יבול שיא
הרפת והחלב
יובל שטייניץ

התוכנית הלאומית המעודכנת להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030.

4 דק' קריאה

שיתוף:

ב-16 לנובמבר הציג משרד האנרגיה את התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030, שתיתן מענה לאתגרים הנוכחיים של משק האנרגיה בישראל. במסגרת המדד החדש להתייעלות באנרגיה, ממליץ המשרד על יעד ביניים של 11% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2025 ביחס לשנת 2015 (כ-1.2% שיפור שנתי ממוצע), ויעד של 18% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת 2015 (כ-1.3% שיפור שנתי בממוצע)

משרד האנרגיה הציג החודש את התוכנית הלאומית המעודכנת להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030. התוכנית החדשה תיתן מענה לאתגרים הנוכחיים של משק האנרגיה בישראל, תוך התאמה למגמות העולמיות בתחום והתמודדות עם משבר האקלים. צעד זה נובע מהשינויים המשמעותיים שחלו במשק האנרגיה בעולם ובישראל בשנים האחרונות, ובפרט קידום המעבר לייצור אנרגיה מתחדשת ושימוש בטכנולוגיות חשמליות במקום טכנולוגיות הצורכות דלקים פוסיליים.

 

יישום התוכנית יוביל לצמצום צריכת אנרגיה
יישום התוכנית יוביל לצמצום צריכת אנרגיה

 

במסגרת התוכנית הלאומית החדשה, נקבע מדד ויעד לאומי חדש להתייעלות באנרגיה, שמשקף את השיפור בעצימות צריכת האנרגיה במשק. כלומר, צריכת האנרגיה ביחס ליחידת תוצר מקומי גולמי (תמ"ג). יעד זה משקף באופן המיטבי את יעילות צריכת האנרגיה במשק, שכן הוא מקשר בין צריכת האנרגיה לבין היקף המוצרים ושירותים במדינה. הוא מתאים לישראל, בה קצב גידול האוכלוסייה והצמיחה הכלכלית מהגבוהים במדינות ה-OECD. כמו כן, מדד זה מאפשר השוואה בין מדינות.

במסגרת המדד החדש, ממליץ המשרד על יעד ביניים של 11% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2025 ביחס לשנת 2015 (כ-1.2% שיפור שנתי ממוצע), ויעד של 18% שיפור בעצימות צריכת האנרגיה עד שנת 2030 ביחס לשנת 2015 (כ-1.3% שיפור שנתי בממוצע).

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ'

משבר האקלים העולמי דורש מאתנו שינויים מהותיים בהרגלי החיים ובפרט באופן שבו אנו מפיקים וצורכים אנרגיה. באמצעות תוכניות פורצות דרך בתחום האנרגיה, אנחנו לא רק מאטים את העלייה בביקוש לאנרגיה, אלא גם הופכים את ישראל למרכז לפיתוח ויישום טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות, אשר יאפשרו לחברות ישראליות לפרוץ לשווקים חדשים ברחבי העולם בתחום חשוב ומתפתח זה. בעיצומו של משבר בריאותי וכלכלי, זהו צו השעה לנתב תקציבים והשקעות לפיתוח תשתיות, אשר מלבד תועלות מובהקות למשק האנרגיה, יקדמו את היכולת לשמש כמנועי צמיחה ליציאה מהמשבר. התוכנית להתייעלות באנרגיה משלבת צעדים שבכוחם להניע את גלגלי המשק הישראלי, לאפשר צמיחה כלכלית ולתרום לתעסוקה המקומית".

כמו כן, מציין השר שטייניץ, כי: "היקף החיסכון באנרגיה הנזקף לזכות צעדי התוכנית מוערך בכ-5.16 טרה-וואט שעה בשנת 2030. לשם המחשה, חיסכון זה שקול להיקף ייצור החשמל מתחנות כוח קונבנציונליות הפועלות בהספק של כ-3 ג'יגה-וואט שעה, או לחילופין להיקף ייצור החשמל ממתקנים סולאריים התופסים שטחים בגודל של כ-95 אלף דונם. אנו נמצאים בפתחו של עידן חדש. משבר האקלים העולמי דורש מאיתנו שינויים מהותיים בהרגלי חיינו ובפרט באופן שבו אנו מפיקים וצורכים אנרגיה. יש לאל ידינו, באמצעות תוכניות פורצות דרך בתחום האנרגיה, להפוך את ישראל למרכז לפיתוח ויישום טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות, אשר יאפשרו לחברות ישראליות לפרוץ לשווקים חדשים ברחבי העולם בתחום חשוב ומתפתח זה."

