועקב אחרי התפתחות עצי אום־אל־פאחם. מערך הניסוי המבוקר במיכלים, איפשר לאפיין ולבודד את המשתנים (צריכת מים, קליטת מינרלים, פוטוסינתזה, צימוח ופוריות כתגובה לדישון) ולבסס מסד נתונים שמבטיח תרגום של ממצאי הניסוי להמלצות התואמות את תנאי השדה.

במדידת החנקן מצאו החוקרים שריכוז חנקן גבוה במי השקיה, או מנה עונתית מופרזת, פוגעים בהתפתחות ופוריות של עצי שקד. בזרחן, זמינותו קובעת את מימוש פוטנציאל החנטה של עצי שקד. לעצי שקד יכולת גבוהה לקלוט ולצבור אשלגן בסוף הקיץ.

הניסוי המחיש שהדשיה שנתית של 25 , 10 ו– 34 ק"ג לדונם של חנקן, זרחן ואשלגן בהתאמה (זרחן ואשלגן כתחמוצות) היא מיטבית למטעי שקד. אלא שיש לשמור מריכוז חנקן גבוה מ 60- מ״ג לליטר (בהדשיה רציפה( בכדי להימנע מנזקים פיזיולוגיים או מדיכוי קליטה של הזרחן והאשלגן. השונות החודשית בפוטנציאל קליטת המינרלים של עצי שקד נמדדה אף היא, וטבלת דישון משוקללת חושבה (ראה מסגרת).

 

פרוטוקול דישון חדש לרימון

במחקר ברימונים שנערך בשנים 2015 – 2018 בחנו החוקרים טיפולים שונים ברימון, במטרה לפתח פרוטקול דישון לרימון ולאפיין את הקשר בין דישון, התפתחות העצים, הפוריות ואיכות הפרי. המחקר המשותף למרכז מחקר גילת ו־ CFPN מבית כיל – ICL , גם הוא ברשותו

של ד"ר ארנון דג, בדק את השפעת הדישון עם מקרו־אלמנטים חנקן, אשלגן וזרחן – NPK . כדי לבודד את המשתנים, בוצע הניסוי בתנאים מבוקרים בעצים צעירים של הזנים 'עמק' ו'ונדרפול' שנשתלו ב– 2015 במיכלים וחולקו לקבוצות שטופלו ברמות שונות של NPK . נערך מעקב אחר ביצועי העצים במשך שלוש שנים, 2016 -2018. כאשר בשנה השלישית הגיעו העצים בטיפולים

המיטביים ליבול של 90 ק"ג לעץ ומשקל פרי ממוצע של חצי ק"ג.

ממצאי המחקר התייחסו ליסודות השונים: הסתבר שברימון דרישות ההזנה באשלגן צנועות יחסית. הזרחן חיוני לחנטה ויבול מסחרי. ובחנקן, מחסורים ועודפים מביאים לפגיעה ביבול, ועודפים מביאים גם לריקבון פנימי מוגבר בפרי.

מחקרים באבוקדו ומטעים נשירים – אתר החברה

פודטק, יזמות בתחום המזון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ניהול משק החשמל בקיבוצים הפך למורכב במיוחד והוא כולל אחריות על רכישת חשמל ומכירתו, גביית תשלומים, תחזוקת תשתיות והיכרות עם הרגולציה המשתנה  * חברת משקי רם, שפועלת בכ-40 קיבוצים, מתמחה בכך ותוכל ולחסוך לכם
3 דק' קריאה
הצלם הבינלאומי נפתלי הילגר מגן-נר שבגלבוע נוסע ברחבי העולם, מגלה תרבויות לא ידועות ומצלם נופים ואנשים * בתמונותיו ניכרים סקרנות, רגישות והקשר האנושי שהוא ניחן בהם * מאז ה-7 באוקטובר הוא מקדיש חלק מזמנו
9 דק' קריאה
על הגדות פסח בהתיישבות העובדת  סדר הפסח הוא הטקס הביתי-משפחתי החשוב ביותר בשנה. לאורך ההיסטוריה קיימו אותו בארץ ובגולה, גם בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. העיסוק המרכזי הוא קריאה בהגדה של פסח. במאות השלוש-עשרה
3 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן