ניר מאיר בסיור עם מטה התנועה הקיבוצית

הקיבוץ בשנת 2021 הוא סיפור הצלחה יוצא דופן

סיכום השנה החולפת עם מזכ"ל התק"צ ניר מאיר. על קיבוצים בימי קורונה ("הקביעה שהקיבוצים נפגעו מהקורונה פחות משאר האוכלוסייה, היא חד-משמעית נכונה"), היחסים עם רמ"י…

כתבות נוספות