 

מנכ"ל המשרד, אודי אדירי

"השינויים הגלובליים שחלים במשק האנרגיה משתקפים בעדכון התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, והצעדים המוצגים בה נועדו במטרה לצמצם את צריכת האנרגיה ולהפחית פליטות גזי חממה, וכדי להתמודד עם שני אתגרים עיקריים: משבר האקלים ותהליך העיור המואץ. התוכנית היא תוצר של תהליך נרחב בשיתוף משרדי הממשלה השונים ובעלי עניין מהמגזר הציבורי והפרטי. תוצריה משלימים את התוכניות האחרות שפרסם המשרד, ישמשו מפת דרכים לצמצום צריכת האנרגיה במשק ויסייעו למשרד להגשים את חזונו לכלכלה משגשגת ומקיימת עד שנת 2050. הפעילות המקיפה שלנו במשק האנרגיה היא הסיבה היחידה שמדינת ישראל עומדת כיום ביעדי הסכם פריז".

אדירי מסביר: "לקראת ועידת פריז ב2015 ,קיבלה ממשלת ישראל החלטה שקבעה יעד לאומי להפחתת פליטות גזי חממה. ב2017 אושרה תכנית לאומית להתייעלות באנרגיה. פעילות הממשלה להתייעלות באנרגיה מושתת בבסיסה על חוק מקורות אנרגיה, התקנות שתוקנו מכוחו והחלטות שקיבלה הממשלה לאורך השנים. תוכנית לאומית זו גובשה כצעד המשך להחלטת ממשלה 3269 ,שקבעה כי יוגש עדכון לתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה שאושרה בשנת 2017 .התוכנית הנוכחית הינה תוכנית חומש להתייעלות באנרגיה, וכוללת בתוכה עשייה רחבה בכלל המגזרים במשק. לצורך השגת היעדים והחזון שנקבעו, מפרסם המשרד את התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030 .תוכנית זו היא תוצר של תהליך נרחב בשיתוף משרדי הממשלה השונים ובעלי עניין מהמגזר הציבורי והפרטי. תוצרי תוכנית זו ישמשו מפת דרכים לצמצום צריכת האנרגיה במשק ויסייעו למשרד להגשים את חזונו לכלכלה משגשגת ומקיימת עד שנת 2050. תהליך הכנת התוכנית כלל מספר שלבים: ראשית, זיהינו מקום לעדכן את המדד והיעד הלאומי להתייעלות באנרגיה. היעד הלאומי החדש נקבע במונחי עצימות אנרגיה ובשונה מקודמו, אינו מתייחס להתייעלות בצריכת חשמל בלבד, אלא לצמצום כלל מקורות האנרגיה במשק. עדכון היעד הלאומי נעשה בד בבד עם החלטת הממשלה שקידם המשרד להגדלת יעדי הייצור מאנרגיה מתחדשת ל- %30 עד שנת 2030 ,שכן ככל שייצור החשמל הופך נקי יותר, נרצה לעודד את צריכתו על חשבון מקורות אחרים. שנית, ביצענו ניתוח מעמיק של משק האנרגיה ובפרט עמדנו על מגמות שחלו במגזרי המשק השונים בשנים האחרונות. לבסוף, על בסיס ממצאי הניתוח והתובנות שגובשו בתהליך, המלצנו בדבר צעדי מדיניות ותקציבים שעל הממשלה לקדם בחמש השנים הקרובות."

 

אוריאל בבצ'יק

מנהל האגף לאנרגיה מקיימת במשרד, הציג את צעדי התוכנית וציין כי האגף מוביל תהליך המתמקד, כיעד אסטרטגי, בערים וברשויות המקומיות כמנוע למימוש היעדים הממשלתיים ובמקביל כתרומה לשיפור החוסן הכלכלי ברשויות.

התכנית החדשה הינה תוצר של תהליך נרחב שביצע המשרד במהלך השנה האחרונה, בשיתוף עם משרדי הממשלה השונים ובעלי עניין מהמגזר הציבורי, הפרטי וארגוני סביבה. התכנית כוללת מגוון רחב של צעדי מדיניות, לרבות תכנית אסטרטגית לאיפוס צריכת החשמל המוניציפלית, רפורמה בייבוא מוצרי חשמל, מענקי תמיכה להתייעלות באנרגיה, הלוואות לעידוד ייצור אנרגיה מתחדשת ברשויות מקומיות, התייעלות וייצור אנרגיה במשרדי ממשלה ויחידות סמך, דירוג אנרגיה לצמיגי רכב, דירוג אנרגטי ליחידות דיור ועוד. כמו כן, התוכנית הלאומית תומכת ביעדי משרד האנרגיה לאיסור מכירת כלי רכב מזהמים, באמצעות הקמת תשתית טעינה חשמלית, הכנה של משק החשמל, מחקר ופיתוח, מתן תמריצים וכלים מעודדים והסרת חסמים והסברה.

יישום צעדי המדיניות צפוי להוביל לצמצום צריכת אנרגיה של כ-16.5 טרה וואט – צמצום של כ-6 מיליון טון פלטות גזי חממה, שהם כ-7.5% מסך פלטות גזי החממה במדינת ישראל בשנת 2030, שיתווספו לחיסכון שיושג מיישום החלטת הממשלה ל-30% מתחדשות ב-2030. החיסכון בצריכת החשמל שנזקף לזכות התוכנית שקול למניעת הקמת תחנות כוח סולאריות בהספק של כ-1100 מגה וואט, עבורן נדרש שטח של כ-11,000 דונם, ובנוסף מניעת הקמת תחנות כוח קונבנציונאליות בגז טבעי בהספק של 860 מגוואט. החיסכון בדלקים לתחבורה שקול להפחתה של 1 מיליון טון תזקיקי נפט בשנה. כמו כן, תסייע התכנית להשגת היעד המשרדי של 30% ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, שכן היא תקטין את סך האנרגיה הנצרכת במשק.

מעבר לתרומת התכנית הלאומית להפחתת פליטות, היא תסייע גם להתאוששות בת קיימא והאצת המשק בעקבות משבר הקורונה, מה שיבוא לידי ביטוי ב-10,700 משרות חדשות כתוצאה מתוכנית המענקים להתייעלות באנרגיה עד 2025 ו-4000 משרות חדשות כתוצאה ממהלך המשרד לאיפוס צריכת החשמל המוניציפאלית. עבודה שנעשתה על ידי "הוועדה העולמית לפעולה דחופה בנושא התייעלות באנרגיה", הפועלת מטעם ארגון ה-International Energy (IE Agency) פורסמה ביולי 2020, מראה שהשקעה בהתייעלות באנרגיה תתרום להאצה כלכלית של המשק ולהגדלת התעסוקה במגזרים הרלוונטיים: חשמל, תחבורה, מבנים, תעשייה ודלקים.

לכל כתבות אופק ירוק 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בעונה זו של השנה מגדלים רבים נתקלים במחלת הפרצית בעדרים. על מנת לעשות קצת סדר בנושא, אכתוב הסבר פשוט שישפוך קצת אור על המחלה יוסי לאפר – יועץ מקצועי בין-לאומי. josephlepar@gmail.com הפרצית היא מחלת
3 דק' קריאה
עברה שנה וחצי מאז האדומות הגיעו מטקסס *תמונה ראשית: פרה שנרצעה פסולה מלכתחילה – תמונות מאתר כיפה לא להאמין, אבל בהודעת החמאס על הסיבות לפתיחת המלחמה עלה הטיעון, שבמיקום סודי ביהודה ושומרון, נמצאת קבוצה
7 דק' קריאה
חדשות מן העבר, חלק א גזע בקר לייצור חלב בחוברת של יוסף קריגר, אחד ממייסדי רמתיים, בשם "מזכרונותיו של ציוני", מופיעים פרטים מעניינים על יבוא בקר מהולנד, בראשית שנות ה-20 של המאה שעברה. יוסף
5 דק' קריאה
מדוע מחירי הבשר בעלייה ומחיר פרה ועגלה עלה מאוד? איך משפיעה המלחמה על הקורה בענף הבשר ועוד נושאים, שצוות בני בקר במפעלי העמק, מתמודד איתם בכל יום ביקור במכרז הבקר השבועי… מה תפקיד הארגון
5 דק' קריאה
עם קמינסקי בהובלת חלב בגולן מחלבת הגולן התחילה לעבוד מחדש בחודש מאי 23 תחת חברת זן לכול.  תחילה קיבלה חלב מתנובה ובתחילת השנה, יצאה לדרך עצמאית וקיימה מכרז לקליטת חלב ישירה והובלה למחלבה. במכרז
6 דק' קריאה

הרשמו לניוזלטר

השאירו את הפרטים והישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן